Page 26

Barnesiden

Finn det loddrette ordet 1. et budskap 2. advare 3. møtepunktene for veier 4. flott spiseanledning 5. alt er forberedt 6. være bedt som gjest 7. slo i hjel (Alle ordene finner du i Evangelielesningen den 9. oktober, Matt 22,1-14)

Fargelegg bildene. Hvilken av disse tekstene ved bildene kommer fra Bibelen? Teksten leses søndag 23 oktober. (Matt 22,34)

B. Du skal elske din neste som deg selv

C. Man lever ikke av luft og kjærlighet

A. Jeg har deg hjertelig kjær

D. Det er ikke kjærlighet. Det er et Judaskyss!

26

BROEN 4 - 2005

Broen-2005-4  

Et møte med pave Benedikt XVI: Biskop-elekt Bernt Eidsvig s. 6 • Takk til biskop Schwenzer s. 2 • Velkommen til bispevielse s. 7 • Verdensun...

Broen-2005-4  

Et møte med pave Benedikt XVI: Biskop-elekt Bernt Eidsvig s. 6 • Takk til biskop Schwenzer s. 2 • Velkommen til bispevielse s. 7 • Verdensun...