Page 30

Kapittel 23

d

Kristus viser veien til den dype, åndelige erfaring av Guds kjærlighet. Kristi liv er et mektig eksempel på alt jeg har forsøkt å si. Om det ikke hadde vært noen større fullkommenhet mulig i dette liv enn å se og elske ham i hans menneskelige skikkelse, tror jeg ikke han, så lenge tiden eksisterer her på jorden, ville ha steget opp til himmelen, ei heller trukket sitt fysiske nærvær bort fra sine jordiske venner som hadde ham så kjær. Men en enda høyere fullkommenhet er mulig for mennesket i dette liv: den rene åndelige erfaring av å elske ham i hans guddommelighet. Det var på grunn av dette at han sa til sine disipler, som ikke ville gi slipp på ham i hans nærværende fysisk-legemlige form (akkurat som du vegrer deg for å gi slipp på dine subtile intellektuelle evners spekulative refleksjoner), at det var til deres eget beste at han måtte trekke sitt fysiske nærvær bort fra dem. Han sa: «Det er nødvendig for dere at jeg går bort»,24 og med det mente han: «Det er nødvendig for dere at jeg skiller lag med dere i min fysisk-legemlige form.» Den hellige kirkefader Augustin har følgende kommentar til disse ordene: «Om ikke hans menneskelige skikkelse hadde blitt tatt bort fra våre legemlige øyne, ville vår kjærlighet til ham i hans guddommelighet aldri kunnet feste seg til våre åndelige øyne.» Og derfor sier jeg deg at det på et visst tidspunkt er nødvendig å gi avkall på den resonnerende meditasjonen og lære seg til å smake noe av den dype, åndelige erfaringen av Guds kjærlighet. Om du stoler på at Guds nåde vil styre og lede deg, vil du, om du følger den vei jeg har skissert i denne boken, oppleve denne dype erfaringen av hans kjærlighet. Det krever at du alltid og overalt streber etter å nå frem til den nakne bevissthet om deg selv, og uten opphør gir din 24 Kfr. Joh 16,7 (o.a.)

220

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky