Page 1

METROPOLIA BYDGOSKA

Po co nam ta metropolia? Na hasło „metropolia” wyobrażamy sobie wielomilionowe miasta USA czy też Dalekiego Wschodu takie jak Nowy York, Tokio, Szanghaj. Nie dorównuje im nawet Warszawa, a co dopiero mniejsze krajowe ośrodki. Jednak także w Polsce coraz częściej słychać o konieczności tworzenia obszarów metropolitalnych. Takie są bowiem wymogi Unii Europejskiej. Czyżby był to przejaw zbyt wybujałej wyobraźni? Otóż nie, to chłodna kalkulacja. Opracowana przez UE strategia rozwoju państw członkowskich przewiduje, że po roku 2013 zasadnicza część środków finansowych przeznaczona będzie na tereny zurbanizowane dużych miast, zwane obszarami metropolitalnymi. Ustalono też kryteria uzyskania statusu metropolii. Jednym z wymogów jest posiadanie przez miasto minimum 250 tys. mieszkańców. W Polsce warunek ten spełnia 10 największych ośrodków, m.in. Bydgoszcz z liczbą 358 tys. stałych mieszkańców (8 miejsce w kraju).

Bydgoszcz spełnia europejskie kryteria metropolitalne Wykonując zalecenia UE polskie władze opracowały Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. Podnosi ona kryterium liczby ludności miasta metropolitalnego do 300 tys. mieszkańców. Ponieważ Bydgoszcz spełnia ten wymóg wydawałoby by się, że możemy spokojnie czekać na powołanie własnej metropolii. Niestety, w rządowym projekcie próbuje się odgórnie, bez konsultacji z mieszkańcami narzucać wizję tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej. Unika się także określenia stolicy przyszłej metropolii oraz jasnych zasad jej zarządzania.

Ważne tematy: ¨ Czym jest metropolia ¨ Metropolitalność Bydgoszczy ¨ Plusy administracyjne ¨ Plusy gospodarcze ¨ Plusy dla mieszkańców przyszłej metropolii

łączy

Pragniemy Państwu przekazać kilka słów na bardzo istotny temat, zarówno dla nas, jak i przyszłych pokoleń. Tylko od nas samych zależy, czy dojdzie do rozwoju czy też degradacji naszej małej ojczyzny i najbliższego otoczenia. Od podjętych decyzji oraz działań zależeć będzie, czy przez następne kilkadziesiąt lat będziemy mieli pracę, czy będzie się nam żyło lepiej. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska to grupa osób, które jako ruch społeczny wzięły na siebie ciężar ważnego zadania - zadbania o taką naszą przyszłość, w której sami będziemy mogli decydować o rozwoju oraz podziale wypracowanych przez nas dóbr. Zapraszamy do lektury.

Metropolia Bydgoska

STOWARZYSZENIE

Mieszkańcy Metropolii Bydgoskiej!

Odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego metropolia powinna być bydgoska? Taka metropolia ma dysponować dużymi środkami finansowymi z UE na realizację inwestycji służących jej rozwojowi w ramach obszaru, który obejmuje. Krótko mówiąc - jesteś w metropolii, to korzystasz z dodatkowych pieniędzy Unii Europejskiej, gdy ciebie tam nie ma, to już nie. Pieniądze takie będą skierowane na wspólne działania w infrastrukturę, budowę sieci dróg, wspólną komunikację, gospodarkę odpadami. Intencją jest poprawa warunków życia w obszarze metropolii, a co za tym idzie, obniżenie ich kosztów.


Odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego metropolia powinna być bydgoska? ciąg dalszy ze strony 1 Mniej pieniędzy dla Bydgoszczy Express Bydgoski 22 lutego 2011

„1309 złotych na osobę w Bydgoszczy i aż 2196 złotych wsparcia w Toruniu - to udział miast w środkach z Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na mieszkańca. Ratusz opracował własne dane, dotyczące wykorzystania funduszy unijnych. Z obliczeń urzędników wynika jasno, że Bydgoszcz środków z RPO w przeliczeniu na mieszkańca otrzymuje najmniej”.

Str. 2

Warto również dodać, że pieniądze mają być dzielone już nie przez Urząd Marszałkowski, a Zespół Metropolitalny. Pozwoli to na rozwój Bydgoszczy i dużej części obszaru dawnego województwa bydgoskiego. W proponowanym przez rząd konsultowanym projekcie pojawił się obszar tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej, w którym znalazły się miejscowości oddalone od Bydgoszczy o 80 km na wschód, a zabrakło miast leżących w niewielkiej odległości od naszego miasta w kierunku południowym i zachodnim, jak np.: Nakła, Szubina, Łabiszyna. Uważamy, że nazwa metropolii powinna być związana z miastem największym, będącym jej naturalnym centrum. W obszarze metropolitalnym oprócz Bydgoszczy w pierwszej kolejności powinny znaleźć się miasta, powiaty i gminy naturalnie i silnie związane zarówno społecznie, jak i gospodarczo. Taki obszar Metropolii Bydgoskiej w przyszłości może się rozrastać, a w jego skład mogą wejść dobrowolnie inne ośrodki.

Czym jest metropolia Metropolia (gr. metropolis ,,macierzyste miasto’’), to urbanistycznie główne miasto danej prowincji, regionu lub kraju spełniające na danym terenie funkcje centrum administracyjnego, kulturowego, oświatowego, gospodarczego, itp. (Encyklopedia PWN) Idea Metropolii polega na istnieniu lidera - tylko jednego, głównego miasta centralnego. · Metropolie (zespoły metropolitalne) - będą w bliskiej przyszłości nowymi jednostkami administracyjnymi wokół największych polskich miast. · Utworzenia metropolii wymaga Unia Europejska. · Metropolie na wzór zachodni przejmą uprawnienia wielu obecnych instytucji i będą zarządzać największymi obszarami miejskimi. · Metropolie otrzymają po roku 2013 duże wsparcie finansowe przeznaczone specjalnie dla nich. · Tylko obszary, które utworzą własne metropolie, będą rozwijać się najszybciej, a ich mieszkańcy będą więcej zarabiać.

3 RANKING METROPOLITALNOŚCI MIAST POLSKI NORDEA METROX. 2010 Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów (IKER)


Str. 3

Metropolitalność Bydgoszczy Bydgoszcz to ósme co do wielkości miasto w Polsce (358 tys. mieszkańców). Jest jedynym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, które: · Zostało członkiem Unii Metropolii Polskich (skupia 12 największych miast), · Spełnia kryteria metropolitalności wg Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities (m.in. norma dla metropolii to minimum 250 tys. mieszkańców); · Jako jedyne miasto w województwie posiada miasta satelickie, które w naturalny sposób tworzą już Metropolię Bydgoską. · Według założeń rządowych metropolie w Polsce będą mogły samodzielnie stworzyć miasta mniejsze takie jak Lublin, Białystok, a nawet Rzeszów. Tym bardziej Bydgoszcz spełnia wszelkie kryteria i normy do powołania własnej metropolii.

Dlaczego utworzenie Metropolii Bydgoskiej jest tak ważne? Plusy dla mieszkańców · Metropolie będą mieć najlepsze połączenie komunikacyjne. · Nastąpi poprawa jakości infrastruktury, dróg, mostów, linii kolejowych itp. · Metropolie będą przyciągać najlepsze firmy i największych inwestorów. · W metropoliach będą lokowane nowe instytucje i urzędy. · Metropolie będą dysponować najlepszą ofertą edukacyjną i kulturalną. · Mieszkańcy Metropolii będą więcej zarabiać w porównaniu do innych obszarów Plusy gospodarcze · Obszary metropolitalne będą najszybciej się rozwijać. Otrzymają specjalne kwoty środków finansowych zarówno z UE, jak i rządowe. · Metropolie będą połączone Kolejami Dużych Prędkości (powyżej 250 km/h) oraz autostradami i drogami ekspresowymi. · Metropolie będą łatwiej przyciągać inwestorów. · Docelowo metropolie mają stać się motorami rozwoju kraju.

„Nie ulega wątpliwości, że Bydgoszcz jest dominującym miastem w regionie, że ma największy potencjał gospodarczy i kulturowy – uważa poseł PO Tomasz Lenz z Torunia” . (Express Bydgoski, 01.03.2011)

Na zdjęciu od lewej : Rafał Bruski (PO), Jan Szopiński (SLD), Grażyna Ciemniak (SDPL), Kosma Złotowski (PiS)

Metropolia Bydgoska Tak „Miastem centralnym metropolii powinna być Bydgoszcz, która jest największym miastem w województwie kujawskopomorskim i ósmym co do wielkości miastem w Polsce. Jako jedyne miasto w naszym województwie Bydgoszcz posiada cechy metropolitalności i spełnia kryteria miasta, wokół którego powinien powstać obszar metropolitalny, wskazane w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Warszawa, 25 stycznia 2011 r.), która była przedmiotem konsultacji społecznych. Wyrażam nadzieję, że wnioski z konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu”. Dr Grażyna Ciemniak Poseł na Sejm RP

Metropolia Bydgoska

łączy Plusy administracyjne · Metropolie docelowo zastąpią lub uzupełnią obecne instytucje (np. wojewodę, marszałka, sejmik województwa, urząd marszałkowski) w zarządzaniu największymi miastami, wraz z ich otoczeniem. · Zgodnie z założeniem UE władze metropolii przejmą znaczną część kompetencji, m.in. będą rozdzielać pieniądze na rozwój oraz decydować o głównych inwestycjach. · Metropolie (zespoły metropolitarne) będą miały decydujące znaczenie dla zarządzania największymi obszarami miejskimi. · Utworzenie Metropolii Bydgoskiej umożliwi skuteczną obronę interesów zachodniej części województwa.


Str. 4

Zagrożenia dla regionu w przypadku zrealizowania niekorzystnej koncepcji metropolii bydgosko– toruńskiej forsowanej odgórnie przez niektórych polityków Brak Metropolii Bydgoskiej spowoduje daleko idące negatywne skutki dla regionu, które będą się stopniowo pogłębiać, a których pierwsze objawy możemy już teraz obserwować, na przykład: · Brak budowy drogi ekspresowej S-5 (Nowe Marzy-Bydgoszcz-Gniezno) · Dyskryminacja zachodniej części województwa poprzez: - pozostawienie poza obszarem metropolitalnym - pominięcie w planach budowy Kolei Dużych Prędkości · Brak jawności rozdziału środków finansowych przez władze województwa przy jednoczesnym rażąco nierównomiernym rozdziale pieniędzy w regionie · Próby ignorowania opinii społecznej w ważnych dla regionu sprawach · Blokowanie utworzenia nowych instytucji ułatwiających życie mieszkańcom, np. Sądu Apelacyjnego- (obecnie trzeba jeździć do Gdańska lub Poznania) · Doprowadzenie do spadku liczby połączeń lotniczych z Bydgoszczy · Próby odgórnego, politycznego narzucenia tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej, co powoduje dyskryminację mieszkańców zachodniej części województwa · W niektórych projektach widzi się na czele metropolii marszałka województwa - rozwiązanie to może przynieść dalsze negatywne skutki dla całej zachodniej części regionu · Utrata inwestorów i obniżenie gospodarczej rangi województwa · Spadek dochodów mieszkańców

„Kluczem do jakiejkolwiek metropolii jest zaufanie. Przy obecnym stanie nieufności nie ma szansy na bydgosko-toruńską”. Stan nieufności – Marszałek Całbecki nie prezentuje danych. Może ma coś do ukrycia? - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Nowości, 11.02.2011

Nierealność tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej Nasze Stowarzyszenie po raz pierwszy otwarcie wskazało na nierealność i zupełne oderwanie od rzeczywistości pomysłu tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej. Naszym zdaniem lansowanie tego projektu ma wyłącznie podłoże polityczne. Zwracamy uwagę na następujące fakty dotyczące tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej: · Rozległe obszary pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem są w dużej części terenami zalewowymi Wisły (co brutalnie pokazała ostatnia powódź), a także zarośnięte lasami Puszczy Bydgoskiej oraz objęte obszarem chronionym Natura 2000. Trwale uniemożliwia to jakąkolwiek zabudowę tej przestrzeni. · Pomysł tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej ogranicza się tylko do powiatu bydgoskiego i toruńskiego. W efekcie poza obszarem metropolii pozostają już miejscowości leżące ok. 8-10 km od granic miasta, gdzie mieszka wielu bydgoszczan np. Zamość, Rynarzewo. · Marginalizacja zachodniej części województwa - projekt podwójnej metropolii pomija szereg miast (Nakło, Szubin, Łabiszyn) leżących ok. 20 km od Bydgoszczy i ściśle z nią związanych. · Forsowana tzw. rotacyjność stolicy metropolii to rozwiązanie niespotykane nigdzie na świecie. Byłby to układ generujący olbrzymie koszty (przenoszenie biur, dojazdy, trudności organizacyjne), spowolnienie decyzyjne, a także ciągłą rywalizację pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. · Poważnym problemem jest nastawienie i język niektórych polityków próbujących wręcz grozić osobom, które nie chcą popierać tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej, · Nie informuje się opinii publicznej o poważnych argumentach przeciwko takiej koncepcji metropolii.

„Bez względu na to, czy z lewicy, czy z prawicy, wszyscy, którzy będą próbowali budować metropolię z pominięciem Torunia, to się na tym ciężko przejadą”. Wypowiedź toruńskiego posła Z. Girzyńskiego w Radiu PiK z dn. 2.03.2011 r.


Str. 5

Oddziaływanie Bydgoszczy jako ośrodka metropolitalnego Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska proponuje, aby w skład Metropolii Bydgoskiej dobrowolnie mogły wejść miasta i gminy naturalnie, gospodarczo i społecznie ciążące do Bydgoszczy. Wykluczamy członkostwo przymusowe. Dotychczas forsowany projekt tzw. metropolii bydgosko-toruńskiej dyskryminuje te obszary, pozostawiając je poza granicami metropolii ( zaznaczone na mapce na czerwono ).

„Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska mówią wprost: nie potrzebujemy Torunia, razem z sąsiadującymi z Bydgoszczą powiatami jesteśmy w stanie stworzyć metropolię, spełniamy określone wymagania. I w zasadzie można byłoby powiedzieć, że mają rację. […] Pytanie trzecie, które chciałbym przywołać, czy poprzez stworzenie metropolii bydgoskotoruńskiej doprowadzimy do stworzenia jednorodnego „organizmu”, pozbawionego wewnętrznych napięć, rywalizacji? Doskonale wszyscy wiemy, że tak się nie stanie”. Stanowisko toruńskiego posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie Konsultacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Dlaczego koncepcja metropolii bydgosko-toruńskiej jest niekorzystna? · niezgodna z dyrektywami Unii Europejskiej, · zaprzecza idei metropolii (obszarem metropolii nie może być 50-kilometrowy obszar pomiędzy miastami, niezurbanizowany, w większości obszar Puszczy Bydgoskiej),

· niszczy więzi spójności pomiędzy Bydgoszczą a naturalnie ciążącymi do niej obszarami. Rozbudowa metropolii suweren· · · ·

ną decyzją tysięcy ludzi poszła głównie w kierunku południowym, zachodnim, północnym, w najmniejszym stopni wschodnim (a taki obszar zakłada koncepcja metropolii bydgosko-toruńskiej. jest sprzeczna z oczekiwaniami społecznymi (brak zgody społecznej), co ostatnio potwierdził sondaż „Expressu Bydgoskiego” w którym wzięli udział czytelnicy (za metropolią z Toruniem opowiedziało się 28%, przeciw niemal 72% ), nie uwzględnia powstawania metropolii jako inicjatywy oddolnej, jest koncepcją sztuczną, narzuconą odgórnie, jest antymetropolitalna w myśl definicji i założeń KPZK 2030.

Dlaczego projekt Metropolii Bydgoskiej jest najlepszy? · zgodna z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej jako obszar zurbanizowany wokół największego miasta w danym · · · · · ·

obszarze, w województwie kujawsko-pomorskim tylko Bydgoszcz spełnia kryteria miasta metropolitalnego, gwarantuje spójność obszaru, uwzględnia gminy naturalnie ciążące do miasta centralnego jakim jest Bydgoszcz, Bydgoszcz jest w Unii Metropolii Polskich, określenia typu – miasto dwustołeczne, bipolarne, metropolia dwurdzeniowa są nadużyciem. Oba ośrodki znacznie różnią się potencjałem metropolitalnym. Metropolia Bydgoska jest odzwierciedleniem dobrowolnego i oddolnego działania społeczności lokalnych. Takie rozstrzygnięcie eliminuje konflikty, konkurowanie ze sobą i lokalne antagonizmy.


Str. 6

Stanowisko uczestników spotkania pt. „DLACZEGO METROPOLIA BYDGOSZCZ”, które odbyło się w dniu 21 lutego 2011 roku w Bydgoszczy - fragmenty W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacjami społecznymi projektu dokumentu rządowego z dnia 25 stycznia 2011 r. pt. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska przedstawiają następujące stanowisko do Części 6.1.1. Obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych. 1. Uwzględniając, że: · definicję obszaru metropolitalnego wprowadza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a z niej wynika, że przez obszar metropolitalny należy rozumieć „obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”; […] Bydgoszcz posiada wskazane cechy metropolitalności i spełnia kryteria miasta, wokół którego powinien powstać obszar metropolitalny. Miastem centralnym metropolii powinno być miasto Bydgoszcz. Zasięg obszaru metropolitalnego powinien zostać uzgodniony ze społecznościami sąsiadujących miast oraz gmin i spełniać wymagane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju kryteria i wskaźniki. 2. Uczestnicy spotkania: · opowiadają się za podjęciem wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do powołania Metropolii Bydgoskiej i apelują do prezydenta Bydgoszczy oraz radnych Rady Miasta Bydgoszczy, prezydenta Inowrocławia i radnych Rady Miasta Inowrocławia, starostów i burmistrzów oraz radnych powiatów oraz gmin sąsiadujących z miastem Bydgoszcz współdziałanie w procesie tworzenia obszaru metropolitalnego. · uznają za konieczne przyspieszenie prac rządu nad ustawą o polityce miejskiej i skierowanie jej pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa powinna określać w szczególności źródła finansowania metropolii i sposób zarządzania obszarem metropolitalnym.

Miejskie Obszary Funkcjonalne według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - mapka nr 4 (wycinek). Na mapkę naniesiono zarys (fragment) koncepcji metropolii bydgosko-toruńskiej - obrys czerwony oraz projekt Metropolii Bydgoskiej - obrys granatowy (SMB).


Str. 7

Metropolia Bydgoska a tzw. metropolia bydgosko-toruńska - dwa możliwe scenariusze? METROPOLIA BYDGOSKA

Tzw. metropolia bydgosko-toruńska

Utworzenie metropolii

Oddolna inicjatywa społeczna

Narzucona odgórnie przez polityków

Przynależność do metropolii

Dobrowolna

Przymusowa – na mocy ustawy

Liczba ludności (wg GUS)

768.662 mieszkańców

760.311 mieszkańców

Podejmowanie decyzji w metropolii

Demokratycznie, proporcjonalnie do liczby ludności

Siedziba władz metropolii

Bydgoszcz miastem centralnym metropolii

Decyzje wg układów politycznych, z pominięciem głosu mieszkańców Rotacyjność stolic, marszałek na czele metropolii, nieustanna rywalizacja i konflikty, bałagan organizacyjny Kolej doprowadzona tylko do Torunia od strony Warszawy, potem kieruje się do Gdańska. Mieszkańcy zachodniej części regionu pozbawieni Kolei Dużych Prędkości Odcięty szereg ważnych miast i gmin z zachodniej części regionu. Za to obszar metropolii obejmuje tereny zalewowe Wisły, lasy Puszczy Bydgoskiej oraz obszary Natura 2000, co utrudnia zabudowę. Brak jawności, niejasne kryteria podziału, utrudnianie dostępu, konieczność wytaczania spraw sądowych celem dostępu do informacji publicznej

Plany połączeń Koleją Dużych Prędkości (250 km/h)

Obszar metropolii

Podział pieniędzy w metropolii

Łączy Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Poznań i Warszawę

W skład metropolii wchodzą także Nakło, Szubin, Łabiszyn oraz inne miejscowości na zachodzie regionu

Wg liczby ludności, pełna jawność i przejrzystość podziału wszelkich środków między miasta i gminy, dostępna na bieżąco w Internecie


Zachęcamy do włączenia się w akcję pozostawienia 1% podatku dla organizacji, stowarzyszeń pożytku publicznego, które działają na terenie Metropolii Bydgoskiej. Przedstawiamy organizacje, stowarzyszenia, które zgłosiły się do naszego stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA BYDGOSKA powstało z potrzeby wykreowania obszaru metropolitarnego w naszym województwie korzystnego dla Bydgoszczy i terenów dawnego województwa bydgoskiego. Nikt skutecznie nie przeciwstawiał się lansowanej na siłę nieprzemyślanej i niekorzystnej koncepcji metropolii bydgosko-toruńskiej. Nadszedł październik 2009 r. i to, co dawno niepokoiło bydgoskie środowiska, przekształciło się w pierwsze formalne spotkanie założycielskie. Skupiamy przedstawicieli wielu środowisk, m.in. biznesu, nauki, kultury oraz działaczy społecznych. Do tej pory podjęliśmy wiele znaczących inicjatyw. Metropolia Bydgoska jako pierwsza listem otwartym zgłosiła konieczność startu Bydgoszczy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zorganizowaliśmy szereg spotkań propagujących ideę Metropolii Bydgoskiej m.in. z rektorami bydgoskich uczelni, samorządowcami, kandydatami na urząd prezydenta Bydgoszczy, przedstawicielami środowisk naukowo-technicznych. Wystąpiliśmy z pisemnymi wnioskami do ministerstw oraz instytucji centralnych m.in w sprawie Portu Lotniczego, braku budowy drogi ekspresowej S-5, pomijania zachodniej części województwa w planach budowy Kolei Dużych Prędkości, a także prób likwidacji różnych instytucji lub urzędów. Ujawniliśmy rażąco nierównomierny podział środków w województwie dokonany przez marszałka (fakt ten został potem potwierdzony m.in. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy). Ostatnio Stowarzyszenie zabrało głos w konsultacjach społecznych dotyczących Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Program Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

numer KRS 00000 85610 Kalwaria Pakoska

· ·

numer KRS 00002 82780 2 Inowrocławska Drużyna Wędrowników

·

numer KRS 0000057720

·

Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy

·

łączy

Metropolia Bydgoska

numer KRS 0000225818

·

·

·

Optymalnym rozwiązaniem dla regionu jest powołanie Metropolii Bydgoskiej. Rdzeniem i miastem centralnym (siedzibą wszystkich władz) metropolii jest Bydgoszcz. Proponujemy, by w skład Metropolii Bydgoskiej mogły wejść miasta i gminy związane ściśle z Bydgoszczą. Udział w Metropolii Bydgoskiej jest dobrowolny - wykluczamy odgórne narzucenie członkowstwa w metropolii. Nie negujemy udziału Torunia w Metropolii Bydgoskiej, jednak na prawach odpowiednich do wielkości miasta i na zasadzie dobrowolności. Udział Torunia nie jest konieczny do stworzenia Metropolii Bydgoskiej - może ona doskonale istnieć i funkcjonować bez tego miasta. Zdecydowanie wykluczamy następujące rozwiązania: à tzw. metropolię bydgosko-toruńską, à rotacyjność stolicy metropolii, à odgórne (ustawowe) narzucanie obszaru metropolitalnego, à ustanowienie marszałka województwa na czele władz metropolii, à ustalenie władz i obszaru metropolii w oparciu o kryteria polityczne, a nie ludnościowe i gospodarcze. Jeżeli będą odgórnie narzucane rozwiązania niekorzystne dla Bydgoszczy lub innych miejscowości zachodniej części regionu, sugerujemy powstrzymanie się od udziału w takiej metropolii. Podejmowanie zdecydowanych przeciwdziałań oraz interwencji w przypadkach: à pomijania obszaru Metropolii Bydgoskiej przy planowaniu nowych dróg i kolei à dyskryminacji przy lokalizacji inwestycji lub urzędów à rażąco nierównomiernego rozdziału środków finansowych

Kontakt z nami e-mail: metropolia.bydgoska@gmail.com Dyżur w biurze przy ulicy Wojska Polskiego 9 (wejście od ulicy Słowiańskiej) w kwietniu w dniach: wtorek (19,26 IV) godziny 16-18, czwartek (21,28 IV) godziny 11-13

www.metropolia.bydgoszcz.pl

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska  
Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska  
Advertisement