Page 50

Joanna Kostka

Romowie w Europie – integracja czy asymilacja?

W krajach Unii Europejskiej mieszka blisko 6 milionów Romów. Ich populacja wzrosła aż o 75% po rozszerzeniu Wspólnoty w latach 2004 i 2007. Jest to nowe wyzwanie dla Unii Europejskiej, ponieważ sytuacja życiowa Romów – grupy etnicznej, która była i nadal jest dyskryminowana – jest znacznie gorsza niż pozostałych obywateli Wspólnoty. Jak wynika z badań ONZ, przypomina ona bardziej standardy życia subsaharyjskiej Afryki niż Europy. W odpowiedzi na wzrost społeczności Romów w UE, Komisja Europejska, jak również inne organizacje unijne, stworzyły w ostatniej dekadzie liczne programy integracyjne i antydyskryminacyjne. Jednak pomimo znaczących nakładów finansowych nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Można śmiało rzec, że wręcz przeciwnie, sytuacja socjalna i ekonomiczna Romów systematycznie się pogarsza. Idzie to w parze z antycygańską retoryką. Łatwo to zauważyć szczególnie w „starych” krajach unijnych, teraz przyjmujących sporą liczbę romskich emigrantów głównie z Bułgarii i Rumunii. Dlaczego polityka związana z integracją Romów kompletnie się nie sprawdziła? Dlaczego, pomimo miliardów zainwestowanych funduszy europejskich w programach dla Romów, zaproponowane rozwiązania okazały się mało skuteczne? Nie mam na te pytania jednoznacznych i prostych odpowiedzi, choć wydaje się, że koncepcja „problemu Romów” została źle skonstruowana już u samych podstaw.

49

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement