Page 1

POLSKI POLISH

Katalog POLSKICH KSIĄŻEK

POLISH BOOKS CATALOG

St Pauls • Święty Paweł

Aby Słowo Boże było wszędzie znane i kochane.

That the Word of God be everywhere known and loved.

Tel. 1-800-343-2522 Fax 1-718-698-8390 sales@stpauls.us

www.stpauls.us

2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314


2  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

POLISH BIBLES PISMO ŚWIĘTE

BIBLE

WITH COMMENTARY The latest translation from the original languages ​​ with commentary prepared on the initiative of the Society of St. Paul (Pauline Bible). FIRST POLISH TRANSLATION IN THE THIRD MILLENNIUM!

PISMO ŚWIĘTE

Starego i Nowego Testamentu z komentarzem Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem przygotowany z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (tzw. Biblia Paulistów). PIERWSZY POLSKI PRZEKŁAD W TRZECIM TYSIĄCLECIU!

Tekst Pisma Świętego Text of Holy Scripture

Odnośniki do innych miejsc w Biblii Links to other places in the Bible

Komentarze ukazujące główne myśli fragmentu oraz jego przesłanie Comments showing major ideas of the episode and its message

Przypisy z informacjami ułatwiającymi zrozumienie tekstu biblijnego Footnotes with information helpful to understand the biblical text

Wydanie standardowe. Standard edition. Format 16x22 cm  2784 strony (Pages) z paginatorami

Hi Ps

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

Oprawa twarda bordo z etui (hardcover burgundy with case) $109.95 Prod. Code P969-0

Oprawa twarda bial/a z etui (hardcover white with case) $109.95 Prod. Code P261-8

Oprawa twarda czarna z etui (hardcover black with case) $109.95 Prod. Code P916-4

Oprawa twarda (hardcover) $69.95 Prod. Code P915-7

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  3

Hi Ps

Wydanie z dużym drukiem do czytania dla całej rodziny.

Prz

Edition with large print for the whole family.

Format 21x29.5 cm 1824 strony (Pages) z paginatorami Oprawa twarda (hardcover) $109.95  Prod. Code P307-3

Hi Ps

Wydanie małe. Small edition. Format 10.5x15.5 cm 3000 stron (Pages) z paginatorami Oprawa twarda (hardcover)  $49.95  Prod. Code P262-5

Oryginalny rozmiar czcionki

AUDIOBOOK Audio book

Original font size

PISMO ŚWIĘTE Nowego Testamentu z komentarzem

STARY TESTAMENT Old Testament

NOWY TESTAMENT New Testament

Format MP3 (87 h 7 min.) $25.95  Prod. Code PM4353

Format MP3 (23 h 33 min.) $15.95  Prod. Code PM1086

New Testament with Commentary

BIBLIA JUBILEUSZOWA Jubilee Bible

Format 10.5x15.5 cm  944 strony (Pages)

Oprawa twarda (hardcover) $14.95 Prod. Code P155-7

Format 16x22 cm 672 strony (Pages) Oprawa twarda (hardcover) $26.95 Prod. Code P646-0

Oprawa twarda bial/a (hardcover white) $15.95 Prod. Code P169-4 Oprawa broszurowa (paperback) $12.95 Prod. Code P361-2

OPRAWY NA PISMO ŚWIĘTE Covers for Bible

Wyjątkowe wydanie Biblii Paulistów z miniaturami z Biblii Gnieźnieńskiej z 1414 r.

The unique edition of the Pauline Bible with miniatures from the medieval Bible of Gniezno from 1414. Format 24 x 34 cm 1316 stron (Pages) Oprawa w skórę ekologiczną z etui (leather hardcover with case) $325.00 Prod. Code: P065-2

OprawY na standardowe Pismo Święte Covers for the standard Bible

OprawY na MAŁe Pismo Święte

Covers for the small Bible

Oprawa skórzana (Leather cover) Oprawa skórzana (Leather cover) Format 16x22 cm $21.95 Format 10.5x15.5 cm $17.95 Kolory: kasztanowy, czarny, brązowy (Colors: burgundy, black, brown) Prod. Code PI5721, PI5738, PI5714; PI5691, PI5707, PI5684

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


4  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

BIBLIE DLA DZIECI BIBL ES FOR CHIL DREN Biblia dla dzieci

Bible for Children ks. Bogusław Zeman SSP Książka służy pomocą dzieciom w zrozumieniu Pisma Świętego. Każde z 60 opowiadań składa się z 4 części: Czytam, Rozumiem, Modlę się, Działam. This book helps children to understand the Bible. Each of the 60 stories consists of 4 parts: I read, I understand, I pray, I act. ISBN 978-83-7424-603-3  Format 20x27 cm  240 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $35.95  Prod. Code P603-3

Biblia malucha

Toddler's Bible Ta barwnie ilustrowana książka została napisana specjalnie dla maluchów i jest wspaniałą okazją dla nich do spotkania z Bogiem.

This colorful book, written especially for toddlers, is a great opportunity for them to meet God. ISBN 978-83-7797-192-5  Format 16x19.5 cm  32 strony (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (board book, padded cover)  $14.95  Prod. Code P192-5

Biblia przedszkolaka

Candle Bible for Toddlers Ilustrowana książka dla przedszkolaków z najważniejszymi historiami biblijnymi. The colorful book for preschoolers shows the main Bible stories.

ISBN 978-83-7424-514-2  Format 15x17.8 cm  398 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $28.95  Prod. Code P514-2

Biblia w opowiadaniach

My Story Bible Jan Godfrey i Paola Bertolini Grudina Ilustrowana książka dla dzieci w wieku 3-8 lat z opowiadaniami biblijnymi. A colorful collection of Biblical stories for children aged 3-8 years.

ISBN 978-83-7424-478-7  Format 21x23.5 cm  144 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $15.95  Prod. Code P478-7

Ilustrowana Biblia dla dzieci

Illustrated Bible for Children ks. Bogusław Zeman SSP Pięknie ilustrowana książka dla dzieci z opowieściami biblijnymi. A beautiful colorful book of Biblical stories for children.

ISBN 978-83-7424-961-4  Format 16x20.5 cm  288 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $22.95  Prod. Code P961-4

Mała Biblia dla małych dzieci

Little Bible for little Children Książka pomagająca dzieciom radośnie przeżyć ich pierwsze spotkanie z Bogiem. The beautifully illustrated book helps small children to happily live their first encounter with God. ISBN 978-83-7424-859-4  Format 20x20 cm  38 stron (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (board book, padded cover)  $26.95  Prod. Code P859-4

Moja ukochana Biblia

My beloved Bible Ilustrowana książka z 40 opowiadaniami biblijnymi dla dzieci. A colorful book with 40 Biblical stories for children.

ISBN 978-83-7797-199-4  Format 10x14.6 cm  92 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $9.95  Prod. Code P199-4

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  5

KSIĄŻKI DLA DZIECI BOOKS FOR CHIL DREN 101 zabaw na Boże Narodzenie 101 fun activities for Christmas

Opowiadaniom o Bożym Narodzeniu towarzyszy 101 propozycji zabaw dla dzieci (atrakcyjne zagadki, kolorowanki, naklejki), które pozwolą odkryć, jak niezwykłe było to wydarzenie w Betlejem, gdy narodził się Pan Jezus.

Stories about Christmas accompanied by 101 play activities (attractive puzzles, coloring pages, stickers) help children discover how unusual was the event in Bethlehem when Jesus was born. ISBN 978-83-7797-215-1  Format 21x28 cm  48 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $11.95  Prod. Code P215-1

Boże Narodzenie. Opowieść skrzata Sebastiana

Christmas. The story of the gnome Sebastian Sympatyczny skrzat opowiada dzieciom o tym, co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia. W odkrywaniu świątecznej atmosfery pomagają piękne ilustracje. Sympathetic gnome tells the children what happened on the night of Christmas. The beautiful illustrations highlight the positive atmosphere. ISBN 978-83-7797-189-5  Format 17.5x18 cm  10 stron (pgs.) Oprawa kartonowa (cardboard)  $5.50  Prod. Code P189-5

Stajenka pełna cudów

Stable full of miracles ks. Bogusław Zeman SSP Bohaterami trzech opowiadań są zwierzęta, które opowiadają o spotkaniu z Nowonarodzonym Jezusem, odmieniającym życie ich oraz dzieci. The narrators of the three stories are animals that talk about their meeting with the Newborn Jesus who changes their lives and those of children. ISBN 978-83-7424-992-8  Format 22x22 cm  24 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $5.95  Prod. Code P992-8

Aniołek Jaś uczy dzieci przykazań Bożych

Angel Johnny teaches Children the Commandments Ilustrowana, kartonowa książeczka w kształcie aniołka. Krótkie wierszyki nauczą dziecko Bożych Przykazań i pokażą, dlaczego Pan Bóg nam je dał. Illustrated cardboard booklet in the shape of an angel. Short poems teach a child of God's Commandments and show why God gave them to us. ISBN 978-83-7797-274-8  Format 15x17 cm  10 stron (pgs.) Oprawa kartonowa (cardboard)  $5.95  Prod. Code P274-8

Aniołek Krzyś uczy dzieci modlitwy

Angel Christopher teaches Children to pray Ilustrowana, kartonowa książeczka w kształcie aniołka. Dzięki wierszowanym modlitwom dziecko nauczy się szczerej rozmowy z Panem Bogiem. Illustrated cardboard booklet in the shape of an angel. With poetic prayers a child learns honest conversation with God.

ISBN 978-83-7797-275-5  Format 15x17 cm  10 stron (pgs.) Oprawa kartonowa (cardboard)  $5.95  Prod. Code P275-5

Dziękuję Ci, Jezu

Thank you, Jesus Ilustrowana, kartonowa książeczka uczy dziecko dziękować własnymi słowami Panu Bogu i człowiekowi. Illustrated cardboard booklet teaches children to thank God and people in their own words. ISBN 978-83-7424-501-2  Format 14.5x17 cm  12 stron (pgs.) Oprawa kartonowa (cardboard)  $7.95  Prod. Code P501-2

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


6  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

KSIĄŻKI DLA DZIECI BOOKS FOR CHIL DREN Chłopiec, który został papieżem

A Boy who became Pope Fabiola Garza Wzruszająca historia zwykłego chłopca, który bawił się i grał w piłkę jak inne dzieci w Polsce. Oto bogato ilustrowane dzieje małego Lolka, przyszłego świętego Jana Pawła II, który stał się inspiracją dla wielu dzieci. A moving story of an ordinary boy who was playing soccer like other children in Poland. Illustrated story of little Lenny, the future saint John Paul II, who became the inspiration for many children. ISBN 978-83-62985-40-1  Format 16.5x23.5 cm  72 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $17.95  Prod. Code P540-1

Kto to jest papież?

Who is the Pope? Fulvia Degl'Innocenti Ilustrowana książka opowiada dzieciom o roli papieża jako biskupa Rzymu, przewodnika Kościoła katolickiego i duchowego punktu odniesienia dla całego świata. Szczególną uwagę poświęca postaci papieża Franciszka.

Illustrated book tells children about the role of the pope as bishop of Rome, guide of the Catholic Church and the spiritual point of reference for the whole world. Particular attention is paid to Pope Francis. ISBN 978-83-62985-30-2  Format 21.5x24.5 cm  47 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $17.95  Prod. Code P530-2

KOLOROWANKI

Coloring books Każde dziecko lubi kolorowanki. Zarówno ilustracje, jak i krótkie teksty ukazują różne wydarzenia i postaci, ważne dla wiary chrześcijańskiej. Książeczki te służą pomocą szczególnie dzieciom w przedszkolach i szkołach.

Every child loves coloring books. Both pictures and short texts introduce different events and people important to the Christian faith. These books are very useful especially at kindergartens and schools. Format 16.5x23.5 cm  16 stron (pgs.)  Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.95

Święta noc Silent Night

ISBN 978-83-8543-872-4 Prod. Code P872-4

Pan Jezus czynił cuda Jesus performed miracles

ISBN 83-7424-047-5 Prod. Code P047-5

Życie Pana Jezusa

Święty Jan Paweł II. PRZYJACIEL DZIECI

Saint John Paul II. Children's Friend ISBN 978-83-7797-378-3 Prod. Code P378-3

Święty PAPIEŻ Jan Paweł II Saint Pope John Paul II

ISBN 978-83-7797-185-7 Prod. Code P185-7

Life of Jesus

ISBN 978-83-7797-118-5 Prod. Code P118-5

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  7

KSIĄŻKI DLA DZIECI BOOKS FOR CHIL DREN Najpiękniejsza historia świata. Ewangelia opowiedziana przez babcię

The most beautiful story in the world. The Gospel narrated by a Grandmother Natalia Forte Ta historia zdarzyła się naprawdę. Wieczorami na dobranoc, babcia Natalia opowiadała o życiu Jezusa swojemu wnuczkowi Piotrusiowi. Tak powstała Ewangelia opowiedziana przez babcię. Dla Piotrusia ta historia stała się najbardziej zajmującą i pasjonującą przygodą życia. Poznaj wspólnie z dzieckiem najpiękniejszą historię świata! This story really happened. In the evening, at bedtime, grandmother Natalia talked about the life of Jesus to her grandson Peter. This is how the Gospel is told by his grandmother. For Peter this story has become the most exciting and thrilling adventure of a lifetime. Hear with this child the most beautiful story in the world! ISBN 978-83-7424-979-9  Format 20x27 cm  216 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $32.95  Prod. Code P979-9

Ojcze nasz, jakiego jeszcze nie znasz

Our Father, whom you do not already know br. Tadeusz Ruciński FSC Bohaterami książeczki są dzieci, kwiaty, tęcza, krople rosy, chmury, góry… Autor w poetycki sposób uczy modlitwy „Ojcze nasz”. Ukazuje prawdę o Bogu wciąż na nowo odkrywanym i rozpoznawanym. Doskonała pomoc dla rodziców, katechetów, księży i wszystkich, którym jest bliskie religijne wychowanie dziecka. The protagonists of the book are children, flowers, rainbow, dew drops, clouds, mountains… Among these phenomena - so close to every child - author teaches in a poetic way the prayer "Our Father". Reveals the truth about God again and again discovered and recognized. Excellent help for parents, catechists, priests and all those who are close to the child's religious education. ISBN 978-83-8543-874-8  Format 10.5x14.8 cm  32 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.95  Prod. Code P874-8

Zdrowaś Maryjo, jak mamie szeptane

Holy Mary, as my Mother whispered br. Tadeusz Ruciński FSC Autor w poetycki sposób uczy modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Doskonała pomoc dla rodziców, katechetów, księży i wszystkich, którym jest bliskie religijne wychowanie dziecka.

Author teaches in a poetic way the prayer "Holy Mary". Excellent help for parents, catechists, priests and all those who are close to the child's religious education. ISBN 978-83-8543-899-1  Format 10.5x14.8 cm  24 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.95  Prod. Code P899-1

Kostka „Jezus uczy mnie dziękować”

Cube “Jesus teaches me to thank” Kostka edukacyjna, która poprzez zabawę uczy dzieci wdzięczności Panu Bogu za wszystko, co spotyka ich w życiu. Educational cube which through fun teaches children gratitude for everything that happens to them in life.

EAN 5907564011723  Format 7x7 cm  $8.95  Prod. Code P172-3

Kostka „Mini Biblia dla dzieci”

Cube “Mini Bible for Children” Kostka edukacyjna, która poprzez zabawę pomaga dzieciom w lepszym zapamiętaniu faktów z Biblii.

Educational cube which through fun helps children to better memorizing facts from the Bible. EAN 5907564011716  Format 7x7 cm  $8.95  Prod. Code P171-6

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


8  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY BOOKS FOR YOUTH YOUCAT. Katechizm dla młodych

YOUCAT. The Youth Catechism of the Catholic Church Katechizm dla młodego człowieka, aby mógł przeżyć nową i niesamowitą przygodę z Bogiem oraz odkryć Jego miłość. YOUCAT oparty jest na Katechizmie Kościoła Katolickiego i porusza wszystkie ważne kwestie dotyczące wiary i moralności katolickiej. Catechism for young people to be able to live a new and incredible adventure with God and discover His love. YOUCAT is based on the Catechism of the Catholic Church and covers all the important issues concerning Catholic faith and morals. ISBN 978-83-7424-927-0  Format 12.5x20.5 cm  304 strony (pgs.) Oprawa winylowa (vinyl cover)  $19.95  Prod. Code P927-0

YOUCAT. Modlitewnik młodych

YOUCAT. Prayer Book for Youth Książka odpowiada na pytania, w jaki sposób się modlić, gdzie oraz po co. Zawiera także układ modlitw na dwa tygodnie i ponad sto modlitw uporządkowanych tematycznie. Jest inspiracją do poszukiwania własnego języka rozmowy z Bogiem. The book responds to questions about how to pray, where, and why. It also includes prayers for two weeks and more than a hundred prayers arranged by topic. Helps young people to discover their ow language to dialogue with God. ISBN 978-83-7797-069-0  Format 12.5x20.5 cm  176 stron (pgs.) Oprawa winylowa (vinyl cover)  $16.95  Prod. Code P069-0

YOUCAT. Spowiedź

YOUCAT. Confession Książka ukazuje, jak ważny i potrzebny w życiu jest sakrament pokuty i pojednania. Pomaga przygotować się do spowiedzi i przedstawia Boga bogatego w miłosierdzie, który jest kochającym Ojcem, czekającym na grzesznika z otwartymi ramionami.

The book shows how important and necessary is the sacrament of penance and reconciliation. Helps to prepare for confession and presents the God rich in mercy who is a loving father and waits for the sinner with open arms. ISBN 978-83-7797-271-7  Format 10x15 cm  96 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $9.95  Prod. Code P271-7

Nadzwyczajnie zwyczajna. św. Siostra Faustyna Extremely common. St. Sister Faustina Jolanta Sąsiadek Książka powstała z myślą o młodych czytelnikach, którzy starają się być coraz bardziej samodzielni w wierze. Historię życia św. Siostry Faustyny Kowalskiej odkrywa współczesna nastoletnia bohaterka, także Faustyna.

The book helps young readers become increasingly self-reliant in the faith. The life-story of St. Sister Faustina Kowalska is explored by a contemporary teenage heroine, also named Faustina. ISBN 978-83-7797-259-5  Format 12x18.5 cm  280 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $16.95  Prod. Code P259-5

Nowy przewodnik po świecie Biblii

New guide to Bible ks. Mario Cucca OFMCap, ks. Giacomo Perego SSP Książka służy pomocą w poszukiwaniach przesłania biblijnego w oparciu o najnowsze odkrycia z dziedziny historii i archeologii, wiedzy o życiu społecznym i geografii, tradycji i teologii. Atrakcyjna i nowoczesna forma, ujęta w 24 rozdziały, z 90 mapami, 100 ilustracjami, pozwala pogłębić bogactwo tekstów biblijnych.

Helps the reader to discover the biblical message based on the latest studies of history and archeology, sociology and geography, tradition and theology. Attractive and modern format, treated at 24 chapters, with 90 maps, 100 illustrations, allows the richness of the biblical texts to be deepened. ISBN 978-83-7797-122-2  Format 21.7x30 cm  128 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $29.95  Prod. Code P122-2

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  9

KSIĄŻKI DLA RODZIN BOOKS FOR FA MIL IES By rodzina była Bogiem silna

Making the Family strong in God Wanda Półtawska Refleksje na temat „Listu do rodzin” Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny (1994). Rozważania nawiązują do codziennych problemów rodzin i małżeństw.

Reflections of well-known and respected author on the "Letter to Families" of John Paul II on the occasion of Year of the Family (1994). Considerations relate to the everyday problems of families and marriages. ISBN 978-83-7168-643-6  Format 11.7x16.5 cm  160 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $4.95  Prod. Code P643-6

Księga zabaw rodzinnych The book of Family fun

Anna Jankowska Książka zawiera aż 120 propozycji oryginalnych zajęć z dziećmi. Może służyć na różne okazje: podróże, spacery, urodzinowe przyjęcia czy święta. The book contains 120 original ideas for fun with children: travel, walking, birthdays or holidays. ISBN 978-83-7797-052-2  Format 16.5x23.5 cm  96 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $11.95  Prod. Code P052-2

Rodzice w akcji. Jak przekazywać dzieciom wartości Parents in Action. How to transmit values ​​to Children Monika i Marcin Gajdowie Książka ukazuje przyczyny najczęstszych problemów z dziećmi i radzi, jak się zachować, co zmienić, jak przekazać dzieciom wartości oraz wiarę. The book looks at the causes of common problems of children and advises how to act, what to change, how to give children values ​​and faith. ISBN 978-83-7424-810-5  Format 14.5x20.5 cm  152 strony (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $12.95  Prod. Code P810-5

Samo życie Life Itself

Wanda Półtawska Książka jest głęboką, a zarazem prostą opowieścią-katechezą o życiu małżeńskim i rodzinnym. To odbicie problemów każdego: dzieci, narzeczonych, rodziców. The book is a profound, yet simple catechesis of marriage and family life. It's a reflection on the problems of everyone: children, engaged couples, parents. ISBN 978-83-7168-864-5  Format 14.5x20.5 cm  208 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $8.95  Prod. Code P864-5

Seks po chrześcijańsku Christian Understanding of Sex

Mariola i Piotr Wołochowiczowie Książka skierowana jest przede wszystkim do małżonków i do narzeczonych tuż przed ślubem. Autorzy o seksualności piszą otwarcie, opierając się na Biblii. The book is addressed primarily to spouses and engaged couples just before the wedding. The authors write openly about sexuality, relying on the Bible. ISBN 978-83-7797-083-6  Format 14.5x20.5 cm  256 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $16.95  Prod. Code P083-6

Złamać szyfr, czyli jak zrozumieć małżonka

Cracking the Code or how to understand your Spouse Mariola i Piotr Wołochowiczowie Autorzy radzą, jak w sytuacjach konfliktowych poznać tajniki drugiej strony i zrozumieć współmałżonka – dla dobra małżeństwa i rodziny. The authors advise how, in situations of conflict, to learn the secrets of the other and understand your spouse – for the good of the marriage and the family. ISBN 978-83-7797-041-6  Format 14.5x20.5 cm  160 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $15.95  Prod. Code P041-6

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


10  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

MODLITEWNIKI PR AYER AND MEDITATION BOOKS Droga Krzyżowa oparta na Piśmie śwIĘTYM i Dzienniczku św. SIOSTRY Faustyny

Way of the Cross based on the Holy Scriptures and Diary of St. Faustina Rozważania stacji drogi krzyżowej. Reflections of the Stations of the Cross.

ISBN 978-83-7424-580-7  Format 10.5x14.8 cm  32 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.95  Prod. Code P580-7

Dzienniczek św. Siostry Faustyny

Diary of St. Sister Faustina Dzieło zaliczane do pereł literatury mistycznej. Ukazuje miłosierną miłość Boga do człowieka poprzez doświadczenie mistyczne św. Siostry Faustyny Kowalskiej. The book is one of the pearls of mystical literature. Reveals the merciful love of God to man through the mystical experience of St. Sister Faustina Kowalska. ISBN 978-83-89731-79-1  Format 11x16 cm  800 stron (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $15.95  Prod. Code P179-1

Modlę się do Ciebie, Jezu

I pray to you, Jesus bp Antoni Długosz, ks. Roman Ceglarek Modlitewnik-pamiątka Pierwszej Komunii Świętej z modlitwami i pieśniami, a także komentarzami i ilustracjami, które pomogą dzieciom w zrozumieniu prawd wiary. Prayer Book-souvenir for First Holy Communion with prayers and songs, as well as comments and illustrations to help children understand the truths of the faith. ISBN 978-83-7797-173-4  Format 8.5x11.5 cm  256 stron (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $5.95  Prod. Code P173-4

NowennY i modlitwy Novenas and prayers

Święty Jan Paweł II. Nowenna i Litania

do Gabriela Archanioła

do Michała Archanioła

do Rafała Archanioła

ISBN 978-83-62985-45-6 Format 7.5x11.5 cm 32 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.15 Prod. Code P545-6

ISBN 978-83-62985-43-2 Format 7.5x11.5 cm 32 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.15 Prod. Code P543-2

ISBN 978-83-62985-44-9 Format 7.5x11.5 cm 32 strony (pgs.) Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.15 Prod. Code P544-9

To the Archangel Gabriel

St. John Paul II. Novena and Litany Dla wyrażenia Panu wdzięczności za dar, jakim był papież Jan Paweł II dla Kościoła i świata. For the expression of our gratitude to the Lord for the gift of Pope John Paul II to the Church and to the world. ISBN 978-83-62985-27-2 Format 7x11 cm 32 strony (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $2.15 Prod. Code P527-2

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

To the Archangel Michael

To the Archangel Raphael

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Novena for the Poor Souls in Purgatory s. Anna Czajkowska WDC, s. Irena Złotkowska WDC ISBN 978-83-7424-316-2  Format 11.7x16.5 cm 48 stron (pgs.)  Oprawa broszurowa (paperback) $3.50  Prod. Code P316-2

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  11

LITERATURA DUCHOWA SPIRITUAL L ITER ATURE Rozważania o wierze

Reflections on Faith ks. Tadeusz Dajczer Światowy bestseller, przetłumaczony na kilkadziesiąt języków. Niekonwencjonalne spojrzenie na wiarę w rzetelnym ujęciu teologii życia wewnętrznego. Prosty i jasny język przyciąga i angażuje uwagę czytelnika, rozbudza pragnienie doświadczenia Boga i zaprasza do wkroczenia na drogę świętości w codziennych sytuacjach.

A global bestseller, translated into dozens of languages. Unconventional look at faith in honest terms, theology of the inner life. Simple and clear language attracts and engages the reader's attention, arouses desire to experience God and invites the reader to enter the way of holiness in everyday situations. ISBN 978-83-7797-142-0  Format 11.5x16.5 cm  272 strony (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $10.95  Prod. Code P142-0

Wspomnienia egzorcysty

Memoirs of an Exorcist ks. Gabriele Amorth SSP Najbardziej znany na świecie egzorcysta, włoski paulista ks. Gabriele Amorth opowiada o swojej walce z Szatanem, o najtrudniejszych przypadkach szatańskich dręczeń i opętań. Książka wzbudziła wiele emocji w światowych mediach. The most famous exorcist in the world, Italian Pauline Fr. Gabriele Amorth, talks about his battle with Satan, about the most difficult cases of evil torment and possession. The book aroused a lot of interest in the world media. ISBN 83-7424-800-6  Format 13.5x20.5 cm  232 strony (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $15.95  Prod. Code P800-6

Kim jest papież Franciszek?

Who is Pope Francis? Poruszająca opowieść o życiu Jorge Marii Bergoglia, o jego korzeniach, rodzinie, środowisku, powołaniu i kraju, gdzie ukształtował się jego duch solidarności z biednymi. Do książki dołączony jest film z unikatowymi nagraniami kard. Bergolia. A moving story about the life of Jorge Maria Bergoglio, his roots, family, environment, vocation and the country where he developed his spirit of solidarity with the poor. The book is accompanied by a video of unique recordings of Card. Bergolio. ISBN 978-83-7797-287-8  Format 14x20 cm  64 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $18.95  Prod. Code P287-8

Nasz Papież. Świadkowie świętości

Our Pope: Witnesses Aleksandra Zapotoczny Niezwykłe, bardzo osobiste świadectwa świętości Jana Pawła II opowiedziane przez osoby, które były najbliżej Papieża. M.in. fotograf Arturo Mari opowiada o najbardziej wzruszającej chwili, której oprócz niego nie widział nikt; papieski ceremoniarz abp Piero Marini o tajemnicach papieskiej zakrystii; siostra Marie Simon-Pierre Normand o cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem Papieża; watykanista Gian Franco Svidercoschi odsłania historię, jak sam Papież nakłonił go do napisania książki Historia Karola Wojtyły, na podstawie której powstał film Karol – człowiek, który został Papieżem…

Unusual, very personal testimonies of the holiness of John Paul II told by those who were closest to him. Among others, photographer Arturo Mari talks about the most touching moment that besides him no one saw; papal master of ceremonies, Archbishop Piero Marini about the mysteries of the papal sacristy; Sister Marie Simon-Pierre Normand of miraculous healing through the intercession of the Pope; Vaticanist Gian Franco Svidercoschi reveals the story of how the Pope urged him to write the book History of Karol Wojtyla, which was the base of the film Karol - A Man Who Became Pope. ISBN 978-83-7424-909-6  Format 16.5x23.5 cm  192 strony (pgs.) Oprawa broszurowa (paperback)  $16.95  Prod. Code P909-6

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


12  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

ALBUMY AL BUMS Jestem dzieckiem Bożym. PAMIĄTKA ChrztU śwIĘTEGO

I am a child of God. Album for Baptism Małgorzata Nawrocka, ks. Wojciech Bartkowicz, ks. Wiesław Kwiecień Pamiątka uroczystości Chrztu świętego zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Znaleźć w niej można między innymi wiersze i opowiadania, myśli o rodzinie, księgę imion, fragmenty Pisma Świętego, miejsce na wpisanie ważnych dat i na wklejenie zdjęć. Souvenir of ceremony of Baptism for both the child and the parents. You can find, among others, poems and stories, thoughts about family, book names, passages of the Bible, space for entering important dates, as well as pasting commemorative photographs.

KSIĄŻKA KSIĄŻKA Z PŁYTĄ VCD Z PŁYTĄ VCD

ISBN 83-7168-551-4  Format 26x26 cm  96 stron (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (padded cover)  $44.95  Prod. Code P551-4

Małżeństwo. niepowtarzalny dar

Marriage. Unrepeatable gift Prezent dla małżonków na ich wspólną drogę życia. To wspomnienie ich pierwszego spotkania, zakochania, narzeczeństwa. To powrót do podniosłych chwil ślubu. To opis małżeńskiej codzienności. To piękne teksty i piękne zdjęcia. The gift for the couple on their shared way of life. The memory of their first meeting, falling in love, courtship. It is a return to the exalted moments of the wedding. This is a description of the conjugal everyday life. It's beautiful lyrics and beautiful pictures. ISBN 978-83-7424-798-6  Format 20x27 cm  64 strony (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (padded cover)  $21.95  Prod. Code P798-6

Niezwykły dar. Pierwsza Komunia Święta

An unusual gift. First Holy Communion Dzień Pierwszej Komunii Świętej to jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Najważniejszy tego dnia jest Jezus ukryty w białej Hostii w sercu dziecka. Ten album pomoże dziecku odkryć i zrozumieć tajemnicę tego cudownego dnia! The day of First Holy Communion is one of the most beautiful days in the life of every human being. The most important is Jesus hidden in the white Host in the heart of a child. This album will help the child to discover and understand the mystery of this wonderful day! ISBN 978-83-7424-918-8  Format 20x27 cm  80 stron (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (padded cover)  $18.95  Prod. Code P918-8

Przyjdź, Jezu, jak Baranek. Pamiątka I Komunii śwIĘTEJ Come, Jesus, as the Lamb. Album for First Holy Communion br. Tadeusz Ruciński FSC W albumie jest wiele miejsca na zdjęcia i wspomnienia z dnia Pierwszej Komunii Świętej. Zawiera też cztery krótkie opowieści z morałem, opisujące historie współczesnych dzieci, a także teksty i nuty ośmiu dziecięcych piosenek. The album has a lot of space for photos and memories of First Holy Communion. It also includes four short tales with a moral, describing the stories of today's children, as well as the texts and notes of eight children's songs. ISBN 978-83-7424-940-9  Format 26.5x19.5 cm  80 stron (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (padded cover)  $18.95  Prod. Code P940-9

Ukryty w Hostii. Pamiątka I Komunii śwIĘTEJ

Hidden in the Host. Album for First Holy Communion Beata Kołodziej Ciekawe teksty, miejsca na okolicznościowe wpisy i zdjęcia, łamigłówki, wycinanki i inne propozycje zabaw, aby pogłębić w dziecku wiarę w Eucharystię. Do albumu dołączona jest płyta VCD z filmem Dziesięć Przykazań dla dzieci.

Interesting texts, space for occasional entries and photos, puzzles, cut-outs and other proposals for children to deepen their faith in the Eucharist. The album is accompanied by a VCD of the movie The Ten Commandments for Children. KSIĄŻKA Z PŁYTĄ VCD

ISBN 83-7168-431-9  Format 26x26 cm  80 stron (pgs.) Oprawa twarda z gaąbkaą (padded cover)  $28.95  Prod. Code P431-9

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog  13

KSIĄŻECZKI PREZENTOWE GIFTBOOKS SERIA KSIĄŻECZEK HELEN EXLEY Helen Exley Giftbooks

Książeczki prezentowe z myślami i ilustracjami. Doskonałe na różne okazje, aby wyrazić swoje uczucia. Giftbooks with quotations and beautiful illustrations. Perfect on various occasions to express your feelings. Format 10.5x14.8 cm  Oprawa twarda (hardcover)

Gorąco i czule kocham Cię

To my very Special Love

Jesteś najukochańszą mamą

Z najlepszymi życzeniami

ISBN 978-83-7168-938-3 64 strony (pgs.) $8.95  Prod. Code P938-3

ISBN 978-83-7424-520-3 28 stron (pgs.) $10.95  Prod. Code P520-3

For Mother a Gift of Love

ISBN 978-83-7424-491-6 28 stron (pgs.) $10.95  Prod. Code P491-6

To Someone Special wishing You Happiness

SERIA KSIĄŻECZEK „PEREŁKI” Gem’s Giftbooks

Książeczki prezentowe z myślami i zdjęciami. Doskonałe na różne okazje, aby wyrazić swoje uczucia. Giftbooks with quotations and photos. Perfect on various occasions to express your feelings. Format 12x10 cm  16 stron (pgs.)  Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.00

Dziękuję… Thank You…

ISBN 978-83-7168-007-4 Prod. Code P007-4

Sekret wytrwałości The Secret of Perseverance św. Josemaria Escriva de Balaguer

ISBN 978-83-7424-743-6 Prod. Code P743-6

Najlepsze życzenia

Wszystkiego najlepszego

ISBN 978-83-7424-454-1 Prod. Code P454-1

ISBN 978-83-7168-893-8 Prod. Code P893-8

Wolnym być i żyć

Życzę Ci…

Best Wishes

To be free and to live bł. Jerzy Popiełuszko

All the best

I wish You…

ISBN 978-83-7424-324-7 Prod. Code P324-7

Seven Wishes

ISBN 978-83-7168-023-6 Prod. Code P023-6

Życzę Ci Bożego Błogosławieństwa I wish You God’s Blessing

ISBN 978-83-7424-623-1 Prod. Code P623-1

ISBN 978-83-7424-771-9 Prod. Code P771-9

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

Siedem życzeń

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


14  ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ • Katalog polskich książek / Polish books catalog

KSIĄŻECZKI PREZENTOWE GIFTBOOKS SERIA KSIĄŻECZEK „PEREŁKI” (cd.) Gem’s Giftbooks (cont.) Format 12x10 cm  16 stron (pgs.)  Oprawa zeszytowa (booklet)  $2.00

Pokój jest możliwy

Błogosław rodzinie naszej

Narodziny Zbawiciela

Z opłatkiem w dłoni

ISBN 978-83-7424-781-8 Prod. Code P781-8

ISBN 978-83-7424-203-5 Prod. Code P203-5

ISBN 978-83-7424-885-3 Prod. Code P885-3

For Christmas: Bless our Family

Peace is possible ISBN 978-83-7424-680-4 Prod. Code P680-4

For Christmas: Birth of the Savior

Nie lękajcie się W zdrowym ciele Wypłyń świętości! zdrowy duch na głębię Do not be afraid of Holiness! Jan Paweł II

In a healthy body, healthy mind Jan Paweł II

ISBN 978-83-7797-350-9 Prod. Code P350-9

ISBN 978-83-7797-080-5 Prod. Code P080-5

Duc in altum Jan Paweł II ISBN 83-7424-055-0 Prod. Code P055-0

With Christmas Wafer in the hand

Dążcie do tego, Życiowe co wielkie! drogowskazy

Strive to what is great! Life’s Signs Papież Franciszek Papież Franciszek ISBN 978-83-7797-353-0 Prod. Code P353-0

ISBN 978-83-7797-269-4 Prod. Code P269-4

Jak wygrać małżeństwo? Instrukcja obsługi

How to win Marriage? Operating Instructions Mariola i Piotr Wołochowiczowie Ilustrowana książka-poradnik, co należy czynić, aby małżeństwo było szczęśliwe. Illustrated book-guide on what will make your marriage happy.

ISBN 83-7168-813-3  Format 15x15 cm  84 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $11.95  Prod. Code P813-3

Jak wygrać świętość? Instrukcja obsługi

How to win Holiness? Operating Instructions św. Jan Paweł II Ilustrowana książka-poradnik, co należy czynić, aby dojść do świętości. Illustrated book-guide what to do to achieve holiness.

ISBN 978-83-7424-255-4  Format 15x15 cm  84 strony (pgs.) Oprawa twarda (hardcover)  $11.95  Prod. Code P255-4

PŁYTY MUZYCZNE CD CD'S

Laudate omnes gentes. Taizé (CD+VCD)

Czeka Was droga. Jan Paweł II do młodzieży

Zaśpiewam Jezuskowi. Kolędy

EAN 5907564000017 $16.95  Prod. Code PM0017

EAN 5907564003476 $7.95  Prod. Code PM3476

EAN 5907564003797 $14.95  Prod. Code PM3797

Laudate omnes gentes. Taizé

The way is waiting for you. John Paul II to the Youth

ST PAULS 2187 Victory Blvd. Staten Island, NY 10314 USA

ABY ZAMÓWIĆ TO ORDER

I will sing to little Jesus. Christmas Carols

tel. 1-800-343-2522 fax 1-718-698-8390 mail: sales@stpauls.us www.stpauls.us


Wszelkie pytania można przesyłać do:

E-mail questions on Orders to:

sales@stpauls.us BEZPŁATNA INFOLINIA CALL TOLL FREE at 1-800-343-2522 Prosimy przygotować swoją kartę Master, Visa, Discover lub American Express Card – chyba że jest to prawne konto, parafia lub przedstawiciel instytucji. Można do nas dzwonić bezpłatnie z całego kraju, łącznie z Alaską, Hawajami, Wyspami Dziewiczymi i Puerto Rico.

Please have your Master, Visa, Discover or American Express Card ready unless you are an established account, church or institutional representative. Call us toll free to place orders from the entire country including Alaska, Hawaii, the Virgin Islands and Puerto Rico.

We wszystkich innych sprawach dzwonić All other calls dial 718-698-2759 lub wysłać faks or Fax us at 718-698-8390

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ORDER FORM

Imię i nazwisko Name_ _______________________________________________________________________________________________ Nazwa instytucji Organization_ _________________________________________________________________________________________ Adres Address_ _____________________________________________________________________ P.O. Box _______________________ Miasto/Stan/Kod City/State/Zip_________________________________________________________________________________________ Adres mailowy E-mail Address__________________________________________________________________________________________ Podpis osoby upoważnionej Authorized signature_ ________________________________________________________________________ Numer zwolnienia podatkowego My tax exempt number is_ _________________________________________________________________

❑ Proszę obciążyć moje konto Bill my established account       ❑ Załączona płatność Payment enclosed   

Proszę obciążyć moją Charge to my    ________ MasterCard    ________ Visa    ________ AmExpress    ________ Discover Numer karty Card number:                                  Data ważności Expiration date: 

/

Numer telefonu Phone number: (

) _______________________

Adres mailowy Email address: _ ________________________________________________________________________________________

jeśli chcesz otrzymać nasz katalog i cennik książek anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. ❑ Zaznacz, Check here if you would like our English and Spanish Listing Catalog.

Książki wydawnictwa ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ są dostępne w księgarniach religijnych całej Ameryki Północnej, a przede wszystkim w następujących centrach firmowych: ST PAULS / ŚWIĘTY PAWEŁ books are available at religious bookstores in North America including the following:

St Pauls Distribution Center 2187 Victory Boulevard Staten Island, NY 10314 Tel 718-698-2759 Fax 718-698-8390

St Pauls Communications P.O. Box 595 9531 Akron-Canfield Rd. Canfield, OH 44406 Tel 800-533-2522

St Pauls Books & Gifts 2187 Victory Boulevard Staten Island, NY 10314 Tel 718-761-0085

St Pauls Books & Gifts 926 Boardman-Poland Rd. Boardman, OH 44512 Tel 330-953-2443

San Pablo Libreria Católica Spanish Distribution 2187 Victory Boulevard Staten Island, NY 10314 Tel 800-343-2522 Fax 718-698-8390

St Pauls Catholic Biblical Multicultural Center 5525 W. Belmont Ave. Chicago, IL 60641 Tel 773-993-0857

Libreria San Pablo 3852 East First Street Los Angeles, CA 90063 Tel 323-268-5010 Pauline Books & Media 50 St. Paul’s Avenue Boston, MA 02130 Tel 617-522-8911 Pauline Books & Media 64 West 38th Street New York, NY 10018 Tel 212-754-1110

Visit us at www.StPauls.us

www.facebook.com/stpauls.us

P1

St Pauls Polish Catalog  

Katalog polskich książek w dystrybucji St Pauls Publications w USA. Polish Book Catalog for St Pauls distribution in the USA.

St Pauls Polish Catalog  

Katalog polskich książek w dystrybucji St Pauls Publications w USA. Polish Book Catalog for St Pauls distribution in the USA.

Advertisement