Page 1

Folnegovićeva 6 10 000 Zagreb tel: 01/ 618 7842, fax: 01/ 618 7860 e mail: info@hrvatska-zora.hr web: www.hrvatska-zora.hr OIB: 83097956870 IBAN: HR5423400091110604637

Zagreb, 17.12.2013. Temeljem članka 28. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te članka 26.4. Statuta stranke Predsjedništvo HZ-a na sjednici održanoj 17.12.2013. donosi godišnji PROGRAM RADA ZA 2014. Hrvatska zora stranka naroda posebnu pažnju u 2014. godini posvetit će sljedećim aktivnostima: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Osnivanje gradskih organizacija u RH; Održavanje Prvog Izbornog Sabora stranke; Promidžba stranke Priprema za izbore za EU Parlament i lokalne izbore Osiguranje sredstava za rad stranke i troškove izbora Edukacija članova Izvršnih odbora ustrojstvenih organizacija i članstva HZ-a za rad u stranci i na predstojećim izborima

Ad 1.) Osnivanje Gradskih organizacija u RH Stranke će u 2014. Posebnu pažnju posvetiti osnivanju svih vrsta organizacijskih oblika u stranci (temeljni ogranci,općinske, gradske i županijske organizacije). Prioritet pri osnivanju novih organizacijskih oblika imat će gradske organizacije Hrvatske zore vodeći računa o osnivanju organizacija u svim većim gradovima. Zbog kratkoće vremena od osnivanja stranke i dobivanja registracije od Ministarstva uprave pa do završetka godine 2013. osnovan je mali broj organizacija u gradovima (Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Imotski, Solin, Trogir, Kaštela, Kutina, Sisak, Zaprešić, ……). Nakon osnivanja gradskih i općinskih organizacija osnovat će se i županijske organizacije. Prioritet pri osnivanju novih organizacija imat će gradovi s područja Dalmacije i Slavonije, a voditi računa o pokrivanju sveukupnog teritorija Hrvatske. Osnivanje novih organizacija, stranka stvara novu infrastrukturu bez koje ne može funkcionirati. Ovo je posebno važno što su u 2014.izbori za Europski parlament te eventualni izbori za regionalnu i lokalnu samoupravu, kao i parlamentarni izbori u 2015. Cilj stranke je osnivanje što više organizacija u gradovima i općinama, te pokrivenost u svim županijama.


Ad 2.) Održavanje Prvog izbornog Sabora stranke Statutom stranke utvrđeno je da je Sabor Hrvatske zore najviše tijelo stranke, te da njegove sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Isto tako utvrđeno je da se Izborni sabor održava svake četvrte godine. Ovim Programom stranke za 2014. Planira se tijekom 2014. osnovanje što više općinskih, gradskih i županijskih organizacija. Nakon osnivanja navedenih organizacijskih oblika, a pogotovo ako bude izabran zadovoljavajući broj organizacija, u stranci će se provesti prvi izbori na svim razinama. Aktima stranke predviđeno je da se kod osnivanja organizacijskih oblika izbori održavaju javnim glasovanjem. Svaki novi izbori pa i prvi izbori u stranci na bilo kojem nivou moraju se organizirati najdemokratičnije i tajnim glasovanjem. Zbog toga će se u 2014. organizirati izbori na svim nivoima i za sva tijela u stranci, pa tako će se i krajem 2014. održati Prvi izborni sabor Hrvatske zore. Sve ovo ima pretpostavku da će biti osnovan i registriran zadovoljavajući broj organizacija. Ad 3.) Promidžba stranke Hrvatska zora osnovana je na Osnivačkom Saboru održanom 20.07.2013., a 23.08.2013. upisana je u Registar političkih stranaka pri Ministarstvu uprave. Kao nova politička snaga Hrvatska zora mora organizirati niz aktivnosti koje imaju za cilj promoviranje stranke i njenih članova. Nakon osnivanja stranke u Hrvatskoj nisu održani nijedni izbori pa stoga stranka nije mogla niti sudjelovati na izborima. Da bi se stranka i njeno vodstvo potpuno afirmiralo, promotivne aktivnosti trebaju biti usmjerene prema medijima I javnosti općenito. Posebnu pažnju treba posvetiti suradnji s medijima kroz razne presice, intervjue, oglašavanja i sl. Svi organizacijski oblici u svojim sredinama istu pažnju trebaju posvetiti lokalnim medijima svih vrsta. Cilj svih aktivnosti je upoznati hrvatski narod sa idejama i programskim načelima stranke, koja će se kontinuirano boriti za opće dobro naroda i države. Glavne promidžbene aktivnosti treba organizirati na svim bitnim datumima značajnim u povijesti hrvatskog naroda. Ove aktivnosti treba održavati na otvorenim prostorima, trgovima, ulicama, tržnicama i sl. uz prethodno osmišljen i odobren plan na stručnim odborima stranke. Posebno važnu ulogu u ovim projektima treba dati MLADEŽ ZORE. Na kraju posebno treba voditi računa da sve aktivnosti traju kontinuirano, a posebno pojačavaju u vrijeme predizborne kampanje. Ad 4.) Pripreme za izbore za EU parlament i lokalne izbore U 2014. održat će se izbori za Europski parlament. Osim ovih izbora treba voditi računa o činjenici da su mogući i pojedini lokalni izbori. Zbog ovih okolnosti kontinuirano treba organizirati sastanke na svim organizacijskim nivoima u cilju što bolje pripreme stranke za predstojeće izbore. Posebno treba imati u vidu i činjenicu da većina novoizabranih članova Izvršnog odbora nemaju političkog iskustva u izbornim aktivnostima.


Ove aktivnosti treba organizirati u dva pravca: 1) Educirati članstvo i aktiviste-simpatizere Hrvatske zore koji će pomagati u predizbornim kampanjama i uopće pripremama za izbore; 2) Educiranje i pripremanje samih kandidata koji će biti sudionici na izbornim listama, kao i njihovo pripremanje i sučeljavanje za nastupe. Te kandidate treba upoznati sa izbornim propisima, financiranju izborne kampanje, načinu komuniciranja, a posebno oko zauzimanja stava oko pojedinih pitanja koja su važna za stranku. Svi ti kandidati trebaju posebnu pažnju posvetiti medijima i svima kojima se obraćaju. Ad 5.) Osiguravanje sredstva za rad stranke i troškove izbora Statutom stranke i Odlukom o visini, kriterijima, načinu plaćanja i prikupljanju članarine određeno je da članovi stranke moraju plaćati članarinu. Kako iznos članarine nije niti približno dovoljan za redovito, a pogotovo za izborno funkcioniranje stranke posebnu brigu treba posvetiti prikupljanju dobrovoljnih donacija. Članstvo, posebno Predsjedništvo i svi Izvršni odbori moraju uložiti napor za prikupljanje donacija od pravnih i fizičkih osoba. Istu takvu aktivnost treba provoditi i u iseljeništvu i organizirati prikupljanje donacija od simpatizera stranke. Pritom treba imati u vidu da se 2014. održavaju izbori za Europski parlament pa će i troškovi stranke biti znatno povećani. Sve ove navedene aktivnosti u 2014. treba organizirati racionalno vodeći računa o raspoloživim novčanim sredstvima. Ad 6.) Edukacija članova Izvršnog odbora ustrojstvenih organizacija i članstva HZ-a za rad u stranci i na predstojećim izborima U 2014. održat će se izbori za Europski parlament, a mogući su i lokalni i regionalni izbori za predstavnička tijela u općinama, gradovima, županijama. Stoga posebnu pažnju treba posvetiti edukaciji izabranih Izvršnih odbor, samih kandidata i članstva uopće. Sve ove aktivnosti treba promatrati zajedno sa aktivnostima iz točke 4. ovog Programa. U skladu s tim treba analizirati i ispitivati javno mnijenje. O ovome ovisi da li na izbore treba izlaziti pojedinačno odnosno samostalno ili dogovarati predizborne savezekoalicije. U tom smislu treba aktivirati cijelo vodstvo stranke, članstvo i simpatizere stranke da utječe na što većem odazivu hrvatskog naroda na budućim izborima. Veći postotak izlaska birača na buduće izbore daje velike šanse Hrvatskoj zori za dobar izborni rezultat.

Predsjednik Milan Kujundžić

Program%20rada%20za%202014  
Program%20rada%20za%202014  

http://www.hrvatska-zora.hr/dokumenti/Program%20rada%20za%202014.pdf

Advertisement