Straatkrant de Riepe - Mei 2020

Page 1

MEI 2020 •23E JAARGANG • NUMMER 263

straatmagazine van  Noord-Nederland

Straatbarbier Rotterdam knipt dak- en thuislozen

VRIJheid

Sjoerd de Vries zegde zijn baan op als jeugdzorgmedewerker om zich volledig toe te leggen op dit project

PRIJS € 2,10 waarvan€0,90 voor de verkoper alleen kopen van verkoper met badge


PROJECTBEGELEIDING WERKPRO Antonie Grootenhuis

PROJECTBEGELEIDING INSPIREMEDIA Ine Paulien Weijer

REDACTIE

Anna de Ruiter Marja Hillenga Dick Bijmolt Erik Bies

Yvonne de Noord Marieke Werkman Cherinda Zwier Wietske Aupers

Ine Paulien Weijer

Ria Santing

EINDREDACTIE VORMGEVING FOTOGRAFIE

Suzanne Posthumus Jaap ten Hoove Yvonne de Noord

Marinus Hillenga Chico Bolt Bod de Vries

Janpieter Buskes Jaap Krol Wilma Bouma Eddy Sikma Lydia Tuijnman

Gerard Lohuis Fokko Oldenhuis Natalja Oosterbaan Chantal Kuipers

VASTE COLUMNISTEN

FOTOGRAFIE COVER Kwadwo Amfo

STRIP Ido Dijkhuis

PUZZEL

Luuk Kobes

Zee van tijd

ILLUSTRATIES DRUK

We zijn bang om stil te staan. Om langzaam vooruit te komen. Wat blijft erover als we niet doorrazen? Mens zonder façade. In essentie zijn we allemaal kwetsbaar. De Coronacrisis zwengelt deze angst aan.

MET DANK AAN

De dood is nooit ver weg al denken we soms dat alles maakbaar is. Over een uur kan alles anders zijn of zelfs al over een minuut. Ik denk dat we hiervan kunnen leren. Veranderen. Dat we ons eigen leven kunnen overdenken en misschien herzien. Allerlei vragen kunnen opdoemen: Voor wie rennen (werken) we zo hard? En, hoe zit het eigenlijk met onze relatie nu we opeens dag en nacht op elkaars lip zitten? Wie kunnen we een helpende hand toereiken? Een crisis geeft ruimte om de vrijheid in onszelf op te zoeken en te ontdekken hoe we ons leven willen leiden. De stilte die in de straten is neergedaald zou ik graag langer vasthouden. We hebben allemaal twee levens. Het tweede begint, wanneer we beseffen dat we er maar één hebben. (Confucius - 479 voor Christus)

De Riepe, Gronings voor stoep, is het straatmagazine voor Noord-Nederland. De Riepe verschijnt eens per maand. Het blad is een initiatief van stichting WerkPro. Mensen die om uiteenlopende redenen dak- en thuisloos zijn, verkopen het magazine. Onder deze verkopers vallen ook mensen uit andere landen, mensen die in Nederland en in hun land van herkomst weinig tot geen perspectief hebben. Alle verkopers dragen als legitimatiebewijs een registratiepasje. U betaalt voor het magazine €2,10. Daarvan is 90 cent voor de verkoper, de rest gaat terug naar het project. De Riepe is geen commercieel magazine; naast inkomsten uit verkoop worden middelen verworven uit sponsoring, subsidiëring, fondsen en advertenties. Eventuele meeropbrengsten zullen worden aangewend in het circuit van dak- en thuislozen. •DONATEUR WORDEN? Bel of mail naar het distributieadres voor meer informatie. •Heeft u klachten over een verkoper? Noteer het pasnummer en bel naar het distributieadres. •Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toestemming vooraf van de redactie.

De Riepe 2

CONCEPT

Marieke Werkman

Marja Hillenga Van Liere Media, Emmen Ria Santing Leger des Heils voor het ter beschikking stellen van de distributiefaciliteiten, subsidiënten, donateurs en anderen die een bijdrage leveren aan de financiering van dit magazine. En niet te vergeten: de vele vrijwilligers en stagiaires zonder wie dit project niet draaiende kan worden gehouden.

SPECIALE DANK

Gaat uit naar alle verkopers, schrijvers, dichters, tekenaars en fotografen uit de groep van dak- en thuislozen.

BEGELEIDING VERKOPERS

Sido Overdijk Eddy Posthumus Jeffrey Visser De Riepe is een uitgave van WerkPro.

REDACTIEADRES DE RIEPE Eenrumermaar 1 9735 AD Groningen 050-5419511 riepe@inspiremedia.nl

DISTRIBUTIEADRES DE RIEPE

Leeuwarden WerkPro Groningen Tel. 088 066 31 80 Eemskanaal NZ 32a e-mail: riepe@werkpro.nl 9713 AB Groningen Tel: 050-5791818 (09:00 - 13:00 uur) e-mail: riepe@werkpro.nl website: www.deriepe.nl twitter.com/De_Riepe bankrek. NL38INGB0685757617


4

Straatbarbier

7

Koken met een missie

7

8

In de val Marieke Werkman

10

Toeren

11

Businessclub

11

Bie Pad en Weg

12

Recht & Krom

12

Gekkenwerk

13

Onder de loep

14

Kruiswoordcrypto

15

Jaap Krol

15

16

Het overweeghuis Leek herinnert zich

19

Het bijzondere geluk

20

Horoscoop

21

Straatleven

22

Werk in uitvoering

24

Volgende maand in De Riepe:

• •

o

s

raf i e: S

uz

eP

u um h t s

Fotog

Bureau Woonkans Zet zich in voor kwetsbare personen die een huis nodig hebben en bieden daarin begeleiding Brouwerij De Prael Elke 2000 liter bier is één werkplek. Waar passie en zorg samenkomen Kopje onder ‘Herstart’ een project van het Leger des Heils helpt Rolf (35) het leven weer op de rails te krijgen

an n

Verzuipen •

Deze maand in De Riepe

De lamme en de blinde

Deze zal verschijnen rond 1 juni 2020 De Riepe 3


Straat barbier dak- en thuislozen in

Rotterdam

Sjoerd de Vries (24) is straatbarbier en knipt dak- en thuislozen in Rotterdam. Door hem worden ze gezien en aangeraakt. Een barbier houdt zich bezig met het scheren, knippen en verzorgen van baarden en snorren. Barbier is een oud beroep dat bij de Egyptenaren in hoog aanzien stond. De naam is afgeleid van het Latijnse barba dat baard betekent.

door Marieke Werkman Fotografie: Kwadwo Amfo Knipsessie Sjoerd groeit op in een sociaal bevlogen gezin. ‘Mijn vader heeft in de psychiatrie gewerkt. Later werkte hij bij een leerbedrijf van het Leger des Heils. Op de middelbare school werd ik regelmatig geschorst en dan ging ik met mijn vader mee naar zijn werk. Op die dagen sprak ik met bijzondere mensen. Mijn ouders zorgen graag voor anderen. Dit zit er bij mij ook in.’ Op Instagram ziet Sjoerd beelden van dak- en thuislozen die

De Riepe 4

geknipt en geschoren worden in Canada. Hij is geraakt door de reacties van deze mensen die enorm opknappen van een persoonlijke knipsessie. ‘Ik zag een praktische manier om mensen echt te zien en aan te raken.’ De straatbarbier Het idee laat hem niet meer los en Sjoerd verdiept zich in het knippen en scheren van haar. In Rotterdam volgde hij een barbier cursus. Het verschil tussen een kapper en barbier


Wat ik het belangrijkste vind is dat ze zichzelf zien veranderen in de spiegel

is dat een barbier meer gespecialiseerd is in baarden en snorren, terwijl een kapper vooral het hoofdhaar verzorgt. ‘De kosten voor een tondeuse en startkosten kwamen vanuit mijn eigen netwerk. Ik ben eerst gaan oefenen op mensen die me nauw aan het hart liggen. Mijn vader en andere familieleden waren proefkonijnen. Hierna heb ik contact gezocht met organisaties waar dak- en thuislozen wonen met de vraag of ik er mag knippen. Bij verschillende organisaties heb ik mannen geknipt en geschoren.’

Sjoerd heeft zijn knip- en scheerspullen compact bij zich in een rugzak. ‘De mensen zitten eerst wat onwennig in de stoel. Ze zijn het niet gewend om verzorgd te worden. Het eerste en belangrijkste doel is om ze te laten ontspannen. Dat het een lichtpuntje is in hun zware bestaan. Ik heb regelmatig dronken mannen in mijn stoel. Als ze maar rechtop blijven zitten vind ik het allang best. Alcoholisten zijn gevoelige mensen. Ze drinken om hun emoties te dempen. Het is hun strijd en ik ben er om ze te bedienen. >>>

De Riepe 5


Zo knipte ik een tijd geleden een schipper. Nadat zijn vrouw was overleden werd hij opgelicht door zijn nieuwe vriendin. Hierna kreeg hij schulden en uiteindelijk sliep hij bij het Leger Des Heils. Het is stigmatiserend om te denken dat iedere dakloze het er zelf naar heeft gemaakt.’ Eigenwaarde opkrikken! ‘Je komt dicht bij mensen. Ik ga het echte contact met ze aan. Tijdens het knippen vertellen mensen hun levensverhaal. Soms zijn ze best wel vies en aan het eind van de dag douche ik me altijd. Er was eens een man die een enorme talgbult op zijn hoofd had. Tijdens het knippen zag ik dat hij zich hiervoor schaamde. Op een dergelijk moment probeer ik iemand op zijn gemak te stellen. Een andere man die ik eens knipte was logistiek planner voor een groot transportbedrijf geweest. Hij kreeg een depressie waardoor hij in een ziektetraject terechtkwam en is afgegleden. Nu zit hij in de nachtopvang.’ Door persoonlijke aandacht en aanraking hoopt Sjoerd ze een positief gevoel mee te geven. ‘Het begint uiteindelijk met het gevoel, Ik ben het waard om mijn best voor hun te doen.’

In Rotterdam knipt Sjoerd bij meerdere organisaties voor daken thuislozen. Je kunt hierbij denken aan het Leger des Heils, Centrum voor Dienstverlening en andere sociale organisaties. ‘Ik wil inpluggen bij een gemeenschap en een vaste bijdrage leveren zodat ik een band met mensen kan opbouwen.’ Dit betekent dat Sjoerd op regelmatige basis bij dezelfde organisaties terug zal keren om dak- en thuislozen te knippen en te scheren. ‘We schaffen een aantal stoelen en spiegels aan om de totale beleving compleet te maken.’

Een band opbouwen

Landelijk uitrollen Het liefst ziet Sjoerd zichzelf rondrijden in een grote zwarte Mercedes bus. ‘Zo’n hoge bus, want daar kun je met twee mensen naast elkaar staand werken. Deze bus kan omgetoverd worden tot barbershop met spiegels en stoelen. Het gaat om de sfeerbeleving als je geknipt en geschoren wordt. Je komt dicht bij mensen en raakt ze aan. Dak- en thuislozen worden bijna niet aangeraakt. Wanneer iemand bij mij in de stoel zit, geef ik hem ruimte om zichzelf te mogen zijn.’ Lekkere koffie is volgens Sjoerd ook belangrijk voor de gehele ervaring. In de toekomst zou ik graag verwendagen organiseren voor de dak- en thuisloze. ‘Ik zie mensen die veel

Begin 2020 is de straatbarbier bezig om te starten met zijn onderneming. In 2019 zegde hij zijn baan als jeugdzorgmedewerker op om zich volledig te storten op dit project. De eerste maanden is Sjoerd actief geweest om sponsoren te zoeken en organisaties en particulieren geld kunnen doneren. Men kan zich overigens aanmelden om ook straatbarbier te worden.

te verduren hebben gehad en vaak niet voorbereid waren op de klappen van het leven. Nieuwe kracht vinden om op te staan en door te vechten begint bij een moment van jezelf goed voelen.’ Sjoerd hoopt dat dit project landelijk uit te rollen is. Gewoon kappers die dit vrijwillig op zich willen nemen. ‘Iedereen die zelf wil knippen kan zich aanmelden.’ ◆

De straatbarbier is op zoek naar donateurs en kappers. Met ‘De Straatbarbier’ wil Sjoerd de Vries mensen knippen die hier geen geld voor hebben. ‘Wanneer iemand bij mij in de stoel zit, dan geef ik hem ruimte om zichzelf te mogen zijn.’ Het doel is om dit jaar 2500 mensen te knippen. Neem een kijkje op de website. Organisaties en particulieren kunnen geld doneren. Of wil je zelf mensen gaan knippen? Meld je dan aan bij De Straatbarbier.

www.destraatbarbier.nl De Riepe 6


door Janpieter Buskes

Het was al dik donker toen ik gisteravond met hoge snelheid richting Coop reed. Over de dreef, een geaccidenteerd landweggetje dat het akkerland doorklieft. Scheuren door een leeg en verlaten landschap, gedreven door louter trek. Toeterende trek. Maandenlang had ik mezelf op rantsoen gezet. Geen dieet, daar geloof ik niet in, maar rantsoen. Gebakken aardappelen in plaats van aardappelen met jus. Minder vlees, meer groenten. Geen tussendoortjes. Twaalf korrels rietsuiker in de koffie. De aanblik van mijn ontkleedde lichaam in de weerspiegeling van een glazen saunadeur had de doorslag gegeven. De Groninger in mij zou zeggen ‘ik werd er niet vrolijk van’. Mijn innerlijk criticus was minder mild. Die keek met verbazing naar het gereflecteerde borstgebied en merkte achteloos op dat mijn tieten vermoedelijk groter zouden zijn dan die van mijn eventuele nieuwe vriendin. Als ik die überhaupt zou kunnen strikken met zoveel weinig flatterend vet. In de badkamer ligt al een paar maanden een A4’tje met de dagkoersen. En ik kan niet anders zeggen dat na een spectaculair begin, gevolgd door een periode van hardnekkige stilstand, er sprake was van een gestage daling van het gewicht. Nu is het bij mij helaas zo, in

onderhevige situaties, dat ik mijn rug recht houd dankzij het alles of niets principe. Dus strenger dan streng, omdat ik weet dat de poort naar wat was, zich onherroepelijk weer opent als ik de regels net te vaak laat slippen. In mij woont namelijk een geniepige junk. Eentje met grote nood en gladde praatjes. Eentje die precies weet wanneer toe te slaan. Gisteravond was het zover. Een uiterst somber weekje was eraan voorafgegaan. Ik wist het eigenlijk al toen ik ergens begin van de week langs de veelkleurige uitstalling van de paaseitjes liep. ‘Eén zakje kan toch geen kwaad’ fluisterde het in mij. ‘Cappuccinovulling, je lievelings’ tetterde het enkele dagen later in mij toen ik het bescheiden kartonnen flatgebouw vol verleiding andermaal passeerde. Gisteravond ben ik door de mand gevallen. Voordat ik er goed en wel erg in had stond ik in een nagenoeg verlaten Coop vlak voor sluitingstijd met enkel een zak Cappuccino eitjes in de hand. Beschaamd en schichtig heb ik afgerekend. Alsof ik heroïne had gescoord. Ik zat nog niet in de auto of het eerste eitje zat al in mijn mond. Nog geen 20 minuten later staarde ik boerend naar het lege zakje. ‘Je wordt bedankt paashaas.’

De lamme en de blinde

Bedankt paashaas

Bevrijdingskoekjes door Lydia Tuijnman

Verwarm de oven voor op 180 graden, heteluchtoven op 160. Doe appelmoes, boter, bruine suiker en witte suiker in een grote kom. Mix alles totdat het een glad mengsel is. Voeg bakpoeder, baking soda, bloem, zout en het vanille-extract toe. Mix totdat de bloem volledig is opgenomen. Laat het deeg een paar minuten rusten. Smelt intussen de chocolade au bain-marie en voeg die daarna toe aan het deeg. Mix totdat alles volledig is gemengd. Maak van het deeg balletjes met een doorsnee van 3 cm, leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat met 5 cm ruimte ertussen. Bak de koekjes op 180 graden in 10-15 minuten, blijf er dus even bij om te zien of ze eruit kunnen. Haal ze eruit en laat ze op het bakpapier liggen om af te koelen.

kwam van een ijzige hongertocht terug, is in bed gaan liggen en een paar dagen later gestorven. Hem en al die andere hongerigen had ik graag de gulle gaven van de bevrijders gegund.

Amerikaanse cookies • 60 ml appelmoes • 50 g pure chocolade • mespuntje bakpoeder, mespuntje baking soda • 60 g boter • 120 g bloem • mespuntje zout • 90 g bruine basterdsuiker, mespuntje vanille-extract

De Riepe 7

Koken met een missie

Het gaat ons, 75 jaar na de bevrijding, zo goed dat de vraag ‘wat eten we vanavond?’ regelmatig wordt beantwoord met een wedervraag: ‘Waar heb je zin in?’ Vroeger werd daar niet naar gevraagd, je at wat de pot schafte en het antwoord op deze vraag luidde steevast ‘hussen met je neus ertussen.’ Zoekend op internet kwam ik ook nog tegen: straatstenen met hoepelstokken of: een stukje hard vet of: gebakken trapleuning met apenstaartjes. Voor degenen die in de winter van 1944 vanuit de Randstad naar het boerenland trokken, op zoek naar voedsel of wat dan ook, zouden een stukje hard vet of apenstaartjes als een begeerlijke lekkernij geklonken hebben, vermoed ik. Mijn Haagse grootvader heb ik dat nooit kunnen vragen, hij


i nde De Riepe 8

Paul Boomsma (48), korporaal, zat van januari 1995 tot juli dat jaar in Sebrenica, Bosnië en Herzegovina. Doel van de missie was de vrede te bewaren tussen de moslim Bosniërs en de Serviërs. Srebrenica was een eiland geworden waar veel moslims uit de streek naartoe waren gevlucht. Terwijl de tijd vorderde nam de dreiging van de Serviërs toe.


‘We zaten daar met de luchtmobiele brigade uit Assen, samen toen ongeveer vierhonderd militairen. Onze eenheid opereerde onder VN vlag, we hadden camouflagepakken aan en een blauwe helm op. We moesten daar de wel 40.000 moslims beschermen. Om de enclave heen lagen op de grens ervan een stuk of vijftien observatieposten, waar de omgeving in de gaten werd gehouden. Onze Bravo Compagnie was opgezet in een oude fabriekshal. Van daaruit ging je dan naar een van die observatieposten voor een paar weken. Vanuit de post patrouilleerde je, sociale patrouilles. Je praatte met de mensen en keek ook of er dingen veranderden. Ook lette je op de bewegingen van moslimstrijders. Die gingen geregeld de enclave uit om aanvallen te plegen op Serviërs. Andersom terroriseerden de Serven de moslims ook. Maar ook dreven de moslims handel met partijen buiten de enclave. Aanvankelijke rust ‘Tot in april was het tamelijk rustig. We werden bevoorraad uit een ander gebied. Deze aanvoer moest over een brug die de Serviërs in handen hadden. Onze aanvoer van voorraad werd steeds minder, dat was al in april. Mijn verlof toen ging ook al niet meer door omdat er wel mensen uitgingen, maar er kwam

door Dick Bijmolt Fotografie: Jaap ten Hoove

niemand terug. We waren toen al tot de helft van de sterkte gekrompen. Op gegeven moment werd een observatiepost bedreigd door Serven met zware bewapening. Ze wilden de post in handen hebben omdat deze naast een belangrijke weg voor hen lag. Op een post zaten slechts een stuk of zeven van ons. Als er dan een stuk of vijftig Serven op af komen, dan moet je terug. Om de enclave heen werd het steeds drukker met Servische tanks en zware wapens. Grimmiger In juli volgde druk op een volgende post die we ook uit handen moesten geven. Op de terugtocht daarvan kwamen we langs een post met moslimstrijders. Ze wilden dat we stopten en zouden vechten. Uit woede over onze terugtrekking gooiden ze een handgranaat naar de YPR. Daardoor is een collega van mij dodelijk getroffen. Hij was een maat van mij uit de opleiding. Ik was er kapot van. Later moest ik die YPR nog schoonmaken, een verschrikkelijke klus met al dat bloed. De gevechten werden steeds heviger, met vuur over en weer tussen Serven en Bosnische moslims. Steeds verder rukten de Serven op. Uit Zagreb kwam het bevel de Serven te stoppen. Maar dat was gezien de getalsverhouding en bewapening totaal geen optie. Met een zestal YPR pantserwagens hebben we de Serven een tijd proberen op te houden. Zodoende konden de moslims verder de enclave in vluchten. Het einde We reden in onze YPR op een heuvel en werden beschoten door een Servische tank uit het dal. Ons pantservoertuig werd in de achteruit gezet In de paniek vielen we bijna de diepte in. Een boom hield ons net tegen maar we konden er niet meer wegkomen. Terwijl er weer geschoten werd holden we naar

Na de dood van oud president Tito viel Joegoslavië uit elkaar. Bosnië, Kroatië en andere delen wilden onafhankelijkheid. Servië vond dit ontoelaatbaar en ging in de aanval om een groot Servië te creëren. Er ontstaat felle strijd om macht en territorium. In de verschillende delen woonden Serven en Kroaten en Bosniërs door elkaar heen. Wat jarenlang goede buren waren bevocht elkaar nu op leven en dood. De VN stelde veilige gebieden in voor vluchtelingen en burgers die met licht bewapende militairen beschermd moesten worden. Zo kwamen Nederlandse militairen in Srebrenica terecht om de moslims daar tegen de oprukkende Serven te beschermen. Het opperbevel vond echter dat de enclaves moeilijk te verdedigen waren, men wilde er liever vanaf. Afgesproken was ook om terughoudend te zijn met luchtsteun. De bevelvoerend commandant Karremans heeft hier in juli vier maal om verzocht, maar in die dagen heeft een Nederlandse F16 slechts een keer een paar bommen afgeworpen. Effect nihil. Er is veel kritiek geweest op de politiek, het mandaat voor Dutchbat was te vaag, het aantal manschappen te weinig, de bewapening veel te licht. In 2002 trad het kabinet Kok af vanwege deze affaire.

een andere YPR en reden naar de stad terug. Daar volgden wat beschietingen met de Serven die er ook al waren. We konden het rekken tot de vluchtelingen weg waren. We reden verder de steeds kleiner wordende enclave in, met de Serven achter ons aan. In een van de laatste dagen stonden we tegenover de Serven, de enclave was gevallen. De Serviërs stonden een eindje verderop, aan onze kant de moslims waar wij voor en omheen stonden. Die Serven zagen eruit als echte rambo’s. De weerbare moslimmannen werden er tussenuit gehaald, ter ondervraging zeiden ze.’ Ik vraag Paul of de moslims vrijwillig meegingen. Hij zwijgt en zucht. ‘Nou ja, in eerste instantie wel. De vluchtelingen keken je allemaal aan met en blik van wat nu? Dat blijft je altijd bij. Van die mannen is nooit weer wat vernomen. Later hoorde je dat ze allemaal, wel 8300 mannen, waren vermoord. De vrouwen werden in bussen naar Tuzla, een ander enclave, gebracht. We hebben geen hulp gehad, we waren met weinig mensen en waren maar licht bewapend. Achteraf is er veel kritiek op ons geweest dat we niet genoeg gedaan hebben. Maar wat konden we in die omstandigheden doen? PTSS Thuisgekomen kreeg ik na een jaar paniekaanvallen onder het autorijden en kreeg ik nachtmerries. Binnen defensie kreeg ik psychische hulp. Maar toch kon ik mijn werkzaamheden niet meer uitvoeren, zodoende werd ik uiteindelijk afgekeurd helaas. In 2005 kreeg ik weer een baan maar tien jaar later kreeg ik een burn out en kwam de PTSS keihard terug. Nu nog ligt stress dicht aan de oppervlakte en heb ik concentratieproblemen. ◆

De Riepe 9


Kleren maken de man

Marieke Werkman

door Marieke Werkman Fotografie: Marinus Hillenga

Door de stad fietsend zie ik bij de museumbrug steeds dezelfde man zitten, voorovergebogen in een dikke winterjas met een capuchon ver over zijn hoofd getrokken. Sommige voetgangers groeten hem, geven geld of bieden wat eten aan. Weer anderen zien hem niet eens zitten en fietsen gehaast verder.

de woning rond. De drollen lagen her en der door het huis verspreid. Beau deed zijn best om op hem in te praten om de dieren op een andere locatie onder te brengen. De gedeprimeerde man kon dit niet over zijn hart verkrijgen. Uiteindelijk werd het huis ontruimd en was de man weer terug op zijn plek onder het viaduct. Dit was zijn thuis. Samen met zijn dieren.

Een tijd geleden volgde presentator Beau van Erven Dorens een aantal zwervers voor een televisieprogramma. Dit keer kreeg een aantal daklozen een sleutel van een woning. Want dit is het bekende beeld: een huis betekent vooruitgang. Ik zag beelden van een dakloze man die onder een viaduct leefde. Hij leidde een teruggetrokken leven en leefde er met zijn hond, pony en geit. Hij genoot van het weidse uitzicht aan de waterkant. De prachtige zonsopgang die niemand hem kon afpakken. De charmante Beau bood hem een sleutel aan van een woning. Een week later zag ik beelden van dezelfde man, nu met een dak boven zijn hoofd. De man keek onwennig om zich heen. Beau gaf aan dat het ongebruikelijk is dat een geit

Ik kijk ook graag naar het programma MINDF*CK van Victor Mids. Tijdens dit programma zie je allerlei experimenten. In deze uitzending keek Victor hoe omstanders reageerden als iemand in elkaar zakt. De eerste keer liep de presentator, gekleed in een driedelig pak, met zijn haren netjes gekamd en met een aktetas in zijn hand, over een brug. Victor viel languit op de grond. Binnen luttele seconden stonden er meerdere mensen om hem heen om hem te helpen. Hierna droeg Victor gescheurde, oude en groezelige kleding en een pruik met lang slierterig haar. Hij liep nog een keer over dezelfde brug. Ook dit keer viel hij op de grond. Minutenlang lag hij daar doodstil. Wat mij choqueerde, was dat nu

en pony in een huis wonen. De man haalde zijn schouders op. Hij leefde samen met deze dieren en dit was voor hem normaal. Weken later kwam Beau weer langs en lag de man in bed. Hij zag er somber uit. De dieren liepen nog steeds vrij in

niemand naar hem toe liep. De voorbijgangers keken ook niet naar hem op of om. Hij werd gewoonweg genegeerd. Dit geeft volgens mij goed weer hoe over het algemeen gekeken wordt naar dak- en thuislozen.

De Riepe 10


Toeren

door Dick Bijmolt Fotografie: Chico Bolt

Hard knijp ik in het pookje,

de wagen schudt en deint, komen lusten weleens los, wat beschaving ondermijnt.

als was het van mijn lijf. Geboeid loer ik door ‘t raampje, bijna een oudje geschept. Bij het naderen van het stuk is dat toch ietwat verlept.

Dan raakt de blik gericht op vrouwvolk, jong en rond, speciale aandacht gaat dan naar boezem en naar kont.

Geschrokken en teleurgesteld vervolg ik fluks het pad. Van stukken door het raampje heb ik even genoeg gehad.

Daar loopt er eentje, tsjonge, een stuk, een dijkewijf.

De bedrijven in dit overzicht ondersteunen De Riepe. Wilt u als bedrijf ook bijdragen? Dat kan, neem gerust contact met ons op: 050-5791818 (09:00-13:00 uur). Aksion Als de zon, tekentherapie Dagblad van het Noorden, (NDC mediagroep) De Haan Advocaten & Notarissen , Groningen De Huismeesters, Groningen Digno BV, Haren Dik Bike Centre, Groningen Dunk Doesburg autoverhuur, Groningen Forum Groningen Gemeente Groningen SoZaWe Groningen Seaports Groninger Kredietbank Ingenieursbureau Wassenaar, Haren Internoord reizen, Groningen Kluzzenbedrief Jan Kompas Zuidlaren Lightwave, Groningen Lotus uitvaart, Thesinge Metaware BV , Groningen

Bewindvoering en inkomensbeheer Tekentherapie, opleiding en begeleiding Nieuws uit Groningen/Drenthe Strafrechtadvocatuur Woningcorporatie stad Groningen Informatietechnologie Van ventiel tot helm Deskundigheid in de geestelijke Gezondheidszorg Van sjorband tot aanhangwagen Boeken, films en events WIJ is dichtbij Havendienstverlening Sociale hulpverlening Complexe constructies ontwerpen Reisbureau Veur putjederij in en omt hoes Specialist in financiĂŤle zorgverlening Spirituele opleidingen Uitvaartverzorging en -begeleiding Cloudoplossingen managementsystemen

New Nexus, Tynaarlo IT consultancy- en adviesbureau Noback Ingenieursbureau, Groningen Techn. natuurk. berekeningen en ontwerpen Noorderlink, Groningen Vacatures Noord Nederland Noorderpoort, Groningen Beroepsonderwijs in Groningen/Drenthe Old Burger Weeshuis, Leeuwarden Ontwikkelen op sociaal, cultureel gebied 't Oortje Sieraden, Groningen Oorbellenspeciaalzaak Patrimonium, Groningen Christelijke woningstichting Pinkster schilderwerken, Assen o.a. binnen-/buitenschilderwerk Praktikos, Assen Trainingsbureau Preventief Veiligheidsdiensten BV, Groningen Gastvrij beveiligen Rijschool Gerald, Peize Auto- en motorrijschool Rottinghuis aanemingsbedrijf BV, Groningen Allround bouwbedrijf in het Noorden Schilders de Vries, Groningen Sterk in duurzaam ondernemen Sleepworld, Groningen Slaapspecialist van stad en Ommeland Stichting Terwille, Groningen Vrij van verslaving Tandartsenpraktijk De Verbetering, Groningen Gezond begint in de mond Tekstlabel Amber Boomsma, Leeuwarden Freelance schrijfprofessional Verslavingszorg Noord Nederland, Groningen Perspectieven bieden Willem Rietman Interieur Tynaarlo Meubiliar op maat

De Riepe 11

De Riepe businessclub

Als ik door de dreven toer,


Volg het pad van jouw dromen door Wilma Bouma

Je hebt het gevoel nu diep in de put te zitten, maar bedenk je goed …. er is maar één weg en dat is de weg omhoog.

Recht & Krom

Dit werd me ooit door een bekende voorgehouden, toen we elkaar in de stad tegenkwamen en hij mij vroeg hoe het met me ging. Een vraag die meestal gesteld wordt als een soort begroeting en automatisme, zonder echt het antwoord af te wachten. Ik kon het veel voorkomende antwoord ‘goed’ op dat moment niet over mijn lippen krijgen. Want goed ging het toen absoluut niet. Dus ik besloot dit ook maar gewoon aan te geven en er ontstond een mooi gesprek op straat voor de hoofdingang van de HEMA. Na een jarenlange samenwerking met een collega-advocaat, met wie ik samen een advocatenkantoor had, besloot ik de samenwerking te beëindigen. Ik gooide het roer om door voortaan alleen, als advocaat, verder te gaan. Ik was al langere tijd niet happy binnen ons gezamenlijke kantoor. Maar ik voelde me erg verantwoordelijk voor de secretaresse en alles wat we samen hadden opgebouwd. Dus elke keer als ik het gevoel kreeg dat het me geen energie meer gaf, probeerde ik nog van alles en sprak ik mezelf streng toe. Ik vond, vooral vanwege loyaliteit naar de secretaresse, dat ik maar door moest zetten. Achteraf gezien heb ik dat heel lang volgehouden. Maar gelukkig besloot ik uiteindelijk voor mezelf te kiezen en mijn vrijheid tegemoet te gaan. Mijn collega-advocaat was niet direct enthousiast over mijn besluit en dat begreep ik ook. Ik gunde haar daarom de tijd om aan het idee te wennen, zodat we daarna de zaken goed

De Riepe 12

en respectvol af konden wikkelen. Dat was in ieder geval mijn insteek. Maar voordat we in deze modus terechtkwamen, ging er een hobbelige weg aan vooraf. Daardoor had ik op dat moment weleens het gevoel …. hoe komt dit ooit. Dan dacht ik maar aan die uitspraak bij de HEMA, want dat gaf me kracht en vertrouwen. Ik hield me vast aan die weg omhoog. Op weg naar mijn vrijheid. Woorden die ik tot op de dag van vandaag nog vaak in mijn praktijk en omgeving gebruik. Regelmatig zie ik mensen voorbij komen die niet op hun plek zitten. Maar het moeilijk vinden om voor zichzelf en een stuk vrijheid te kiezen. Ik weet als geen ander dat het niet eenvoudig is om dat roer om te gooien en voor jezelf te kiezen. Maar vanaf het moment dat je je hart volgt, raakt je leven vervuld met wonderen. Voor mijn eigen gekozen nieuwe kantoor vond ik al heel snel een mooi kantoorpand en van iedereen kreeg ik hulp aangeboden. Dus met een gevoel van vrijheid run ik nu mijn kantoor en met hele fijne mensen en hulp om me heen. Iets waar ik heel dankbaar voor ben. Volg het pad van jouw DROMEN, niet de snelweg van andermans verwachtingen.

Wilma Bouma is advocaat en haar kantoor Bouma advocatuur is gevestigd in Steenwijk.


Een voor allen, allen geen door Gerard Lohuis Fotografie: Jaap ten Hoove

Dat is verleden tijd en Hendrik heeft er voor gezorgd dat hij vergeten is geraakt. Als een zoekgeraakt kledingstuk, dat gisteren toch nog in de kast hing en nu ineens niet meer te vinden is. ‘Ik ben actief spoorloos verdwenen, opgelost als een wolk die er vandoor gaat wanneer de zon tevoorschijn komt’, aldus Hendrik. Hij neemt nog een slok koffie en vraagt of ik deze keer lang blijf. Hij geniet niet van contact, iets wat ooit weleens anders was. Dat was in de tijd dat hij zich met

zijn vrouw graag in societykringen begaf en genoot van de aandacht die grotendeels uit zijn openbare werkzaamheden voortkwam. Menig lint werd doorgeknipt in zijn bijzijn en altijd was zijn vrouw aan zijn zijde. Zoals er in zijn jeugd altijd vrienden waren, liefdevolle ouders en hij uiteindelijk met zijn liefde voor het leven in het huwelijk trad. Leonard Cohen had die dag geklonken “Dance me to the end of love”. Tot die dag waarop alles veranderde. ‘Gerard, neem van mij aan dat niets is wat het lijkt. Wanneer je het bed deelt met een vrouw terwijl er in haar gedachten een ander naast ligt, dan gaat er ergens iets goed mis. Al die jaren heb ik gedacht dat het geluk voor mij was weggelegd. Na die zwarte dag wist ik niet meer wie ik zelf was, ooit ben geweest en al helemaal niet wat er nog van mij zou worden. Ik ben nu aan niemand meer iets verplicht en wil niet nog een keer mezelf in de ander verliezen. Ik heb nu alle vrijheid om te doen wat ik wil en heb daar niemand bij nodig. Ik wil mezelf niet nog een keer teleurstellen.’ Hij zet het kannetje op het houtgestookte kacheltje en schenkt alleen voor zichzelf nog eens in. Teken dat het gesprek voorbij is. Wanneer ik weg fiets, zie ik in gedachten Hendriks silhouet voor de roodgloeiende kachel in de duistere woning. Zo vrij als het maar kan.

Gerard Lohuis is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT

Gekkenwerk

Ergens aan de rand van de grote stad leeft Hendrik in een zelf geconstrueerd bouwval. Wie niet weet, ziet de woning niet en dat is precies wat Hendrik wil. Met enige trots vertelt hij me, wanneer ik word toegelaten, hoe hij zijn eigen plek gecreëerd heeft. Hij is trots op de twee kleine kamers en heeft het een naam gegeven. “Solidaritrots”. Ooit was hij een succesvol ingenieur, leidde een eigen bedrijf en was hij een man die bekend stond om zijn visionaire blik in de wereld van weg- en waterbouw. Wanneer de gemeente het plan had om een brug te bouwen, het waterpeil verlaagd moest worden omdat de boeren anders hun land niet konden bewerken of welk ander plan dan ook moest uitvoeren, Hendrik werd steevast gevraagd om hierover mee te denken. Hij kon over grenzen van mogelijkheden heen denken, bezat de genialiteit en creativiteit om onorthodox te werk te gaan waardoor een onoverkomelijk probleem ineens te nemen was. Bruggenbouwer Hendrik, wie kende hem niet.


Na schooltijd

Onder de loep

door Erik Bies Fotomontage: Marinus Hillenga De scholen waarop ik gezeten heb, heb ik altijd ervaren als onvrijheid. Ik had er als kind al moeite mee om vroeg uit bed te komen (maar ik deed het wel) en dat heb ik nu, 53 jaar oud, nog steeds. De dagen op school waren lang en saai. Ik zat daar maar, urenlang, op een harde houten stoel met een bureautje voor me. Ik keek veel op de klok en had een hekel aan de leraren. Op de lagere school waren de mooiste dagen de zaterdag, de zondag en de woensdagmiddag, want dan hoefde ik niet naar school. Op de andere dagen was ik ’s middags om half vier vrij en ik genoot van die vrijheid. Ik ging naar het bos dat net buiten de bebouwde kom van ons dorp (Haulerwijk) lag en speelde er met mijn vriendjes “oorlogje”. We beschoten elkaar met mitrailleurs die we zelf hadden gemaakt van hout en pvc-buizen. Het was net echt. Ik ging naar de Spaanse schans even buiten ons dorp en deed daar, kleine archeoloog in de dop, kleine illegale opgravingen, maar vond nooit iets. Ook rende ik door de maisvelden en at bramen en bosbessen. Vrijheid! Na de lagere of basisschool ging ik naar de brugklas en daarna naar het atheneum. Die school was in veel opzichten nog

De Riepe 14

ellendiger dan de lagere school. ’s Morgens zat ik om zeven uur op de fiets om de dertien kilometer naar die school in Leek te fietsen. De dagen op die school waren nog veel langer dan de dagen op de lagere school en dan was er natuurlijk ook nog het vele huiswerk. Het leukste moment van de week was op vrijdag om half vier ’s middags als de toeter van de school klonk om aan te geven dat het weekend begonnen was. Ik deed lang over de tocht naar huis en bedacht wat ik de komend tweeënhalve dag allemaal kon. Ideeën genoeg. Om de paar weken fietste ik op zaterdag naar Drachten om van mijn zakgeld een elpee van Bob Dylan, Leonard Cohen of Randy Newman te kopen. Toen ik wat ouder was, een jaar of vijftien, kocht ik in Drachten ook weleens een paar blikjes bier of een flesje rosé. Dat maakte het allemaal nog leuker. Tegenwoordig is het zo dat als ik vroeg van bed moet, dat dan ook wel doe, maar gelukkig hoeft het niet vaak. Ik ben blij dat ik niet meer, nooit meer, naar school hoef.


1

HORIZONTAAL

7

1. Ziekelijke kwelduivel 4. Split 7. ......maals, aan gene zijde 9. Man te paard 10. Tweetal 11. Vinger aan de .... 14. Ondersteunt de kunst 16. Visvrouw 17. Jammer en een beetje zielig 18. Bloemenstalletje 19. Parijs in de Romeinse tijd 20. Honderdguldendier 21. Violet 24. Nieuw (latijn) 25. Waterstofkern 26. Slaapkop uit Enschede 28. Subtiel onderscheid 29. Pikketanusje

VERTICAAL 1. Tuingereedschap 2. Waterstoflap 3. ... en Breugel (Br) 4. Schok 5. Vangwerktuig 6. Vogelmeisje 8. Bekendmaking 12. Dombo's 13. Lekkerbekken 15. Overal gelijk 20. Volksoverlevingen 22. Bijbaantje 23. Doet wat hij wil 27. Oude middelbare onderwijsvorm

2 1

1

A

11

1

A

1

A

12

13 1

A

A

1

A A 1

A

A

20 1

A A

1

1

1

28

1

A

1

A

1

A

1

A A

1

A

A

1

A A

1

A

1

A

24

1

1 1

A

26 1

A A A

A

1

A A

14

15 1

A

A

18 1

1

1

A A

9 1

1

A A

A

10

A

25 1

1

A A

6

19 1

1

1

5

1 1

1

4

16

17 1

1

8 1

1

3

De oplossing vindt u op pagina 23

Kruiswoordcrypto door Luuk Kobes

21 1

A A

1

A

22

A

23 1

A

27 1

A

1

A

29

The Crown

Koningshuizen hebben een belangrijke functie, hoewel ze niet echt belangrijk zijn. De constructie van een familie aan het hoofd van een democratisch land is in deze tijd op zijn minst vreemd, terwijl de verwikkelingen binnen zo’n historisch stamverband weer heel herkenbaar zijn. Er is ruzie, achterdocht en verslaving, er zijn ongelukkige liefdes, schulden en geheime verlangens. Royalty’s moeten in alle openbaarheid voor ons leven, zodat we ons anonieme bestaan kunnen spiegelen aan het hunne. Voor humorloze republikeinen zijn koningshuizen natuurlijk ook snoepvoer, omdat het heerlijk is om zonder complicaties of bijwerkingen eindeloos op iets te schelden. Maar hoe mooi ook, The Crown drijft vooral op oogverblindende nostalgie, omdat we weten dat het allemaal goed komt. Zo is het weer altijd perfect en zijn de interieurs – ook de armoedige – schitterend. Zelfs als het regent of de mist rotsvast in de straten hangt, is alles Candlelight-warm. In die

zin is er een parallel met die andere populaire historische Netflix serie, Peaky Blinders, over een gangsterfamilie uit Birmingham ten tijde van de roaring twenties. De armoede vanwege al die vieze industrie wordt er bijna verheerlijkt, zo opzichtig lopen de ontblote figuranten door het fakkelduister en slaan ze manmoedig met een klauwhamer op een gloeiend stuk staal. Niemand in dit epos kan trouwens normaal doen, iedereen is constant cool, agressief, geil of dronken. Kerels zijn onverzettelijk, vrouwen eigenlijk ook, en die staat is toch het allerbeste. Het is het type nostalgie waar veel Britten last van schijnen te hebben: ooit waren we de baas, nu zijn we onszelf kwijt. De Brexit was er ook nooit gekomen als deze series niet op de buis waren geweest. Het verstandige deel der natie had dan geweten dat de historische waarheid niet altijd klopt (Crown-adviseur Robert Lacey in De Volkskrant: ‘Het is een drama, geen documentaire’) en in het geval van Peaky Blinders gewoon is bedacht en achter de computer is uitgetekend – een met extra veel MB. Sprookjes zijn natuurlijk hartstikke echt, je moet er alleen niet in geloven.

De Riepe 15

Jaap Krol

Misschien bent u ook wel een fanatiek kijker van The Crown, de Netflix serie over het alsmaar voortdurende koninginneschap van Elizabeth II. In het dagelijks leven ben ik nogal koningsgezind, vandaar dat ik een trouw volger ben.


door Cherinda Zwier Fotografie: Marinus Hillenga

Een veilige plek waar vrouwen direct heen kunnen als ze overwegen te stoppen met de prostitutie. Zo’n plek bestond nog niet, ontdekte Evert Sulman (35), directeur Kwartiermakers. Hier zet hij nieuwe projecten op voor de bloei van de stad om het onrecht van stadjers te bestrijden. ‘Het is goed dat er een plek is voor deze vrouwen, en het zou nog mooier zijn als het draaiende wordt gehouden door bewoners van de stad zelf.’ Samen met Jeanet Grimmius, voormalig manager bij Stichting Huis én Toevluchtsoord, opende hij Het Overweeghuis.

Veiligheid en rust ‘Eigenlijk moet er gewoon een veilige plek komen voor vrouwen die vastlopen in de prostitutie.’ Met dit idee liepen Evert en Jeanet al een tijdje rond. Bij toeval kwam dit ter sprake. Dat ze beide dezelfde gedachtes deelden was heel bijzonder. Ze hielden het contact warm en al snel werd deze droom gerealiseerd. Er werd gewerkt aan een sterk team dat het plan op papier zette. ‘Maar dan volgen de vragen: Wat houdt zo’n huis nou precies in? Aan welke eisen moet het voldoen en wat is er allemaal nodig?’. Na ongeveer een jaar ontstaat Het Overweeghuis. Er werd druk overlegd met de gemeente, die toendertijd de tippelzone wilde sluiten. ‘De tippelzone kon alleen gesloten worden als alle vrouwen die daar werkten een alternatieve plek hadden zodat ze niet in de illegaliteit of problemen kwamen. Wij willen ons graag richten

De Riepe 16

op vrouwen die in de prostitutie vastlopen en dat geldt dus ook voor de tippelzone. We hebben Het Overweeghuis opgezet als burgerinitiatief omdat we het belangrijk vinden dat de vrouwen die bij ons wonen in een normale setting komen. Wat de plek nu zo mooi maakt is dat veel verschillende mensen elkaar treffen en samenwerken aan hetzelfde doel. Er werken in een week zo’n 50 vrijwilligers waardoor er 24 uur per dag, 7 dagen per week het Overweeghuis bemand is. Er wonen twee studenten die een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast wordt het Overweeghuis ondersteund en gecoördineerd door professionals van het Leger des Heils en Kwartiermakers. ‘De vrouwen die bij ons komen hebben vaak een complexe geschiedenis en zijn al betrokken bij meerdere hulpinstanties. Om erachter te komen wat na Het Overweeghuis de juiste plek of opvang is, helpt het Leger Des Heils ons. Dit kunnen we niet aan de vrijwilligers overlaten.’ >>>


De Riepe 17


In het huis zijn vijf kamers en één crisiskamer. Dit bed wordt vrijgehouden zodat er altijd iemand terecht kan in een noodsituatie. ‘De opvang in het huis is tijdelijk. Met de gemeente spraken we af dat alle vrouwen gebruik kunnen maken van het huis voor drie maanden, met verlenging van nog eens drie maanden. Per persoon verschilt het natuurlijk hoe lang ze nodig hebben: dat is maatwerk’. Het is een lang traject waar de vrouwen in terechtkomen. Hoe lang heeft de bewoner nodig om tot rust te komen? En hoe lang heeft ze nodig om na te denken over haar toekomstplannen? Gaat ze weer terug naar haar oude milieu of zijn er nieuwe plannen, en zo ja, wat zijn die vervolgplannen dan? ‘Het tot rust komen is echt nodig om belangrijke beslissingen te kunnen maken.’ Tijdelijk thuis ‘Terwijl de vrouwen tot rust komen en nadenken over hun toekomst, geeft dat ons de tijd om allerlei zaken te regelen bij de gemeente, zorgverzekering, enzovoort. Voor sommige hulpinstanties is er bijvoorbeeld een wachtlijst. Dit geeft ons de kans om daarop te kunnen anticiperen.’ Het Overweeghuis werkt op een heel informele manier. ‘We zeggen vaak: als je bij ons in huis komt wonen, zijn wij een soort oom en tante voor je. We zijn betrokken, net als familie. We zijn niet verantwoordelijk en willen ook zeker niet dé hulpinstantie zijn. In die zin zijn we ook niet bezig met protocollen en dat soort zaken. Het is niet zo dat we onze bewoners uit het zicht verliezen als ze eenmaal de deur uit zijn. We zijn het vangnet, en net als familie is het belangrijk dat we betrokken blijven.’ Netwerken Een groot deel van de vrouwen die terechtkomen in Het Overweeghuis blijven, nadat ze het huis hebben verlaten, weg uit de prostitutie. Al lukt het niet altijd. ‘De bewoners hebben vaak een complex verleden waarbij prostitutie vaak al heel vroeg begonnen is. Het is lastig om uit die wereld te komen als het meer dan de helft van je verleden overlapt. Voordat het Overweeghuis is geopend, hebben we gesprekken gevoerd met vrouwen die al een tijdje uit de prostitutie gestapt zijn om een indruk te krijgen wat er nu echt nodig is. Een veilige plek om te kunnen slapen en wonen bleek niet genoeg. Je moet echt een nieuw netwerk opbouwen als je uit dat wereldje wilt stappen.’ Bij iedere vrouw die uit de prostitutie bij ons komt, wordt een of meerdere buddy’s gekoppeld met als doel een sociaal

netwerk te vergroten. ‘Wanneer een bewoonster naar een andere gemeente verhuist, dan zetten we ons in om ook daar een nieuw en veilig netwerk voor haar op te bouwen.’ ‘Een van de vrouwen die we om advies vroegen, vertelde toen: In mijn tijd dat ik uit de prostitutie stapte, zat ik op mijn kamer voor me uit te staren. Het geld was op, het eten was op, en naar wie ga je dan toe? Ik kende niemand, had geen netwerk om mij heen behalve mijn ex-collega’s. Daarom ben ik toen weer naar de prostitutiebuurt gegaan. Ik had het geluk dat een van mijn collega’s tegen mij zei: Hier heb je geld en nu als de donder wegwezen, ik wil je hier nooit meer zien. Als zij er niet was geweest had ik mijn oude leventje weer opgepakt.’ Een nieuw netwerk is doorslaggevend voor een nieuw leven, anders val je steeds terug op het bestaande prostitutienetwerk. Vaak hebben de vrouwen van alles meegemaakt met familie en vrienden waardoor zij ook niet goed weten wat echte vriendschap is. ‘Het mooie is dat we een huis hebben vol met kundige en lieve vrijwilligers met een enorm hart. De diversiteit in leeftijd en achtergrond is groot. Hierdoor horen we altijd binnen een aantal dagen bewoners al zeggen: Ik voel me hier zo ontzettend thuis, er zijn hier zoveel lieve mensen!’. Natuurlijk is er structuur en zijn er regels, maar deze verschillen niet heel veel met de normen en waarden van een alledaags huishouden. Een gemoedelijk huishouden ‘De rol van een gastvrouw is belangrijk. Haar rol is er te zijn, een luisterend oor bieden en contact maken.’ Binnen het huis zijn er geen dagprogramma’s of taken. De bewoners geven zelf aan wat ze willen doen en bouwen op die manier al aan hun toekomst. ‘Een van de bewoners is zwanger en gaf aan dat het haar leuk leek om kleertjes te kunnen maken voor de baby. We postte een bericht op social media en binnen een dag kregen we al zes tot acht reacties van mensen die een naaimachine hadden die we mochten gebruiken. Zo merk je dat de stad wil helpen en dat geeft een fijn gevoel.’ Meerdere vrouwen binnen het huis zijn nu bezig met het naaien van kleren.’ ‘We proberen de vrouwen niet te pushen en hebben geen oordelen over ze. De eerste stap is al gezet door hier te komen. Vanuit het Overweeghuis werken ze op eigen tempo toe naar een mooie en vrije toekomst die zijzelf voor ogen hebben.’ ◆

De motor van Het Overweeghuis bestaat uit vrijwilligers, deze houden het huis goed draaiende en de waardering daarvoor is groot. Mocht u een helpende hand willen bieden, dan bent u altijd welkom! Voor meer informatie kunt u ons e-mailen: contact@overweeghuis.nl

De Riepe 18


Leek herinnert zich door Bert Weggemans Illustratie: Marja Hillenga Ook in Leek worden ze van huis opgehaald, de Holocaust begint bij de eigen voordeur. De Drachtster tram brengt ze naar de Stad, vandaar gaan ze met de trein naar Westerbork, Laatste halte vóór Auschwitz, laatste halte voor het allerlaatste einde. Veel te eten en te drinken zullen ze niet krijgen onderweg, misschien bij aankomst Een kop zwarte melk in de vroegte Vóórdat voor hen de wereld voorgoed vergaat: nooit mogen we vergeten: Het beest in de mens bestaat.

Alle 62 leden van de Joodse gemeenschap in Leek werden tussen oktober 1942 en maart 1943 weggevoerd. Slechts één, Ruth Stein, keerde levend terug naar haar woonplaats. Voor alle niet-overlevenden is in het Dorp een Stolpersteine geplaatst met hun naam, geboortedatum, datum van transport en plaats en datum waar ze ter dood werden

gebracht. Deze door de internationaal bekende kunstenaar Günter Demnig geplaatste struikelsteen bevindt zich bij het adres waar ze woonden voor de razzia’s plaatsvonden. Dit jaar 2020 herdenkt Nederland 75 jaar bevrijding. Opgedragen aan Albert C. Weijman - dank je wel voor jouw wake-up call!

De Riepe 19


Nooit meer bang

Het bijzondere geluk

door Chantal Kuipers Fotomontage: Chico Bolt

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat mijn geliefde oma overleed en er komen nu vaker momenten dat ik haar denk te vergeten. Er zijn steeds meer dagen dat ik niet aan haar denk, omdat ook mijn leven weer verdergaat. Het maakt me melancholisch en soms ook verdrietig dat ik niet zo vaak aan haar denk, omdat ik bang ben dat er een dag gaat komen dat ik haar helemaal vergeten ben. Maar nu we weer richting bevrijdingstijd gaan, wandelt ze weer door mijn hoofd alsof ze daar altijd is geweest, en stiekem is dat heel fijn. Mijn oma was een beginnende tiener in de oorlog. De belangrijkste jaren waarin je gevormd wordt als volwassene, maakte zij mee onder barre omstandigheden. Heel lang wist ik niet dat mijn oma ook een heel leven voor mij had gehad. Voor mij was ze altijd de vrouw die mijn eten opat als ik vol was, en waar ik als tiener verplicht heen moest. Maar naarmate de tijd verstreek werd ik nieuwsgierig naar haar herinneringen aan haar jeugd. En zo ging ik de laatste maanden van haar leven elke avond bij haar in bed liggen, omdat het zowel haar als mij troostte. Dan vroeg ik haar over haar jeugd dat ze deels doorbracht in het sanatorium en over hoe de oorlog hele gezinnen uit elkaar rukte. En heel soms versprak ze zich en vertelde dingen die

De Riepe 20

ze eerder nooit zou zeggen toen ze nog een sterke vrouw was. Zo vertelde ze dat de keuze voor een geliefde niet zo normaal was. Ouders drukten een stempel op dat er wel getrouwd moest worden met een goede partij en dat liefde mooi was, maar vooral niet overschat moet worden. Het waren dingen die ik me niet voor kon stellen, en ik genoot van de kwetsbaarheid die ze in deze gesprekken tentoonstelde. Maar naast al deze dingen leerde ik boven alles van haar dat de vrijheid, die zij nooit voor vanzelfsprekend aannam, iets is die ik te vaak voor lief nam. Het feit dat ik mag zoenen met wie ik wil, mijn eigen carrièrepad kan uitstippelen en dat ik dag en nacht door Groningen heen mag fietsen zonder tijdklok, is iets wat ik heel gewoon vind. En mijn kinderen ook. Er komen nu hele generaties die meer dan ooit kunnen genieten van wat de oude generatie nooit had. En misschien is dat de voornaamste reden dat ik bang ben om haar te vergeten. Dat ik vergeet wat voor wijze lessen ze me leerde. Dat vrijheid soms niet iets heel groots hoeft te zijn. Geen verre reizen naar grote landen aan de andere kant van de oceaan. Vrijheid is eten in de koelkast, rennen door de Herestraat, maar boven alles is het, het gevoel om niet bang te zijn om te doen wat je eigenlijk wilt doen.


Horoscoop Illustratie: Ria Santing Ram

Schorpioen

21 maart – 20 april

Deze maand lossen problemen zich meestal vanzelf op. Wel heb je de neiging te uitbundig te zijn, je kunt hierdoor op tenen trappen. Let ook op wat je ondertekent want er zijn een paar valkuilen deze maand. Die ene collega vindt jou erg leuk. Voordat je het weet heb je een affaire, is dat wat je wilt?

Tweelingen

22 mei – 21 juni

Deze maand is er een van blijheid, met veel zon en feesten. Geniet ervan en neem je vrienden mee naar een feest. Doe wel een beetje kalmer aan met het sporten, blessures liggen op de loer. Je financiële positie verbetert, maar loop niet te hard van stapel met allerlei impulsieve aankopen.

Kreeft

22 juni – 22 juli

De mensen hebben het beste met je voor in deze periode. Ook naar die ene collega kun je best wat vriendelijker zijn. Let goed op wat je doet en ga stap voor stap te werk. Misschien moet je lid worden van een sportclub. Het zou je conditie erg verbeteren en je humeur eveneens.

Leeuw

23 juli – 23 augustus

De vakantieperiode nadert en daar verheug je je op. Je bent er ook wel aan toe want je hebt je de laatste tijd erg druk gemaakt. Doe eens een stapje terug, bekijk het even van een afstandje. Focus je op de echt belangrijke zaken. Een familielid zou je best eens wat meer aandacht kunnen geven.

Maagd

24 augustus – 22 september

Je hebt goede ideeën, maar je krijgt lang niet altijd iedereen mee. Probeer wat meer te socialiseren op het werk, dat zal je plannen vooruit helpen. In de liefde staan de sterren goed. Toch is het verstandig die ene nog even op een afstandje te houden, er kan iets achter zitten.

23 september – 22 oktober

Deze maand moet je een belangrijke beslissing nemen. Je

Stier

22 november – 21 december

Je hebt de neiging om veel terug te kijken. Dat heeft weinig zin. Vergeet wat gebeurd is en richt je op de toekomst. Heb daarbij wel je doelen helder en werk je daar stap voor stap naartoe. Als een partner daar een obstakel in is wordt het tijd daar eens een ernstig gesprek over te voeren.

Steenbok

22 december – 20 januari

Op het werk presteer je goed. Je collega’s zijn tevreden en ook thuis heerst een harmonieuze sfeer. Til niet te zwaar aan familieproblemen, jij bent niet de eerste die daar verantwoordelijk voor is. Wees voorzichtig in het verkeer. Mooi weer maakt mensen roekeloos en eind deze maand ligt er tegenslag in de sterren.

Waterman

21 januari – 19 februari

Je gaat deze maand een nieuw iemand ontmoeten waar je veel aan kunt hebben. Treed deze persoon positief tegemoet. Plan geen grote uitgaven want er kan een onverwachte tegenslag komen. In de thuissituatie moet je het voortouw nemen om de sfeer te verbeteren.

Vissen

20 februari – 20 maart

Ontspan eens wat meer. Ga eens iets doen wat je leuk vindt, iets creatiefs of een uitstapje? De tekenen zijn goed voor uitgaven, maar bedenk met je partner wel wat echt belangrijk is. Op het werk kan een conflict ontstaan. Je kunt daarin een positieve rol spelen, maar draaf er niet in door.

ei 1m -2

denkt er veel over na. Neem een vriend in vertrouwen om je gedachten mee te wisselen. Innerlijk word je sterker en het komt allemaal goed. Dat geldt ook voor de liefde. Neem eens het initiatief, je zult versteld staan.

Boogschutter

ril ap 21

Weegschaal

23 oktober – 21 november

Je hebt de neiging om je omgeving te domineren. Dat valt niet altijd in goede aarde. Het kan geen kwaad eens lief te zijn voor je naaste, ook als die het volstrekt niet met je eens is. Ga er eens samen uit, plan een dagtrip. En dan niet om toch je zin te krijgen, maar omdat het fijn is om samen te genieten.

De knopjes ontspruiten, de vogels zingen het hoogste lied. Je komt langzaam bij uit een periode van neerslachtigheid. Koop eens wat plantjes voor de tuin of je balkon, het zal je humeur verbeteren. Zoek die persoon waar je het de laatste tijd wat minder mee kunt vinden op om een gesprek te beginnen.

De Riepe 21


Een zeer sterke magneet door Erik Bies Fotografie: Jaap ten Hoove

Straatleven

Jan Duurt Dijkman (48) runt in zijn eentje een succesvol bouwbedrijf, waarmee hij het als zzp’er erg druk heeft. Veel van zijn vrije tijd spendeert hij aan zijn grote hobby: magneetvissen. ‘Ik ga er vaak in de weekenden op uit, maar ook een half uurtje na mijn werk’, vertelt hij. Jan zag in juli vorig jaar filmpjes op YouTube waarin aan magneetvissen gedaan werd. ‘Toen ik dat zag was ik meteen geïnteresseerd en kocht via internet een grote magneet. Zo begon ik mijn nieuwe hobby.’ Tijdens het interview demonstreert Jan hoe het magneetvissen in zijn werk gaat. ‘Behalve de magneet heb je alleen een lang stuk stevig touw nodig, met knopen erin voor een goed houvast. Dat touw bevestig je aan een schroef met een ring die aan de magneet vastzit. Daarna is het een kwestie van de magneet naar de bodem van het water laten zakken, een beetje bewegen en het metaal dat aan de magneet blijft hangen vervolgens naar boven halen.’ De magneet die Jan gebruikt is bijzonder krachtig. Als hij er een stuk gereedschap aan bevestigt, heeft hij veel kracht nodig om het los te krijgen van de magneet.

De Riepe 22

‘Zo’n magneet, die tot ongeveer 300 kilo kan tillen, gaat ongeveer een half jaar mee’, zegt Jan. ‘Daarna koop ik weer een nieuwe.’ De magneetvisser haalt heel veel verschillende dingen uit het water. ‘Een tijdje geleden viste ik een geldkistje op en ik heb ook kluizen en een oude kassa gevonden. Verder vind ik veel munten, fietsen, scheepsonderdelen en veel oud ijzer die je als afval kunt beschouwen. Vooral bij de Suikerunie in de stad is veel schroot en afval te vinden. Eigenlijk is hier sprake van een verborgen milieuramp. Ik heb inmiddels al duizenden kilo’s aan rotzooi uit het water gevist. Als timmerman vind ik het vooral leuk om oud gereedschap te vinden.’ Jan vist meestal op plekken waarvan hij weet dat er veel te vinden is. ‘Vooral bij bruggen en sluizen is veel te vinden. Daar gooien mensen veel spullen in het water.’ Soms is het magneetvissen gevaarlijk. ‘Ook heb ik eens bommen en granaten naar boven gehaald. Dat kan gevaarlijk zijn, want je weet niet of ze op scherp


Opvanginstellingen GRONINGEN GRONINGEN Dagopvang Leger des Heils Kostersgang 28 9711 CX Groningen tel. 050-313 36 60 Dagelijks van 12.00 – 17.00 uur Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR Groningen tel. 050-312 21 22 ma t/m vr. 10.00 – 12.00 uur zo t/m vr. 19.30 – 21.00 uur Zondagavondviering om 18.45 uur Twaalfde Huis Eemskanaal Noordzijde 32a 9713 AB Groningen tel. 050-579 78 45 Ma t/m vr. 9.30-16.30 uur Beschermd Wonen (Vast&Verder) Damsterdiep 267, 9713 EE Groningen 24-uurs opvang Algemene opvang Van Heemskerckstraat 75 9726 GH Groningen tel. 050-599 14 20, www.hetkopland.nl Hoendiephuis, voor jongeren Noorderstationsstraat 88 9717 KR Groningen tel. 050-599 14 20, www.hetkopland.nl Ommelanderhuis Woonvoorziening (Beschermd wonen) Schoolstraat 11 9712 JP Groningen tel. 050-599 14 20, www.hetkopland.nl LIMOR woonvoorziening Hiddemaheerd Hiddemaheerd 112 9737 KX Groningen tel. 0900-4857545 058-215 16 94, www.limor.nl Nachtopvang Het Kopland Schoolstraat 9 9712 JP Groningen tel. 050-599 14 20, www.hetkopland.nl dagelijks 21.00-10.00 uur zon- en feestdagen van 21.00 tot 11.00 uur Aanmelden en binnenkomen om te kijken of er plek is kan vanaf 21.00 uur tot 23.00 uur. Ook kun je maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 11:00 uur aan de Schoolstraat 3 langskomen om je aan te melden.

staan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was dan ook ter plekke geweest.’ Jan gaat er ook weleens op uit met zijn vrienden of met zijn twee kinderen van elf en twaalf jaar oud. ‘Het is leuk dat mijn kinderen zich ook interesseren voor magneetvissen. Ikzelf blijf het voorlopig nog wel even doen, want het is altijd weer spannend wat je in het water zal aantreffen.’ ◆

2

S A D 1

I

3

S

1

T

1

1

1

8

1

4

C A W A O A A 7

H E

11

I 1

E

A

I

12

P O

1

A

E

L 1

R N A A 1

1

13

1

S A

16

A M E 1

A

E

1

S N 1

A I

9

1

1

19

L

P

1

U 1

A

1

1

1

V A O A E

R M 1

T E

1

I Z

S A

E

T

E

E

G A S P E

1

1

E

1

T

A

I

N U A N C

E

28

A A

I

1 1 1

A

26

T

1

A A

Z

E

L

N A G A 18

V A A S 1

I

1

A A A A 21

1

1

L

22

I

L 1

27

U K L

E

15

1

1

K

A

E

A B O R

R

29

R

1

A A A A A N E O A A M A 25

E

A A

1

1

A O A

T 1

14

I 1

A

24

1

A U A A

1

R

6

R U

10

S N E U A

20

T

A A D U O A

17 1

5

S A M S A M

E 1

23

A P R

A

I

E

L

HOOGEZAND Sociaal Pension Hoogezand Mansholtstraat 1-a 9602 SB Hoogezand tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl Oplossing puzzel van pagina 15

1

APPINGEDAM LIMOR woonvoorziening Vangnetvoorziening Cornelis Albertsstraat Cornelis Albertstraat 7 9901 EJ Appingedam tel. 0900-4857545 www.limor.nl

VEELERVEEN Reïntegratie-centrum De Spetse Hoeve Spetsebrugweg 4 9566 TK Veelerveen tel. 0597- 541 341 VEENDAM 24 uurs opvang LIMOR Woonvoorziening Burgemeester Bosscherstraat 10 9641 NG Veendam tel. 0598-615111 www.limor.nl

LEEK Crisisopvang Leek Oldebertweg 61 9351 PC Leek, tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

d' Ambacht Cornelis Trooststraat 48 8932 BR Leeuwarden tel: 058-299 99 30 dambacht@werkpro.nl

WINSCHOTEN Dagbesteding Werkpro Papierbaan 60 9672 BH winschoten tel: 059-743 3004

Huis voor Jongeren Huizumerlaan 101 8934 BE Leeuwarden tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

DRENTHE ASSEN Kommarin Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen Assen Havenkade 16 9403 AH Assen tel: 088-8393381 Openingstijden: Dagopvang: ma t/m vr 10:00-15:00 uur Nachtopvang: dagelijks 21:00-09:00 uur Leger des Heils Kortdurende opvang en beschermd wonen Maria in Campislaan 257 9406 JG Assen NIEUW-AMSTERDAM 24-uurs opvang en nachtopvang Leger des Heils Zijtak WZ 125 7833 BE Nieuw-Amsterdam tel. 0591-551 020 EMMEN Dagopvang Leger des Heils Verlengde Spoorstraat 11 7811 GA Emmen tel. 0591-658 233 Geopend ma t/m vr. 10.30-16.30 uur Leger des Heils Beschermd Wonen Boshuis Boslaan 138 7822 EP Emmen HOOGEVEEN Dagopvang Beukemaplein 14 7906 AK Hoogeveen ma tm vr. 10.30-16.30 uur

Zorgopvang J.H. Knoopstraat 2 8933 GS Leeuwarden tel. 0900-1188881 www.zienn.nl Sociaal Pension Hoekstersingel Hoekstersingel 51-53 8922 AM Leeuwarden tel. 0900-188 881 www.zienn.nl Sociaal Pension Bonifatiusplein Bonifatiusplein 19 8911 JT Leeuwarden tel. 0900-188 88 81 www.zienn.nl Nachtopvang Oostergoweg 1 (Wirdumerpoort) 8911 MA Leeuwarden tel. 088-0663170 www.zienn.nl Aanloophuis Leeuwarden Bagijnestraat 36 8911 DR Leeuwarden tel. 058-212 72 37 www.aanloophuisleeuwarden.nl LIMOR Crisisopvang en woonvoorziening de Kei De Kei 5 8918 AR Leeuwarden tel. 0900-485 7545 www.limor.nl ENGWIERUM Leger des Heils Beschermd Wonen Fjellingsreed6 9132 EN Engwierum

FRIESLAND

BURGUM Crisisopvang Burgum Prinses Margrietstraat 63 9251 HB Burgum tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

DRACHTEN Sociaal Pension Drachten Stationsweg 118 9201 GS Drachten tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

HEERENVEEN Aanloophuis de Brege Herenwal 2 8441 AZ Heerenveen 0513-625 926 www.aanloophuisoerdebrege.nl

LEEUWARDEN Dagopvang Leger des Heils De Tuinen 32 8911 KE Leeuwarden tel. 088-066 31 80 geopend 10.00-16.00 uur (woensdag 12.00-16.00 uur)

SNEEK Sociaal Pension Sneek Lemmerweg 53 8606 AA Sneek tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

Zuidergrachtswal 15-16 8933 AD Leeuwarden tel. 058-293 26 70 geopend 10.00-16.00 uur www.zienn.nl Algemene Opvang Nieuweweg 3 8911 LK Leeuwarden tel. 0900-118 88 81 www.zienn.nl

De Herberg Vier kamers voor dak- en thuislozen, verblijf maximaal 2 maanden Kloosterdwarsstraat 3 8603 AG Sneek Herbergtelefoon: 06-235 415 65 LIMOR Crisisopvang Gonggrijpstraat Gonggrijpstraat 9 8607 BD Sneek tel. 0515-43 08 12 www.limor.nl

DeDeRiepe Riepe 23 23


door Erik Bies Fotografie: Marinus Hillenga

Werk in uitvoering

DIG 050 is een kleinschalige stichting met dagbesteding waar men computerlessen kan volgen. Ook is er een helpdesk en er worden veel andere activiteiten georganiseerd. De sympathieke en hulpvaardige Mark Smit (47) werkt er sinds 2015 twee dagen in de week op vrijwillige basis. ‘Ik houd mij voornamelijk bezig met het ontwerpen van websites en ik help deelnemers van DIG 050 met het maken van websites’, licht Mark toe. ‘Men kan ook bij mij terecht voor alle andere vragen over computers.’ Mark heeft in het verleden lang in het onderwijs gewerkt en deed ook daar ondersteunend werk op het gebied van computers. ‘Het leuke van het werk hier is dat de sfeer goed is en dat er veel vrijheid is. Voor de deelnemers is het goed te weten dat je geen indicatie nodig hebt om deel te nemen aan de activiteiten van DIG 050.’