Page 1

2. Bekymret klamrer vi os til alt det, som vi fik rakt. Gud, hjælp os til at give slip på sikkerhed og magt! 3. læsning Domfældelsen (Matt 26,62-68) Salme (Mel.: DKK nr. 95) 1. Du hørte deres vrede ord, alt det, de råbte om, selv tav du, træt af uforstand, du kendte deres dom. 2. Du kaldte dig Guds egen søn, det svar, det gør os små. Hvor kan vi tro, at Himlens Gud er en, vi kan forstå. 3. Og mener vi, det er en løgn, vi ikke synes om, så dømmer vi dig li'som de. Det bli'r vor egen dom. 4. Læsning Peters fornægtelse (Matt 26, 69-75) Salme (Mel.: DKK nr. 292: "Min Jesus lad mit hjerte få") 1. Du vidste, at du skulle dø alene og forladt. Men Peter svor: "Jeg bli'r hos dig hvad end der sker i nat!" 2. De hilste dig med spot og slag, for nu var Fanden løs:

imens sad Peter udenfor ved vagtens ild og frøs. 3. Og Peter svor og nægtede: "Jeg kender ikke ham!" Da galede en hane højt, - og Peter græd af skam. 4. Når vi bli'r alt for sikre på, vor tro kan klare sig, så bryd den tomme skal itu, til vi har nok i dig! 5. Når vi i frygt fornægter dig, så holder du os fast. Og svigter vi, så er du tro, om end alt andet brast. 5. Læsning Jesus foran Pilatus (Matt 27,1-2.11-14) Salme (Mel.: DKK nr. 292) 1. Du blev ført bort med reb om hånd, forstod, hvad det betød, for kun Pilatus havde magt at dømme dig til død 2. Hvor meget de end råbte op, Pilatus spurgte ud, du tav, som ventede du på, at dommeren blev Gud. 3. - Når vi forgæves be'r til dig og kun din tavshed får så hjælp os til at huske på, du for Guds domstol står.

4. Og dér, dér er du ikke tavs, dér be'r du om, at vi må dømmes på, hvad du har gjort, så vi i dig bli'r fri.

2. Han gik til præsterne og sa': "Hans blod er over mig!" Men det tog de sig ikke af, og Judas hængte sig.

6. læsning Jesus og Barabbas (Matt 27,15-26)

3. Han glemte, din barmhjertighed er større end dit krav. Men husk, at Judas' penge gav de fremmede en grav.

Salme (Mel.: DKK nr. 292) 1. Du sad bag slå med Barabbas, en mand af vold og mord. Du havde intet andet gjort, end sagt Guds eget ord 2. I ville begge sætte fri, men det på hver sin vis. Nu var I begge dømt til død - hvem skulle så befri's? 3. Når vi har set, hvor tit det sker, vi gør, hvad andre vil, så havde vi nok også råbt: "Korsfæst ham!" - og råbt til. 4. Og når vi ved, hvor let vi tror, vi ikke skader én, så havde vi nok vasket os, så hånden syntes ren. 7. læsning Judas' død (Matt 27,3-10) Salme (Mel.: DKK. nr. 292) 1. Du havde en discipel, som blev redskab for din død, og alt for sent så Djævelens spil og bitterligt fortrød.

4. - Forbarm dig over os, der tror, at vi har alt forbrudt, og vis os, at din kærlighed er aldrig, aldrig slut. 5. Og når du siger, at du har forsonet os med Gud, så tag den stakkels Judas med, når dine bli´r valgt ud.

8. Læsning Torturen (Matt 27,27-31) Salme (Mel.: DKK. nr. 414 ''Udrust dig, helt fra Golgata") 1. Du blev ført ind i borgens gård til vagtemes tortur, du blev en grusom leg for dem en latterlig figur. 2. Når vi forfærdes ved at se, hvad andre får os til så ved vi, vi er ofre i et djævelsk lokkespil.


3. Så ved vi, vi har kun ét håb mod blændværk og foragt: det er din sejr i Djævlens spil, at du i os har magt.

4. Når vi bli'r bange for at dø, for hvad der venter os, så hjælp os til at hvile i, at du bød døden trods.

9. Læsning Korsfæstelsen (Matt 27,32-44)

11. Læsning Forhænget flænges, officerens bekendelse og Jesu gravlæggelse (Matt 27,51-61)

Præludium / Introitus: "Min, Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" 1. Læsning: Es 52, 13-53,12

5. Når vi med kys forråder dig, vor kærlighed, vort kald, så stands os, før det er for sent, og vis os, hvad vi skal!

Salme (Mel.: DKK nr. 414) 1. Så blev du lagt i jordens skød, du fik en grav som vor. Nu var der Intet eller Gud, og stenen var sat for.

Salme "Hil dig frelser og forsoner" v. 1-6 (DDS nr. 192)

2. Læsning Jesus for rådet (Matt. 26,57-61)

1. læsning Tilfangetagelsen (Matt. 26,47-56)

2. Men dybt bag mørkets horisont gik døden dog i knæ: Du stod med påskesolen op, dit kors blev livets træ.

Salme (Mel.: DKK nr. 95 "Er du modfalden, kære ven") 1. Du gik i havens mørke ind der søgte du din Gud, for angsten rev, og sveden sprang af hver en pore ud.

Salme (Mel.: DKK nr. 95) 1. Du stod foran de gamle mænd, der ville se dig dømt. om så der skulle vidner til der løj og svor på skrømt.

Salme (Mel. DKK. nr. 414) 1. Du blev ført ud til Golgata med skældsord, skrål og skrig og som i Betlehem fik du en kalk med myrra i. 2. Du blev strakt ud på korsets træ, fik nagler slået i, hængt op blandt røvere til spot for dem, der gik forbi. 10. Læsning Jesu død (Matt. 27,45-50) Salme (Mel.: DKK. nr. 414) 1. Du hang på korset klokken tolv, da solen højest stod, og dag blev nat, for verdens lys blev slukket i dit blod.

3. Når vi skal lægges i vor grav, hvor kun du kan os nå så giv os trygt at vente på, du lader os opstå. Fadervor

2. Tre timer varede den nat, og verden holdt sit vejr. Tre timer hang du gudsforladt spændt ud på korsets spær.

Salme: "Hil dig, frelser og forsoner", v. 7-9

3. Da skreg du: "Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig nu?" Det var dit sidste bange råb, - og sådan døde du.

Postludium

Velsignelse

Langfredagsgudstjeneste over lidelseshistorien hos Mattæus

2. Du stred den nat din Jakobskamp med Gud og med dig selv, da hørtes støvletramp fra dem, der ville slå ihjel 3. Og Judas kom, og med sit kys forrådte han dit sted, og siden har hvert kys en smag af mulig troløshed. 4. Når vi bliver ramt af tvivl og sorg og mærker angstens klo, så våg med os, og bed for os, og styrk os med din tro.

Langfredag liturgisk gudstjeneste- Salmer og henv  

Henvisningerne til Matt. Evangeliets beretning om langfredag sammen med salmer af Holger Lissner. Henvisninger og salmer er flettet ind i h...

Langfredag liturgisk gudstjeneste- Salmer og henv  

Henvisningerne til Matt. Evangeliets beretning om langfredag sammen med salmer af Holger Lissner. Henvisninger og salmer er flettet ind i h...

Advertisement