Page 1

Nyt fra Storring Forsamlingshus www.storringforsamlingshus.dk, https://facebook.com/StorringForsamlingshus

Ved den ekstraordinære generalforsamling i Storring Forsamlingshus blev 3 nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, som efterfølgende har konstitueret sig således: Formand: Kasserer: Sekretær: Udlejer: Best.medlem:

Karina Engelbrechtsen, Solhøjparken 15, Storring, 8464 Galten e-mail: formand@storringforsamlingshus.dk Helle Fischer, Solhøjparken 23, Storring, 8464 Galten e-mail: kasserer@storringforsamlingshus.dk Helle Mortensen, Lilleringvej 9B, Storring, 8464 Galten Michèle Nielsen, Solhøjparken 27, Storring, 8464 Galten e-mail kontakt@storringforsamlingshus.dk Catherina Blokager, Storringvej 7, Storring, 8464 Galten

Vi har lige siden begyndelsen af december arbejdet ihærdigt på at få både det praktiske og det papirmæssige omkring udlejning af forsamlingshuset på plads i nye rammer. Den dyre fastnettelefon med tæller har vi skiftet ud med en mobiltelefon, som man automatisk stilles om til, når man ringer til det gamle nummer: 86 95 01 32. Vi har også fået en hjemmeside, som indtil videre beder folk, som er interesserede i at leje forsamlingshuset om at kontakte os via udlejningens e-mail eller ved at ringe til husets telefon. Interesserede kan også finde forsamlingshuset på Facebook. Vi har ansat en ung mand fra Stjær til at gøre rent i forsamlingshuset. På det papirmæssige plan har vi arbejdet med at formulere lejevilkår og betalingsprocedure. Vi har indført depositum ved leje af huset og betaling via bankoverførsel i stedet for kontant afregning ved lejens afslutning. Oplysninger omkring lejevilkår og priser o. lign. vil snart være at finde på vores hjemmeside sammen med billeder af huset og dets indretning samt en aktivitetskalender. Efterhånden som det praktiske falder på plads, håber vi i bestyrelsen på at bruge kræfter på det mere kulturelle og mødes med husets medlemmer til nye, forskellige arrangementer i forsamlingshuset. Vinteren igennem har der som i de forrige år været gymnastik om tirsdagen ved Ellen Mikkelsen og Lillering Folkedanserne ved Hans Jørgensen har benyttet huset om torsdagen. Fællesspisningen er for nylig startet op igen, og vi har i slutningen af februar haft vintercafe, hvor Gitte Nielsen serverede lækker, hjemmelavet mad. Det er dejligt, når også mennesker uden for bestyrelsen er parate til at yde en indsats for at bruge huset som mødested til en aktivitet. Her i april vil bestyrelsen gå en tur rundt i byen og omegn for at samle kontingent ind. Kontingentet er som vedtaget på generalforsamlingen kr. 300,- årligt for en husstand med 2 voksne beboere. Pensionister og enlige betaler halv pris. Hvis man ønsker det, er det muligt at betale via bankoverførsel på reg.nr. 9436 kontonr. 4360030526. Evt. spørgsmål vedr. kontingentbetaling kan rettes til kassereren. Ønsker du fremover at blive kontaktet via e-mail i stedet for papir, er du velkommen til at sende os en mail. Med venlig hilsen og på snarligt gensyn Bestyrelsen

Nyhedsbrev_Rev  
Nyhedsbrev_Rev  

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn Bestyrelsen Her i april vil bestyrelsen gå en tur rundt i byen og omegn for at samle kontingent ind....