Page 4

Agata Ferenc

Wstęp

Kiedy poprosić znawców tematu o to, żeby szczerze polecili jakieś owocne programy na rzecz imigrantów romskich, zazwyczaj bezradnie podnoszą ramiona. Nie ma tzw. „dobrych praktyk”. Są tylko nieliczne przykłady działań podejmowanych lokalnie, często oddolnie, gdzie liczy się to, że robią to konkretne osoby i są to swego rodzaju projekty autorskie, realizowane w obrębie danej społeczności. W przypadku romskich migrantów z Rumunii mieszkających w Polsce, którzy doświadczyli ponad dwudziestoletniej izolacji, sytuacja wydaje się szczególnie skomplikowana. Cała historia Romów w Europie to ciągła podróż i przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Dlatego, z naszej osiadłej perspektywy, tak trudno ją opisać i przeanalizować, a potem wysnuć wnioski. Jednak współczesna podróż rumuńskich uchodźców ekonomicznych nie jest już ich wyborem. Zmiany systemowe spowodowały, że zostali oni zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ucieczki do miejsca, w którym mogli przetrwać. W tym do Polski. Doprowadzono jednak do tego, że świat polskich Gadziów (czyli nie-Romów) i świat Romów rumuńskich zaczęły funkcjonować obok siebie, nie znając i nie rozumiejąc się nawzajem. Te światy przestały mieć ze sobą punkty styczne, a trajektorie życia codziennego nie dają właściwie szansy na spotkanie się w sytuacji, gdzie obie grupy mają podstawy do kontaktu na równych zasadach. W związku z tym ucięte zostają wszelkie możliwości naturalnie przebiegającej integracji, a tym samym powstaje bardzo niebezpieczna sytuacja stanowiąca pożywkę dla wzrastania nieprzyjaznych stereotypów u każdej z grup. 3

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement