Page 29

Kapittel 22

d

Fra den menneskelige forstandens begrensninger til den enkle, åndelige bevissthet om Gud. Følg godt med! Her er de tegn du ba om. Om du har erfart disse, vil du være i stand til å bedømme (i alle fall delvis) ektheten og innholdet av det kall nåden vekker deg til; du vil føle den berøre deg i ditt indre når du utfører dine åndelige øvelser, og i det ytre når du leser eller hører om kontemplasjon. Vanligvis er det få mennesker som blir så entydig berørt og bekreftet i kontemplasjonens nåde, at de allerede i begynnelsen får en umiddelbar og ekte erfaring av alle disse tegnene på en gang. Men om du mener du virkelig har erfart ett eller to av dem, prøv da disse tegnene for deg selv i forhold til de gitte, faste kriterier, som er Bibelen, din skriftefar og din egen samvittighet. Om du føler at alt dette fører til samme positive svar, da er tiden inne til å forlate all spekulativ argumentasjon og de dype, fantasirike refleksjonene rundt subtilitetene i din eller Guds væren, samt alt som berører det du selv bedriver eller hvordan Gud virker. Før næret disse ting ditt intellekt og ledet deg videre fra den verdslige, materialistiske eksistens til kontemplasjonens dørstokk. Men fantasien og forstanden har lært deg alt de vet, og nå må du lære å overgi deg fullstendig til den enkle, åndelige bevisstheten om deg selv og Gud.

219

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky