Page 41

150 Romów z obszaru kraju: pomoc prawno-socjalna, prawno-psychologiczna, prawno-medyczna i in, •

profesjonalizacja stowarzyszeń romskich, czyli warsztaty, konsultacje, doradztwo i pomoc prawna dla 30 NGO romskich z obszaru kraju, w zakresie: zasady funkcjonowania, rejestracja, źródła finansowania działalności statutowej, konsultacje społeczne, dotacje dla stowarzyszeń, rozliczenia finansowe,

szkolenia, kursy i staże skierowane do 90 osób należących do społeczności romskiej: renowacja antyków (kurs i staż), opiekun osób zależnych (kurs i staż), gastronomia (kurs), decoupage i wystrój wnętrz (kurs), wykończenia wnętrz i prace budowlane (staż), kurs komputerowy z elementami rachunkowości i marketingu, zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych (kurs) oraz kurs prawa jazdy kat. B.”58

Projekt „Różni Obywatele Jedno Miasto” zrealizowano we Wrocławiu w latach 2012–2014. Celem głównym projektu był „wzrost integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia (…) poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej”59. Oprócz kursów zawodowych dla Romów, zorganizowano szereg spotkań kulturalnych (m.in. Koncert Muzyki Romskiej). W ramach projektu przedstawiciele społeczności romskiej mogli korzystać z różnych form wsparcia, np.: specjalistycznego poradnictwa prawnego, socjalnego, edukacyjnego; indywidualnego wsparcia w nauce języka polskiego; kursów zawodowych i staży.

Inicjatywy niezależne Wszystkie powyższe projekty obejmują jedynie polską grupę Romów, nie dotyczą Romów rumuńskich, których sytuacja społeczno-ekonomiczna jest znacznie trudniejsza. Problem Romów pochodzenia rumuńskiego jest w Polsce mar-

58  http://romowie.pckwloclawek.org.pl/index.php/ct-menu-item-4 [dostęp dnia 20.04.2015 r.] 59  http://rojm.pl/ [dostęp dnia 20.04.2015 r.]

40

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement