Page 1

Zit jouw bedrijf op de goede weg? Verlies Winst Groei

Rendement Succes

Creditmanagement, Debiteurenbeheer en Kredietverzekering Training & Opleiding - commercieel, financieel & communicatie Consultancy, Coaching en Interim Management


“Om te slagen moet je behoefte aan succes sterker zijn dan je angst om te falen”

Zelfverzekerd zaken doen Rendementsverbetering en resultaatgericht werken, zit jouw bedrijf op de goede weg? Input helpt je graag op de goede weg

Doelgerichte specialisten

Elk bedrijf moet knokken voor meer verkopen, snellere betalingen en betere communicatie. Input helpt je graag op de goede weg. Wij richten ons op organisaties die naar rendementsverbetering streven, waarin resultaatgericht werken door medewerkers centraal staat, zodat ze zelfverzekerd zaken kunnen doen.

Input is al meer dan 15 jaar een praktijkgerichte specialist die organisaties en mensen in beweging zet om snel en succesvol groei te realiseren en bestaat uit 2 verschillende bedrijven:

Het snijpunt: commercie en financiën De activiteiten van Input begeven zich op het snijpunt van de twee belangrijkste disciplines binnen elk bedrijf: commercie en financiën. Een goede afstemming en samenspel tussen deze disciplines komt een organisatie ten goede, maar de praktijk wijst helaas uit dat dit in veel bedrijven nog te wensen overlaat. Zit jouw bedrijf op de goede weg?

2

Input Adviesgroep B.V. houdt zich voornamelijk bezig met financiële zaken: kredietverzekering, creditmanagement en debiteurenbeheer. Onze financiële specialisten assisteren en begeleiden onze klanten om de risico’s van het zaken doen te beperken met als voornaamste doel het verminderen van hun kredietrisico’s. Input Support B.V. houdt zich voornamelijk bezig met training & opleiding en coaching. Onze consultants en trainers zijn mensen uit de dagelijkse praktijk die kunnen motiveren

en inspireren met als doel de prestaties van onze klanten, zowel als bedrijf maar ook persoonlijk, doorslaggevend en blijvend te verbeteren.

Inhoud: Creditmanagement

5

Kredietverzekering

7

Debiteurenbeheer

9

Training & opleidingen

11

Coaching

13

Consultancy

15

Interim Management

15

3


“Geld speelt geen rol,  totdat het bijna op is”

Creditmanagement Werken al jouw medewerkers aan het verminderen van je kredietrisico? Alle neuzen dezelfde kant op

Gratis APK creditmanagement

Creditmanagement is de beheersing van geld- en kapitaalstromen en dit loopt als een rode draad door alle bedrijfsactiviteiten en vereist betrokkenheid .... en niet alleen van de financiële afdeling.

Input is een specialist in het ondersteunen van bedrijven bij alle activiteiten die een onderneming moet verrichten teneinde het kredietrisico te verminderen. Onze Algemene Periodieke Keuring Creditmanagement kan je helpen met het inzichtelijk maken van de creditmanageGa naar de Input APK Creditmanagement ment situatie in jouw onderneming - hoe staat jouw bedrijf ervoor?

Goed creditmanagement is: • een duidelijke visie “hoe om te gaan met non- of wanbetalers”, maar ook • het zoeken naar kredietwaardige prospects • het vastleggen van prospect- en klantgegevens in een database • het opstellen van sluitende algemeneen betalingsvoorwaarden • het vastleggen van gemaakte afspraken • het tijdig leveren en factureren volgens overeengekomen afspraken • etc. etc.

4

Creditmanagement software: Automatiseren en integreren Het automatiseren, integreren en ondersteunen van alle processen binnen jouw debiteurenbeheer dragen bij aan een goed creditmanagement en vandaag de dag zijn er vele oplossingen beschikbaar.

Risico’s beperken is cashflow verbeteren Een goede en betrouwbare automatiseringsoplossing stelt je in staat om risico’s te beperken en cashflow te verbeteren. Input kan je assisteren om software pakketten te evalueren en samen met jou de beste oplossing te kiezen.

De juiste keuze maken is cruciaal Welke software past bij jouw organisatie en hoe weet je zeker dat deze naadloos aansluit bij je andere systemen? Input is bij uitstek de expert om je te begeleiden, de ervaringen bij onze klanten geven ons een goed inzicht in de verschillende applicaties in de markt en tevens wat wel en niet werkt. Ieder bedrijf is anders maar één ding is voor allen gelijk: de juiste software kiezen is cruciaal, want anders gaat het je geld kosten!

5


“De meeste mensen zijn niet van plan te falen; ze falen er alleen in een plan te maken”

Kredietverzekering Kan jij de gevolgen overzien, wanneer je klant niet betaalt? Je risico’s beperken Onder kredietverzekeren verstaan we het afsluiten van een verzekering met als doel schade te verzekeren die ontstaat doordat debiteuren niet betalen. Input Adviesgroep is als assurantie tussenpersoon een onafhankelijke, objectieve en onpartijdige specialist op het gebied van kredietverzekeringen voor alle belangrijke kredietverzekeraars in Nederland.

Is kredietverzekeren zinvol? Een kredietverzekering is zinvol bij de volgende omstandigheden: • Bij behoefte aan meer liquiditeit: een verzekerde debiteurenportefeuille is beter en goedkoper te financieren; • Bij een onevenwichtig opgebouwde debiteurenportefeuille met enkele grote debiteuren die bij insolventie jouw bedrijf in hun val kunnen meetrekken; 6

• Bij veel wisselende en daardoor vrij onbekende debiteuren; • Bij (te) lange en/of toenemende krediettermijnen bij je debiteuren; • Als je exporteert: naarmate je klanten zich verder weg bevinden, is het incassoproces gecompliceerder.

Sluit een kredietverzekering aan bij mijn bedrijfsdoelstellingen? Uit onderzoek is gebleken dat de volgende creditmanagement doelstellingen vooral worden genoemd: • Risicospreiding • Beperken non-betalingsrisico • Verbetering nettomarge • Vermijden van slechte debiteuren • Verkorten van de betalingstermijn • Verbeteren liquiditeitspositie • Beperken van het uitstaand debiteurensaldo

Een handleiding geeft duidelijkheid Input verzorgt voor al haar klanten, geheel gratis, een op maat gemaakte handleiding die duidelijkheid verschaft omtrent alle belangrijke zaken van hun kredietverzekering. In de handleiding zijn zaken omschreven zoals: de algemene condities, de verzekerde vorderingen op de omzetpolis, de voorwaarden om vorderingen te verzekeren, kredietlimieten, het beheer van een verzekerde vordering, de verplichtingen maar ook incasso, schadevergoeding en de premie.

Offerte op maat Wij maken ook graag voor jouw bedrijf een op maat gemaakte, transparante vergelijking van de offertes van de diverse kredietverzekeringsmaatschappijen. Ga naar offerte aanvraagformulier

7


“Geld maakt niet gelukkig,  geen geld maakt zeker niet gelukkig”

Debiteurenbeheer Zaken doen is risico’s nemen, maar heb jij je zaken goed geregeld? Afschrijvingen reduceren

Bedrijfs- & kredietinformatie

Incasso diensten

Bij Input werken we al jaren samen met klanten aan het reduceren van hun afschrijvingen op debiteuren. We analyseren allereerst je specifieke situatie en op basis hiervan krijgen wij een duidelijk beeld waar jouw risico’s liggen. Dit gecombineerd met je doelstellingen vormt voor Input het uitgangspunt om voor je te onderzoeken wat de meest geschikte oplossing is.

Input geeft je de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van klanten, toeleveranciers, prospects en concurrenten met actuele en relevante bedrijfs- & kredietinformatie, voor zowel binnen- en buitenlandse bedrijven.

Helaas moeten we constateren dat er altijd debiteuren blijven die niet op tijd of helemaal niet zullen betalen. Daadkrachtig en snel optreden is noodzakelijk en ook hier kan Input je bijstaan.

Wij werken met diverse databanken, die ons de meest recente financiële- en bedrijfsgegevens van het internationale bedrijfsleven ter beschikking stellen. Onze rapporten bieden uitgebreide informatie waaronder een heldere analyse van het risico, betaalgedrag, kredietlimiet en balansgegevens.

Als specialist op het gebied van creditmanagement hebben wij veel ervaring met incasso problemen van andere bedrijven en weten precies hoe die markt in elkaar zit. Door gebruik te maken van onze kennis maak je de meeste kans op een geslaagde incassoprocedure. En op basis van ons advies is de kans groot dat de debiteur in de minnelijke fase al gaat betalen

Voorkomen is altijd beter dan genezen

8

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Het is daarom uitermate belangrijk om te weten met wie men zaken doet. Is de relatie betrouwbaar en zal de klant op tijd betalen? De kansen op non-betaling en/of verliezen worden aanzienlijk gereduceerd door de screening van potentiële klanten, het vaststellen van hun kredietwaardigheid en een actieve bewaking van de huidige relaties.

Verantwoorde risico’s Voor het nemen van verantwoorde risico’s bij kredietbeslissingen moet je goed geïnformeerd zijn en dat is precies wat Input je kan bieden. Zelfverzekerd zaken doen.

Tips effectief Debiteurenbeheer

9


“De grootste fout van de mens is, dat men wil oogsten op plaatsen waar niet gezaaid is!”

Training & opleidingen Personeel kan toegevoegde waarde bieden, haal jij het optimale uit jouw mensen? Kennis & vaardigheden Input training en opleidingen richten zich op een aanvulling van kennis en het aanreiken en/of optimaliseren van vaardigheden met als sleutelbegrippen: motivatie, bewustwording en inzicht. Als bedrijf wil en moet je verder. Een aanvulling van de kennis en het aanreiken en optimaliseren van vaardigheden zijn doorgaans zaken waar in elk bedrijf behoefte aan is.

Speciaal afgestemde programma’s Input biedt training en opleidingen op het vlak van financiën, commercie en communicatie in zowel open trainingen als maatwerktrainingen met speciaal afgestemde programma’s op jouw organisatie en jouw mensen. Voor alle training en opleidingen geldt: direct, praktijkgericht en toegespitst op je specifieke werkomgeving. 10

Optimaal trainingspakket = betere resultaten Dit houdt in dat je met behulp van de ervaring en kennis die bij Input aanwezig is, het optimale trainingspakket voor jouw organisatie kan samenstellen om te komen tot betere resultaten. Hieronder staan enkele voorbeelden van de Input trainingen en opleidingen. Het complete aanbod en de volledige inhoud van de programma’s, tref je aan op onze website www.inputsupport.nl

Financieel • Telefonisch incasseren • Juridische aspecten • Balanslezen • Kredietverzekering • Credit collector • Debiteurenbeheerder • Creditmanagement

Commercieel • Sales management • Verkoop expert • Behoeftegericht verkopen • Het verkopen van de prijs • Telefonisch verkopen • Accountmanagement • Grote orders binnenhalen • Showroomverkoop • Beursdeelname • Servicetechnicus als ambassadeur

Communicatie • Omgaan met klachten • Doelgericht communiceren • Onderhandelen • Assertiviteit • Presenteren Speciale aanbieding • Credit marketing

11


“Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan”

Coaching Wil jij de persoonlijke en teamprestaties in jouw bedrijf verbeteren? Actieve praktijkbegeleiding Coaching “on the job” is één van de meest succesvolle methoden om bedrijven en personen te assisteren in hun ontwikkeling. Coaching is een actieve praktijkbegeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van confrontatie, reflectie en bewustwording. De Input coach is een professional die mensen inspireert, motiveert en hen “in het veld” bijstuurt. Hij haalt het beste in de mensen naar boven en inspireert mensen om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen, zodat ze de best mogelijke prestaties kunnen leveren.

die daardoor in beweging komt, de verschuiving van denken naar doen. De structuur van een coaching proces: • Formulering van het doel Wat wil je veranderen? • V isualisatie van de toekomst Waar wil je naar toe werken? • Inventarisatie barrières Welke hindernissen liggen er op je weg? • Lessen uit het verleden Hoe is je huidige situatie ontstaan? • Het vereiste zelfbeeld voor de toekomst Hoe beïnvloedt jouw zelfbeeld je gedrag?

Wat wil je verbeteren? Van denken naar doen Input coaches houden zich voornamelijk bezig met het stellen van vragen en het spiegelen van de antwoorden. Het ultieme doel hiervan is de ander aan het denken te zetten 12

De 3 belangrijkste vormen van coaching waar Input zich mee bezig houdt zijn: • Performance coaching • Business coaching • E xecutive coaching

Performance coaching richt zich op het “persoonlijk presteren” van een individu. Het ontwikkelen van individuele competenties en het verbeteren van de persoonlijke performance. Dit kan op zowel het financiële, commerciële als operationele vlak. Business coaching richt zich op de directie of eigenaren van bedrijven. Hier staan vraagstukken rond het ondernemen in het algemeen centraal en tevens hoe effectief leiding te geven en het verbeteren van teamprestaties. Executive coaching is het coachen van middle-management op vraagstukken rond strategie, leidinggeven en persoonlijk functioneren.

13


“Het kan een klant niets schelen wat een project kost, wel hoeveel het oplevert”

Consultancy & Interim Management Elk bedrijf heeft behoefte aan een frisse blik en expertise, kan jij hulp gebruiken? Consultancy - assistentie bij het optimaliseren van je bedrijf Input assisteert, begeleidt en ondersteunt ondernemingen in het streven naar het optimaliseren van hun bedrijf. Consultancy opdrachten kunnen bestaan uit het sparren over strategische of juist praktische keuzes, projectmatige opdrachten waarbij procedures en knelpunten in kaart worden gebracht tot en met interne- en externe onderzoeken en analyses.

Keuze maken en implementeren Doelen stellen en deze realiseren is waar het om draait. Wat wil je bereiken en hoe wil je dat gaan doen? Input kan je ondersteunen en assisteren bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten om zo de kans op het halen van je doelstellingen, en succes, te vergroten.

14

Veel ervaring en bagage De kern is dat Input partnerschappen aangaat met bedrijven die praktijkgericht willen werken, open staan voor advies en echt wat willen bereiken door daadwerkelijk actie te ondernemen. Input werkt veelal in de business-to-business markt, met name in de zakelijke dienstverlening en heeft veel ervaring en bagage op het gebied van financiën, sales & marketing, alsmede algemeen- & operationeel management.

Interim Management - tijdelijke ondersteuning van een expert Organisaties van deze tijd hebben te maken met voortdurend veranderende omstandigheden. Prettige berichten als een sabbatical year, maar ook minder aangename zaken als een langdurige ziekte of het moeten wegwerken van een cruciale werkachterstand, komen dagelijks voor. Input geeft

een bedrijf de mogelijkheid om een ervaren interim manager aan te trekken die voor een bepaalde tijd de leiding van een afdeling of deel van de organisatie op zich neemt.

Een frisse blik en directe assistentie De Input interim manager is een tijdelijk leidinggevende van buiten de organisatie die zorgt voor een frisse blik en nieuwe ideeën. Maar de interim manager is er ook om de directie te assisteren bij het nemen van zware besluiten in bijvoorbeeld een veranderproces binnen het bedrijf.

Gekwalificeerd en betrouwbaar Input interim management levert gekwalificeerd personeel op commercieel en financieel terrein in de meest brede zin; op tijdelijke basis, voor langere of kortere termijn.

15


Input Adviesgroep BV Hoefsmid 11 2631 RH Nootdorp Postbus 114 2630 AC Nootdorp T 015 361 87 69 F 015 361 87 71 E mail@inputadvies.nl I www.inputadvies.nl

Input Support BV Hoefsmid 11 2631 RH Nootdorp Postbus 114 2630 AC Nootdorp T 015 380 14 10 F 015 256 42 18 E mail@inputsupport.nl I www.inputsupport.nl

ZELF VERZEKERD ZAKEN DOEN

Input brochure 2012  

Informatieve brochure voor de diensten van Input Adviesgroep BV en Input Support