Page 31

væren, som den mest dyrebare gave du har, til Gud. Men jeg må igjen minne deg på at du må være sikker på at din bevissthet er naken, så du ikke blir offer for vrangforestillinger. I den grad din bevissthet virkelig er naken, vil du til å begynne med oppleve det som forferdelig smertefullt å hvile i denne tilstanden over tid. Dette, som jeg før har forklart, kommer av at dine intellektuelle evner ikke finner noen næring. Men det gjør ingenting, faktisk gleder det meg at du har det slik. Bare forsett. La dem bare faste fra sin naturlige higen etter å finne svar på alt. Det stemmer det som sies, at mennesket har en medfødt tilbøyelighet til å samle kunnskap. Men det er likevel også sant at ingen medfødt eller tilegnet kunnskap vil føre mennesket til erfaringen av å smake Gud på det åndelige plan, for dette er ren nådegave. Og derfor vil jeg sterkt anbefale deg at du heller søker erfaring enn kunnskap. På grunn av ditt hovmod vil det alltid være fare for at kunnskaper kan føre deg bak lyset, men denne milde, indre opplevelsen av kjærlighet vil aldri føre deg vill. Kunnskap avler lett falske ideer, men kjærligheten bygger opp.25 Kunnskapen krever masse slit, men kjærligheten er full av hvile.

25 Kfr. 1 Kor 8,1 (o.a.)

221

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky