Page 1

decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 1

KIRKEBLADET Storring – Stjær – Høver december – januar – februar 2007/08


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 2

Adresser Sognepræst Carsten Marvig Storring præstegård, 8464 Galten tlf. 8695 0074 fax: 8695 0974 e-mail: cma@km.dk www.storring-stjaer.dk

Stjær menighedsråd Formand: Ingrid Jørgensen Kirkestien 3, Stjær tlf. 8695 0466 Kasserer: Jørgen Bylod Østerbro 2 D, Stjær tlf. 8695 0785

Storring menighedsråd Formand: Leif Christoffersen Møllemark 40, Storring tlf. 8695 0367

Kirkeværge: Connie Jantzen Bækken 2, Stjær tlf. 8695 0309

Kasserer: Jane Hauge Madsen Solhøjparken 8, Storring tlf. 8695 0604

Graver: Allan la cour Corydon Laurbærvænget 2L, 8310 Tranbjerg tlf. 30 68 45 10

Kirkeværge: Jørgen Bækgaard Solhøjparken 24, Storring tlf. 8695 0442

Organist: Christian Spillemose Vestbakken 4, Stjær tlf. 8695 0040

Graver: Kontakt kirkeværge Organist: Se Stjær

2

Udg.: Storring-Stjær menighedsråd Ansv. red.: Carsten Marvig Bladudv.: Elisabeth Thorsen, Bendt Kristensen, Carsten Marvig Forside: Jette Eg Pedersen Illustrationer: Frank Christoffersen og arkiv Deadline: 5. februar 2008


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 3

Kirken i forandring! Vores kirke er i forandring. Folkekirken står i disse år over for en række store udfordringer og forandringer. Det er en kendsgerning at medlemstallet og dermed også kirkeskatindtægterne er svagt faldende, mens udgifterne til kirkens ansatte, anlægsarbejder, herunder ikke mindst udgifterne til vedligeholdelse af kirkegårdene, er stærkt stigende. Dette og en lang række andre forhold, som f.eks. det forhold at mange mindre sogne har for ringe opbakning omkring deres kirke og det kirkelige liv i forhold til de udgifter, der skal til for at holde det i gang, har fået folketinget og kirkeministeriet til at nedsætte et udvalg til kulegravning af folkekirkens lokale økonomi og herunder udarbejde forslag og anbefalinger til besparelser, således at man undgår at skulle være nødsaget til at hæve kirkeskatprocenten og bl.a. undgå nedlæggelser af mindre sogne, hvor kirken stadig nyder opbakning. Eller som det overordnet hedder: “Få mere kirke for færre penge”. Den nye betænkning rummer et hav af forslag og anbefalinger til konkrete økonomiske rationaliseringer og besparelser i form af sammenlægninger, samarbejde på tværs af sognegrænser både om de kirkelige aktiviteter, driften af vore kirkegårde, stillinger m.m., alt sammen for, som nævnt, at opnå besparelser, men også for at kunne frigøre flere midler til det, som er kirkens egentlige opgave: at forkynde evangeliet.

Der er ingen tvivl om, at det her skal tages meget alvorligt, for hvis sogne- og menighedsrådene ikke er parat til at imødekomme disse anbefalinger og forandringer, vil folkekirken uden tvivl i nær fremtid blive tvunget til at skulle gennemgå en strukturreform, der vil får meget vidtgående konsekvenser for den nuværende sognestruktur i Danmark. Sogne og sognekirker, der er for dyre at drive i forhold til medlemstal og kun nyder ringe opbakning, vil blive opslugt i større sogne eller provstienheder, og kirkerne vil enten blive omdannet til lejlighedskirker eller helt taget ud af brug. Der står med andre ord meget på spil de kommende år, ikke mindst for de små sogne. Men her i Storring - Stjær sogne er vi allerede godt rustet til disse forandringer. Som det

3


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 4

Kirke i forandring! allerede er bekendt, har vi gennem flere år været undervejs med et udvidet samarbejde mellem de to menighedsråd og om de kirkelige aktiviteter. Et samarbejde vi sigter mod at styrke ved sammenlægning af de to råd, således at mange arbejdsgange vil blive forenklet og der bliver mere tid til at fokusere på kirkens forkyndelsesmæssige opgaver. Hertil kommer at vi allerede er i fuld gang med at undersøge mulighederne for en forenkling og sammenlægning af stillingerne ved kirkerne for derved opnå en rationalisering, naturligvis under hensynstagen til vores nuværende ansatte og deres ansættelsesvilkår. Ligesom vi har øje for de oplagte samarbejdsmuligheder, der er og kan

4

blive med sognene i den gamle Galten kommune, her især Galten sogn, som oprindeligt indtil 1978, hørte sammen med Storring og Stjær. Men den vigtigste forudsætning for at kunne bibeholde vores lokale kirker og kirkeliv en rum tid endnu er under alle omstændigheder først og fremmest betinget af jeres fortsatte opbakning omkring gudstjenesterne og de øvrige kirkelige aktiviteter. v./Carsten Marvig Sognepræst


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 5

Derfor blev det jul! Konsekvens er en svær størrelse. I det hele taget må jeg nok indrømme, at jeg har svært ved at være konsekvent både i min opdragelse af mine børn og i det hele taget - jo, konsekvens er for mig visselig en svær størrelse. Men det er nu ikke mit indtryk, at jeg er ene om det - faktisk tror jeg det er svært for de fleste af os. Det gælder også en af mine venner, som jeg sad ved siden af til en herre julefrokost. Han klagede og brokkede sig gevaldigt og længe over sin tilværelse og den manglende tid - godt hjulpet på vej af et par snapse. Den ledende stilling i firmaet krævede ham for meget, synes han, der blev alt for lidt tid til familien og til fordybelse. Jamen, sagde jeg, for ligesom at få stoppet det klynkeri, som forhindrede mig i at nyde den varme leverpostej med rødbede; Hvorfor dropper du så ikke bare dit arbejde, finder et mindre hus og en mindre bil og tager orlov inden børnene bliver for store - ja, hvor svært kan det være. Han blev meget stille, ham, min bordherre, øjnene begyndte at flakke, mens endnu en snaps blev skyllet ned og en ordentlig bid sildemad røg ind. Joh, sagde han efter en lang pause, stadig tyggende på den marinerede. Joh, men det er jo også godt at komme lidt hjemme fra, arbejdet er spændende og pengene er jo også gode at have. Og for ligesom at hævne sig lidt på min lidt barske afvisning af klynkeriet, kom det så med en lidt forloren, men selvtilfreds latter,

som fik resten af sildemaden i hans mund til at hvirvle ud over min varme leverpostej med rødbede - ja, man kunne jo selvfølgelig også bare blive præst, for de bestiller jo kun noget om søndagen, ja, og kører Kadett - ha, ha.. Jeg ved ikke, om vi mennesker altid har været så inkonsekvente, men vi er det det i hvert fald helt enormt i dag. Vi vil gerne have et rent miljø, men vi er ikke parate til at droppe de forurenende biler og flyrejser. Vi går ind for det økologiske, hvis det altså er på tilbud. Og som en undersøgelse viste fornylig, så er det blevet helt enorm “in” for os moderne mænd at sige som ham min bordherre; at samværet med vores familie har første prioritet i vores liv. Men som undersøgelsen

også afslørede, så er vi mænd samtidigt dem der bruger allermest tid alene i bilen og på toilettet for at få fred og ro for konen og 5


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 6

Derfor blev det jul! børnene! Jo, konsekvens er visselig en svær størrelse. Ja, man skulle næsten tro, Vorherre har det på samme måde, for julen handler jo om en guddommelig inkonsekvens af dimensioner. Siden Gud ved tidernes begyndelse skabte verden, og syndefaldet indtraf, har Gud haft et stor projekt; nemlig at få kærligheden frem i os, sine elskede menneskebørn. Igennem hele det Gamle Testamente kan vi læse, hvordan Gud prøver dette ved at føre en meget konsekvent linie. En ’øje for øje’, ’tand for tand’, ’barmhjertighed for barmhjertighed’ linie. Der var afregning ved kasse et, når menneskene opførte sig ukærligt. Derimod vidste han nok af at belønne menneskene,

6

hvis de opførte sig godt, men det var sjældent, for menneskene var nu engang som mennesker altid har været. Men kærligheden til os, sine menneskebørn, kunne han ikke opgive. Og julenat bøjede han sig, og trådte ned i vores verden og gav pokker i al sin konsekvens. For Gud havde erkendt, at kærligheden hverken kunne tvinges eller trues frem i sine menneskebørn -kærligheden måtte elskes frem. Og underet skete! - Julenat i Betlehem steg kærligheden selv herned, som et barn i vore arme. Gud afslørede sin store guddommelige svaghed for os alle, og forkyndte med englesang os alle del i sin tro, håb og kærlighed på trods, på tværs og på kryds af alle vores svagheder, mangler og inkonsekvente tilbøjeligheder. Ja, han gav os del i sin himmelske fred uden skelen til fortjeneste. Og har man bare en smule selverkendelse, er dette jo helt vidunderligt glædeligt. For tænk sig, om Gud aldrig havde bøjet sig, men fastholdt den konsekvente linie! Men se, nu er der jo mange bekymrede mennesker, der har betvivlet, at kærligheden kunne være en frugtbar vej for Vorherre. For var det nu ikke bedre med lidt mere konsekvens fra Vorherres side, så de uretfærdige kunne få straf som fortjent, og de inkonsekvente en konsekvent afregning? Jo, det har alle dage været svært helt at have tiltro til kærligheden i al dens uudgrundelige generøsitet og kraft. Men har man en gang fornemmet det, så bliver livet og tilværelsen aldrig helt det samme igen


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 7

Derfor blev det jul! Apostlen Paulus er en af dem, og det er måske grunden til, at han så klart og enkelt har kunne udtrykke kristen-dommens kerne, når han siger: “Gud har i Jesus Kristus åbenbaret os sin betingelsesløse kærlighed, for at vi skulle elske hinanden.” Jo, så enkelt er det i grunden. Det blev jul, fordi Gud ville fortælle os, at han elsker os ud over al rimelighed, i håb om at det ville gøre os lidt mere kærligt inkonsekvente over for hinanden, mere rummelige, tilgivende og forstående. Med ønsket om en glædelig og kærlighedsrig jul til jer alle v./Carsten Marvig Sognepræst

7


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 8

Koret synger julen ind! Aftenen bliver en musik- og sangaften med julesalmer og sange, som de fleste af os kender godt. Måske skal vi lære en enkelt ny! Denne aften får du lejlighed til at synge dem igen, så du er varm, når den store dag oprinder.

Carsten plukker i vores skattekiste med julesalmer og fortæller som altid lidt om salmerne, deres forfattere eller baggrunden for dem. Derudover er der ved at opstå en ny tradition, idet Storring-Stjær Børnekor nu for 3. gang medvirker til dette arrangement. Pigerne, som går i 2. og 3. klasse på skolen,

8

vil starte med at gå Lucia ind gennem kirken og synge forskellige julesange. Vi kommer næsten hele kloden rundt i vores valg af sange og bevæger os i flere tidsaldre. Fra det 16. århundrede indtil i dag. De synger sange fra Mexico, Frankrig, Tyskland, Italien og naturligvis sange af dansk oprindelse. Jeg øver med dem hver onsdag på skolen og synes bestemt, at “de synger som engle”, og de er “næsten lige så søde som engle”..... Så kom og hør, hvad vi har arbejdet med henover efteråret. De glæder sig til at vise deres kunnen frem. Jeg vil også ved denne lejlighed sige “De Voksne Quinders Klub” tak for deres engagement, da jeg spurgte, om de havde lyst til at sy nye Luciakjoler. Til vores held fik de snakket om det, for kort tid efter kom der 12 kjoler ind ad døren hos mig. De havde sporet og fundet de gamle kjoler! TAK for det! Vi glæder os til at have dem på! /Heidi


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 9

Kirkelige handlinger Storring kirke Dåb 07.10.07 28.10.07 11.11.07

Malia Sofia Abildgaard Jessen, Voldbyvej 50, Sjelle Laura Nøddebo Mikkelsen, Ryvej 72, Høver Asger Assenholt, Kollens Møllevej 33, Stjær

Stjær kirke Dåb 02.09.07 30.09.07 30.09.07 14.10.07

Halfdan Gaarde Agergaard Vesterbro 105, Stjær Sten Gorm Lysdahl Sørensen Pebbelgården 19, Stjær Zenia Karen van der Plas Toftkjærvej 15, Stjær Alvin Hostrup Ellebye Bankagervej 210, Horsens

Viede 25.08.07

Berit Vendelbo og Sune Vendelbo, Klanghøj 81, Låsby

Begravede/bisatte 31.08.07 Erik Eriksen, Jeksenvej 14, Stjær

9


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 10

Salmestafetten Da jeg hørte, man kunne fortælle om en favoritsalme i kirkebladet, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Jeg ville skrive om en salme, som jeg elskede som barn, og som jeg med årene kun er kommet til at holde endnu mere af. Disse linier er skrevet en utrolig smuk septemberdag, hvor sommeren er slut og efteråret og vinteren er på vej. En tid på året, hvor vi siger farvel. Og at sige “farvel”, opfattes vel altid lidt vemodigt - eller? For samtidig med at vi siger farvel til sommeren, står rhododendron’en med knopper så store som blommer. Klar til at springe ud, når solen igen får magt. Min favoritsalme er historien om årstidernes gang, men samtidig en historie om livets gang. Nu falmer skoven trindt om land. Umiddelbart føler jeg samme vemod ved de første vers, som jeg føler, når den sidste mark bliver høstet. Nu er sommeren forbi, nu falmer skoven, og forude venter vinteren. Men allerede i tredje vers begynder glæden at

10

vende tilbage. For i vor lade på vor lo, der har vi nu Guds gaver. Vi er klar til vinteren. Og er det ikke nok, så kommer glæden i hvert fald igen i vers 6, “og efter vinter kommer vår med sommer sol og kerne.” Salmen, Nu falmer skoven, er for mig en af de flotteste fortællinger om livet og naturen. Jeg er født og opvokset på landet, hvor høsten var årets højdepunkt. Jeg kender glæden ved at have laden fuld af mad. Glæden ved at være rustet, men også længslen efter foråret, når solen dårlig nok kommer over horisonten. Vi sang salmen ved min mors og ved min bedstemors begravelse, og her fik den endnu en betydning. Hvad er livet andet end årstidernes skiften? Vi fødes og vi dør, det jordiske genopstår, og vi finder, som i vers 7, “en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder.” En smukkere og mere livsbekræftende beskrivelse af livet og døden findes efter min mening ikke. v./Jørgen Bylod


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 11

Salmestafetten 1 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler.

6 Da over os det hele år sin fred han lyser gerne, og efter vinter kommer vår med sommer, korn og kerne.

2 Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde.

7 Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder.

3 Men i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver, der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver.

8 Da høste vi, som fugle nu, der ikke så og pløje, da komme aldrig mer i hu vi jordens strid og møje.

4 Og han, som vokse lod på jord de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper.

9 For høsten her og høsten hist vor Gud ske lov og ære, som ved vor Herre Jesus Krist vor Fader ville være!

5 Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet.

10 Hans Ånd, som alting kan og ved, i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til Himlen os ledsage! N.F.S. Grundtvig. “Høstsang” 1844

11


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 12

Nyt tag til Storring kirke Udskiftning af taget på Storring Kirke har udviklet sig til en hel føljeton. Det var i november to år siden taget skulle stå færdigt. Vi har tidligere berettet om de mange problemer med at fremskaffe de rigtige røde skifre til udskiftningen. Det er nu lykkedes, idet der er fundet et brud i Wales, der kan levere næsten tilsvarende skifre som ved opførelsen i 1890. Lidt ironisk er det i samme område, de oprindelige skifre blev brudt. Men da forekomsterne i et sådan brud ikke over alt er ensartet, bliver farve og struktur ikke ganske tilsvarende de oprindelige. Det er efter det langvarige forløb og nye økonomiske omstændigheder besluttet at udbyde arbejdet i ny licitation, og først

12

derefter kan det ordres på ny og skifrene bestilles hjem. Da standardmål på skifrene fra bruddet ikke er de samme i dag som i 1890, skal de først specialfremstilles, hvorfor der vil gå adskillige måneder, så arbejdet på kirken formentlig først kan igangsættes i 2. halvår i 2008. I menighedsrådet er vi ret utålmodige, fordi vi i de forløbne to år har måttet foretage flere midlertidige reparationer og fordi der efterhånden er stadig flere kritiske steder på taget, hvor der kan trænge vand ind på loftet og skifre kan rive sig løs i stormvejr. v./Leif Christoffersen Menighedsrådsformand


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 13

Dåbshandling En lille ændring i forbindelse med dåb i vores kirker. Selvom dåben for de fleste fejres som en privat familiefest, så er det at blive døbt ikke bare en individuel ting. For gennem dåben bliver den døbte nemlig en del af fællesskabet i kirken. Juridisk set bliver man medlem af Folkekirken, men teologisk set bliver man også en del af fællesskabet af alle døbte, dvs, kirken, menigheden eller de levende stene, som Grundtvig udtrykker det i DDS nr. 323: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene, som under kors med ærlig hu troen og dåben forene;

trosbekendelsen ved dåben (vores fælles dåbspagt). Og altså ikke som nu, kun lader præsten om at sige den som en tilspørgelse til dåbsbarnet, dvs. den der bærer barnet. Vi fortsætter naturligvis som hidtil også med at fremsige Fadervor i kor efter dåben. På den måde inddrages menigheden også meget bedre i dåbshandlingen - de skal ikke bare stå og se på, de er en del af det der foregår. Det betyder naturligvis ikke, at den der bærer barnet, ikke stadig skal sige ja til dåben og trosbekendelsen på barnets vegne, men det bliver nu i en noget kortere form. v./Carsten Marvig Sognepræst

For at understrege dette fællesskabskonstituerende ved dåben har jeg i samråd med menighedsrådene besluttet, at hele menigheden fremover sammen med dåbsforældre og faddere i fællesskab fremsiger 13


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 14

I lyset bliver vi til! Der kommer ikke kun lys igennem vi menneskers øjne. Der udgår også et lys fra dem, ikke mindst når kærlighedens flamme brænder i os. Og vi ved det, for intet sted trives vi, som i lyset fra den elskendes øjne. Det var ikke kun levertran og havregrød, vi som børn voksede af. Det var mere end noget lyset fra vores forældres ansigter. I deres øjne mødte vi anerkendelsen, de anerkendelsens øjne der ufortrødent lyste på os lige meget hvad. De gav os næring, mod og håb, så vi kunne vokse og folde os ud som menneske. I lyset fra den elskendes øjne skabes din identitet, der bliver du dig. For intetsteds tør du være dig selv, som i lyset fra den elskendes øjne, her tør du vise dit sande ansigt, uforstilt, sårbart og åbent. Men sandt er det også, at når det lys slukkes, kommer mørket - sorgens og savnets mørke - som gør, at vi kan opleve, at det er svært at orientere sig og finde rundt i livet, at vi mister vores identitet. Jo, sandt er det, at det menneske som lyste på os, gjorde livet rigere og større for os, end det ellers ville have været. Men det gælder også i andre af livets forhold, at uden lyset fra hinandens øjne, forkrøbler livet, og vi bindes af mørket. Ofte vender vi andre ryggen, blot fordi de er anderledes end os. Vi lukker dem ude, eller

14

bedre, vi lukker dem inde, inde i sig selv. Tvinger dem til at gå med masker, til at forstille sig, være en anden, end den de er. Men tænk, hvis vi aldrig turde være os selv, så var vi aldrig til stede i livet, så var vi levende døde, fastlåst i mørket. Jesus vendte aldrig sit ansigt bort fra noget menneske, hvad enten det var en sygdom, der havde vansiret et menneske, eller det var ondskab, bitterhed, vrede, kulde eller sorg, der havde visket de oprindelige træk ud. Om det så var en forhånet prostitueret eller en værnemager. Og når Jesus så på dem med kærlighedens øjne, med lysets ansigt, så skete der en forvandling, de kom fra ensomheden til fællesskabet, fra mørket til lyset, fra døden til livet - de blev sig selv! I det lys skal vi også se og høre den jubel og den lovsang, der lyder mod Jesus, som vi bl.a. hører det i evangelieteksten til 1. søndag i advent, da han red ind i Jerusalem på et æsel. Det var de sorgfuldes, de skrøbeliges, de fattiges, de udstødtes, de syges lovsang! Hosianna, velsignet være han som kommer, i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Advent betyder komme, og det er nedtællingen til fejring af lysets komme til verden julenat, som vi begynder med 1. søndag i advent. Det lys som mørket aldrig får bugt med. v./Carsten Marvig Sognepræst


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 15

Kirkehøjskole Torsdag den 7. februar kl. 14.00

Torsdag den 6. marts kl. 14.00

Gudstjeneste i Galten kirke ved Laura GyldenDamgaard.

Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved Thomas Frøkjær.

Derefter foredrag i sognegården ved afgående biskop over Roskilde Stift, dr. teol, skribent, debattør m.m. Jan Lindhardt:

Derefter foredrag i sognegården ved cand. teol. et art., præst og salmedigter, Lisbeth Smedegaard Andersen:

Ind i det ydre:

Det åbenbarede ansigt.

Kristendom og tro er noget indre, men det kommer til os gennem det ydre. Hvis vi ikke erkender det, er vi ikke i stand til at give det videre til vore børn og børnebørn. Det drejer sig om ritualer, skikke, kalendre, omgangsformer, arkitektur, mad og drikke, helligdagene med deres særlige karakter, gudstjenesten med alle dens forskellige synlige og hørbare udtryk, musik, tale, struktureret samvær på mange måder. Bagved ligger et forsøg på at sige noget om, hvad et menneske er, og hvordan det tilegner sig virkeligheden. Nøglebegrebet til forståelse af denne strategi er - hvor mærkeligt det måtte lyde i et moderne menneskes øren - vanen og gentagelsen Hvordan opnår vi det? Ja, det er et godt spørgsmål, men vi kommer ikke uden om, at en af vejene er, at kirken skal gøre mere opmærksom på sig selv.

Gud selv er skjult, men Kristus er hans billede på jorden. Det er baggrunden for, at den kristne kirke har billeder af ham. Selvom ingen ved, hvordan Kristus så ud, har mennesker skildret hans ansigt i århundreder, også i billeder, der som f.eks. de byzantinske ikoner nærmer sig egentlige portrætter. Hvilke tanker og hvilken teologi ligger der i forskellige tider bag sådanne billeder? Og hvorfor er det så svært at male billeder af Kristus i dag? Foredraget, der er et lysbilledforedrag, er en gennemgang af Kristusportrætter helt tilbage fra kirkens første århundreder og op til vore dages danske kirkekunst. Undervejs kommer vi også til at synge nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens påskesalmer. Har du spørgsmål vedrørende Kirkehøjskolen, kan du rette henvendelse til: sognepræst, Carsten Marvig, Storring-Stjær, tlf. 8695-0074.

15


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 16

Gudstjenester Julens gudstjenester 1. søndag i advent Søndag den 2. december kl. 10.30 i Storring kirke og kl. 16.00 i Stjær kirke Det nye kirkeår “skydes” i gang. Børnekoret medvirker. Vi synger julen ind Onsdag den 12. december kl. 19.00 i Stjær kirke Børnekoret medvirker med bl.a. Lucia-optog. Juleaften Mandag den 24. december Storring: 15.00 Stjær: 14.00 & 16.00 Inds.: Børnesagens fællesråd Juledag Tirsdag den 25. december Storring: 10.30 Stjær: 9.00 Knud Albert medvirker på trompet Inds.: Børnesagens fællesråd

Dagplejebørn Torsdag den 13. december kl. 9.30 Stjær kirke Stjær børnehave Onsdag den 19. december kl. 10.00 i Stjær kirke Børn, der passes hjemme, er naturligvis også velkomne. Stjærskolen Fredag den 21. december i Stjær kirke kl. 8.15

Nytår Nytårsdag Tirsdag den 1. januar Storring: 14.00 Stjær: 15.00 Inds.: Det Danske Bibelselskab

Fastelavn Lørdag den 2. februar i Storring kirke kl. 14.00 - børnekoret medvirker.

Dagpleje, børnehaver og skole Storring børnehave Tirsdag den 4. december kl. 9.30 i Storring kirke

16

Familiefastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Storring forsamlingshus.


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 17

Indre Mission Generelt Hvor andet ikke er nævnt mødes vi i missionshuset “Bethesda”, Østerbro 6, Stjær Indre Mission Fredag aften kl 19.30 - ALLE ER VELKOMNE!

December 2007 3-7/12 Bibelkredse 14/12 Kl. 18.00: Fyraftensmøde v. Arne Olesen: Den rette julestemning 29/12 Kl. 19.00 - 22.00: Julefest

Januar 2008 4/1 Nytårsfest v. Nicolaj Wibe: Et nyt år med Jesus 6-13/1 Evangelisk Alliance bedeuge: Guds nærvær 14-18/1 Bibelkredse 25/1 Kl. 18.00: Fyraftensmøde med film: Bonhoeffer Formand: Bjørn Pavlak Nattergalevej 38, Galten Tlf.: 87 54 01 61 Email: indremission@stjaer.net

17


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 18

Eftermiddagsmøder

Koncert

Møderne foregår i konfirmandstuen i Storring kl. 14-16.15. Jørn Busser kører fra Galten rutebilstation kl. 13.30 og fortsætter over Høver, Stjær til Storring.

Søndag den 2. december kl. 19.00 i Storring kirke

Tirsdag den 4. december 2007 Kirsten, Lisbeth og Pia underholder med musik og sang fra den store sangskat, som Kai Normann Andersen har efterladt til os. Tirsdag den 15. januar 2008 v. Henning Nielsen, sognepræst Fortælling om sin tid som feltpræst i Afghanistan. Tirsdag den 19. februar 2008 v. Ellen Riis, Stjær

Julekoncert m. Cantilena koret Dette er en julekoncert med et fransk islæt. Det bliver det bestemt ikke ringere af. Poulenc og Debussy skriver julemusik, så det risler ned ad ryggen. Det er smukt! Særlig smukt bliver det, når det bliver sunget i Storring kirke, som er et dejligt rum at synge i. Du kan sidde, hvor du vil i kirken, og få en “super lyd”. - Og der er fri entré. Mon ikke vi får Carl Nielsens “Mit Hjerte Altid Vanker” at høre ? Og nogle engelske Christmas Carols? Vi ser frem til denne julekoncert, så julefreden lige så stille får lov til at indhente os!

“Alkoholisme - en familiesygdom” v./Heidi Tirsdag den 11. marts 2008 v. Poul Joachim Stender, præst og forfatter Humoristisk foredrag om: Livets højde frem for længde

18


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 19

Info fra præsten

En snak med præsten! Jeg er her også for at lytte og tale med dig, og intet er for småt eller ligegyldigt. Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi i præstegården. Og husk på, præsten har tavshedspligt! Kirkebil Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Galten Taxa, tlf. 8695 4600. Du kan blive hentet ved din bopæl. Kirkebilordningen

gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til, så brug den. Gudstjenesten har også brug for dig. Præstens ferie Jeg holder ferie fra lørdag den 23. februar til og med mandag den 3. marts. I mit sted fungerer sognepræst, Laura GyldenDamgaard, Galten, tlf. 8694 5105.

19


decjanfeb0708.qxd

27-11-2007

23:07

Page 20

Gudstjenesteliste Søndag den 2. december 1. s. i advent Storring: 10.30 Stjær: 16.00 Koret medvirker Søndag den 9. december 2. s. i advent Storring: 9.30 Stjær: 10.30 Onsdag den 12. december Vi synger julen ind Koret medvirker Stjær kirke: 19.00 Søndag den 16. december 3. s. i advent Storring. 9.00 GyldenDamgaard Stjær: ingen Søndag den 23. december 4.s. i advent Storring: (CM Galten) Stjær: 10.30 Mandag den 24. december Juleaften Storring: 15.00 Stjær: 14.00 & 16.00 Inds.: Børnesagens fællesråd Tirsdag den 25. december Juledag 20

Storring: 10.30 Stjær: 9.00 Knud Albert - trompet Inds.: Børnesagens fællesråd Søndag den 30. december Julesøndag Storring: 10.30 Stjær: Ingen Tirsdag den 1. januar Nytårsdag Storring: 14.00 Stjær: 15.00 Inds.: Det Danske Bibelselskab Søndag den 6. januar Hellig tre konger Storring: 10.30 - kirkekaffe Stjær: ingen - CM Galten Søndag den 13. januar S. s. e. hellig tre konger Storring: 9.30 Stjær: 10.30 - kirkekaffe

Lørdag den 2. februar Familie fastelavnsgudstjeneste Storring: 14.00 Søndag den 3. februar Fastelavn Storring: 9.30 Stjær: 10.30 - kirkekaffe Søndag den 10. februar 1. s. i fasten Storring: 10.30 - kirkekaffe Stjær. 9.30 Søndag den 17. februar 2. s. i fasten Storring: ingen - CM Galten Stjær: 10.30 Søndag den 24. februar 3. s. i fasten Storring: 9.00 GyldenDamgaard Stjær: ingen

Søndag den 2. marts Midfaste Søndag den 20. januar Storring: ingen Septuagesima Stjær: 9.00 Gylden Damgaard Storring: ingen Stjær: 9.00 Gylden - Damgaard Søndag den 9. marts Mariæ bebudelses dag Søndag den 27. januar Storring: 10.30 Seksagesima Stjær: 9.30 Storring: 10.30 Stjær: 9.30

Storring-Stjær Kirkeblad Vinter 07-08  

Vinterens kirkeblad for Storring og Stjær Sogne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you