Page 15

W państwie PRL-owskim Cyganie nadal byli prześladowani przez władze. Nie akceptowano ich koczowniczego trybu życia. Już pod koniec lat 40. założono obozy pracy przymusowej, w których osadzano wędrownych Romów. W latach 50. i 60. przeprowadzono spis ludności cygańskiej, utworzono Stowarzyszenie Cyganów Osiadłych i wydano uchwałę mającą na celu likwidację koczownictwa i asymilację Cyganów. Wszystkie te akcje nie przyniosły oczekiwanego skutku – osiedliło się wówczas ok. 3–4 tys. osób. W III RP Romowie nabyli uprawnienia wynikające z nadanego im statusu mniejszości etnicznej. Trudno dokładnie oszacować liczbę Cyganów żyjących obecnie na terenie Polski. W Trakcie Narodowego Spisu Powszechnego narodowość romską zadeklarowało ponad 17 000 osób. Naukowcy szacują jednak, że osób posługujących się językiem romskim (różnymi dialektami) może być do 35 000. Żyjący w Polsce Romowie dzielą się na cztery grupy: Cyganie nizinni (Polska Roma), Cyganie wyżynni, Kelderasze i Lowari.

Cyganie rumuńscy Romowie rumuńscy przybyli na ziemie polskie jako emigranci z Rumunii. Przyczyn ich gwałtownej emigracji należy szukać „w warunkach historycznych, społecznych i politycznych tej mniejszości w kraju jej pochodzenia. Niechęć do nich miewała różne tła – od ksenofobii, przez rasistowskie ideologie, po trudności z wtłoczeniem wędrownych grup w ramy opierających się na coraz większej kontroli systemów politycznych. Szczególnie w Rumunii korzenie wykluczenia Cyganów sięgają dalekiej przeszłości”4. Cyganie trafili do Rumunii jako niewolnicy i taki stan rzeczy trwał aż do XIX w. Po wyzwoleniu masowo emigrowali do innych krajów Europy. W XX wieku pogłębiła się dyskryminacja na tle rasowym, rozpoczęto również otwarte prześladowania Romów, usankcjonowane rasistowskimi ustawami norymberskimi. Romów poddawano sterylizacji, tworzono dla nich obozy pracy. Rumunia uwięziła we własnym obozie koncentracyjnym w Transnistrii

4  https://romowiegdansk.wordpress.com/historia-miracji/ [dostęp 13.04.2015 r.]

14

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement