Page 17

Mógłby się tutaj ktoś osiedlić, na przykład inni Cyganie – tłumaczy rzecznik Straży Granicznej. Dlaczego akcję przeprowadzono akurat wczoraj? – Idzie zima i skończy się żebranie. Zaczną się kradzieże. Musiało być teraz – twierdzi Lech Surówka”5. Obecnie (w chwili rozpoczęcia projektu) wrocławska społeczność Romów rumuńskich to około 100 osób mieszkających w dwóch koczowiskach: przy ul. Paprotnej i przy ul. Kamieńskiego. Większość mieszkańców tych osad pochodzi z regionu miejscowości Fagaras, w dys­trykcie Brasov w Transylwanii (Rumunia)6. Jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Polski legalnie, jednak brak rejestracji pobytu7 uniemożliwia im korzystanie z pomocy społecznej i pośrednictwa pracy. Aby zarejestrować swój pobyt, trzeba mieć legalną pracę, ubezpieczenie i zameldowanie, a te warunki nie są spełniane przez większość wrocławskich Romów pochodzenia rumuńskiego. Tak jest też w innych miejscach w Polsce. Wrocławska społeczność romska jest niejednolita i przemieszana, łączy ich silna tożsamość wspólnego pochodzenia. Rodziny, zamieszkujące koczowiska we Wrocławiu pochodzą od: Romungrów (Romów pochodzenia węgierskiego, na terenie Rumunii byli oni bardzo nisko w hierarchii kastowej społeczności Romów), Kalderari (dawne romskie elity, zdegradowane przez przyjęcie nowego stylu życia) i Cortotari (tzw. Cyganie namiotowi, do niedawna wędrowali latem, podczas wędrówki mieszkając w namiotach). W Gdańsku Romowie rumuńscy (kilkanaście osób) pojawili się 4 lata temu. Osiedlili się w Jelitkowie, budując małe domki. Jednak w sierpniu ubiegłego roku zostali przymusowo eksmitowani bez żadnej zapowiedzi. Kilka tygodni mieszkali pod namiotami, obecnie wynajmują pół domu. Utrzymują się z żebractwa i zbierania złomu8. 5  „Gazeta Wyborcza” Wrocław, nr 243, wydanie z dnia 16/10/1998 , s. 1. 6  http://www.roma.nomada.info.pl/images/RAPORT/romaraport_pl_final_web.pdf. 7  Zgodnie z przepisami są zobowiązani zarejestrować swój pobyt po trzech miesiącach od poja­wienia się na terytorium innego kraju członkowskiego. Jednak w związku ze zniesieniem kontroli paszportowej na granicach wewnętrznych UE brakuje mechanizmów umożliwiających określenie czasu przeby­wania na terenie kraju. 8  http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3565461,zarowno-przyjmowanie-jak-i-przepedzanieromow-ma-swoje-tradycje-w-wielowiekowej-historii-pomorza,id,t.html [dostęp 14.04.2015 r.]

16

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement