Page 14

KAPITTEL 64…………… s. 139 Om de to primære egenskapene fornuft og vilje, og hvordan disse fungerte før syndefallet. KAPITTEL 65…………… s. 140 Om den første av de sekundære egenskaper: fantasien; hvordan den fungerer og hvordan den er skadet på grunn av arvesynden. KAPITTEL 66…………… s. 141 Om den andre av de sekundære egenskaper: følelsen; hvordan den fungerer og hvordan den er skadet på grunn av syndefallet. KAPITTEL 67…………… s. 143 Uvitenhet om hvordan åndskreftene fungerer kan lett føre til avsporinger når den veiledning som gis i kontemplasjonen blir misforstått, og hvordan et menneske gjennom Guds nåde blir nesten guddommelig. KAPITTEL 68…………… s. 145 Om at ingensteds når det gjelder tid og rom, er allesteds i åndelige forstand, og at ens overfladiske jeg vil latterliggjøre kontemplasjonen som spilt tid. KAPITTEL 69…………… s. 147 Hvordan et menneskes kjærlighet blir forvandlet på en vidunderlig måte i denne indre erfaring av intethet og ingensteds. KAPITTEL 70…………… s. 149 Likesom vi begynner å forstå det åndelige der våre kunnskaper om det sansbare slutter, slik vil vi også lettest nå frem til den høyest mulige erkjennelse av Gud i dette liv ved nådens hjelp, der kunnskapene om det åndelige slutter. 12

Profile for St Olav Forlag

En sky av ikkeviten  

En sky

En sky av ikkeviten  

En sky