Page 81

17. Warsztaty z dziećmi imigrantów prowadzone przez działaczki i działaczy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w Poznaniu. Warsztaty były zorganizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie i prośby samych dzieci, które, mając utrudniony dostęp do edukacji, są zależne od organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Aktualnie we Wrocławiu i Poznaniu coraz więcej dzieci uczęszcza do szkół w wyniku interwencji i asysty osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Foto: ZOBSiE

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement