Page 1


RICHARD ROHR

Å FALLE OPPOVER En spiritualitet for livets to halvdeler

Oversatt av Peder K. Solberg


Originalutgave: Falling Upward: A Spirituality for the Two Halves of Life Copyright © 2011 by Richard Rohr. All rights reserved. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741 – www.josseybass.com Norsk utgave: © St. Olav forlag 2014 www.stolavforlag.no ISBN: 978-82-7024-299-3 Oversettelse: Peder K. Solberg Design og ombrekking: Peter Bjerke Font: Minion Pro 11/13,2 Papir: Creamy 70 gr. Trykk: Inprint – Latvia Omslagsbilde: © A_poselenov | Dreamstime.com All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Bibelsitater er hentet fra Det norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.


Invitasjonen til en videre reise

En reise inn i vårt eget livs andre halvdel venter oss alle. Selv om vi alle blir eldre, og noen eldre enn andre, er det likevel ikke alle som legger ut på denne reisen. Denne «videre reisen» er nemlig av en eller annen grunn en vel bevart hemmelighet. Mange vet ikke engang at den finnes. Det er for få som er klar over den, forteller oss om den, eller vet at den skiller seg fra reisen gjennom livets første halvdel. Så hvorfor skulle jeg prøve å lyse opp stien litt? Hva gir meg grunn til å tro at jeg har noe å si om dette? Og hvorfor skulle jeg skrive til mennesker som fortsatt befinner seg sorgløst på sin første reise? Jeg føler meg drevet til å skrive, for etter førti år som fransiskaner og lærer, med bred erfaring fra møter med ulike religioner, land og institusjoner, opplever jeg at mange, om ikke de fleste mennesker og institusjoner, er fastlåst i det som handler om livets første halvdel. Med det mener jeg at de fleste bekymringer dreier seg om etableringen av en personlig (eller en overlegen) identitet, å markere grenser for seg selv, søke sikkerhet, og kanskje å knytte seg opp mot 5


Invitasjonen til en videre reise

tilsynelatende betydningsfulle mennesker og prosjekter. Alt dette er til en viss grad gode, til og med nødvendige oppgaver. Vi prøver alle å finne det den greske filosofen Arkimedes kalte «en vektstang og et fast punkt å stå på», så vi kan bevege verden bare lite grann. Verden ville vært langt verre stilt om vi ikke gjorde denne første og viktige oppgaven. Etter min mening er likevel denne oppgaven for livets førstehalvdel ikke noe mer enn det å finne startporten. Det er kun oppvarmingen, ikke den virkelige reisen. Det er flåten, men ikke kysten reisen orienterer seg mot. Hvis du forstår at det finnes en videre reise, vil du kanskje varme opp ganske annerledes, slik at du er bedre forberedt på fortsettelsen. Mennesker i alle aldre bør kjenne til hele livets bue, hvor den fører og leder hen mot. Vi kjenner denne videre reisen gjennom de klare og inviterende røstene fra dem som har vært der, fra hellige og verdslige tekster som inviterer oss dit, fra våre egne møter med mennesker som har trådt inn i dette landskapet, og også, dessverre, fra dem som virker å aldri bevege seg videre. Den videre reisen viser seg vanligvis som en lokkende invitasjon og et slags løfte eller håp. Vi kalles til den, vi befales ikke. Kanskje er det fordi hver og en av oss må gå denne stien i frihet, med alt det rotete råmaterialet som vårt eget unike liv utgjør. Vi tvinges altså ikke ut på denne reisen, og vi behøver heller ikke å legge ut på den alene. Det finnes varder og merkesteiner, noen felles mønstre, helt nye typer mål, en håndfull advarsler, og til 6


Invitasjonen til en videre reise

og med personlige veiledere på denne videre reisen. Jeg håper at jeg gjennom denne lille boken kan tilby litt av alt dette. Alle kildene og ressursene jeg har nevnt, gir meg mot og fyller meg med et ønske om å forsøke å kartlegge terrenget for denne videre reisen, i sammenheng med terrenget for den første reisen. Det betyr at jeg vil vie de nødvendige krysningspunktene særlig oppmerksomhet. Som du vil se av titlene på kapitlene, er de vanlige krysningspunktene det jeg kaller en «nødvendig lidelse». Vi snubler over en snublestein, og ofte innebærer det mye skyggeboksing. Ikke sjelden handler det bare om en gnagende lengsel etter «oss selv», etter «noe mer», eller det jeg vil kalle «hjemlengsel». Jeg stoler på at du vil se hvordan kartet samsvarer med virkeligheten, selv om dette er en slags sjelelig virkelighet som vi bare ser uklart, «i et speil» (1 Kor 13,12) – og likevel samtidig klart, som gjennom glass. Alle glass vi ser gjennom er uansett laget av menneskehender, det gjelder også mine. Alt åndelig språk er med nødvendighet metaforisk og symbolsk. Lyset kommer fra et annet sted, samtidig vil det med nødvendighet reflekteres i oss som fortsatt vandrer på denne reisen selv. Som Desmond Tutu sa til meg da jeg nylig besøkte Cape Town, «Vi er bare lyspærer, Richard, vår jobb er kun å forbli godt festet.» Jeg tror Gud gir oss vår sjel, vår dypeste identitet, vårt sanne jeg,1 vårt unike preg, ved vår egen «uplettede unnfangelse». Vår unike lille bit av himmelen installeres inne i oss helt i begynnelsen, av 7


Invitasjonen til en videre reise

Produsenten selv! Så blir vi tildelt et livsspenn til å oppdage det, til å velge det, og til å leve ut vår bestemmelse til fulle. Om vi ikke gjør det, vil vårt sanne jeg aldri tilbys igjen, i vår unike form – noe som kanskje er grunnen til at nesten alle religiøse tradisjoner presenterer forholdet gjennom ytterst ladede ord som «himmel» og «helvete». Å oppdage og åpenbare vår sjel er helt avgjørende for hver av oss og for verden. Vi «lager» eller «skaper» ikke våre sjeler, vi bare ser til deres vekst. Vi er våre egne sjelers klumsete forvaltere. Vi pålegges å våkne opp, og mye av det åndelige arbeidet er å lære hvordan vi unngår å forhindre den ganske naturlige veksten og oppvåkningen. Vi må avlære en god del, virker det som, for å finne tilbake til det livet som er «skjult i Gud» (Kol 3,3). Ja, forvandling handler ofte mer om avlæring enn læring. Det er derfor religiøse tradisjoner kaller det «omvendelse» eller «gjenløsning». Slik jeg ser det, formidler ingen poet dette like formfullendt som den litterært uforlignelige Gerard Manley Hopkins i hans Duns Scotus-inspirerte dikt «As Kingfishers Catch Fire»/«Som isfuglen gløder»: Each mortal thing does one thing and the same: Deals out that being indoors each one dwells; Selves – goes itself; myself it speaks and spells, Crying what I do is me: for that I came.

8


Invitasjonen til en videre reise

[Hver dødelig skapning gjør ett og det samme: Byr ut det liv, som i hver enkelt bor; Selv – meg selv, i hvert hvisk, hvert rop, hvert ord, Det jeg gjør er meg, for dette tentes jeg i flamme.] Alt vi kan gjengjelde, og alt Gud ønsker av oss, er at vi ydmykt og stolt gir tilbake det vi har mottatt – som er oss selv! Om vi skal tro helgenene og mystikerne, er det ferdige resultatet mer verdifullt for Gud enn det tilsynelatende er for oss. Hvordan det enn er med dette mysteriet, så er vi definitivt med på avtalen! Sann religion er alltid en dyp intuisjon om at vi allerede deltar i noe veldig godt, til tross for våre beste forsøk på å fornekte eller unngå det. Faktisk er det slik at det beste av moderne teologi viser en sterk dreining mot deltakelse, i motsetning til religion som utelukkende observasjon, tilslutning, moralisme eller gruppetilhørighet. Det handler ikke om å melde seg inn, men å gjenkjenne, om å både lide og glede seg som deltaker. Du er allerede i den evige strømmen som kristne vil kalle treenighetens guddommelige liv. Om vi finner vårt sanne jeg, avhenger i stor grad av tiden vi får til rådighet, og friheten hver av oss får og velger i løpet av denne tiden. Livet er virkelig «øyeblikkelig», sammensatt av en rekke øyeblikk hvor det dypere «jeg» sakte avdekker seg hvis vi er rede til å se det. Å bære vår indre blåkopi, som er en god beskrivelse av sjelen vår, og ydmykt gi den tilbake til verden og til Gud i kjærlighet 9


Invitasjonen til en videre reise

og tjeneste er virkelig avgjørende viktig. Hver skapning og hver person må spille ut sin natur fullt og helt, hva det enn måtte koste. Det er vårt livs målsetning, og den dypeste forståelsen av «naturlig lov». Vi er her for å gi tilbake fritt og helt det som først ble gitt oss – men nå personlig utfoldet – av oss selv! Dette er sannsynligvis den modigste og frieste handlingen vi noen gang vil gjøre – og begge halvdeler av livene våre er nødvendige for å gjøre det fullt og helt. Første halvdel av livet er å avdekke manuset, den andre halvdelen er å faktisk skrive det ut og eie det. Så gjør deg klar for å legge ut på en stor ekspedisjon, den du var født til å ta fatt på. Hvis vi aldri når frem til vår lille del av himmelen, vil livene våre ikke gi særlig mening. I stedet skaper vi vårt eget lille «helvete». Gjør deg klar for en ny frihet, noen farefulle fullmakter, overraskende håp og uventet glede, noen snublestener, en dyptgripende nåde, og et nytt og påtrengende ansvar for deg selv og vår lidende verden.

10


Innhold Invitasjonen til en videre reise…………………………………………… Innledning………………………………………………………………………………… 1 Livets to halvdeler…………………………………………………………………… 2 Helten og heltinnens reise…………………………………………………… 3 Livets første halvdel……………………………………………………………… 4 Livets tragediemotiv……………………………………………………………… 5 Å snuble over snublesteinen……………………………………………… 6 Nødvendig lidelse…………………………………………………………………… 7 Hjem og hjemlengsel…………………………………………………………… 8 Hukommelsestapet og det store bildet…………………………… 9 En fornyet enkelhet………………………………………………………………… 10 En lys tristhet…………………………………………………………………………… 11 Skyggelandene………………………………………………………………………… 12 Nye problemer og nye retninger……………………………………… 13 Å falle oppover………………………………………………………………………… Coda En meditasjon over et dikt av Thomas Merton…………

5 15 41 57 65 93 105 113 129 139 147 159 169 179 195 205

Noter …………………………………………………………………………………………………………… 213 Litteratur……………………………………………………………………………………………………… 217 Om forfatteren…………………………………………………………………………………………… 217


Livets største og viktigste problemer er grunnleggende uløselige. Vi kan ikke løse dem, bare vokse ut av dem. Carl Jung

Først er fallet. Så reises vi opp fra fallet. Begge deler er Guds nåde! Lady Julian av Norwich

Til mine fransiskanerbrødre, som ga meg en så grundig opplæring i livets første halvdels åndelighet at de også beredte grunnen for, og ga meg rom og kall til, en uunngåelig videre og fantastisk reise.


Innledning

Det som for en ungdom er en helt normal mål­setning, blir i alderdommen en nevrotisk hindring. Carl Jung

Ingen vis person har noensinne ønsket å være yngre. Aforisme fra amerikansk urfolk-tradisjon

På flere nivåer er det mye som tyder på at menneskelivet inneholder minst to oppgaver. Den første oppgaven er å bygge en robust «beholder», eller en identitet. Den andre oppgaven er å finne innholdet som denne beholderen var ment å fylles med. Den første oppgaven tar vi for gitt som selve hensikten med livet, men det betyr ikke at vi løser den på en god måte. Den andre oppgaven, sies det, er noe vi heller møter enn søker. Det er få som finner frem til den gjennom planlegging, målrettethet og lidenskap. Du kan derfor naturligvis lure på om det er noe poeng i å forsøke å tilby en veiledning til dette fremtidige landskapet. Likevel er det nettopp 15


Innledning

dette vi må. Det er livsnødvendig å vite hva som venter og tilbys oss alle. Vi lever i en «livets-første-halvdel-kultur», vi er i det store og hele opptatt av å overleve med suksess. Sannsynligvis har de fleste kulturer og individer gjennom historien frem til nå befunnet seg i den første halvdelen av sin utvikling, fordi det er det eneste de har hatt tid til. Vi forsøker alle sammen å gjøre det som virker å være oppgaven livet først gir oss: Å etablere en identitet, et hjem, relasjoner, venner, samfunn, sikkerhet, og bygge en skikkelig plattform for det eneste livet vi har. Det tar langt mere tid å oppdage «oppgaven i oppgaven», som jeg liker å kalle det: Hva vi virkelig gjør mens vi gjør det vi gjør. To mennesker kan ha den samme arbeidsinstruksen, og gjøre akkurat det samme arbeidet, men én av dem bærer en skjult, eller ikke så skjult energi (eros) med seg i arbeidet, mens den andre bærer en skjult, eller ikke så skjult negativ energi (thanatos). De fleste av oss er et sted imellom disse to, vil jeg tro. Vi responderer faktisk mer på andre menneskers energi enn deres ord og handlinger. Til enhver tid er det dette du virkelig holder på med, enten å ta eller gi energi. Alle kan fornemme, lide seg gjennom eller glede seg over forskjellen, men få kan sette ord på hva som faktisk skjer. Hvorfor føler jeg meg tiltrukket eller frastøtt? Det vi alle lengter etter, og trenger fra hverandre, er selvsagt den

16


Innledning

livsenergien som kalles eros! Den som alltid tiltrekker, skaper og forbinder ting. Dette er opplagt det Jesus mente med at man bare kan skille et godt tre fra et dårlig «ved deres frukt» (Matt 7,20). I rammen av denne livsenergien vil en gruppe eller familie være produktiv og energisk, i rammen av en negativ eller dødens energi vil sladder, kynisme og mistillit prege enhver samhandling. Samtidig kan du vanligvis ikke sette fingeren nøyaktig på hva som foregår. Dette er livets andre halvdels visdom, som Paulus kaller «skjelning av åndene». Kanskje kan denne boken bidra til innsikt i denne typen skjelning og visdom. Det er i alle fall mitt håp. Det er nettopp når vi begynner å vie vår oppmerksomhet til oppgaven innenfor oppgaven, og forsøker å finne vår integritet der, at vi begynner å bevege oss fra den første til den andre halvdelen av livene våre. Integritet har i stor grad å gjøre med å rense våre intensjoner, og en voksende ærlighet om våre faktiske motiver. Det er hardt arbeid. Som oftest er vi ikke oppmerksomme på denne indre oppgaven før vi erfarer å falle igjennom eller mislykkes i andre oppgaver. Av grunner jeg fortsatt ikke forstår, er dette mønsteret ufravikelig. Livet, om vi er ærlige med det, er sammensatt av mange feil og fall, midt i all håpefull vekst og alt vi oppnår. Disse feilene og fallene må ha en hensikt, en hensikt som verken kulturen eller kirken fullt ut har forstått. De fleste av oss opplever våre nederlag forvirrende, 17


Coda

En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

Thomas Merton, Cistersiensermunken som døde på tragisk vis i 1968, har vært min fremste lærer og inspirator siden jeg jeg første gang leste hans bok Sign of Jonah på biblioteket på min videregående skole, rett etter at boken ble utgitt i 1958. På abbedens vennlige invitasjon hadde jeg min første klausur på Gethsemani, klosteret hans i Kentucky, i påsketiden i 1985. Merton selv så jeg bare så vidt mens han passerte foran meg under et besøk på klosteret sammen med foreldrene mine i juni 1961, samme dag som jeg hadde avsluttet videregående skole i Cincinatti. Lite kunne jeg tenke meg at han snart skulle dø, og heller ikke forestilte jeg meg den varige innflytelsen han skulle få over så mange mennesker rundt i verden, og over meg selv. Sannsynligvis er Thomas Merton det tjuende århundrets mest betydningsfulle amerikanske katolikk, sammen med Dorothy Day. Hele hans liv er en lignelse og et paradoks, slik alle våre liv er, men han hadde en forbløffende evne til å beskrive sitt indre liv med Gud for oss andre. Hans bestselger Seven Storey Mountain er et manifest 205


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

fra livets første halvdel som har vært trykket i stadig nye opplag siden 1948. Den er brilliant i sin lidenskap, sin poesi, sine observasjoner og sin nyoppdagede begeistring. Men den er fortsatt ganske dualistisk. Det følgende diktet «I den sindige disippelens sjel», skrevet ti år senere, viser alle tegn på en mann tidlig i livets andre halvdel, selv om han bare var i midten av førtiårene. Jeg presenterer det her som en passende avslutning på vår reise sammen. Friheten som illustreres her kan være akkurat det den videre reisen vil føre deg frem til. Jeg håper det.

I den sindige disippelens sjel I den sindige disippelens sjel, Uten flere fedre å følge, Når fattigdommen får sin triumf, Er det knapt dekkende å si at taket er borte: Han har ikke engang et hus. Stjerner, så vel som venner, Forarges over den noble ruin. De hellige forsvinner i hver sin retning. Vær stille: Merknader er gagnløse nå. 206


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

En gunstig vind Blåste avgårde hans glorie med hans bry, En laglig båre druknet hans ry. Her skal du finne Ikke et ordtak, ikke en notis Det finnes ingen veier, Ingen metoder å beundre, Hvor fattigdom ikke er en prestasjon. Hans Gud bor i hans tomhet som en lidelse. Hvilket valg gjenstår? Vel, å være alminnelig er intet valg: Det er den ordinære friheten Til menn fri for visjoner.40 Dette diktet har talt til meg siden jeg leste det første gang i hans klausur i 1985, og jeg gir det videre til deg som en enkel meditasjon du kan vende tilbake til på nytt og på nytt, som en oppsummering av hvor denne reisen har ført oss. I den sindige disippelens sjel,

På sjelens nivå, der tiden er fylt med fred

Uten flere fedre å følge,

207


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

Når du har beveget deg videre fra det «autoritative», kollektivet og det etterlignende, og du må være ditt ekte jeg. Når fattigdommen får sin triumf, Er det knapt dekkende å si at taket er borte: Han har ikke engang et hus. Når du har nådd helt ned til bunnen av hvem du tror du er, eller trenger å være, når ditt ydmykende skyggearbeid aldri tar slutt, når dine sikrede og beskyttede grenser betyr mindre og mindre, og ditt «frelsesprosjekt» har sviktet deg Stjerner, så vel som venner, Forarges over den noble ruin. De hellige forsvinner i hver sin retning. Når du er uendelig såret og selvtilliten er knust av gode mennesker, familie, og til og med venner som ikke forstår deg, som kritiserer deg, og til og med finner glede i ditt nederlag Vær stille: Merknader er gagnløse nå. Det indre livet i stillhet, avsondrethet og kontemplasjon er den eneste måten å finne fotfeste og mening på nå. Gå intet annet sted for å finne dine livskilder. En gunstig vind Blåste avgårde hans glorie med hans bry, En laglig båre druknet hans ry. 208


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

Dette er den nødvendige snublesteinen som gjør at du løsner grepet på livets første halvdel, og som fjerner det som måtte være igjen av et overlegent selvbilde. (Merton kaller dette krysningspunktet «gunstig», som viser at han ser det som en del av den nødvendige og gode lidelsen som sjelen trenger for å modnes.) Her skal du finne Ikke et ordtak, ikke en notis Det finnes ingen veier, Ingen metoder å beundre, Ikke prøv å lete fremover eller bakover i tankene etter forklaringer eller fortrøstninger. Ikke prøv å skjule deg bak en hemmelig og spesiell måte å håndtere ting på som du har funnet, og nå kan anbefale alle, slik forkynnertyper som meg ofte føler at vi må gjøre! Få forsikringer finnes nå, her er bare naken tro. Hvor fattigdom ikke er en prestasjon. Hans Gud bor i hans tomhet som en lidelse. Dette er ikke noe du har kommet frem til eller kravlet deg ned til gjennom egen innsats eller innsikt. Du er ført dit, og dette «dit» er nettopp intet. Det vil si, det er «alt», men ikke det du forventet at «alt» skulle være! En slik Gud er nesten en skuffelse, i det minste for dem som frem til nå «brukte» Gud på en eller annen måte. Det finnes ingenting å kreve lenger. Gud er ikke en eiendom av noe slag, han tilhører ikke ditt ego eller din moral eller din overlegenhet, eller ditt behov for kontroll over detaljene. Dette er Johannes av Kor209


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

set og mystikernes «intethet», og dette er Jesus på korset. Samtidig er det en fredfull intethet, og et lysende mørke, om enn fortsatt en «lidelse». Hvilket valg gjenstår? Vel, å være alminnelig er intet valg: Det er den ordinære friheten Til menn [og kvinner] fri for [sine] visjoner.41 I det åndelige livets andre halvdel ledes, føres og læres du opp, mer enn du gjør egne valg. Du gjør «valg du ikke velger». Dette er slike ting som du ikke kan unngå å gjøre på grunn av hva du har blitt, og ting som du ikke trenger å gjøre fordi det ikke er din sak å gjøre dem, og ting du absolutt må gjøre fordi de er din skjebne og din dypeste lengsel. Din drivkraft er ikke lenger din økonomi, din suksess eller andres anerkjennelse. Du har funnet din hellige dans. Nå er det spesielle ved deg at du har blitt helt alminnelig, og til og med uten valgfrihet. Du er forbi de sterke meningene, behovene og alt det som livets første halvdel krever og foretrekker. Du trenger ikke visjonene dine lenger, du deltar med glede i Guds visjon for deg. Slik har alle våre storslåtte drømmene og drømmerne vi var i våre tidligere år omformet seg til En Annens drøm for oss. Vi flytter oss fra sjåførens sete og blir en lykkelig passasjer, som fortsatt for lov til å komme med nyttige forslag til Sjåføren. Heretter er vi en «sindig disippel», som lever i vår egen unike sjel som aldri før. Samtidig lever

210


En meditasjon over et dikt av Thomas Merton

vi paradoksalt nok innenfor Guds eget sinn og hjerte, og finner v책r plass i den store og evige dansen. Amen, Halleluja!


Noter

1.

Jeg kommer til å ta meg friheten til å benytte meg av dette begrepet gjennom denne boken for at du skal vite at jeg ikke referer til det lille selvet eller det psykologiske selvet, men til det større og grunnleggende selvet vi er i Gud.

2.

John Duns Scotus (1266-1308) var den fransiskanske filosofen som hadde størst innflytelse på Thomas Merton og Gerhard Manley Hopkins, og alle oss som elsker hans kløktige argumenter for guddommelig frihet, en kosmisk Kristus, en ikkevoldelig forsoningsteologi, og, i dette diktet, hans vidunderlige doktrine om «slikhet». For Scotus skaper ikke Gud kategorier, klasser, slekter eller arter, men bare unike og utvalgte individer. Alle ting er et unikt «dette»! Se Ingham, Mary Beth, Scotus for Dunces (St. Bonaventure, N.Y.: St. Bonaventure University, 2003); Hopkins, Gerard Manley, Poems and Prose (New York; Penguin, 1984), 51.

3.

Rohr, Richard, Adam’s Return: The Five Promises of Male Initiation (New York: Crossroad, 2004).

4.

Armstrong, Karen, A Short History of Myth (Edinburgh: Canongate Books, 2006).

5.

Rohr, Richard, The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (New York: Crossroad, 2009).

6.

The Odyssey, overs. Samuel Butler (Lawrence, Kans. Digireads.com Publishing, 2009).

7.

Maslow, Abraham H., «A Theory of Human Motivation», Psychological Review, 1943, videreutviklet og revidert i mange av hans senere bøker.

8.

Wilber, Ken, One Taste (Boston: Shambhala, 2000), 25-28. Selv om Wilber utvikler sitt skille mellom de «oversettende» og virkelig «forvandlende» funksjonene til religion flere steder, er dette et av de mest konsise sammendragene. Religion må «tilintetgjøre» før den trøster.

9.

Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973).

213


Noter

10. Rohr, Richard, Adam’s Return: The Five Promises of Male Initiation (New York: Crossroad, 2004). 11. Fromm, Eric, The Art of Loving (New York: Harper & Row, 1956), 43f. 12. Mander, Jerry, In the Absence of the Sacred (San Francisco: Sierra Club Books, 1991). 13. Spiraldynamikk er en teori om menneskelig bevissthet som påstås å «forklare alt». Den er faktisk ganske overbevisende og nyttig når det gjelder hvilket nivå individer, grupper, nasjoner og hele tidsepoker befinner seg på, når de hører, bearbeider og handler basert på sine erfaringer. Parallelt med det fundamentale arbeidet til Piaget, Maslow, Powler, Kohlberg og Clare Gaves har folk som Robert Kegan, Don Beck og Ken Wilber gjort «Integralteori» til en del av mye politisk, sosial og religiøs diskurs. «Transparti»-tenkning ville ofte beskrive de høyere bevissthetsnivåene, mens mange progressive mennesker fortsatt tenker at «toparti» er det høyeste vi kan oppnå. Jeg har brukt ikkedualistisk tenkning eller kontemplasjon for å uttrykke omtrent det samme. 14. Rohr, Richard, From Wild Man to Wise Man (Cincinnati, Ohio: St. Anthony Messenger Press, 2005), 73f. 15. Plotkin, Bill, Nature and the Human Soul (Novato, Calif.: New World Library, 2008), 49f. I Plotkins åttetrinns utviklingshjul, ser han de tidlige trinnene som i stor grad drevet av egoet, slik de må være. Inntil vi opplever en eller annen form for «sjelemøte» med det dypere selvet, kan vi ikke bli sjelelig ledet og leve ut fra vår dypere identitet. Det er en fremdragende analyse som tilsvarer vårt eget arbeid i innvielsen (M.A.L.Es) og min tese i denne boken. 16. Plotkin, Bill, Soulcraft (Novato, Calif.: New World Library, 2003), 91f. 17. Turner, Victor, The Ritual Process (Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1977), 94f. Denne boken oppklarte betydningen av begrepet «liminalfase» for meg for første gang, og hvorfor åndelig forandring, forvandling og innvielse best finner sted når vi befinner oss på en «terskel» i livene våre. «Overgangsrom» har etter dette blitt et nøkkelbegrep for meg i mitt eget arbeid. Mange folk unngår all bevegelse inn i en enhver form for overgangsrom, kjører på autopilot, og ingenting nytt skjer. 18. May, Gerald, The Dark Night of the Soul (New York: Harper-Collins, 2004). 19. de Unamuno, Miguel, Tragic Sense of Life (Mineola, N.Y.: Dover, 1954). 20. Rohr, Richard, The Enneagram: A Christian Perspective (New York: Crossroad, 1999). Etter å ha arbeidet med denne forklaringen på

214


Noter

menneskelig motivasjon og atferd, er jeg overbevist om at den ble oppdaget og forbedret for å hjelpe til med å «prøve sjelene» til mottakere av åndelig veiledning. Den gjør det veldig tydelig at din «synd» og din gave er to sider av samme sak, og at du ikke fullt ut kan konfrontere én uten også å konfrontere den andre. Dette verktøyet har forandret mange liv. 21. Brueggemann, Walter, Theology of the Old Testament (Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 1999), 61f. «Israels religion er uopphørlig pluralistisk, og derved er tekstene det også», ifølge både Brueggemann og professor Rainer Albertz. 22. Rohr, Richard, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Cincinnati, Ohio: St. Anthony Messenger Press), 195f. Ifølge fransiskanere behøvde ikke Jesus å få Gud til å skifte mening om menneskeheten, men han kom for å få menneskene til å skifte mening om Gud. 23. Moore, Robert, Facing the Dragon (Wilmette, Ill.: Chiron, 2003), 68f. 24. Hopkins, Gerhard Manley, «That Nature is a Heraclitean Fire and the Comfort of the Resurrection», Poems and Prose (New York: Penguin, 1984), 65f. 25. Merton, Thomas, New Seeds of Contemplation (New York: New Directions, 1962), passim. Mertons beskrivelse av begrepene sant selv og falskt selv har blitt en grunnleggende del av moderne åndelighet og har oppklart for mange hva det selvet er som ifølge Jesus må «dø», og hva det selvet er som lever for evig. 26. Jung, Carl G., The Collected Works of C. G. Jung, vol. 1, Psychiatric Studies (Princeton, N.j.: Princeton University Press, 1980), 483. 27. Christiansen, Michael, og Jeffery Wittung, Partakers of the Divine Nature (Madison, N.J.: Fairleigh Dickinson University, 2007). Den menneskelige guddommeliggjøringsprosessen, eller theosis, er for meg selve kjernen i hva det kristne budskapet betyr, men den har blitt fryktet og underutviklet i vestlige kirker. 28. Clement, Olivier, The Roots of Christian Mysticism: Texts from the Patristic Era with Commentary (London: New City, 2002). Denne fremragende og dype boken er det verdt å lese flere ganger, da den åpenbarer hvor lite de vestlige kirkene studerte de østlige kirkefedrene eller den tidlige perioden i det hele tatt. 29. Wordsworth, William, «Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood», Immortal Poems of the English Language (New York: Washington Square), 260f.

215


Noter

30. Generalaudiens, pave Johannes Paul II, 28. juni, 1999. 31. Gulley, Philip, og James Mulholland, If Grace Is True (New York: HaperCollins, 2004). 32. Pearce, Joseph Chilton, The Biology of Transcendence (Rochester:, Vt.: Park Street Press, 2002); Newberg, Andrew, Why God Won’t Go Away (New York: Ballantine Books, 2002). 33. Butcher, Carmen Adevedo, The Cloud of Unknowing (Boston: Shambhala, 2009). Denne nye oversettelsen av en tidløs klassiker kan tjene som det manglende mellomleddet for både moderne fundamentalisme og ateisme, som lider av samme mangel. 34. Eliot, T.S. «The Dry Salvages,» For Quartets (New York: Harcourt, Brace & World, 1971), 39. 35. Rohr, Richard, Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (New York: Crossroad), 1999. 36. Augustin, Bekjennelser, bok 10, 27, hovedsakelig min oversettelse. 37. Merton, Thomas, New Seeds of Contemplation (New York: New Directions, 1961), 297. 38. Men as Learners and Elders, eller M.A.L.Es, er vårt mannlige spiritualitetskurs som tilbyr menn overgangsritualer og «mannlig berikelse» verden over. Se http://malespirituality.org. 39. Center for Action and Contemplation ble grunnlagt i Albuquerque, New Mexico, i 1987 for å hjelpe mennesker som arbeider for sosial forandring, til å utvikle et rikt indre liv; vi har alltid sagt at det viktigste ordet i vår lange tittel er «and». Se http://cacradicalgrace.org. 40. McLaren, Brian, Phyllis Tickle, Shane Claiborne, Alexie Torres Fleming, og Richard Rohr, «Emerging Christianity» (2010) og «Emerging Church» (2009), konferanseopptak, tilgjengelige på http://cacradicalgrace.org. 41. Sardello, Robert, Silence: The Mystery of Wholeness (Berkeley, Calif.: Goldenstone Press, 2008); Picard, Max, The World of Silence (Washington D.C.: Regnery Gateway, 1988). 42. Rohr, Richard, The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (New York: Crossroad, 2009). 43. Merton, Thomas, Collected Poems (New York: New Directions, 1977), 279f.

216


Litteratur

Armstrong, Karen. The Bible: The Biography. London: Atlantic Books, 2007. Becker, Ernest. The Denial of Death. New York: Free Press, 1973. Bly, Robert. The Sibling Society. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1996. Bourgeault, Cynthia. Centering Prayer and Inner Awakening. Cambridge, Mass.: Cowely, 2004. Buhlmann, Walbert. The Coming of the Third Church. Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1980. Butcher, Carmen Acevedo. The Cloud of Unknowing with the Book of Privy Council: A New Translation. Boston: Shambhala, 2009. Campbell, Joseph (ed.). The Portable Jung. New York: Penguin, 1971. Chodron, Pema. Start Where You Are: A Guide to Compassionate Living, Boston: Shambhala, 2001. Comfortable with Uncertainty: 108 Teachings. Boston: Shambhala, 2006. Eberle, Scott. The Pinal Crossing. Big Pine, Calif.: Lost Borders Press, 2006. Fowler, James. Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. San Francisco: Harper San Francisco, 1995. Frankl, Viktor. Man’s Search for Meaning. New York: Washington Square Press, 1984. Freeman, Laurence. Jesus: The Teacher Within. New York: Contin­uum International, 2000. Girard, Rene. The Girard Reader. (J. Williams, ed.). New York: Crossroad, 1996. Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1997. Grant, Robert. The Way of the Wound: A Spirituality of Trauma and Transformation. Burlingame, Calif.: private publisher, 1998. Gulley, Philip, and James Mulholland. If Grace Is True: Why God Will Save Every Person. San Francisco: Harper San Francisco, 2003. Gunn, Robert Jingen. Journeys into Emptiness: Dogen, Merton, Jung and the Quest for Transformation. New York: Paulist Press, 2000.

217


Litteratur

Hagberg, Janet. Real Power: The Stages of Personal Power in Organi­zations. Minneapolis, Minn.: Winston, 1984. Hanna, Charles Bartruff. The Face of the Deep: The Religious Ideas of C. G. Jung. Philadelphia: Westminister Press, 1967. Hart, Tobin. From Information to Transformation: Education for the Evolution of Consciousness. New York: Lang, 2001. Hillman, James. The Soul’s Code: In Search of Character and Calling. New York: Warner Books, 1996. Hollis, James. The Middle Passage: From Misery to Meaning in Midlife. Toronto: Inner City Books, 1993. Finding Meaning in the Second Half of Life: How to Finally, Really Grow Up. New York: Gotham Books, 2006. Inchausti, Robert. Subversive Orthodoxy: Outlaws, Revolutionaries, and Christians in Disguise. Grand Rapids, Mich.: Brazos Press, 2005. James, William. The Varieties of Religious Experience. New York: Random House, 1999. (Originally published 1902.) Johnson, Robert. Transformation: Understanding the Three Levels of Masculine Consciousness. San Francisco: Harper San Francisco, 1991. Inner Gold: Understanding Psychological Projection. Kihei, Hawaii: Koa Books, 2008. Johnston, William. “Arise, My Love...”: Mysticism for a New Era. Maryknoll, N.Y.: Orbis, 2008. Julian of Norwich. (E. Colledge and J. Walsh, trans.). Julian of Norwich: Showings (Classics of Western Spirituality). New York: Paulist Press, 1977. Jung, Carl G. The Collected Works of C. G. Jung. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980. Katie, Byron. Loving What Is: Four Questions That Can Change Your Life. New York: Three Rivers Press, 2002. A Thousand Names for Joy: Living in Harmony with the Way Things Are. New York: Harmony, 2007. Kegan, Robert. In over Our Heads: The Mental Demands of Modem Life. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. Kelsey, Morton. Discernment: A Study in Ecstasy and Evil. New York: Paulist Press, 1978. Lane, Belden. The Solace of Fierce Landscapes: Exploring Desert and Mountain Spirituality. New York: Oxford University Press, 1998.

218


Litteratur

Levinson, Daniel. The Season of a Man’s Life. New York: Knopf, 1978. Loy, David. Nonduality: A Study in Comparative Philosophy. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1988. Marion, Jim. Putting on the Mind of Christ: The Inner Work of Spirituality. Charlottesville, Va.: Hampton Roads, 2000. Matthew, Iain. The Impact of God: Soundings from St. John of the Cross. London: Hodder and Stoughton, 1995. McColman, Carl. The Big Book of Christian Mysticism: The Essen­tial Guide to Contemplative Spirituality. Charlottesville, Va.: Hampton Roads, 2010. McLaren, Brian. A Generous Orthodoxy. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2004. A New Kind of Christianity: Ten Questions That Are Trans­forming the Faith. New York: HarperCollins, 2010. Miller, William. Make Friends with Your Shadow: How to Accept and Use Positively the Negative Side of Your Personality. Minneapolis, Minn.: Augsburg, 1981. Your Golden Shadow: Discovering and Fulfilling Your Undevel­oped Self. San Francisco: Harper San Francisco, 1989. Moore, Robert. Facing the Dragon: Confronting Personal and Spiritual Grandiosity. Wilmette, Ill.: Chiron, 2003. Murphy, Desmond. A Return to Spirit After the Mythic Church. New York: Crossroad, 1997. Naranjo, Claudio. The Divine Child and the Hero: Inner Mean­ing in Children’s Literature. Nevada City, Calif.: Gateways, 1999. Needleman, Jacob. Time and Soul: Where Has All the Meaningful Time Gone—and Can We Get It Back? San Francisco: Berrett-Koehler, 2003. Newberg, Andrew. Why We Believe What We Believe: Uncovering Our Biological Need for Meaning, Spirituality, and Truth. New York: Free Press, 2006. O’Murchu, Diarmuid. Quantum Theology. New York: Crossroad, 1997. Palmer, Parker. A Hidden Wholeness. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. Panikkar, Raimon. A Dwelling Place for Wisdom. Louisville, Ky.: Westminster/ John Knox Press, 1993. Christophany: The Fullness of Man. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2004. Pearce, Joseph Chilton. Spiritual Initiation and the Breakthrough of Consciousness. Rochester, Vt.: Park Street Press, 1981. Pearson, Carol. The Hero Within: Six Archetypes We Live By. New York: Harper & Row, 1986.

219


Litteratur

Plotkin, Bill. Soulcraft: Crossing into Mysteries of Nature and Psyche. Novato, CA: New World Library, 2003. Nature and the Human Soul: Cultivating Wholeness and Com­munity in a Fragmented World. Novato, CA: New World Library, 2008. Smith, Cyprian. The Way of Paradox. London: Darton, Longman and Todd, 2004. Smith, Huston, Forgotten Truth. San Francisco: Harper San Francisco, 1976. St. John of the Cross. Living Flame of Love. (E. Peers, ed. and trans.). New York: Triumph Books, 1991. Stein, Murray. In Midlife: A Jungian Perspective. Dallas, Tex.: Spring Publications, 1994. Tarnas, Richard. The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View. New York: Ballantine Books, 1991. Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, Mass.: Belknap Harvard, 2007. Toolan, David. At Home in the Cosmos. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2003. Tracy, David. Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology. New York: Seabury Press, 1979. Tugwell, Simon. Ways of Imperfection: An Exploration of Christian Spirituality. Springfield, Ill.: Templegate, 1985. Underhill, Evelyn. The Ways of the Spirit. New York: Crossroad, 1993. Watts, Alan. Behold the Spirit: A Study in the Necessity of Mystical Religion. New York: Vintage Books, 1972. Whyte, David. The Three Marriages: Reimagining Work, Self and Relationship. New York: Riverhead Books, 2009. Wilber, Ken. The Essential Ken Wilber: An Introductory Reader. Boston: Shambhala, 1998. The Simple Feeling of Being: Embracing Your True Nature. Boston: Shambhala, 2004. Integral. Spirituality: A Startling New Role for Religion in the Modern and Postmodern World. Boston: Shambhala, 2006. Wilber, Ken, Jack Engler, and Daniel Brown. Transformations of Consciousness: Conventional and Contemplative Perspectives on Development. Boston: New Science Library, 1986. Xavier, N. S. The Two Faces of Religion: A Psychiatrist’s View. Tuscaloosa, Ala.: Portals, 1987.

220


Om forfatteren

P. Richard Rohr er fransiskanerpater i New Mexico-provinsen i USA. I 1987 grunnla han Center for Action and Contemplation i Albaquerque i New Mexico, hvor han fortsatt tjener som forstander. Han har skrevet over 20 bøker, mange av dem oversatt til en rekke språk. Internasjonalt er Richard kjent som taler og foredragsholder for tusenvis av mennesker hvert år, og han har besøkt ulike steder i Europa, Asia, Australia og Sør-Afrika. Blant temaene han underviser i, kan nevnes: en voksen kristen spiritualitet, Skriften som frigjøring, mannsspiritualitet, politikk og spiritualitet, omsorg for natur og skaperverk, fransiskanertradisjonen, religionsdialog og enneagrammet. P. Richard Rohr bruker alle disse ulike plattformene for å kommunisere et livsforvandlende budskap basert på evangeliene. P. Rohr er også velkjent for sin videoundervisning og sine artikler i tidsskriftet Radical Grace, som utgis av senteret hvor han arbeider. Han bidrar også jevnlig for magasiner som Sojourners og Tikkun. Mer om Richard Rohrs arbeid og Center for Action and Contemplation finnes på http://cacradicalgrace.org.

221


Profile for St Olav Forlag

Å falle oppover  

Richard Rohr

Å falle oppover  

Richard Rohr