Page 21

Innledning Min kjære venn i Gud, jeg ber deg innstendig om å være våken og oppmerksom på den vei du går og som er ditt kall. Og takk Gud for at han har kalt deg, slik at du ved hjelp av hans nåde kan stå fast i møtet med dine fienders mange slags subtile angrep, de som kommer utenfra såvel som de innenfra. Da vil du vinne det evige livs lønn. Amen.

19

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky