Page 1

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet ®


Stora Enso Ta hand om människorna och planeten Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. Division Wood Products levererar mångsidiga träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin. Vårt produktutbud täcker alla områden inom stadsbyggnation, bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Vi erbjuder också ett urval av sågade trävaror. Våra kunder är huvudsakligen bygg- och snickeriföretag, grossister och detaljister. Wood Products verkar globalt och har över 20 produktionsenheter i Europa. Rethink – är vår förändringsmotor och fungerar som ett löfte om att vi alltid tänker i nya banor och expanderar mot det nya i allt som vi gör. Våra värden – Gå först och gör det rätta – är ledstjärnorna som styr vår resa, oavsett var vi är verksamma. Våra värden måste alltid passa ihop med lokala lagar och regler men de måste även leda oss bortom lokala sedvänjor för att hjälpa människorna och samhället att utvecklas framåt. Vårt mål – Ta hand om människorna och planeten – det är anledningen till att vi gör allt detta. Varför vi drar upp en strategi och sedan genomför den, inklusive men inte begränsat till den finansiella marknaden, och andra parametrar. Hur vi vill förändra världen, samhället och de människors liv som kommer i kontakt med oss, oavsett om det sker via våra produkter eller vår distributionskedja. Förändring för förbättring.


Uimaharju enheten Uimaharju enheten producerar ThermoWood by Stora Enso sedan 2010 med en årskapacitet på cirka 20 000 m³. Förutom ThermoWood är de viktigaste produkterna sågat material för byggindustrin. Uimaharju enheten producerar också andra innovativa träprodukter som möjliggör hållbara utom-husmiljöer med lång livslängd.

Launkalne enheten Launkalne enheten i Lettland startade 2014 produktionen av ThermoWood by Stora Enso. Årskapaciteten hos den nya produktionen är cirka 10 000 m³. Vid sidan av ThermoWood produktionen är Launkalnes viktigaste produkter sågat material för olika slutanvändningsområden och komponenter till möbelprodukter. Enhetens totala produktionskapacitet per år är cirka 200 000 m³ träprodukter.

2 3


Naturlig, hållbar och attraktiv: ThermoWood Betydelsen av trä inom byggnadssektorn ökar ständigt. Ökad social medvetenhet om bevarande av resurser och ny teknisk utveckling tar mänsklighetens äldsta byggnadsmaterial tillbaka in i rampljuset.

Certifiering för kvalitet och miljö

Trä är vårt absolut viktigaste råmaterial. Vi använder alltid trä från hållbart skötta skogar och främjar metoder för hållbart skogsbruk. Trädistributionskedjorna för ThermoWood by Stora Enso produktion omfattas av ett träspårningssystem som är certifierat av tredje part enligt PEFC™ och FSC® skogscertifieringssystem. Vi tror på en hållbar och energieffektiv konstruktionsmetod både för den offentliga och för den privata sektorn. ThermoWood® är ett registrerat varumärke som ägs av International ThermoWood Association. Stora Enso Wood Products Division är medlem i International ThermoWood Association. Produktionen av ThermoWood omfattas av strikta kvalitetssäkringssystem. Kvalitetssäkrings­ systemet och kvalitetskraven ställs upp av ThermoWood Association som bestämmer de allmänna standarderna för ThermoWood by Stora Enso klasserna S och D. Eftersom Enso Wood Products Division har satt som mål att vara den ledande leverantören av högkvalitativa ThermoWood produkter, har vi lagt till ytterligare krav för specifika slutanvändningsområden.


Naturligt kretslopp: trä kan användas om och om igen

solenergi och CO2

syre

skog

timmer

sågverk

spån trämaterial energi

husbyggnad trämaterial

återvinning (återanvändning som råmaterial)

värme- och kraftproduktion

Trä är ett fantastiskt återanvändningsbart material. Träprodukter kan återvinnas eller användas som energi.

4 5


Säkert och hållbart ThermoWood by Stora Enso är ett naturligt val för slutanvändare som vill ha en lång hållbarhet och dimensionsstabilitet. Det är ett fantastiskt material för produkter som utsätts för olika väderlekar, såsom utvändig beklädnad, trall, trädgårdsföremål. För användning inomhus gör det attraktiva bruna utseendet och avlägsnandet av kåda produkten till ett bra val för bastubyggen, invändiga paneler, möbler och golv.

Produkter ThermoClad är ett perfekt material för beklädnader och paneler inomhus och utomhus. Den långa hållbarheten och stabiliteten garanterar mycket liten dimensionsförändring efter att produkten har fixerats mot väggen. Eftersom ytan inte rör sig får ytbeläggningar som appliceras efter monteringen en betydligt längre livslängd. Dessutom avlägsnas kåda under processen och därmed försvinner problemet med kåda som tränger ut ur kvistar och fördjupningar. ThermoDeck är en standardserie med spårfräst trall. ThermoWood by Stora Enso levererar ett säkert material med överlägsen hållbarhet och stabilitet. Materialet är den perfekta lösningen för ett varmt och vackert plankdäck för att njuta av ledig tid i trädgården. ThermoSauna produkterna är ett attraktivt alternativt material för din bastu eller ditt eget spa. Slappna av och njut av komforten som är resultatet av den reducerade värmeledningsförmågan och av att ingen kåda finns.

ThermoWood Advanced: Produkterna ThermoClad und ThermoDeck kan även behandlas med olja. Denna nya träförädlingsmetod har utvecklats av Stora Enso för att ytterligare förbättra trämaterialets egenskaper. Trä som har behandlats med olja utmärker sig genom bättre värdebeständighet och färgstabilitet och är extremt vattenavvisande. Andra slutanvändningsområden: ThermoWood kan användas för många andra ändamål som fönster, dörrar, trädgårdsföremål, stugor, carportar och även i större byggnadsprojekt som bullerplank för motorvägar. Kontakta oss för mer information: www.storaenso.com/woodproducts


Materialegenskaper

Här är några exempel på färdigplanerade produkter. Vi tillverkar även specialprodukter utifrån dina behov.

Ekologisk och säker: ThermoWood produceras med hjälp av hög temperatur och ånga. Eftersom inga kemikalier tillförs under processen innehåller ThermoWood bara förnybara ämnen. Avkapat restmaterial kan eldas upp eller tas om hand via den normala avfallshanteringen. Produkten är säker för barn.

Dimensionsstabilitet: Värmebehandlingsprocessen reducerar markant träets tendens att slå sig, svälla eller krympa vid olika fuktighetsgrader. Träets jämviktsfuktbalans kan minskas till mindre än 40–50 % jämfört med obehandlat virke. ThermoWood by Stora Enso bibehåller sin dimensionsstabilitet även när det utsätts för olika grader av fuktighet. Hållbart och motståndskraftig mot förruttnelse: Den termiska förändringen av trä förbättrar avsevärt motståndskraften mot förruttnelse och svampangrepp. Processen säkerställer att hela materialet behandlas, inte bara ytorna. ThermoWood by Stora Enso är inte motståndskraftigt mot termiter men är däremot motståndskraftigt mot långhorniga skalbaggar.

68 ThermoDeck och ThermoSauna

Utseende: Under värmebehandlingsprocessen får träet en vacker hårdträlliknande brun färg jämnt fördelad över hela virkesdelen. Högre temperaturer ger en mörkare nyans. Om produktens utseende och färg ska bibehållas bör den ytbehandlas. En ytbehandling rekommenderas också för att förlänga livslängden genom att den naturliga förvittringsprocessen sker långsammare. Obehandlat, ej giftigt trä förändrar sin färg och blir grått. Mögel förekommer i all miljö som inte är giftig men leder inte till att träet murknar.

86 26 86 42 42 26 117 / 140 26 93 / 117 / 140 42 93 / 140

Värmeegenskaper: Testerna har visat att värmeldningsförmågan hos ThermoWood är betydligt lägre än hos obehandlat trä vilket innebär att det har bättre isolerande egenskaper. Materialegenskaper: Materialegenskaperna hos den behandlade produkten påverkas av val av trä och förbehandlingsprocedurer, liksom av vilket trädslag och behandlingsnivå som används. ThermoWood finns i gran eller furu.

21 138 19

Dimensionsstabilitet enligt EN 1910

Jämviktsfuktkvot vid 65 % RF*

vid 95 % RF*

143

Hållbarhet enligt EN 113

19 143

ThermoClad – gran

utmärkt

5–6%

11–12%

hållbar (2)**

ThermoClad – furu

bra

5–6%

11–12%

hållbar (2)**

ThermoDeck – gran

utmärkt

5–6%

11–12%

hållbar (2)**

ThermoDeck – furu

bra

6–7%

12–13%

hållbar (2)**

ThermoSauna – gran

mycket bra

6–7%

13–14%

måttlig (3)

ThermoSauna – furu

bra

6–8%

14–16%

måttlig (3)

Allmänna avvägningssituationer och riskklasser enligt EN 335-1: 1)  Ovan mark, täckt (torr) 2)  Ovan mark, täckt (risk för vätning) 3)  Ovan mark, ej täckt

ThermoClad

ThermoWood by Stora Enso produkt

15 90 26 93 / 117 19 220

*  Relativ fuktighet ** ThermoWood by Stora Enso är inte avsett för användning med direkt markontakt. Om materialet används med direkt markkontakt eller under konstant våta förhållanden är risken för svampangrepp högre och hållbarheten skulle klassas som 2–3.

19 143

Styrkan hos trä minskar under värmebehandlingen samtidigt som sprödheten ökar. Eftersom styrkan påverkas kraftigt av kvistar rekommenderar vi att man kontaktar vår försäljningsorganisation för råd om val av träkvalitet för ThermoWood. Styvheten hos trä påverkas i allmänhet bara i mindre grad. Brinell-hårdheten är i allmänhet något högre eller opåverkad jämfört med obehandlat trä.

Om du vill hyvla materialet själv har det liknande bearbetningsegenskaper som Western Red Cedar och vissa hårda träslag. Det är viktigt att verktyg för sågning och hyvling är vassa.

6 7


© Stora Enso. ThermoWood prospekt. Tryckt på MediaPrint från Stora Enso. Formulerings- och tryckfel förbehållna. Utgåva och tryck: 12/2016.

Stora Enso Division Wood Products Kanavaranta 1, PO Box 309 FI-00101 Helsinki www.storaenso.com Produktion: Uimaharju Unit, PO Box 1, FI-81281 Uimaharju Launkalne unit, “Krogzemji”, Launkalne Parish, Smiltene County, 4718 Latvia

ThermoWood - SV  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you