Page 34

Foto: Florian Chiril` Photography

proFil

alina ionescu: Alina Ionescu este blogger

ting-ul. Mi-am spus c` nimic nu

[i una dintre finalistele show-

este \nt#mpl`tor [i dac` am

ului „Bravo, ai stil”, difuzat de

fost at#t de norocoas` s` iau

Kanal D. Timp de [ase luni, zi

un casting din 4000 de fete,

de zi, aceasta a trebuit s` \[i

atunci trebuie s` lupt pe mai

construiasc` ]inute c#t mai sti-

departe”, spune Alina.

late prin care s` impresioneze Raluca

L-a convins pe so] s` scrie pe blog

B`dulescu. La finalul compe-

De-a lungul zilelor petrecute

juriul format din Iulia Albu, Maurice

Munteanu

[i

ti]iei a ales s` continue poves-

\n emisiune, telespectatorii au

tea \nceput` la TV \n mediul

putut descoperi toate laturile

online, pe blog-ul www.zile-

stilistice ale ei, \ns` pentru c`

custil.ro, acolo unde scrie

show-ul este structurat ca o

despre stil, trenduri, trucuri de

competi]ie, intrigile nu au stat

beauty, dar [i secrete din via]a

departe de ea. Blogger-ul a

de cuplu, pe care le \mp`r-

reu[it s` \l atrag` \n proiectul

t`[e[te cititorilor \ntr-un duo

online [i pe so]ul ei: „Atunci

savuros al`turi de so]ul ei, Alin.

c#nd am ie[it din competi]ie,

„Am intrat \n aten]ia pu-

am observat c#t de mul]i oa-

blicului pur [i simplu din

meni m` plac [i asta a fost

gre[eal`. O doamn` foarte

oarecum [ocant pentru mine.

drag` mie m-a \nscris la emi-

Nu m` a[teptam ca at#t de

sine f`r` s`-mi spun` [i am

mult` lume s` vad` dincolo de

fost anun]at` c` am trecut cas-

„armura” mea, mai ales c` \n

34 Stop to shop

Foto: Cristiana Nuta

„Stilul se cultiv, se educ [i se \nva]!”

Sts 175 aprilie site  

Revista Stop to Shop - aprilie 2017

Sts 175 aprilie site  

Revista Stop to Shop - aprilie 2017

Advertisement