Page 7

KAPITTEL 13……………… s. 48 Om ydmykhetens kjennetegn; når den er fullkommen og når den er ufullkommen. KAPITTEL 14………………… s. 50 Om den ufullkomne ydmykhet som en forutsetning for fullkommen ydmykhet i dette liv. KAPITTEL 15……………… s. 52 Et bevis på at de tar feil, som tror at erkjennelsen av menneskets elendighet er det beste motiv for ydmykhet. KAPITTEL 16……………… s. 54 Om at en synder som virkelig har omvendt seg, og er blitt kalt til det kontemplative liv, meget raskt vil nå frem til fullkommenhet gjennom kontemplasjon, fordi dette er den sikreste måte å oppnå Guds tilgivelse for alle synder. KAPITTEL 17……………… s. 56 Om at en ekte kontemplativ ikke involverer seg i det aktive liv eller noe av det som foregår omkring, ikke en gang for å forsvare seg mot anklager. KAPITTEL 18……………… s. 58 Om hvordan aktive mennesker, av mangel på forståelse, den dag i dag fremdeles kritiserer de kontemplative, akkurat som Marta anklaget Maria. KAPITTEL 19……………… s. 59 En kort forsvarstale der forfatteren formaner de kontemplative at de må unnskylde de aktive som klager på dem.

5

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky