Page 1

ThermoWood by Stora Enso Et miljøvennlig valg

®


Stora Enso Skape verdier for mennesker og klode Stora Enso er en ledende leverandør av bærekraftige løsninger. Vi leverer emballasje, biomaterialer, emballasje, tre og papir til verdensmarkedet. Målet vårt er at tre og andre fornybare materialer skal erstatte fossile materialer. Derfor satser vi på innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester. I 2015 hadde foretaket ca. 26 000 ansatte i over 35 land og en omsetning på 10 milliarder euro. Stora Enso-aksjene omsettes på børsen i Helsinki og Stockholm. Avdelingen Wood Products tilbyr mange ulike trebaserte løsninger for bygg og bolig. Produktsortimentet dekker alle områder innen urban byggevirksomhet og omfatter blant annet massivtreelementer og husmoduler, trekomponenter og pellets. Dessuten tilbyr vi en rekke produkter innen sagtømmer. Kundene våre er først og fremst bygningsentreprenører og snekkerverksteder samt grossister og detaljister. Wood Products har virksomhet over hele verden og over 20 produksjonsenheter i Europa. Rethink: er vår endringsmotor, som bærer bud om at vi alltid skal tenke i nye baner og skape nytt i alt vi gjør. Våre verdier: Å lede og gjøre det rette, er lysene vi navigerer etter, uansett hvor vi har virksomhet. Våre verdier må alltid tilpasses lokale lover og regler, men også gå lenger enn det lokale skikker tilsier, for å føre mennesker og samfunn et skritt fremover. Vårt formål: Å skape verdier for mennesker og klode, er grunnen til at vi gjør alt dette. Grunnen til at vi lager en plan og gjennomfører den. En plan som styres etter finansielle krav og markedet, men ikke bare det, for andre forhold virker også inn. Det er også hvordan vi ønsker å forandre verden, samfunnene og livene til alle menneskene som kommer i kontakt med oss, enten det er gjennom våre produkter, vår virksomhet eller vår forsyningskjede. Forandre for å forbedre.


Uimaharju sagbruk Uimaharju-enheten har produsert ThermoWood by Stora Enso siden 2010 og har en årlig kapasitet på cirka 20 000 m³. I tillegg til ThermoWood er hovedproduktene saget virke til byggeindustrien. Uimaharju-enheten produserer også andre nyskapende treprodukter til bærekraftige utendørsstrukturer med lang holdbarhet.

Launkalne sagbruk Launkalne-enheten i Latvia begynte produksjonen av ThermoWood by Stora Enso i 2014. Den årlige kapasiteten på den nye produksjonen av ThermoWood er cirka 10 000 m³. I tillegg til produksjon av ThermoWood er Launkalnes hovedprodukter saget virke til ulike bruksområder samt deler til møbelprodusenter. Totalt er enhetens årlige produksjonskapasitet for treprodukter på cirka 200 000 m³.

2 3


Naturlig, holdbart og innbydende: ThermoWood Det blir stadig viktigere med tre i bygningskonstruksjoner. En voksende sosial bevissthet om å bevare ressursene og om nye teknikker som utvikles, fører til at søkelyset igjen settes på menneskets eldste bygningsmateriale.

Sertifisering for kvalitet og miljø

Tre er vårt viktigste råmateriale. Vi bruker alltid tre fra skoger som drives på en bærekraftig måte, og arbeider for en bærekraftig praksis i skogbruk. Forsyningskjedene for tre til Stora Ensos produksjon av ThermoWood er underlagt et sporingssystem som er sertifisert av tredjepart, i henhold til skogsertifiseringssystemene PEFC™ og FSC®. Vi tror på en bærekraftig og energieffektiv byggemetode i offentlig og privat sektor. ThermoWood® er et registrert varemerke som eies av International ThermoWood Association. Stora Enso Wood Products Inndeling er medlem av International ThermoWood Association. Produksjonen av ThermoWood benytter strenge kvalitetsstyringssystemer. Kvalitetskontroll­ systemet og kvalitetskravene fastsettes av ThermoWood Association, som fastsetter de allmenne standardene for ThermoWood by Stora Enso klasse S og D. I og med at Stora Enso Wood Products Inndeling tar sikte på å være ledende leverandør av ThermoWood-produkter av høy kvalitet, har vi føyd til ytterligere krav for hvert enkelt bruksområde.


Naturlig syklus: Tre kan brukes igjen og igjen

solenergi og CO2

oksygen

skog

tømmer

sagbruk

flis trematerialer energi

huskonstruksjon trematerialer

gjenvinning (gjenbrukt som rĂĽmateriale)

varme- og strømproduksjon

Tre er et ypperlig gjenbruksmateriale. Treprodukter kan gjenvinnes eller brukes som energi.

4 5


Trygt og holdbart ThermoWood by Stora Enso er et naturlig valg til bruksområder der det er ønskelig med lang holdbarhet og dimensjonsstabilitet. Det er et storartet materiale for produkter som utsettes for endrede klimaforhold, såsom utvendige kledninger, plattinger og hagestrukturer. Produktet har et brunt og lekkert utseende der kvaen er fjernet, noe som gjør det til et godt valg for innendørs bruk, til badstuer, innvendige paneler, møbler og gulv.

Bruksområder ThermoClad er et perfekt materiale for bruk som utvendig og innvendig kledning og panel. Det høye nivået av holdbarhet og stabilitet sørger for at det blir lite dimensjonal bevegelse i produktet når det er festet til veggen. Som en følge av den reduserte bevegelsen, har overflatebeleggene som påføres etter installasjon, en mye lengre brukstid. I tillegg fjernes kvaen i løpet av prosessen, noe som dermed også fjerner problemet med svetting av kvae fra kvister og lommer. ThermoDeck er en standardserie av planker med spor. ThermoWood by Stora Enso er et trygt materiale med overlegen holdbarhet og stabilitet. Materialet er en perfekt løsning for en varm, innbydende platting der du kan tilbringe tid og nyte hagelivet. ThermoSauna-produkter består av et fristende og alternativt materiale for badstue eller spa. Slapp av og nyt komforten – den får vi takket være materialets reduserte varmeledningsevne, og fordi det ikke inneholder kvae.

ThermoWood Advanced: Produktene ThermoClad og ThermoDeck kan også behandles med olje. Denne nye metoden innen treforedling er utviklet av Stora Enso og gir treet enda bedre egenskaper. Oljebehandlet tre har økt værbestandighet og fargestabilitet, og det er ekstra vannavvisende. Andre bruksområder: ThermoWood kan brukes til mye annet, for eksempel til vinduer, dører, hagestrukturer, hytter, carporter og til og med i større anleggsprosjekter som støybarrierer for motorvei. Ta kontakt for flere opp­lysninger: www.storaenso.com/woodproducts


Materialegenskaper

Her er noen eksempler på ferdighøvlede produkter. Vi lager også ikke-standardiserte produkter etter behov.

Økologisk og trygt: ThermoWood produseres ved bruk av høy temperatur og damp. Det brukes ingen kjemikalier i prosessen og ThermoWood inneholder derfor bare fornybare stoffer. Avkapp kan brennes eller kastes som vanlig avfall. Produktet er trygt for områder med barn.

Dimensjonsstabilitet: Varmebehandlingen reduserer betydelig den tendensen treet har til å vri seg, trutne eller krympe ved ulike fuktighetsforhold. Treets likevektsfuktighet kan reduseres til mindre enn 40–50 % sammenlignet med ubehandlet tre. ThermoWood by Stora Enso bevarer sin dimensjonsstabilitet når det utsettes for fuktighetsvariasjoner. Holdbarhet og motstand mot naturlig råte: Varmebehandlingen av treet gir det vesentlig bedre motstandskraft mot råte og soppråte. Prosessen sikrer at alt materialet blir behandlet, ikke bare overflatene. ThermoWood by Stora Enso er motstandsdyktig mot trebukk, men ikke mot termitter.

68 ThermoDeck og ThermoSauna

Utseende: Under varmebehandlingen får treet en innbydende edeltrelignende brunfarge som er lik gjennom hele trestykket. Høyere temperaturer skaper en mørkere tone. Hvis produktets utseende og farge skal bevares, bør det overflatebehandles. Takbeskyttelse anbefales også for å forlenge brukstiden ved å forsinke den naturlige påvirkningen fra vær og vind. Ubehandlet tre som ikke er giftig, vil endre farge og bli grått over tid. Muggdannelse oppstår i alle ikke-giftige omgivelser, men vil ikke føre til at materialet nedbrytes.

86 26 86 42 42 26 117 / 140 26 93 / 117 / 140 42

Varmeegenskaper: Testene har vist at varmeledningsevnen til ThermoWood er betydelig lavere enn for ubehandlet tre, og isolerer dermed bedre.

93 / 140

Materialegenskaper: Materialegenskapene til det ferdige produktet vil påvirkes av trevalg, forbehandling og tresort, samt hvilket behandlingsnivå som benyttes. ThermoWood fås i både gran og furu.

21 138 19

Dimensjonsstabilitet iht. EN 1910

Likevektsfuktighet ved 65 % RF*

ved 95 % RF*

Holdbarhet iht. EN 113

143 19

ThermoClad – Gran

Svært god

5–6%

11–12%

Holdbar (2)**

ThermoClad – Furu

God

5–6%

11–12%

Holdbar (2)**

ThermoDeck – Gran

Svært god

5–6%

11–12%

Holdbar (2)**

ThermoDeck – Furu

God

6–7%

12–13%

Holdbar (2)**

ThermoSauna – Gran

Meget god

6–7%

13–14%

Moderat holdbar (3)

ThermoSauna – Furu

God

6–8%

14–16%

Moderat holdbar (3)

Generelle bruksområder og fareklasser oppgitt i EN 335-1: 1)  Over bakken, med takbeskyttelse (tørr) 2)  Over bakken, med takbeskyttelse (risiko for bløtgjøring) 3)  Over bakken, uten takbeskyttelse *  Relativ fuktighet ** ThermoWood by Stora Enso er ikke beregnet for bruk i direkte kontakt med bakken. Hvis det brukes i direkte kontakt med bakken eller under konstant våte forhold, er risikoen for soppangrep høyere og holdbarheten vil bli klassifisert som 2–3.

143 ThermoClad

ThermoWood by Stora Ensoprodukt

15 90 26 93 / 117 19 220 19 143

I løpet av varmebehandlingen reduseres treets styrke samtidig som det blir mer sprøtt. Ettersom styrkereduksjonen påvirkes mye av kvister, anbefaler vi at du kontakter vår salgsorganisasjon for valg av trekvalitet til ThermoWood. Treets stivhet påvirkes vanligvis bare i mindre grad. Brinellhardheten er vanligvis litt høyere eller upåvirket sammenlignet med ubehandlet tre.

Hvis du vil høvle materialet selv, har det lignende arbeidsegenskaper som tresorter som for eksempel Western Red Cedar og noen edeltresorter. Det er viktig at verktøyene er skarpe for saging og høvling.

6 7


© Stora Enso. ThermoWood-brosjyre. Trykket på MediaPrint fra Stora Enso. Med forbehold om sats- og trykkfeil. Utgave og trykk: 12/2016.

Stora Enso Division Wood Products Kanavaranta 1, PO Box 309 FI-00101 Helsinki www.storaenso.com Produksjon: Uimaharju Unit, PO Box 1, FI-81281 Uimaharju Launkalne unit, “Krogzemji”, Launkalne Parish, Smiltene County, 4718 Latvia

ThermoWood - NO