Stowarzyszenie Serfenta

Stowarzyszenie Serfenta

Cieszyn, Poland

[EN↓] Wiodąca instytucja w dziedzinie badań nad plecionkarstwem. Ma na swoim koncie tytuł "Ludowego Oskara" za projekt "Plecionkarskim szlakiem Polski", liczne publikacje w temacie rzemiosła oraz tysiące godzin badań terenowych.

The Serfenta Association is a leading institution in the field of basketry studies. Its portfolio includes such title as “Folk Oscar” for the project "On the basketry trail of Poland”, as well as a number of publications in the subject of handicraft work and thousands of hours of field studies.

serfenta.pl