Page 1

Stowarzyszenie „Metropolia Bydgoska” www.metropolia.bydgoszcz.pl

85-171 Bydgoszcz Al. Wojska Polskiego 9 e-mail: metropolia.bydgoska@gmail.com

Bydgoszcz, dn. 29 listopada 2013 r. L.dz. 011/19/13

Szanowny Pan Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy Szanowny Panie Prezydencie! Problem, który poruszamy, dotyczy planu sytuacyjnego przedłużenia trasy Uniwersyteckiej od Wojska Polskiego do Jana Pawła II oraz przebudowy ul. Glinki. Przedkładamy na Pana ręce uwagi i wnioski, które poczyniliśmy na podstawie otrzymanego materiału. Otóż sądzimy, iż podstawowym zadaniem budowy nowego układu drogowego powinno być sprawne skomunikowanie trasy Uniwersyteckiej z głównymi arteriami drogowymi miasta a szczególnie tymi wylotowymi. Niestety, z ubolewaniem stwierdzamy, że z przesłanych planów takie założenie nie wynika. Mamy wątpliwość czy przed dokonaniem prac planistycznych wykonano pomiary natężenia ruchu W naszej ocenie obecne główne obciążenie skrzyżowania Glinki – Jana Pawła II (poza tranzytem droga krajową) przebiega w kierunkach : - ul. Glinki ( z kierunku BPP) lewoskręt w Jan Pawła II (kierunek Brzoza) - Jana Pawła II ( z kierunku Brzoza) prawoskręt w ul. Glinki (kierunek BPP) Przyczyna tego stanu rzeczy leży w tym, że ul. Glinki stała się podstawową drogą łączącą BPP z głównymi arteriami komunikacyjnymi, w tym wylotem na Inowrocław, a także w drugą stroną na Gdańsk. Można domniemywać, że w momencie oddania do użytku przedłużenia trasy Uniwersyteckiej rozkład obciążenia tego skrzyżowania zmieni się w niewielkim stopniu dla tych kierunków, gdyż nie odciąży ono ruchu wschód-zachód biegnącego ulicami: Glinki – Jan Pawła – Brzozowa (i kierunek Inowrocław). Brak sprawnego wjazdu i wyjazdu z ul. Jana Pawła II na trasę


Uniwersytecką stawia pod znakiem zapytania sens jej przedłużenia i tym samym pominięcia jej znaczenia w układzie drogowym naszego miasta. Naszym zdaniem błędem jest: 1) Brak bezpośredniego prawoskrętu z Jana Pawła II w ul. Glinki (kierunek BPP), 2) Brak bezpośredniego prawoskrętu z projektowanej trasy Uniwersyteckiej w Jan Pawła II (kierunek lotnisko), 3) Brak bezpośredniego zjazdu z Jana Pawła II (z kierunku Tesco) w ul. Glinki- projektowany wiadukt (kierunek BPP). Poniżej dołączamy poglądowy szkic dokonany na przysłanej nam koncepcji

Sądzimy, że projektowany układ drogowy jest niedrożny dla ruchu do i z BPP (Bydgoskiego Parku Przemysłowego) oraz ruchu wjazdowego do centrum miasta przez trasę Uniwersytecką. Jeżeli dojdzie do realizacji tego projektu, będzie to droga do BPP z jej wszystkimi wskazanymi wadami i mankamentami. Panie Prezydencie prosimy o spowodowanie niezbędnej analizy oraz dyskusji nad przyjętym rozwiązaniem, gdyż nie jest to doraźna budowa ale inwestycja , która ma poprawić układ drogowy miasta a nie inwestycja dla inwestycji. Z poważaniem Piotr Cyprys Przewodniczący Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoska”

List w/s Trasy Uniwersyteckiej