Page 1

1|Page


2|Page

Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Achtergrond

3

Hoofdstuk #2 Projectresultaat

3

Hoofdstuk #3 Projectactiviteiten

4

Hoofdstuk #4 Projectgrenzen en randvoorwaarden

4

Hoofdstuk #5 Tussenresultaten

5

Hoofdstuk #6 Kwaliteit

5

Hoofdstuk #7 Planning

6

Hoofdstuk #8 Kosten & Baten

6

Hoofdstuk #9 Risico’s

6

Reflectie

7


3|Page

Hoofdstuk 1. - Achtergronden Dit plan van aanpak is gemaakt als onderdeel voor het assessment (competentie-examen) van Stijn Verhagen. Hij is student aan de Fontys ACI en voor de voltooiing van zijn eerste jaar, de opleiding CO-IEMES, moet hij dit assessement met een goed cijfer afsluiten. Opdrachtgever De opdrachtgever, Fontys ACI CO-IEMES, heeft Stijn gevraagd voor dit assessment een bedrijf uit de EMEG branche te kiezen, waarvoor hij aan de hand van een communicatieplan, het desbetreffende bedrijf kan adviseren over een nieuwe communicatiestrategie. Deze wordt onderbouwd met twee communicatiemiddelen. Stijn heeft gekozen om dit uit te gaan werken voor het Portugese BOOM Festival. BOOM Festival vind iedere twee jaar plaats in het bergachtige en warme Idanha-a-Nova. Het festival heeft haar roots in de psytrance cultuur. Vandaag de dag is dit nog steeds een grote inspiratiebron is, maar het festival is in de loop der jaren uitgegroeid tot multicultureel transformationeel festival. Waarom dit assessment? Met dit assessment bewijst Stijn dat hij de competenties van niveau 1 (1. analyseren en onderzoeken, 2. ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid, 3. plannen en organiseren, 4. creĂŤren en realiseren en 5. representeren) bezit, waardoor hij kan beginnen aan het tweede leerjaar.

Hoofdstuk 2. - projectresultaat De doelstelling van dit project is het bewijzen van de niveau 1 competenties voor de opleiding CO-IEMES. Als eindproduct levert Stijn een communicatieplan op, waar dit plan van aanpak met een bijpassende reflectie, onderdeel van zijn. Deze presenteert hij aan accessoren door middel van een pitch/presentatie, een strategisch highlight document en twee uitgewerkte communicatiemiddelen.


4|Page

Hoofdstuk 3. - projectactiviteiten Activiteiten in chronologische volgorde: - Opdracht doorlezen en analyseren - Bedrijf uitzoeken - Plan van aanpak samenstellen - Analyse BOOM Festival uitvoeren - Communicatieplan uitwerken - Twee communicatiemiddelen uitwerken - Strategisch highlight document samenstellen - Communicatieplan pitchen aan assessoren

Hoofdstuk 4. – projectgrenzen/projectwaarden De deadline van 6 juni is een absolute, evenals de presentatie die daarop volgt. De opleiding CO-IEMES biedt de student twee kansen voor het assessment. Daarnaast willen zij de tussenresultaten allemaal terugzien in het eindresultaat. Iedere competentie, vijf stuks zoals eerder benoemd, moeten met een voldoende worden afgesloten. De beoordeling van het assessment wordt, na de pitch/presentatie, uitgevoerd door twee assessoren.


5|Page

Hoofdstuk 5. – tussenresultaten Plan van aanpak Dat is dit document. Hierin wordt de achtergrond en de aanpak van het assessment toegelicht. Interne/externe analyse Grondige analyse over BOOM Festival. Over de organisatie en hoe deze in haar markt staat. Communicatieplan Het communicatieplan waarin beschreven wordt welke doelstellingen en strategie gebruikt worden voor de uitvoering van het nieuwe communicatieconcept voor BOOM Festival. Communicatiemiddelen Twee communicatiemiddelen die bijdragen aan de realisatie van het communicatieconept. Strategisch Highlight document Visuele weergave van de communicatiestrategie. Pitch/presentatie De presentatie van het communicatieplan aan de accesoren. Onderdeel hiervan is het te gebruiken beeldmateriaal. (Power Point/Prezi)

Hoofdstuk 6. – kwaliteit Om de kwaliteit te handhaven zorgt Stijn dat zowel het communicatieplan als de daarbij horende deelproducten er visueel aantrekkelijk, duidelijk en professioneel uit zien. Na een grondige analyse over BOOM Festival, gaat hij doelgericht aan de slag met het nieuwe concept en bijpassende strategie. Verder worden documenten met vooraf bepaalde symboliek gemaakt (fonts: AR BONNIE en Segoe UI Light) en wordt het plan op een professionele manier gepresenteerd. Ieder deelproduct zal door Stijn worden nagekeken op kwaliteit, voordat het wordt ingeleverd.


6|Page

Hoofdstuk 7. – planning Middel | Week 1 2 3 4 5 6 Plan van Aanpak Analyse Communicatieplan deadline Highlight doc Pitch/presentatie deadline De planning van het assessment begint 6 weken voor de daadwerkelijke uitvoering van de pitch/presentatie. Het communicatieplan is onderverdeeld in de analyse en het concept. Beide vormen ongeveer de helft van het totale communicatieplan. Daarom lopen deze in de schematische weergave in elkaar over. In deze weergave geeft de kop 'communicatieplan' aan hoe lang de afwerking en vormgeving van het hele document in beslag neemt

Hoofdstuk 8. – kosten & baten Het assessment gaat over het maken van deelproducten die moeten worden afgedrukt en ingebonden.Hier zitten mogelijk kosten aan verbonden. Daarnaast zal de ontwikkeling van de communicatiemiddelen t.b.v. het nieuwe communicatie concept een prijskaartje met zich meedragen. Deze worden uitvoerig besproken in het communicatieplan.

Hoofdstuk 9. – risico’s Het belangrijkste risico voor Stijn, tijdens het ontwikkelen van dit assessment is: Tijd Er moet rekening worden gehouden met de tijdsdruk. De laatste periode omvat veel afsluitende opdrachten en er mag niet worden onderschat hoe arbeidsintensief deze periode zal zijn. Stijn heeft daarom zes volle weken ingepland om bezig te zijn met het assessment. Om alles geleidelijk te laten verlopen is het van belang dat hij zich houdt aan de gemaakte planning.


7|Page

reflectie De voorbereiding en de ontwikkeling van mijn communicatieplan zijn perfect verlopen. Vier dagen voor de deadline heb ik het hele communicatieplan afgerond en daarmee is de tijd slechts een minimale factor gebleken. In de tijd die tussen de tentamens en mijn pitch/presentatie (op 20 juni) valt, ga ik mezelf nog focussen op het realiseren van de twee communicatiemiddelen. Samen met een handout en visueel ondersteunend materiaal, presenteer ik op 20 juni 2014 mijn communicatieplan met de naam: 'the digital BOOM EXPERIENCE'. Na deze te hebben afgerond hoop ik mijn competenties van niveau 1 te hebben bewezen. Dit assessment/schooljaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn: Onderzoeksvaardigheden. Ik heb dit jaar en tijdens het maken van mijn assessment een beter beeld gekregen van hoe ik gericht kan vinden waar ik naar op zoek ben en wat voor informatie daarbij relevant is. • Tijdens de lessen communicatiepraktijk en communicatietheroie (en met bijpassende sheets) heb ik afgelopen jaar geleerd wat het inhoudt om een strategisch en kwalitatief adviesrapport op te zetten en ben nu bekend met wat er van me verwacht wordt als het gaat om de ontwikkeling van een nieuw communicatiebeleid. • Mijn tijdsindeling. Aan het begin van dit jaar was ik ervan overtuigd dat ik beter werk wanneer een deadline dichtbij komt. Ik ben me tijdens het schooljaar gaan realiseren dat het veel meer rust opleverd, wanneer ik wel op een verstandige manier om ga met mijn planning. Bij de realisatie van mijn assessment heb ik mij keurig gehouden aan de vooraf opgestelde planning en ik kan achteraf zeggen dat me dat enorm geholpen heeft. • Door de vele grafische opdrachten van dit schooljaar heb ik mijzelf dubbel en dwars verbeterd in het adobe pakket. Mijn kennis over het gebruik van dit pakket was al wel bovengemiddeld, maar doordat ik er veel gebruik van heb moeten maken gedurende dit jaar ben ik hier alsnog in gegroeid. Vooral mijn Adobe Illustrator kwaliteiten zijn flink gestegen. Ik vind mijn eigen werk steeds mooier vormgegeven en ik bereik hierin steeds meer diepgang. • Ik ben altijd bezig met nieuwe projecten, ook buiten school. Zo heb ik dit jaar naast school verschillende grote av-opdrachten uitgevoerd, in samenwerking met mijn zakenpartner, voor ons bedrijf Aesten AV-producties. De afgelopen producties waren voor klanten zoals: Bosch Security Systems en Gemeente Roosendaal. Daarnaast hield ik mij in september bezig met de realisatie van ons eigen (mini) outdoor festival (300-500 bezoekers) BezemWoods III, waarover ik projectleider was. Ik sta voor wat ik maak. Daarmee probeer ik mijn eigen kwaliteiten te bewaken. Ik ben een perfectionist en niet zomaar tevreden. Ik kan oprecht zeggen dat ik dit jaar zowel persoonlijk als zakelijk gegroeid ben! •


8|Page

BOOM FESTIVAL - ACTION PLAN & REFLECTION  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you