Page 1

ThermoWood by Stora Enso

®

Ympäristöystävällinen vaihtoehto


Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Wood Products -divisioona tarjoaa monipuolisia puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen ja asumisen tarpeisiin. Tuotevalikoimamme kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet, kuten muun muassa massiivipuuelementit ja asuntomoduulit, puukomponentit ja pelletit. Tarjoamme myös laajan sahatavaravalikoiman. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat jälleenmyyjät ja tukkukauppiaat sekä yritykset, jotka toimivat esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuudessa. Wood Products toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 20 tuotantolaitosta Euroopassa. Rethink – ajattelu toimii muutoksemme moottorina ja lupauk­ sena siitä, että me kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme sekä haemme jatkuvasti uutta kaikessa toiminnassamme. Arvomme – Johda ja toimi oikein – viitoittavat tietämme kaikessa toiminnassamme. Arvojemme on oltava aina paikallisten lakien ja määräysten mukaisia, mutta ihmisten ja yhteisöjen hyväksi toimiminen edellyttää meiltä enemmän kuin vain paikallisten käytäntöjen huomioon ottamista. Tarkoituksemme – Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi – vaikuttaa kaiken toimintamme taustalla. Se on syy siihen, miksi laadimme strategian taloudellisine, markkina- ja muine mittareineen ja toteutamme sen. Se on tapa, jolla haluamme muuttaa maailmaa ja niitä yhteisöjä ja ihmisiä, joita toimintamme koskettaa niin tuotteidemme, toimintamme kuin toimitusketjumme kautta. Tarkoituksemme on aikaansaada muutoksia parempaan.


Uimaharjun yksikkö Uimaharjun yksikössä on valmistettu ThermoWood by Stora Enso-tuotteita vuodesta 2010 lähtien ja yksikön vuosittainen kapasiteetti on noin 20 000 m³. ThermoWood-tuotteiden lisäksi yksikön päätuotteisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle valmistettavat sahatavarat. Uimaharjun yksikössä valmistetaan myös muita innovatiivisia puutuotteita, joiden avulla voidaan rakentaa kestäviä ja pitkäikäisiä ulkorakenteita.

Launkalnen yksikkö Latviassa sijaitseva Laukalnen yksikkö aloitti ThermoWood by Stora Enso-tuotteiden valmistuksen vuonna 2014. Tämän uuden tuotantoyksikön ThermoWood-tuotteiden vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 10 000 m³. ThermoWood-tuotteiden lisäksi Launkalnen yksikön päätuotteita ovat erilaisille loppukäyttäjille sekä huonekaluvalmistajille tarkoitetut sahatavarat. Yksikön vuosittainen kokonaiskapasiteetti on noin 200 000 m³.

2 3


Luonnollinen, kestävä ja vetovoimainen: ThermoWood Puun merkitys rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Luonnonvarojen säästämisen lisääntyvä merkitys ja tekninen kehitys edesauttavat kaikkien aikojen vanhimman rakennusmateriaalin paluuta valokeilaan.

Sertifiointi laadun ja ympäristön puolesta

Puu on tärkein raaka-aineemme. Stora Enson käyttämä puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja me edistämme kestävää metsätaloutta. ThermoWood by Stora Enso-tuotannossa käytettävän puun toimitusketju on varmistettu puun jäljitettävyysjärjestelmän avulla, jonka sertifioinnin on suorittanut kolmas osapuoli metsien sertifiointijärjestelmien PEFC™:n ja FSC®:n mukaisesti. Me uskomme kestävään ja energiatehokkaaseen rakentamiseen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. ThermoWood® on Lämpöpuuyhdistyksen omistama rekisteröity tuotemerkki. Stora Enso Wood Products -divisioona on Lämpöpuuyhdistyksen jäsen. ThermoWood-tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukkaa laadunvalvontajärjestelmää. Laadunvalvontajärjestelmä ja laatuvaatimukset ovat Lämpöpuuyhdistyksen asettamia, ja ne asettavat yleiset standardit ThermoWood by Stora Enso-tuoteluokille S ja D. Koska Stora Enso Wood Products -divisioona tavoitteena on olla laadukkaiden ThermoWood-tuotteiden johtava toimittaja, olemme asettaneet lisävaatimuksia eri lopputarkoituksia varten.


Luonnollinen kiertokulku: Puuta voidaan kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen auringon energia ja CO2

happi

uusiutuva metsä

puutuotteet

saha

sivutuotteet, energia

talonrakennus, rakennusmateriaalit

kierrätys ja uusiokäyttö raaka-aineena

sähkön ja lämmön tuotanto

Puu on erinomainen uusiutuva materiaali. Puutuotteet voidaan kierrättää tai käyttää energiaksi.

4 5


Turvallinen ja kestävä ThermoWood by Stora Enso on luonnollinen vaihtoehto sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka edellyttävät tuotteelta pitkäikäisyyttä ja mittapysyvyyttä. Lämpöpuu on erinomainen materiaali ulkoverhouksissa sekä terassi- ja piharakentamisessa käytettäviin tuotteisiin, jotka ovat alttiita vaihteleville sääolosuhteille. Kauniin ruskean sävyn ja pihkattomuuden ansiosta se on erinomainen valinta myös sisätiloissa kuten saunoissa, sisäpaneeleissa, huonekaluissa ja lattiassa.

Tuotevaihtoehdot ThermoClad on täydellinen materiaali ulko- ja sisäver­ houksiin sekä paneeleihin. Materiaalin erinomaisen kestävyyden ja stabiilisuuden ansiosta tuotteen mitat eivät juuri muutu seinään asennuksen jälkeen. Mittapysyvyyden ansiosta asennuksen jälkeinen pintakäsittely on pitkäikäinen. Lisäksi pihka on poistunut käsittelyprosessin aikana, joten oksista ja taskuista ei valu pihkaa. ThermoDeck muodostaa uritettujen terassilautojen perusvalikoiman. ThermoWood by Stora Enso on turvallinen materiaali, jolle on ominaista puun erinomainen kestävyys ja stabiilisuus. Materiaali on täydellinen ratkaisu, jos haluat kauniin ja lämpöisen tuntuisen terassin, jossa voit oleskella ja nauttia puutarhasi tuomasta ilosta. ThermoSauna on kaunis materiaalivaihtoehto saunoihin ja kylpyhuoneisiin. Rentoudu ja nauti materiaalin alhaisen lämmönjohtavuuden ja pihkattomuuden antamasta miellyttävästä tunteesta.

ThermoWood Advanced: Myös ThermoClad- ja ThermoDeck-tuotteet voidaan käsitellä öljyllä. Tämä Stora Enson uusi puunkäsittelymenetelmä on kehitetty parantamaan puun ominaisuuksia entisestään. Öljykäsittely lisää puun säänkestoa ja edistää värien säilymistä, ja se muodostaa hyvin vettä hylkivän pinnan. Muut käyttökohteet: ThermoWood-tuotteita voi käyttää myös useissa muissa kohteissa kuten esimerkiksi ikkunoissa, ovissa, piharakenteissa, majoissa, autokatoksissa tai jopa suurissa tierakennusprojekteissa kuten moottoriteiden meluaidoissa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.storaenso.com/woodproducts


Ekologisuus ja turvallisuus: ThermoWoodin valmistusprosessissa käytetään lämpöä ja höyryä. Valmistusprosessissa ei käytetä kemikaaleja, joten ThermoWood-tuotteet sisältävät vain uusiutuvia aineita. Hukkapalat voi polttaa tai hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet muodostavat turvallisen ympäristön lapsille. Ulkonäkö: Lämpökäsittelyprosessin aikana puu läpivärjäytyy kovapuille ominaiseen tapaan kauniin ruskean sävyiseksi. Mitä suurempaa lämpötilaa käytetään, sitä tummemmaksi puu värjäytyy. Tuotteen ulkonäön ja ruskean värin säilymiseksi tuotteen pinta on käsiteltävä. Myös räystäät ja katokset hidastavat sääolosuhteiden aiheuttamaa luonnollista kulumista ja pidentävät siten tuotteen käyttöikää. Pintakäsittelemätön myrkytön puu puolestaan harmaantuu ajan myötä. Myrkyttömässä ympäristössä muodostuu aina hometta, mutta se ei aiheuta lahoamista. Mittapysyvyys: Lämpökäsittelyprosessi vähentää huomattavasti puun kosteuselämistä eli vääntymistä, turpoamista ja kutistumista. Puun tasapainokosteus on jopa 40–50 % alhaisempi kuin käsittelemättömän puutavaran. ThermoWood by Stora Enso säilyttää mittapysyvyytensä ollessaan alttiina kosteuden vaihteluille. Pitkäikäinen ja lahoa kestävä: Puun lämpömodifiointi parantaa huomattavasti puun lahonkestoa sekä kestävyyttä sienituhoja vastaan. Valmistusprosessissa ei käsitellä vain materiaalin pintaa vaan koko tuote käsitellään läpi­kotaisin. ThermoWood by Stora Enso ei ole termiitin kestävä, mutta sillä on hyvä vastustuskyky sarvijääriä vastaan.

Alla on esitetty muutamia esimerkkejä valmiiksi höylätyistä tuotteista. Valmistamme tuotteita myös asiakkaan toiveiden mukaan.

86 26 68 ThermoDeck ja ThermoSauna

Materiaalin edut

86 42 42 26 117 / 140 26 93 / 117 / 140 42 93 / 140

Lämpöominaisuudet: Testit ovat osoittaneet, että ThermoWood-tuotteiden lämpökosteus on huomattavasti alhaisempi käsittelemättömään puuhun verrattuna ja siten sen eristyskyky on parempi. Materiaalin edut: Lopputuotteen materiaaliominaisuuksiin vaikuttavat sekä puun valinta ja esikäsittelymenetelmät että itse puulaji ja käytetty käsittelyaste. ThermoWood-tuotteita on saatavana joko kuusesta tai männystä.

21 138 19

Mittapysyvyys standardin EN 1910 mukaan

Tasapainokosteus suhteellsen

suhteellisen

kosteuden

kosteuden

ollessa 65 %

ollessa 95 %

Kestävyys standardin EN 113 mukaan

143 19 143

ThermoClad – kuusi

erinomainen

5–6%

11–12%

kestävä (2)*

ThermoClad – mänty

hyvä

5–6%

11–12%

kestävä (2)*

ThermoDeck – kuusi

erinomainen

5–6%

11–12%

kestävä (2)*

ThermoDeck – mänty

hyvä

6–7%

12–13%

kestävä (2)*

ThermoSauna – kuusi

erittäin hyvä

6–7%

13–14%

melko kestävä (3)

ThermoSauna – mänty

hyvä

6–8%

14–16%

melko kestävä (3)

Standardin EN 335-1 mukaiset yleiset käyttöolot ja riskiluokat: 1) maanpinnan yläpuolella, katettu (kuiva) 2) maanpinnan yläpuolella, katettu (säälle alttiina) 3) maanpinnan yläpuolella, ei katettu

ThermoClad

ThermoWood by Stora Enso-tuote

15 90 26 93 / 117 19 220

* ThermoWood by Stora Enso-tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan maakosketukseen. Jos tuotteita käytetään suorassa maakosketuksessa tai ne ovat jatkuvasti kosteissa olosuhteissa, sienituhojen riski on suurempi ja kestävyys on tällöin luokkaa 2–3.

19 143

Lämpökäsittelyprosessin aikana puun lujuus heikkenee ja hauraus lisääntyy. Lujuuden heikkenemiseen vaikuttaa olennaisesti puutavarassa olevat oksat. ThermoWood-tuotteiden puun laatua valittaessa suosittelemme tästä johtuen pyytämään neuvoa myyjiltämme. Käsittelyprosessi vaikuttaa puun jäykkyyteen yleensä vain vähäisissä määrin. Brinell-kovuus on yleensä hieman suurempi tai muuttumaton käsittelemättömään puuhun verrattuna.

Jos haluat höylätä materiaalit omatoimisesti, tuotteemme työstöominaisuudet ovat samankaltaiset kuin tuijalla ja joillakin kovapuilla. Tuotteita työstettäessä on tärkeää, että sahat ja höylät ovat teräviä.

6 7


© Stora Enso. ThermoWood-esite. Painettu Stora Enson MediaPrint-paperille. Oikeudet painovirheisiin pidätetään. Painettu: 12/2016.

Stora Enso Division Wood Products Kanavaranta 1, PO Box 309 FI-00101 Helsinki www.storaenso.com Tuotanto: Uimaharjun yksikkö, PL 1, FI-81281 Uimaharju Launkalne unit, “Krogzemji”, Launkalne Parish, Smiltene County, 4718 Latvia

ThermoWood - FI  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you