Page 1


Originalutgave: © 2011 Anno Domini Publishing www.ad-publishing.com Tekst © 2011 Angela M. Burrin Illustrasjon © 2011 Maria Cristina Lo Cascio Norsk utgave: © 2011 St. Olav forlag www.stolavforlag.no Oversatt av Kristine Dingstad ISBN: 978-82-7024-240-5 Bibelsitater er hentet fra Det Norske Bibelselskaps utgave av 1978/1985.


Barnas egen bok om

messen av Angela M. Burrin illustrert av Maria Cristina Lo Cascio


Jesus venter på deg! Før vi begynner Gud sendte engelen Gabriel til Maria. Engelen sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»

J

Luk 1,26-31

Jesus er vennen din og elsker deg. Han venter på å møte deg i messen!

Det kan være vanskelig å vente, særlig når man vet at det skal skje noe

veldig spesielt. Etter at Adam og Eva spiste av den forbudte frukten, lovet Gud Fader å sende sin eneste Sønn for å frelse menneskene fra deres synder. Folket i Det gamle testamente, som Abraham, Moses og David, ventet i tusenvis av år på at Jesus skulle komme. Så en dag sendte Gud en engel med et budskap til en ung kvinne som het Maria. Han ville at hun skulle bli moren til Sønnen hans. Og Maria svarte ja! Ventetiden var over, og Jesus ble født i Betlehem.

Også din himmelske Far og Den Hellige Ånd venter på å møte deg i

messen. Den Hellige Treenighet er en kjærlighetsfamilie. Også du er en del av den familien! I messen samles hele kjærlighetsfamilien. Katolikker i hele verden går i kirken for å feire messe. Alle kommer for å feire Jesu kjærlighet.

De første kristne feiret messe i hjemmene sine. Nå feires det messer hver

dag i kirker og kapeller over hele verden!

Jesus er glad for at du kommer i messen. I dag skal du motta Jesus i

eukaristien. «Så kan jeg gå til Herrens alter, til Gud, min glede og jubel …» Sal 43,3 6


7


Bønner Korsets tegn

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Ære være

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

42


Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

43


Hill deg, maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Bønn foran krusifikset

Jeg tilber deg, Kristus, og lovpriser deg, fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden. Amen.

44


Bønn til Verneengelen min

Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.

Angerbønn

Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. Ved å velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har jeg syndet mot deg som jeg skulle elske over alle ting. Med din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd, og alt som måtte lede meg til synd. Amen. 45


Profile for St Olav Forlag

Barnas egen bok om messen  

Barnas egen bok om messen

Barnas egen bok om messen  

Barnas egen bok om messen