Page 1

Stora Enso CLT Puu – maailman vanhin ja myÜs modernein rakennusmateriaali


Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Wood Products -divisioona tarjoaa monipuolisia puupohjaisia ratkaisuja rakentamisen ja asumisen tarpeisiin. Tuotevalikoimamme kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet, kuten muun muassa massiivipuuelementit ja asuntomoduulit, puukomponentit ja pelletit. Tarjoamme myös laajan sahatavaravalikoiman. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat jälleenmyyjät ja tukkukauppiaat sekä yritykset, jotka toimivat esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuudessa. Wood Products toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 20 tuotantolaitosta Euroopassa. Rethink on muutoksemme moottori, lupaus siitä, että kyseenalaistamme aina toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta kaikessa toiminnassamme. Arvomme, Johda ja Toimi oikein, viitoittavat tietämme, missä ikinä toimimme. Arvojemme tulee aina olla paikallisten lakien ja määräysten mukaisia, mutta ihmisten ja yhteisöjen hyväksi toimiminen arvomaailmamme mukaisesti edellyttää meiltä enemmän kuin paikallisten käytäntöjen huomioon ottamista. Tarkoituksemme, Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi, vaikuttaa kaiken toimintamme taustalla. Se on syy siihen, miksi laadimme strategian taloudellisine, markkina- ja muine mittareineen ja toteutamme sen. Se on tapa, jolla haluamme muuttaa maailmaa ja niitä yhteisöjä ja ihmisiä, joita toimintamme koskettaa joko tuotteittemme, toimintamme tai toimitusketjumme kautta. Tarkoituksemme on saada aikaan muutos parempaan.


Ybbs an der Donaun ja Bad St. Leonhardin yksiköt CLT-levyt valmistetaan Itävallassa Ybbsin ja Bad St. Leonhardin yksiköissämme, mistä ne kuljetetaan eri puolille maailmaa. Näiden kahden yksikön vuosittainen kapasiteetti on noin 140 000 m³, joka vastaa lähes 2 500 omakotitaloa.

2 3


CLT: kestävä, vastuullinen ja joustava rakennusmateriaali Yhä useammin tunnustetaan, että puun käyttö rakennusmateriaalina tuo hyötyä ympäristölle sekä tarjoaa myös rakennusteknisiä etuja. Luonnonvarojen säästämisen lisääntyvä merkitys ja tekninen kehitys tukevat ikiaikaisen rakennusmateriaalin paluuta valokeilaan.

Sertifiointi laadun ja ympäristön puolesta

Me uskomme kestävään ja energiatehokkaaseen rakentamiseen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tärkeimmällä raaka-aineellamme, puulla, on lukuisia etuja muihin, uusiutumattomista lähteistä peräisin oleviin materiaaleihin nähden. Puu on uusiutuva materiaali, joka voidaan kierrättää sekä hyödyntää elinkaarensa lopussa bioenergiana. Puuhun sitoutuneen hiilen ansiosta puutuotteet ovat todella kestävä keino taistella ilmastonmuutosta vastaan. Stora Enson tuotteet valmistetaan vastuullisesti valitusta puuraaka-aineesta. Stora Enso Wood Products Divisionin tehtaiden käyttämän puun toimitusketju on varmistettu puun jäljitettävyysjärjestelmän avulla, jonka sertifioinnin on suorittanut kolmas osapuoli PEFC™:n tai tuotantoketjua koskevan FSC®-sertifiointijärjestelmän tai molempien järjestelmien mukaisesti. Valmistuksessa asetamme itsellemme jatkuvasti yhä korkeampia tavoitteita minimoidaksemme negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä samalla hyödyntääksemme kaikki käyttämämme raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti. Käyttämällä integroituja hallintajärjestelmiä pyrimme varmistamaan mahdollisimman laadukkaan toiminnan. Stora Enso Wood Products Divisionin tehtaiden käyttämät laatua (ISO 9001), ympäristöä (ISO 14001) sekä työterveyttä ja -turvallisuutta (OHSAS 18001) koskevat järjestelmät on sertifioitu useiden kolmansien tahojen toimesta.


Luonnollinen kiertokulku: puuta voidaan kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen auringon energia ja CO2

happi

uusiutuva metsä

puutuotteet

saha

sivutuotteet energia

talonrakennus rakennusmateriaalit

kierrätys ja uusiokäyttö raaka-aineena

sähkön ja lämmön tuotanto

Puu on erinomainen ja uusiutuva materiaali. Puutuotteet voidaan kierrättää tai käyttää energiaksi. 4 5


CLT Cross Laminated Timber CLT-levyt ovat massiivipuisia rakennusmateriaaleja, jotka koostuvat vähintään kolmesta ristikkäin liimatusta lamellieli puulevykerroksesta. Viidestä kerroksesta lähtien CLT-­ levyissä voi myös olla keskikerroksia (poikittaisia kerroksia), joissa ei ole kapean sivun liimausta. CLT:tä valmistetaan tällä hetkellä suurina 2,95 × 16,00 m:n levyinä. CLT-levyt koostuvat useista kerroksista ja saatavilla on useita eri paksuuksia. Lamellit on liitetty toisiinsa käyttämällä ympäristöystävällisiä formaldehydittömiä liimoja.

arkkitehtuurin suunnitteluun. Rakenteellisen lujuutensa ansiosta CLT sopii mihin tahansa rakennuskohteeseen ja käyttökohteita ovat mm. pientalot, kerrostalot, urheilu- ja teollisuushallit, koulut, päiväkodit ja kauppakeskukset.

Lisää tilaa elämiseen

Loputtomat mahdollisuudet

Yksi CLT:n eduista on sen tilaa säästävä mitoitus. CLT-­ rakenteiset ulko-ja sisäseinät ovat ohuempia kuin esimerkiksi tiiliseinät. Keskimäärin tämä tarkoittaa jopa 6–10 prosenttia enemmän asuintilaa * CLT-rakenteisessa talossa.

Stora Enso CLT on äärimmäisen monipuolinen materiaali, joka sopii täydellisesti yhteen muiden rakennusmateriaalien kanssa. CLT sopii käytettäväksi niin seinien, kattojen kuin välipohjienkin runkorakennusmateriaalina. Massiivipuu­ levyjä voidaan työstää lähes millin tarkasti arkkitehdin suunnitelmien mukaan, mikä tuo vapautta rakenteiden, tyylin ja

* perustuen asuntoon, jossa asuintilaa 100 m²


Tekniset tiedot Käyttötarkoitus

seinien, kattojen ja välipohjien runkorakennusmateriaali

Vakioleveydet

2,95 m (pyynnöstä jopa 4,00 m:iin asti)

Enimmäispituus

16,00 m

Enimmäispaksuus

320 mm

Kerrosrakenne

3, 5, 7 tai 8 kerrosta

Työstö

arkkitehtikuvien mukaan

Puulaji

kuusi, mänty

Kosteuspitoisuus

12 % ± 2 %

Pintalaadut

näkyvä ja teollisuuslaatu (ei-näkyvä), pinnat ovat aina tehdashiottuja

Pinta

hiottu molemmin puolin

Paino

n. 470 kg/m³ CLT; 5,0 kN/m³ (rakennelaskelmiin)

Vesihöyrynvastus

20 – 50 µ; EN 12524 standardin mukaan

Lämmönjohtavuus

0,13 W/(mK); EN 12524 standardin mukaan

Ominaislämpökapasiteetti cp

1 600 J/(kgK); EN 12524 standardin mukaan

Käyttöluokka

1 ja 2; EN 1995-1-1 koodin mukaan

6 7


Asennusvalmiita CLT-levyjä Räätälöidyt ja valmiiksi aukotetut, asennusvalmiit elementit kuljetetaan työmaalle suoraan tehtaalta, minkä jälkeen rungon pystytys sujuu vaivattomasti. Korkea esivalmistusaste vähentää merkittävästi koko rakennusprojektiin käytettävää aikaa ja rahaa.

Visuaalisesti näyttävä Kestävästi valmistettu, huolella jalostettu ja taidolla työstetty materiaali vastaa puurakentamisen tiukimpiakin laatuvaatimuksia. CLT-­ levyjen pintalaadut ovat näkyvä ja teollisuuslaatu (ei-näkyvä). Pinta on laadusta riippumatta aina hiottu.

Neljä uutta erikoispintaa Stora Enson CLT-levyjen puulajivalikoiva on laajentunut ja nyt CLT-levyjä on saatavana myös männystä, lehtikuusesta, saksanpihdasta ja sembramännystä valmistetuilla erikoispinnoilla. Tämä 20 mm:n lisäkerros on näkyvää laatua.


Täysin esivalmistettu Tilaelementtirakentaminen on erinomainen vaihtoehto kerrosrakentamiseen ja hankkeisiin, joissa on monta samanlaista yksikköä. Tilaelementtiin asennetaan jo tehtaalla tarvittava talotekniikka, ikkunat, ovet, sisäverhoilu sekä

kylpyhuone- ja keittiökalusteet — tehtaalta lähtiessään tila­ elementit ovat asennusta vaille valmiit.

8 9


Vastuullista rakentamista Puu on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali ja vastuullinen valinta taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Puu sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia, ja rakennuksissa käytetyt massiivipuiset tuotteet toimivat hiilivarastona jopa vuosisatoja. Kaadettujen puiden tilalle kasvavat uudet puut sitovat puolestaan lisää hiiltä. Yhteen kuutiometriin puuta varastoituu noin tonni hiilidioksidia. Tällä on tuntuva merkitys kasvihuoneilmiön hillitsemisessä. Merkittävien rakentamisen aikaisten etujen lisäksi CLT tarjoaa huomattavia ympäristöetuja.

Puu, tulevaisuuden materiaali Puu on luonnonmukainen ja uusiutuva raaka-aine. Euroopan metsissä puuta kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Rakennuksen elinkaaren lopussa puurakenteet voidaan kierrättää tai käyttää energian lähteeksi.

Tuleville sukupolville Tuotannon tarkka suunnittelu takaa sen, että CLT:n valmistamiseen käytettävät raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu sekä säältä ja kosteudelta suojattu CLT-rakennus voi kestää vuosisatoja.

Ympäristöä suojellen Suuren termisen massansa ansiosta CLT-tuotteet varastoivat lämpöä talvella ja ehkäisevät rakennusten ylikuumenemista kesällä. CLT-tuotteilla on helppo rakentaa passiivi­ tasoinen rakennus, ja lisäeristeiden tarve jää pieneksi.


Pienin hiilijalanjälki muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna 1 000 500 0 −500

kuumasinkitty teräs

kevytbetoniharkko (lecaharkko)

höyrykarkaistu kevytbetoni (Siporex)

tiili

betoni

puu

−1 000 −1 500 −2 000 Lähde: Puuinfo, Rakennustiedon RT -ympäristöselosteet

valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (g/kg)

tuotteeseen varastoitunut hiilidioksidi (g/kg)

10 11


Erinomainen kaikilla osa-alueilla CLT:n ominaisuudet ovat erinomaiset, jopa niillä osa-alueilla, joilla sitä vähiten odotetaan.

Miellyttävä ja terveellinen sisäilma

Turvallinen jopa järkkyvällä maaperällä

Massiivipuu imee kosteutta huoneilmasta, ja luovuttaa sitä takaisin sisäilman kuivuessa. Siksi massiivipuurakenteet parantavat sisä­ ilman laatua ja ovat ihanteellinen valinta rakentajille, jotka arvostavat sisäilman terveellisyyttä ja miellyttävyyttä.

Puukuitujen rakenteellisen lujuuden ja joustavuuden ansiosta CLT-rakenteet sopivat hyvin myös maanjäristysalueille. Koska massiivipuu on betonia kevyempää, rakennuksen paino ei lisää värähtelyä. Tutkimusraportti ja lisätietoa käyttäytymisestä maanjäristysolosuhteissa: www.clt.info.


CLT:n edut CLT on tulevaisuuden rakennusmateriaali, joka tarjoaa monia etuja tavanomaisiin rakennus­ materiaaleihin verrattuna: • korkea esivalmistusaste, lyhyempi pystytysaika ja helppo asennus • kuiva ja turvallinen rakennusmenetelmä • CLT on huomattavasti kevyempää kuin betoni tai tiili, mikä mahdollistaa kevyemmät perustukset • ympäristöystävällinen ja vastuullinen rakennustapa • puulla rakennusmateriaalina pienin hiilijalanjälki • miellyttävä ja terveellinen sisäilma • hyvä palonkestävyys massiivirakenteen ansiosta • CLT-rakenteet ovat tiiviitä, yksinkertaisia ja energiatehokkaita • jopa 10 % enemmän asuintilaa käyttämällä CLT:tä * • erinomainen työstötarkkuus • visuaalisesti näyttävät ratkaisut • soveltuu maanjäristysalueille • valmistettu vastuullisesti hankitusta puusta * perustuen asuntoon, jossa asuintilaa 100 m²

Erinomaiset rakenteelliset ominaisuudet CLT-levyjen hyvän rakenteellisen lujuuden ansiosta suunnittelussa avautuu aivan uusia mahdollisuuksia rakenteiden ja tyylin suhteen. CLT-levyt koostuvat ristikkäin liimatuista lamelli- eli puulevykerroksista, jotka jakavat kuormat kahteen suuntaan. CLT-levyt toimivat osana rakennuksen kokonaisjäykistämistä, eikä CLT-rakennusta tarvitse perusrakenteiden osalta erikseen jäykistää. CLT-tuotteilla voidaan myös toteuttaa erilaisia pilarittomia ulokeja aukkorakenteita.

Paloturvallisuus Massiivipuun palonkestävyys on luultua parempi. Jotta puu syttyy, sen sisältämän veden on ensin haihduttava. Lisäksi pinnan hidas hiiltyminen suojelee sisempiä CLT-­ kerroksia, joten massiivipuinen rakenne ei romahda palossa. Esimerkiksi VTT ja itävaltalainen tutkimuslaitos Holzforschung Austria ovat tutkineet CLT:n palonkestävyyttä, ja tulokset puhuvat puolestaan: CLT:n palonkestävyys on erinomainen. Tutkimusraportit ja lisätietoa: www.clt.info.

12 13


CLT Live

Sijainti: Milano (Italia) Arkkitehti: Rossiprodi Associati s.r.l. Yhteistyökumppani: MAK Building GmbH Käytetty CLT: 6 000 m³

Kerrostalot Via Cenni Ainutlaatuinen sosiaalisen asumisen hanke Milanossa koostuu neljästä 9-kerroksisesta asuinkerrostalosta, joissa on yhteensä 124 asuntoa. Erityyppisiä tiloja yhdistämällä on pyritty luomaan toimiva

pohja asukkaiden yhteisöllisyydelle. Italian korkeimpien CLT-kerrostalojen rakennustyöt saatiin päätökseen keväällä 2013.

Stora Enson kommentti: ”Via Cenni on ollut tähän mennessä suurin projektimme. CLT-valmistajan näkökulmasta koko ei tosin ole ongelma: Teoriassa voisimme tuottaa puu­ materiaalin tämän kokoiseen hankkeeseen alle kolmessa viikossa.”


Julkiset rakennukset

Egglhamin peruskoulu (Saksa) Koulu koostuu kolmesta kaksikerroksisesta harjakattoisesta talosta, jotka on sijoitettu U-kirjaimen muotoon ja yhdistetty toisiinsa. Lähes kaikki pintarakenteet on valmistettu CLT:stä ja näissä vuonna 2010 valmistuneissa rakennuksissa käytetty CLT on suurelta osin ns. näkyvää laatua. Tutkimukset ovat osoittaneet, että puisessa luokkahuoneessa oppilaiden keskuudessa esiintyy vähemmän stressiä ja konfliktitilanteita kuin tavanomaisessa luokkahuoneessa. Lisäksi puisessa luokkahuoneessa oppilaiden keskittymiskyky on parempi.

Arkkitehtitoimiston Kremsreiterin kommentti: ”Rakennuttaja halusi alusta alkaen, että rakennuksesta tulee ns. tulevaisuuden rakennus ja mahdollisimman energiatehokas. Näin haluttiin luoda koulu, joka toimii esikuvana ympäristön huomioimisessa.”

Sijainti: Egglham (Saksa) Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Kremsreiter Yhteistyökumppani: Grossmann Bau GmbH Käytetty CLT: 600 m³

14 15


Sijainti: Useita kohteita Suomessa Suunnittelu ja toteutus: Vivola Oy Käytetty CLT: 80 m³

Pientalot CLT-pientalot Vivolan asumisen ratkaisuissa CLT-levyä käytetään kokonaisvaltaisesti ala- ja yläpohjassa, välipohjassa, ulkoseinissä ja väliseinissä – myös näkyvänä pintana. CLT-levyt toimitetaan valmiiksi työstettyinä, minkä jälkeen asennus työmaalla käy nopeasti. CLT mahdollistaa myös erilaiset ulokkeet ja näyttävät rakenneosat.

Asiakkaan kommentti: ”CLT tuo puun uudella tavalla kiinnostavaksi rakennusmateriaaliksi. Se antaa rakennusteknisesti ja arkkitehtonisesti mahdollisuuksia, joihin betoni, rankarakenne tai hirsi eivät pysty. Ylivoimaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi luonnollinen kosteussulku, rakenteellinen jäykkyys, mittatarkkuus, liitosten tiiviys, vaivaton kiinnittäminen ja nopeus. Asukkaalle hyödyt näkyvät erityisesti energiatehokkuutena, teknisenä riskittömyytenä ja asumismukavuutena.”


Julkiset rakennukset

Suomen luontokeskus Haltia Haltia on Suomen ensimmäinen CLT-puu­ elementtitekniikalla toteutettu julkinen rakennus. Haltian kantavat rakenteet ja verhoilut ovat puuta maanalaista kellarikerrosta lukuun ottamatta. Stora Enson kaikkiaan 5  200  m² suuruinen toimitus sisälsi ulkoseinien, väliseinien, välipohjien ja yläpohjan elementit sekä katto- ja parvekerakenteiden liimapuukannattimet. Korkeatasoisen arkkitehtuurin ja rakentamisen laadun sekä puuinnovaatioiden ansiosta Haltialle myönnettiin vuoden 2013 Puupalkinto.

Tilaajan kommentti: ”Rakennustapa ja materiaalivalinta ovat tärkeä osa luontokeskuksen ekologisuutta. Rakennus on CLT:n ansiosta tiivis, palo- sekä kosteusteknisesti turvallinen ja sillä on hyvät lämpö- ja akustiset ominaisuudet.”

Sijainti: Espoo (Suomi) Arkkitehti: Ark. tsto Lahdelma & Mahlamäki Pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy Käytetty CLT: 870 m³

16 17


Teolliset ja kaupalliset kohteet

Sijainti: Bressanone (Italia) Arkkitehti: Sandy Attia and Arch. Matteo Scagnol Yhteistyökumppani: Damiani Holz & Co S.p.a. Käytetty CLT: 90 m³

LignoAlp toimistorakennus LignoAlpin pääkonttori on jo ulkoa kiehtova ja vaikuttava näky, joka muistuttaa valtavaa puukuutiota. CLT:stä rakennettu sisääntuloaula, portaikko ja hissikuilu ovat osoitus materiaalin monipuolisuudesta. Kiehtova sisutusarkkitehtuuri vie kävijän tutkimusmatkalle luonnollisen puurakentamisen maailmaan.

LignoAlpin kommentti: ”Rakkaus puuhun sekä ymmärrys siitä, että terveellinen ja energiatehokas tapa asua palvelevat parhaiten ihmisiä ovat keskeinen osa jokapäiväistä työtämme.”


CLT:n vakiorakenteet C-levyt

Päällimmäisten kerrosten syysuunta on aina sama valmistusleveyden kanssa. Kerrosrakenne [mm]

Paksuus [mm]

Levytyyppi [—]

Kerroksia [—]

C ***

L

C ***

60

C3s

3

20

20

20

80

C3s

3

20

40

20

90

C3s

3

30

30

30

100

C3s

3

30

40

30

120

C3s

3

40

40

40

100

C5s

5

20

20

120

C5s

5

30

140

C5s

5

160

C5s

5

L

C ***

20

20

20

20

20

20

30

40

20

20

20

40

40

20

40

20

40

L

C ***

valmistusleveys

valmistuspituus

C3s

C5s

L-levyt

Päällimmäisten kerrosten syysuunta on aina vastakkainen valmistusleveyden kanssa. Kerrosrakenne [mm]

Paksuus [mm]

Levytyyppi [—]

Kerroksia [—]

L

C

L

60

L3s

3

20

20

20

80

L3s

3

20

40

20

90

L3s

3

30

30

30

100

L3s

3

30

40

30

120

L3s

3

40

40

40

100

L5s

5

20

20

120

L5s

5

30

140

L5s

5

160

L5s

180

C

L

C

L

20

20

20

20

20

20

30

40

20

20

20

40

5

40

20

40

20

40

L5s

5

40

30

40

30

40

200

L5s

5

40

40

40

40

40

160

L5s-2*

5

60

40

60

180

L7s

7

30

20

30

20

30

20

30

200

L7s

7

20

40

20

40

20

40

20

240

L7s

7

30

40

30

40

30

40

30

220

L7s-2*

7

60

30

40

30

60

240

L7s-2*

7

80

20

40

20

80

260

L7s-2*

7

80

30

40

30

80

280

L7s-2*

7

80

40

40

40

80

300

L8s-2**

8

80

30

80

30

80

320

L8s-2**

8

80

40

80

40

80

valmistusleveys

valmistuspituus

L3s

L5s

L5s-2*

L7s

L7s-2*

L8s-2**

* kaksi pintalamellia on suunnattu jännevälin suuntaisesti (elementin pituussuuntaan) ** kaksi pintalamellia ja keskilamellit on suunnattu jännevälin suuntaisesti (elementin pituussuuntaan) *** C-levyissä hionnan suunta on suorassa kulmassa syihin nähden Valmistusleveydet: 245 cm, 275 cm, 295 cm Valmistuspituudet: elementin vähimmäiskoko 8,00 m, joka voi koostua yhdestä tai useammasta elementistä (10 cm välein)


Stora Enso Division Wood Products

Building Solutions Sähköposti: buildingsolutions@storaenso.com www.storaenso.com www.clt.info facebook.com/storaensolivingroom

Kustantaja ja julkaisija: Stora Enso Wood Products GmbH. Painettu Stora Enson MultiArt Silk -paperille. Oikeudet paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Painettu: 02/2017.

Stora Enso CLT - Puu – maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali - FI  
Stora Enso CLT - Puu – maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali - FI