Page 1


Messesteder Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme XR XD XK XL XJ XN VD XA XC UX VA UZ VB VV VS VT UR UV VH UE UK UB UN

Namsos Steinkjer Levanger Tautra Munkeby Stjørdal Trondheim Ørlandet Frøya Kristiansund Tingvoll Surnadal Tiller Løkken Verk Støren Oppdal Molde Vestnes Åndalsnes Ålesund Sykkylven Ulsteinvik Volda

TZ TY TX TV TB SV UC UB TF SN TS TT TL SC RE RF RH RZ RA RB PX PN PC PE PK LS LY LH NP NN NL NV KT PA KE KH KD JR HZ HH JC HS HA HB HJ CV BC AK AD AA AR AX DA BL

Eid Florø Førde Loen (Stryn) Leirvik (Sogn) Vik Sogndal Øvre Årdal Voss Bergen Odda Sauda Stord Haugesund Stavanger Sandnes Jørpeland Egersund Flekkefjord Farsund Mandal Kristiansand Arendal Risør Kragerø Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Dalen (Telemark) Drangedal Notodden Kongsberg Rjukan og Hovin Drammen Hønefoss Hallingdal Valdres Otta Alvdal Gjøvik Lillehammer Hamar Elverum Kongsvinger Jessheim Lillestrøm Askim Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Oslo Asker og Bærum


katolsk almanakk

2017


Denne almanakk tilhører:

Navn: ……………………………………………………………………………………… Adresse: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Postnr:………………………… Poststed: ……………………………………………… Telefon: …………………………………………………………………………………… E-post: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Innehaveren av denne almanakk er katolikk. Ved alvorlige ulykker, vennligst kontakt en katolsk prest. Se telefonnumre i adressedelen bakerst i almanakken. Katolsk almanakk 2017 © St. Olav forlag Akersveien 5, 0177 Oslo Redaksjonell tekst- og tallknusing: Mats Tande, Kristine Dingstad Sats og grafisk utforming: Peter Bjerke


Om almanakken Kalenderseksjonen inneholder ukesoppslag og liturgiske tekster for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2016 til ut året 2017. Dager med kirkeplikt står i rød skrift. STORE BOKSTAVER angir fester eller høytider. Liturgiske farger er angitt i kursiv, dessuten markerer Ⓗ Høytid, Ⓕ Fest og minnedag (Ⓜ obligatorisk og Ⓥ valgfri). Lesninger er angitt med: ① 1. lesning, Ⓢ gradualsalme, ② 2. lesning samt Ⓔ Evangelium. Hvis en valgfri minnedag har obligatoriske lesninger, markeres dette med Ⓛ. I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen enn i resten av landet. Adresseseksjonen er lagt opp som adresseboken «Den katolske kirke i Norge 20…». Oversikten er geografisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftstnivå. En alfabetisk menighetsoversikt og innholdsfortegnelse finnes bakerst i boken. Adressedelen er oppdatert per 24. august 2016 og samkjørt mot opplysningene på www.katolsk.no. Nettsidene oppdateres fortløpende og tjener som primærkilde for kontaktinformasjon i Kirken i Norge. For at informasjonen skal være oppdatert, ber vi om at om endringer sendes per e-post til it@katolsk.no, eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme

Av plasshensyn brukes kun den norske felleskalenderen etter generelle retningslinjer fra Norsk katolsk bisperåd, og omfatter f.eks. ikke de forskjellige ordenenes særkalendere. Det henvises til www.katolsk.no/praksis/kirkearet for komplette kalendere der disse elementene også er tatt med. Redaksjonen for denne kalenderen har måttet avslutte sitt arbeid tidlig på året, og den foreliggende liturgiske kalenderen har av den grunn ikke rukket å bli offisielt godkjent av Norsk katolsk bisperåd.


Noen korte katolske bønner Angelus Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd. Hill deg, Maria... Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord. Hill deg, Maria... Og Ordet ble kjød. Og tok bolig blant oss. Hill deg, Maria... Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter. La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. Regina cœli (bes i stedet for Angelus i påsketiden) Fryd deg, du himmeldronning, Halleluja! For han som du ble verdig til å bære, Halleluja! Han er oppstanden som han sa, Halleluja! Be for oss til Gud, Halleluja! Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja! For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja! Kom, Hellige Ånd Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Bønn til verneengelen Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.


Liturgisk kalender i elektronisk format De liturgiske kalenderne for Den katolske kirke i Norge kan lastes ned i elektronisk format via QR-koder (2-dimensjonale strekkoder, for smarttelefoner/iPhone og lignende). Det finnes tre forskjellige kalendere. Tilsammen utgjør de en komplett kalender. Inndelingen i tre er gjort for at man for eksempel skal kunne hente dagens tekstlesningsreferanse men ikke tidebønnangivelse. Velg mellom følgende varianter:

Lesninger Messer Tidebønner

Det liturgiske år 2017: Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I 6. januar Herrens åpenbaring 1. mars Askeonsdag 9. april Palmesøndag 13. april Skjærtorsdag 14. april Langfredag 15. april Påskeaften 16. april Påskedag 25. mai Kristi Himmelfart 4. juni Pinsedag 11. juni Festen for Den Hellige Treenighet 18. juni Festen for Kristi legeme og blod 23. juni Jesu Hjertefest 24. juni Jomfru Marias rene hjerte 26. november Siste søndag i kirkeåret: Kristi Kongefest 3. desember 1. søndag i advent


LITURGISK TABELL År

S*

F*

Aske­ onsdag

Påske

2016 2017 2018 2019 2020

C A B C A

II I II I II

10. 02 01. 03 14. 02 06. 03 26. 02

27. 03 16. 04 01. 04 21. 04 12. 04

05. 05 25. 05 10. 05 30. 05 21. 05

2021 2022 2023 2024 2025 2026

B C A B C A

I II I II I II

17. 02 02. 03 22. 02 14. 02 05. 03 18. 02

04. 04 17. 04 09. 04 31. 03 20. 04 05. 04

13. 05 26. 05 18. 05 09. 05 29. 05 14. 05

S* = Søndager

F* = Ferialdager

Kristi himmelfart


Uker i det alminnelige kirkeår Før fastetiden Første søndag i Advent

Pinse

slutter tirsd. før askeonsdag

Etter påsketiden

begynner mand. etter uke pinsedag

uke

15. 05 04. 06 20. 05 09. 06 31. 05

27. 11 03. 12 02. 12 01. 12 29. 11

09. 02 28. 02 13. 02 05. 03 25. 02

5 8 6 8 7

16. 05 05. 06 21. 05 10. 06 01. 06

7 9 7 10 9

23. 05 05. 06 28. 05 19. 05 08. 06 24. 05

28. 11 27. 11 03. 12 01. 12 30. 11 29. 11

16. 02 01. 03 21. 02 13. 02 04. 03 17. 02

6 8 7 6 8 6

24. 05 06. 06 29. 05 20. 05 09. 06 25. 05

8 10 8 7 10 8


Januar 1 sø 2 ma 3 ti 4 on 5 to 6 fr 7 lø 8 sø 9 ma 10 ti 11 on 12 to 13 fr 14 lø 15 sø 16 ma 17 ti 18 on 19 to 20 fr 21 lø 22 sø 23 ma 24 ti 25 on 26 to

Februar

Første nyttårsdag Uke 52

1 on

Uke 1

2 to 3 fr

20 4 lø

5 sø

6 ma

8 on

Uke 2

9 to

10 fr

11 lø

12 sø

13 ma

Uke 7

14 ti

15 on

Uke 3

16 to 17 fr

18 lø

19 sø

20 ma

Uke 8

21 ti

22 on

Uke 4

23 to

24 fr

25 lø

26 sø

27 ma

28 lø

28 ti

29 sø 31 ti

Uke 6

7 ti

27 fr

30 ma

Uke 5

Uke 5

Fastelavn

Uke 9


Mars 1 on

Askeonsdag

April Uke 9

2 to

1 lø

Uke 13

2 sø

3 fr

3 ma

4 lø

4 ti

017 5 on

5 sø

6 ma

Uke 10

6 to

7 ti

7 fr

8 on

8 lø

9 to

9 sø

10 fr

10 ma

11 lø

11 ti

Palmesøndag Uke 15

12 on

12 sø

13 ma

Uke 14

Uke 11

13 to

Skjærtorsdag

14 ti

14 fr

15 on

15 lø

Påskeaften

16 to

16 sø

Første påskedag

17 fr

17 ma

18 lø

18 ti

Uke 12

20 to

21 ti

21 fr

22 on

22 lø

23 to

23 sø

24 fr

24 ma

25 lø

25 ti

26 on

26 sø

27 ma 28 ti

Uke 13

27 to 28 fr

29 on

29 lø

30 to

30 sø

31 fr

Andre påskedag Uke 16

19 on

19 sø

20 ma

Langfredag

Uke 17


Mai 1 ma

Juni

Arbeidernes dag Uke 18

2 ti 3 on 4 to 5 fr 6 lø 7 sø 8 ma 9 ti 10 on 11 to 12 fr 13 lø 14 sø 15 ma 16 ti 17 on 18 to 19 fr 20 lø 21 sø 22 ma 23 ti 24 on 25 to 26 fr

3 lø

31 on

Pinseaften

20 4 sø

Første pinsedag

5 ma

Andre pinsedag

Uke 23

6 ti

7 on

Frigjøringsdag 1945 Uke 19

8 to

9 fr

10 lø

11 sø

12 ma

Uke 24

13 ti

14 on

Uke 20

15 to

16 fr

17 lø

Grunnlovsdag

18 sø

19 ma

Uke 25

20 ti

21 on

Uke 21

22 to

23 fr

24 lø

Kristi Himmelfartsdag

25 sø

26 ma 27 ti

28 on

28 sø 30 ti

Uke 22

2 fr

27 lø 29 ma

1 to

Uke 22

29 to 30 fr

Uke 26


Juli 1 lø

August Uke 26

2 sø 3 ma

1 ti

Uke 27

3 to

017 4 ti

4 fr

5 on

5 lø

6 to

6 sø

7 fr

7 ma

8 lø

8 ti

Uke 28

10 to

11 ti

11 fr

12 on

12 lø

13 to

13 sø

14 fr

14 ma

15 lø

15 ti

Uke 29

18 ti

17 to

18 fr

19 on

19 lø

20 to

20 sø

21 fr

21 ma

22 lø

22 ti

Uke 30

24 to

25 ti

25 fr

26 on

26 lø

27 to

27 sø

28 fr

28 ma

29 lø

29 ti 30 on

30 sø 31 ma

Uke 34

23 on

23 sø

24 ma

Uke 33

16 on

16 sø

17 ma

Uke 32

9 on

9 sø

10 ma

Uke 31

2 on

Uke 31

31 to

Uke 35


September 1 fr

Oktober Uke 35

2 lø 3 sø 4 ma 5 ti 6 on 7 to 8 fr 9 lø 10 sø 11 ma 12 ti 13 on 14 to 15 fr 16 lø 17 sø 18 ma 19 ti 20 on 21 to 22 fr 23 lø 24 sø 25 ma 26 ti

1 sø

Uke 39

2 ma

Uke 40

3 ti

20 Uke 36

4 on 5 to

6 fr

7 lø

8 sø

9 ma

Uke 41

10 ti

Uke 37

11 on

12 to

13 fr

14 lø

15 sø

16 ma

Uke 42

17 ti

Uke 38

18 on

19 to

20 fr

21 lø

22 sø

23 ma

Uke 43

24 ti

Uke 39

25 on

26 to

27 on

27 fr

28 to

28 lø

29 fr

29 sø

30 lø

30 ma 31 ti

Uke 44


November 1 on

Desember Uke 44

2 to

1 fr

Uke 48

2 lø

3 fr

3 sø

4 lø

4 ma

5 sø

5 ti

Første søndag i advent

017 6 ma

Uke 45

6 on

7 ti

7 to

8 on

8 fr

9 to

9 lø

10 fr

10 sø

11 lø

11 ma

12 sø

12 ti

13 ma

Uke 46

14 ti

Andre søndag i advent

13 on

15 on

15 fr

16 lø

17 fr

17 sø

18 lø

18 ma

19 sø

19 ti

Uke 47

Tredje søndag i advent

21 to

22 on

22 fr

23 to

23 lø

24 fr

24 sø

25 lø

25 ma

Første juledag

26 sø

26 ti

Andre juledag

27 ma

Uke 48

Uke 51

20 on

21 ti

28 ti

Uke 50

14 to

16 to

20 ma

Uke 49

Julaften, 4. søn. i advent

27 on 28 to

29 on

29 fr

30 to

30 lø 31 sø

Nyttårsaften

Uke 52


Januar 1 ma

Februar

Første nyttårsdag Uke 1

2 ti

1 to

Uke 5

2 fr

3 on

3 lø

4 to

4 sø

201

5 fr

5 ma

6 lø

6 ti

7 on

7 sø

8 ma

Uke 2

8 to

9 ti

9 fr

10 on

10 lø

11 to

11 sø

12 fr

12 ma

13 lø

13 ti

14 on

14 sø

15 ma

Uke 3

16 ti

17 lø

18 sø

19 fr

19 ma

20 lø

20 ti

Uke 4

Uke 8

22 to

23 ti

23 fr

24 on

24 lø

25 to

25 sø

26 fr

26 ma

27 lø

27 ti 28 on

28 sø

31 on

Askeonsdag

21 on

21 sø

30 ti

Uke 7

16 fr

18 to

29 ma

Fastelavn

15 to

17 on

22 ma

Uke 6

Uke 5

Uke 9


Mars 1 to

April Uke 9

2 fr

1 sø

Første påskedag

Uke 13

2 ma

Andre påskedag

Uke 14

3 lø

3 ti

4 sø

4 on

018 5 ma

Uke 10

6 ti

5 to

6 fr

7 on

7 lø

8 to

8 sø

9 fr

9 ma

11 on

11 sø

12 ma

Uke 11

12 to

13 ti

13 fr

14 on

14 lø

15 to

15 sø

16 fr

16 ma

17 lø

17 ti

Uke 16

18 on

18 sø

19 ma

Uke 12

20 ti

19 to

20 fr

21 on

21 lø

22 to

22 sø

23 fr

23 ma

24 lø

24 ti

25 sø

Uke 15

10 ti

10 lø

25 on

Palmesøndag

26 ma

Uke 17

Uke 13

26 to

27 ti

27 fr

28 on

28 lø

29 to

Skjærtorsdag

29 sø

30 fr

Langfredag

30 ma

31 lø

Påskeaften

Uke 18


Mai 1 ti

Arbeidernes dag

Juni Uke 18

2 on

1 fr

Uke 22

2 lø

3 to

3 sø

4 fr

4 ma

5 lø

5 ti

201 6 on

6 sø

7 ma 8 ti

Uke 19

Frigjøringsdag 1945

9 on 10 to

7 to

8 fr

9 lø

Kristi Himmelfartsdag

10 sø

11 fr

11 ma

12 lø

12 ti

Uke 20

14 to

15 ti

15 fr

16 on

16 lø

17 sø

Grunnlovsdag

18 fr

18 ma

19 lø

Pinseaften

20 sø

Første pinsedag

21 ma

Andre pinsedag

20 on

Uke 21

21 to

22 fr

23 on

23 lø

24 to

24 sø

25 fr

25 ma

26 lø

26 ti

27 on

27 sø Uke 22

28 to

29 ti

29 fr

30 on

30 lø

31 to

Uke 25

19 ti

22 ti

28 ma

Uke 24

13 on

13 sø

14 ma

17 to

Uke 23

Uke 26


Juli

August

1 sø

Uke 26

1 on

2 ma

Uke 27

2 to

3 ti

3 fr

4 on

4 lø

018 5 to

5 sø

6 fr

6 ma

7 lø

7 ti

Uke 28

10 ti

9 to

10 fr

11 on

11 lø

12 to

12 sø

13 fr

13 ma

14 lø

14 ti

Uke 29

16 to

17 ti

17 fr

18 on

18 lø

19 to

19 sø

20 fr

20 ma

21 lø

21 ti

Uke 30

24 ti

23 to

24 fr

25 on

25 lø

26 to

26 sø

27 fr

27 ma

28 lø

28 ti 29 on

29 sø 30 ma 31 ti

Uke 34

22 on

22 sø

23 ma

Uke 33

15 on

15 sø

16 ma

Uke 32

8 on

8 sø

9 ma

Uke 31

Uke 31

30 to 31 fr

Uke 35


September 1 lø

Oktober Uke 35

2 sø 3 ma

1 ma

Uke 40

2 ti Uke 36

3 on

201

4 ti

4 to

5 on

5 fr

6 to

6 lø

7 fr

7 sø

8 lø

8 ma

9 sø

9 ti

10 ma

Uke 37

10 on

11 ti

11 to

12 on

12 fr

13 to

13 lø

14 fr

14 sø

15 lø

15 ma

16 sø

16 ti

17 ma

Uke 38

18 ti

Uke 42

17 on

18 to

19 on

19 fr

20 to

20 lø

21 fr

21 sø

22 lø

22 ma

23 sø

23 ti

24 ma

Uke 41

Uke 39

Uke 43

24 on

25 ti

25 to

26 on

26 fr

27 to

27 lø

28 fr

28 sø

29 lø

29 ma

30 sø

30 ti 31 on

Uke 44


November 1 to

Desember Uke 44

2 fr

1 lø 2 sø

3 lø

3 ma

4 sø

4 ti

Uke 48 Første søndag i advent

018 5 ma

Uke 45

6 ti

5 on

6 to

7 on

7 fr

8 to

8 lø

9 fr

9 sø

10 lø

10 ma

11 sø

11 ti

12 ma

Uke 46

13 to

14 on

14 fr

15 to

15 lø

16 fr

16 sø

17 lø

17 ma

18 sø

18 ti

Uke 47

20 ti

Andre søndag i advent Uke 50

12 on

13 ti

19 ma

Uke 49

Tredje søndag i advent Uke 51

19 on

20 to

21 on

21 fr

22 to

22 lø

23 fr

23 sø

Fjerde søndag i advent

24 lø

24 ma

Julaften

25 sø

25 ti

Første juledag

26 on

Andre juledag

26 ma 27 ti

Uke 48

Uke 52

27 to

28 on

28 fr

29 to

29 lø

30 fr

30 sø 31 ma

Uke 1


November 2016

21

Hvit – Ⓜ Jomfru Marias fremstilling i templet ① Sak 2,14–17 Ⓢ Luk 1,46–47.48–49.50–51.52–53.54–55 Ⓔ Matt 12,46–50

22

Rød – Ⓜ Den hellige Cecilia ① Åp 14,14–20 Ⓢ Sal 96(95),10.11–12.13 Ⓔ Luk 21,5–11

23

Rød – Ⓥ (Den hellige Klemens I) Hvit – Ⓥ (Den hellige Kolumban) Grønn – ① Åp 15,1–4 Ⓢ Sal 98(97),1.2–3ab.7–8.9 Ⓔ Luk 21,12–19

24

Rød – Ⓜ Den hellige Andreas Dung–Lac og hans ledsagere ① Åp 18,1–2.21–23;19,1–3.9a Ⓢ Sal 100(99),2.3.4.5 Ⓔ Luk 21.20–28

Mandag

Tirsdag

Onsdag

To r s d a g


Uke 47 Hvit – Ⓜ Den salige Niels Steensen ① Åp 20,1–4.11–21,2 Ⓢ Sal 84(83),3.4.5–6a+8a Ⓔ Luk 21,29–33

25

Fredag

Hvit – Ⓥ (Den salige jomfru Maria) Grønn – ① Åp 22,1–7 Ⓢ Sal 95(94),1–2.3–5.6–7 Ⓔ Luk 21,34–36

26

Lørdag

Tidebønn for uke 1, vol. I Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I Fiolett – 1. søndag i advent ① Jes 2,1–5 Ⓢ Sal 122(121) ② Rom 13,11–14 Ⓔ Matt 24,37–44

27

Søndag


November/desember 2016

28

Fiolett – ① Jes 2,1–5 Ⓢ Sal 122(121),1–2.3–4a.(4b–5.6–7) 8–9 Ⓔ Matt 8,5–11

Mandag

29

Fiolett – ① Jes 11,1–10 Ⓢ Sal 72(71),2.7–8.12–13.17 Ⓔ Luk 10,21–24

Tirsdag

30

Rød – Ⓕ DEN HELLIGE ANDREAS ① Rom 10,9–18 Ⓢ Sal 19(18),2–3.4–5 Ⓔ Matt 4,18–22

Onsdag

1

Fiolett – ① Jes 26,1–6 Ⓢ Sal 118(117),1+8–9.19–21.25–27a Ⓔ Matt 7,21.24–27

To r s d a g

Bønnedag for preste- og ordenskall


Uke 48 Fiolett – ① Jes 29,17–24 Ⓢ Sal 27(26),1.4.13–14 Ⓔ Matt 9,27–31

2

Fredag

Hvit – Ⓜ Den hellige Frans Xavier ① Jes 30,19–21.23–26 Ⓢ Sal 147(146),1–2.3–4.5–6 Ⓔ Matt 9,35–10,1.6–8

3

Lørdag

Tidebønn for uke 2, vol. I Fiolett – 2. søndag i advent ① Jes 11,1–10 Ⓢ Sal 72(71) ② Rom 15,4–9 Ⓔ Matt 3,1–12

4

Søndag


Desember 2016

5

Fiolett – ① Jes 35,1–10 Ⓢ Sal 85(84),9ab–10.11–12.13–14 Ⓔ Luk 5,17–26

Mandag

6

Hvit – Ⓥ (Den hellige Nikolas av Myra) Fiolett – ① Jes 40,1–11 Ⓢ Sal 96(95),1–2.3+10ac.11–12.13 Ⓔ Matt 18,12–14

7

Hvit – Ⓜ Den hellige Ambrosius ① Jes 40,25–31 Ⓢ Sal 103(102),1–2.3–4.8+10 Ⓔ Matt 11,28–30

8

Hvit – Ⓗ JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE ① 1 Mos 3,9–15.20 Ⓢ Sal 98(97),1.2–3ab.3bc–4 ② Ef 1,3–6.11–12 Ⓔ Luk 1,26–38

Tirsdag

Onsdag

To r s d a g


Uke 49 Hvit – Ⓥ (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Fiolett – ① Jes 48,17–19 Ⓢ Sal 1,1–2.3.4+6 Ⓔ Matt 11,16–19

9

Fredag

Fiolett – ① Sir 48,1–4.9–11 Ⓢ Sal 80(79),2ac+3b.15–16.18–19 Ⓔ Matt 17,10–13

10

Lørdag

Tidebønn for uke 3, vol. I Fiolett – Rosa – 3. søndag i advent ① Jes 35,1–6a.10 Ⓢ Sal 146(145) ② Jak 5,7–10 Ⓔ Matt 11,2–11

11

Søndag


Desember 2016

12

Hvit – Ⓥ (Vår Frue av Guadalupe) Fiolett – ① 4 Mos 24,2–7.15–17a Ⓢ Sal 25(24),4bc–5ab.6–7bc.8–9 Ⓔ Matt 21,23–27

13

Rød – Ⓜ Den hellige Lucia ① Sef 3,1–2.9–13 Ⓢ Sal 34(33),2–3.6–7.17–18.19+23 Ⓔ Matt 21,28–32

14

Hvit – Ⓜ Den hellige Johannes av korset ① Jes 45,6–8.18.21–25 Ⓢ Sal 85(84),9ab–10.11–12.13–14 Ⓔ Luk 7,19–23

Mandag

Tirsdag

Onsdag

15

To r s d a g

Fiolett – ① Jes 54,1–10 Ⓢ Sal 30(29),2+4.5–6.11–12a+13b Ⓔ Luk 7,24–30


Uke 50 Fiolett – ① Jes 56,1–3.6–8 Ⓢ Sal 67(66),2–3.5.7–8 Ⓔ Joh 5,33–36

16

Fredag

Fiolett – ① 1 Mos 49,2.8–10 Ⓢ Sal 72(71),2.3–4ab.7–8.17 Ⓔ Matt 1,1–17

17

Lørdag

Tidebønn for uke 4, vol. I Fiolett – 4. søndag i advent ① Jes 7,10–14 Ⓢ Sal 24(23) ② Rom 1,1–7 Ⓔ Matt 1,18–24

18

Søndag


Desember 2016

19

Fiolett – ① Dom 13,2–7.24–25a Ⓢ Sal 71(70),3–4a.5–6ab.16–17 Ⓔ Luk 1,5–25

Mandag

Vintersolverv

20

Fiolett – ① Jes 7,10–14 Ⓢ Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 Ⓔ Luk 1,26–38

Tirsdag

21

Hvit – Ⓥ [Den hellige Peter Canisius] ① Høys 2,8–14 eller Sef 3,14–18 Ⓢ Sal 33(32),2–3.11–12.20–21 Ⓔ Luk 1,39–45

Onsdag

22

To r s d a g

Fiolett – ① 1 Sam 1,24–28 Ⓢ 1 Sam 2,1.4–5.6–7.8abcd Ⓔ Luk 1,46–56


Uke 51 Hvit – Ⓜ [Den hellige Johannes av Kęty] ① Mal 3,1–4.23–24 Ⓢ Sal 25(24),4bc–5ab.8–9.10+14 Ⓔ Luk 1,57–66

23

Fredag

Fiolett – ① 2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16 Ⓢ Sal 89(88),2–3.4–5.27+29 Ⓔ Luk 1,67–79 Julaftenvigilien: Hvit – Ⓗ ① Jes 62,1–5 Ⓢ Sal 89(88),4–5.16–17.27+29 ② Apg 13,16–17.22–25 Ⓔ Matt 1,1–25 (kortere: Matt 1,18–25)

24

Lørdag

Tidebønn for uke 1, vol. I Hvit – Ⓗ KRISTI FØDSELSFEST 1. julemesse, midnattsmessen: ① Jes 9,2–7 Ⓢ Sal 95,1–2a.2b–3.11–12.13 ② Tit 2,11–14 Ⓔ Luk 2,1–14 2. julemesse, messen ved daggry: ① Jes 62,11–12 Ⓢ Sal 97(96),1+6.11–12 ② Tit 3,4–7 Ⓔ Luk 2,15–20 3. julemesse, juledag: ① Jes 52,7–10 Ⓢ Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4.5–6 ② Hebr 1,1–6 Ⓔ Joh 1,1–18 (kortere: Joh 1,1–5.9–14)

25

Søndag


Desember 2016/Januar 2017

26

Mandag

Rød – Ⓕ DEN HELLIGE STEFAN – KIRKENS FØRSTE MARTYR ① Apg 6,8–10;7,54–59 Ⓢ Sal 31(30),3cd–4.6+8ab.16bc+17 Ⓔ Matt 10,17–22 Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne

27

Hvit – Ⓕ DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES ① 1 Joh 1,1–4 Ⓢ Sal 97(96),1–2.5–6.11–12 Ⓔ Joh 20,2–8

28

Rød – Ⓕ DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM ① 1 Joh 1,5–2,2 Ⓢ Sal 124(123),2–3.4–5.7b–8 Ⓔ Matt 2,13–18

29

Rød – Ⓥ [Den hellige Thomas Becket] Juleoktaven ① 1 Joh 2,3–11 Ⓢ Sal 96(95),1–2a.2b–3.5b–6 Ⓔ Luk 2,22–35

Tirsdag

Onsdag

To r s d a g


Uke 52 Hvit – Ⓕ DEN HELLIGE FAMILIE ① Sir 3,2–6.12–14 Ⓢ Sal 128(127),1–2.3.4–5 ② Kol 3,12–21 Ⓔ Matt 2,13–15,19–23

30

Fredag

Hvit – Ⓥ [Den hellige Sylvester I] Juleoktaven ① 1 Joh 2,18–21 Ⓢ Sal 96(95),1–2.11–12.13 Ⓔ Joh 1,1–18

31

Lørdag

Tidebønn for uke 2, vol. I Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 2 vol. I Hvit – Ⓗ GUDS HELLIGE MOR MARIA ① 4 Mos 6,22–27 Ⓢ Sal 67(66),2–3.5.6+8 ② Gal 4,4–7 Ⓔ Luk 2,16–21 Oktavdag for julen Verdensdagen for fred

1

Søndag

Pavens bønneintensjon – januar Kristen enhet At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står overfor.


Januar 2017

2

Hvit – Ⓜ De hellige Basilios og Gregorios ① 1 Joh 2,22–28 Ⓢ Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4 Ⓔ Joh 1,19–28

3

Hvit – Ⓥ (Jesu hellige navn) Ⓛ① Fil 2,1–11 Ⓢ Sal 8,4–5.6–7.8–9 Ⓔ Luk 2,21–24 Hvit – ① 1 Joh 2,29–3,6 Ⓢ Sal 98(97),1.3cd–4.5–6 Ⓔ Joh 1,29–34

Mandag

Tirsdag

4

Hvit – ① 1 Joh 3,7–10 Ⓢ Sal 98(97),1.7–8.9 Ⓔ Joh 1,35–42

Onsdag

5

Hvit – ① 1 Joh 3,11–21 Ⓢ Sal 100(99),2.3.4.5 Ⓔ Joh 1,43–51

To r s d a g

Bønnedag for preste- og ordenskall


Uke 1 Hvit – Ⓗ HERRENS ÅPENBARING ① Jes 60,1–6 Ⓢ Sal 72(71),2.7–8.10.11.12–13 ② Ef 3,2–3a.5–6 Ⓔ Matt 2,1–12

6

Fredag

Hvit – Ⓥ (Den hellige Raimund av Peñafort) Hvit – ① 1 Joh 3,22–4,6 Ⓢ Sal 2,7–8.10–11 Ⓔ Matt 4,12–17.23–25

7

Lørdag

Tidebønn for uke 3, vol. I Hvit – Ⓕ HERRENS DÅP ① Jes 42,1–4.6–7 Ⓢ Sal 29(28),1a+2.3ac–4.3b+9b–10 ② Apg 10,34–38 Ⓔ Matt 3,13–17 Kollekt til barne–missio

8

Søndag


Adresser til katolsk virksomhet Adresseseksjonen tar sikte på å gi en oversikt over og aktuell kontaktinformasjon for katolsk virksomhet i Norge. Denne seksjonen erstatter bisperådets tidligere utgivelser «Den katolske kirke i Norge 20..» Oversikten er geo­grafisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Lokale virksomheter som ordens­hus og skoler er derfor oppført under lokalmenigheten hvor de befinner seg geografisk. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftsnivå. Redaksjonen avsluttet 24. august 2016. Meldinger om endringer bes sendt per e-post til it@katolsk.no eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme

Forklaring til menighetsstatistikken på neste side: Kolonnen katolikker gjelder per 22. august 2016; kolonnen befolkning per 1. juli 2016. Prosenttallet viser andelen registrerte katolikker av befolkningen. Totalt antall registrerte katolikker i Norge var 151.492. Sjekk www.katolsk.no for mer detaljerte opplysninger og eventuelle endringer.


Menighetsstatistikk 2016 Menighet Katolikker Befolkning % (22. aug. 2016) (1. juli 2016) Oslo katolske bispedømme (→ s. 4) St. Olav menighet i Oslo 11096 305164 3,64% St. Hallvard menighet i Oslo 15448 357577 4,32% St. Johannes Apostel og Evangelist i Oslo 7816 115744 6,75% St Franciskus Xavierus menighet i Arendal 2545 95114 2,68% St. Maria menighet i Askim 2130 60595 3,52% St. Paul menighet i Bergen 17896 561736 3,19% St. Laurentius menighet i Drammen 7829 235189 3,33% St. Birgitta menighet i Fredrikstad 3586 138991 2,58% St. Peter menighet i Halden 645 32139 2,01% St. Torfinns Menighet i Hamar 2160 143430 1,51% St. Josef menighet i Haugesund 4040 175470 2,30% St. Teresia menighet i Hønefoss 2031 94897 2,14% St. Gudmund menighet i Jessheim 4039 101496 3,98% Sta. Clara menighet i Kongsvinger 692 49139 1,41% St. Ansgar menighet i Kristiansand 4332 205768 2,11% St. Frans menighet i Larvik 1284 46451 2,76% Mariakirkens menighet i Lillehammer 2183 139101 1,57% St. Magnus menighet i Lillestrøm 7277 179304 4,06% St. Mikael menighet i Moss 2717 78861 3,45% Vår Frue menighet i Porsgrunn 3442 170159 2,02% St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord 1775 54349 3,27% Mariakirken i Bærum 7606 183886 4,14% St. Svithun menighet i Stavanger 13924 364877 3,82% St. Olav menighet i Tønsberg 3299 129317 2,55% St. Thomas kapelldistrikt, Valdres 277 17818 1,55% Sum 130069 4036572 3,22% Trondheim stift – Midt-Norge (→ s. 50) St. Olav menighet i Trondheim St. Eystein menighet i Kristiansund St. Torfinn menighet i Levanger St. Sunniva menighet i Molde Vår Frue menighet i Ålesund Sum

6225 1136 1683 1584 4034 14662

314358 61917 136889 60417 143286 716867

1,98% 1,83% 1,23% 2,62% 2,82% 2,05%

Sum Sum hele Norge (hovedlandet)

1638 930 1541 800 979 496 377 6761 151492

128175 83425 76055 67623 77357 27744 23008 483387 5236826

1,28% 1,11% 2,03% 1,18% 1,27% 1,79% 1,64% 1,40% 2,89%

Tromsø stift – Nord-Norge (→ s. 42) Vår Frue menighet i Tromsø* St. Eystein menighet i Bodø St. Mikael menighet i Hammerfest St. Sunniva menighet i Harstad Den hellige ånds menighet i Mosjøen Kristus Konge menighet i Narvik Den hellige families menighet i Storfjord

Svalbard* Befolkning 1. januar 2016

* (skal tilregnes Tromsø) Bare en knapp håndfull av katolikkene er registrert hjemmehørende i «Kommunenorge».

50

2654 1,88%


2

NORDISKE ADRESSER

Se også www.katolsk.no/organisasjon/norden

DET APOSTOLISKE NUNTIATUR

Svalnäsvägen 10, S-182 63 Djursholm +46 8 446 5110; faks +46 8 622 5110; nunciature@telia.com

Nuntius: Erkebiskop Henryk Józef Nowacki Sekretær: Mgr. Gianfranco Gallone DEN NORDISKE BISPEKONFERANSE

Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK-1502 København V. +45 33 55 60 22; nbk@katolsk.dk; www.nordiskabiskopskonferensen.org

Formann: Biskop Czesław Kozon av København Generalsekretær: Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS BISPEDØMMER I DE NORDISKE LAND (utenom Norge)

HELSINKI: Rehbinderintie 21, SF-00150 Helsinki; +358 9 6877460 faks +358 9 63 9820; curia@catholic.fi; http://katolinen.net Biskop: Teemu Sippo SCJ

KØBENHAVN: Gl. Kongevej 15A, DK-1610 København. V; +45 33 55 60 80 faks +45 33 55 60 86; biskop@katolsk.dk; www.katolsk.dk

Biskop: Czesław Kozon

REYKJAVÍK: Hávallagata 14, IS-101 Reykjavík; +354 552 5388 faks +354 562 3878; catholica@catholica.is; www.catholica.is

Biskop: Dávid Martimej Tencer OFMCap

STOCKHOLM: Box 4114, S-102 62 Stockholm; +46 84 62 66 00

faks +46 87 02 05 55; biskop@katolskakyrkan.se; www.katolskakyrkan.se

Biskop: Anders Arborelius OCD


3

LANDSOMFATTENDE FORETAK

Se også www.katolsk.no/organisasjon/norge

I. RÅD OG KOMMISJONER

Norsk katolsk bisperåd Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (→ s. 35) Biskop Berislav Grgić (→ s. 48) Sekretær: P. Pål Bratbak (→ s. 35) Underlagt norsk katolsk bisperåd: 1) Olsokkommisjonen Unn Madsø (leder); 916 72 357; Unn.Lindgard.Madso@katolsk.no 2) Liturgikommisjonen Formann: Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Viseformann: Mgr. Torbjørn Olsen Sekretær: P. Oddvar Moi Søsterrådet www.klosterliv.no; giro: 7877.06.43332

Medlemmer: Ordensforstanderinnene i Norge Leder: Sr. Maria Thomas Schniederberend OP

II. ANDRE FORETAK Caritas Norge

Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo; Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmanns gate); 23 33 43 60; faks 23 33 43 61; caritas@caritas.no www.caritas.no; giro: 8200.01.52869 (drift), 8200.01.93433 (gaver)

Generalsekretær: Martha Rubiano Skretteberg 23 33 43 63 / 404 28 450; Martha@caritas.no

Missio Norge Koordinator: Diakon Sindre-Jacob Bostad (→ s. 40) giro: 3000.30.92522


4 Norges Unge Katolikker (NUK)

Akersveien 16A, 0177 Oslo; 23 21 95 40; faks 23 21 95 43; nuk@nuk.no www.nuk.no; org.nr. 971.494.425; kontortid: man.-fre. 10.00-16.00; telefontid: man.-fre. 14.00-16.00; giro: 3000.16.91399 (NUK), 3000.16.91410 (adventsaksjonen).

Leder: Generalsekretær:

leder@nuk.no gensek@nuk.no

Henrik Emil Greve

23 21 95 40 / 988 71 759; henrik@nuk.no

Organisasjonskonsulent: organisasjonskonsulent@nuk.no Kim Anh Le 23 21 95 46; Kim.Anh.Le@katolsk.no Ungdomsprest:

P. Andreas Rupprecht SM (→ s. 39)

Utvalg: Ledertreningsutvalget: ltu@nuk.no; Karitativt Utvalg: kut@nuk.no; Økonomisk Utvalg: ou@nuk.no; Barneutvalget: barn@nuk.no Blader: Arken (for barn fra 0 til 12 år; arken@nuk.no) Q – Katolsk Ungdom (fra 13-19 år; q@nuk.no) Credimus (fra 19 år og oppover; credimus@nuk.no) www.nuk.no: webred@nuk.no

Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani (Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem)

Den Norske Magistrale Delegasjon Magistral delegat: Helene Lund LHS

934 85 608; Helene.Lund@katolsk.no

Storprior:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (→ s. 35)


5

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB)

Omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. 154 560 km².

Bispedømmets adresse:

Akersveien 5, 0177 Oslo; postadresse: POB 8830, St. Olavs plass, 0028 Oslo; 23 21 95 00; faks 23 21 95 01; okb@katolsk.no; http://okb.katolsk.no; giro: 3000.15.43683; avtalegiro for gaver: 3000.15.11110; org.nr. 938.431.744

Biskop:

Bernt Eidsvig Can.Reg. (→ s. 35)

Generalvikar:

Mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai (→ s. 37)

biskopen@okb.katolsk.no

generalvikaren@okb.katolsk.no

Biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen (→ s. 11) og pastoralt arbeide: (→ s. 8) Mgr. Torbjørn Olsen (→ s. 38) innvandrersjelesorg@okb.katolsk.no

Pønitentiar:

P. Rory Mulligan SM (→ s. 38)

Biskopens kapellan: P. Bharath Villavarayen (→ s. 39) Stiftskapellan:

P. Øystein Lund (→ s. 37)

Biskopens sekretær:

Gunhild Ficarra

Økonom:

Thuan Cong Pham

Gunhild.Ficarra@katolsk.no

23 21 95 20 / 990 44 668; finans@okb.katolsk.no

Administrasjonssjef: Lisa Wade

23 21 95 03 / 906 97 372; Lisa.Wade@katolsk.no

HR-leder:

Anne-Mette Ringdal

Notarer:

Gunhild Ficarra

P. Bharath Villavarayen (→ s. 39)

Saksbehandler:

Anne Pernille Stamnestrø

23 21 95 02 / 971 79 235; Anne-Mette.Ringdal@katolsk.no Gunhild.Ficarra@katolsk.no

23 21 95 07 / 906 12 974 Anne.Pernille.Stamnestro@katolsk.no


6 Arkiv:

Thomas D’Arcy Shepherd

Eiendom:

Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig)

23 21 95 54 / 952 38 549 Thomas.Shepherd@katolsk.no

Regnskap:

Vaktmester:

23 21 95 24 / 970 27 898; Hai-Nam.Vy@katolsk.no Paul Marić (medarbeider) 23 21 95 68 / 913 91 383; Paul.Maric@katolsk.no Britt Myrli (medarbeider) 23 21 95 18 / 911 94 670; Britt.Myrli@katolsk.no

Anne Valtola (regnskapsfører) 23 21 95 00 / 04; Anne.Valtola@katolsk.no Ann Kristin Dahl (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 44; AnnKristin.Dahl@katolsk.no Mirabella Andrew (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 25; Mirabella.Andrew@katolsk.no Esther Kittelsen (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 11; Esther.Kittelsen@katolsk.no Suhanthini Kirubaharan (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 27; Suhanthi.Kiruba@katolsk.no Catherine Nguyen (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 21; Catherine.Nguyen@katolsk.no Kim Cuong Lai (regnskapsmedarbeider) 23 21 95 44; Kim.Lai@katolsk.no Francis Subramaniam

23 21 95 32 / 900 16 697; s.francis@katolsk.no

Bestyrerinne:

Melita Španić; 23 21 95 14 / 23 21 95 30 / 488 91 779

Ass. bestyrer:

Neil Bobier

Melita.Spanic@katolsk.no

23 21 95 30; Neil.Bobier@katolsk.no

Privat biskoppelig kapell i bispegården; rektor: P. André-Marie Le Thien Vinh (→ s. 37) Kontaktpersoner ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig ansatt eller medarbeider: Jorån Heggtveit; Nordheimveien 33, 4818 Færvik

980 63 915; Joran.Heggtveit@katolsk.no

P. Erik Ruud SM (→ s. 39)


7 Sykehusprest Oslo-området: Oddvar Moi (→ s. 38) Fengselsprest (Oslo fengsel, Ullersmo, Ila, Drammen, Bredtvet): Joseph Mulvin OP (→ s. 38)

TRIBUNALET

(Den kirkelige domstol, også ansvarlig for stiftene Tromsø og Trondheim). Akersveien 5, 0177 Oslo; 23 21 95 00 / 23 21 95 15; faks 23 21 95 61 tribunalet@katolsk.no; telefontid: man, tirs, tors, fre 10-16; onsdag stengt.

Rettsvikar:

P. Gerard Tartaglia JCL

Assisterende rettsvikar: Mgr. John Chaloner JCL Administrator og notar: Sr. Ane Elisabet Røer OP

936 63 622; Ane.Roer@katolsk.no

Assistent og notar:

Carole Husby

Sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang

Carole.Husby@katolsk.no

479 77 176; Lucia.Nguyen@katolsk.no

Iwona Hansen

Sekretær og notar:

Ingebjørg Tori Thorp

Promotor iustitiæ:

Mgr. Olaf I. Wæring (→ s. 40)

Iwona.Hansen@katolsk.no

Ingebjorg.Thorp@katolsk.no

SENTRALE ORGANER Konsultorkollegiet: Mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai, mgr. Torbjørn Olsen, p. Arne Kirsebom SS.CC. KHS, dom Alois Brodersen Can. Reg., p. Piotr Pisarek OMI, p. Nguyen Thanh Phu Presterådet: Mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai, p. Gerard Tartaglia JCL, mgr. Torbjørn Olsen, dom Alois Brodersen Can.Reg., p. Pål Bratbak, p. Frode Eikenes, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC., p. Andreas Rupprecht SM, p. Nguyen Thanh Phu, p. Piotr Pisarek OMI


56 LEGBRØDRE Payre-Ficout, Bruno OCSO *25.08.1975 i Grenoble i Frankrike;

prof. 02.02.2004; Munkeby munkekloster, Munkebyveien 310, 7608 Levanger; 469 30 452

Rooses, Arnaud OCSO *27.07.1977 prof. 29.05.2005;

Munkeby munkekloster, Munkebyveien 310, 7608 Levanger; 469 30 452

GEISTLIGE FLYTTET FRA STIFTET 2015–2016 P. Frans Steiner Dom Albert Tomasz Mączka Can.Reg., flyttet til Østerrike 2015 PRESTER INKARDINERT I MIDT-NORGE MEN BOSATT UTENFOR PRELATURET Vu Manh Hung, Johannes *01.11.1956  i Quang Ngai (bispedømmet Nha

Trang) i Vietnam; ord. 23.03.1991 i Trondheim; Cappelens gt. 1, 3016 Drammen; 32 83 20 19; Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no


57

NORSKE PRESTER OG LEGBRØDRE UTENFOR NORGE Dahl, Filip O.Cart. *04.09.1935 i Oslo;

Carthusian Foundation, Arlington, VT 05250, USA

Hoang Vinh, Joseph Can.Reg. *28.09.1958 i Khanh Hoa (bispedømmet Nha Trang) i Vietnam; ord. 30.03.1985 i Oslo; Augustiner Chorherrenstift, A-3400 Klosterneuburg, Østerrike; +43 2243 411

Huu Phan, Duc O.M.I. *19.03.1972 i Hå; 36 Rue de Triton, 69005 Lyon, Frankrike; +33 4 7815 0750 Klingberg, Per OP *11.01.1935 i Oslo; legbror; prof. 18.10.1959; 222 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris

Kucera, Josef O.Praem. *03.07.1981 i Oslo; ord. 29.06.2007 i Praha;

Strahovsky klaster, Strahovské nádvori 1/132, 118 00 Praha 1; +42 (0)2 2451 0355

Mørstad, Domenico *14.11.1971 i Oslo; ord. 23.05.1999 i Genova; Fraternità della Santissima Vergine Maria, I-01022 Bagnoregio, Italia

Nguyen Duc Thang, Simon *28.04.1958 i Huê, Vietnam; ord. 10.07.1999 i London; St. Francis of Sales, 729 High Road, Tottenham, London N17 8AG; +44 181 365 3554

Nguyen Ngoc Dung, Simon Can.Reg. *04.01.1970 i Vung Tau (bispe­

dømmet Xuan Loc) i Vietnam; ord. 27.05.2000 i Klosterneuburg; Augustiner Chorherrenstift, A-3400 Klosterneuburg, Østerrike; +43 2243 411 402

Slaattelid, Hugo Can.Reg. *31.08.1971; ord. 08.05.2005 Chorherrenstift; A-3400 Klosterneuburg, Østerrike; +43 2243-411-0; Hugo.Slaatelid@katolsk.no Varden, Erik OCSO *13.05.1974 i Sarpsborg; ord. 16.07.2011; Mount Saint Bernard Abbey, Coalville, Leicester, Storbritannia.


ALFABETISK MENIGHETSOVERSIKT Arendal (St. Franciskus Xaverius)……………………………… Asker og Bærum (Mariakirken)……………………………… Askim (Maria-kirken)………………………………………… Bergen (St. Paul)……………………………………………… Bodø (St. Eystein)……………………………………………… Drammen (St. Laurentius)…………………………………… Fredrikstad (St. Birgitta)……………………………………… Halden (St. Peter)……………………………………………… Hamar (St. Torfinn)…………………………………………… Hammerfest (St. Mikael)……………………………………… Harstad (St. Sunniva)………………………………………… Haugesund (St. Josef)………………………………………… Hønefoss (St. Teresia)………………………………………… Jessheim (St. Gudmund)……………………………………… Kongsvinger (St. Clara)………………………………………… Kristiansand (St. Ansgar)……………………………………… Kristiansund (St. Eystein)……………………………………… Larvik (St. Frans)……………………………………………… Levanger (St. Torfinn)………………………………………… Lillehammer (Mariakirken)…………………………………… Lillestrøm (St. Magnus)………………………………………… Molde (St. Sunniva)…………………………………………… Mosjøen (Den Hellige Ånds kirke)…………………………… Moss (St. Mikael)……………………………………………… Narvik (Kristus Konge)………………………………………… Oslo – St. Hallvard……………………………………………… Oslo – St. Olav………………………………………………… Oslo – St. Johannes …………………………………………… Porsgrunn (Vår Frue)………………………………………… Sandefjord (St. Johannes)……………………………………… Stavanger (St. Svithun)………………………………………… Storfjord (Den Hellige Familie)……………………………… Tromsø (Vår Frue)……………………………………………… Trondheim (St. Olav)………………………………………… Tønsberg (St. Olav)…………………………………………… Valdres (St. Thomas)…………………………………………… Ålesund (Vår Frue)……………………………………………

20 20 21 21 44 23 23 24 24 45 45 24 25 25 26 26 51 26 52 27 27 52 46 28 46 18 16 19 28 29 29 47 44 51 30 30 53


Innhold Menighetsstatistikk……………………………………………

1

Nordiske adresser………………………………………………

2

Landsomfattende foretak……………………………………… I. Råd og kommisjoner………………………………………… II. Andre foretak…………………………………………………

3 3 3

Oslo katolske bispedømme (OKB)…………………………… Tribunalet……………………………………………………… Sentrale organer………………………………………………… Pastoralavdeling………………………………………………… Medlemssenter………………………………………………… Skole- og kursvirksomhet……………………………………… Kommunikasjonsavdelingen…………………………………… Innvandrersjelesorgen………………………………………… Andre kommisjoner, råd og utvalg…………………………… St. Olav domkirke……………………………………………… St. Joseph kirke………………………………………………… St. Eystein presteseminar……………………………………… Bispedømmets sogn og kapelldistrikt………………………… Ordenssamfunn………………………………………………… Geistlighet og legbrødre………………………………………… Avdøde………………………………………………………… Flyttet fra bispedømmet…………………………………………

5 7 7 8 8 10 10 11 14 15 15 15 16 31 35 41 41

Tromsø stift – Nord-Norge…………………………………… Tromsø stifts sogn……………………………………………… Ordenssamfunn………………………………………………… Geistligheten…………………………………………………… Flyttet fra stiftet…………………………………………………

42 44 47 48 49

Trondheim stift – Midt-Norge………………………………… Trondheim stifts sogn………………………………………… Ordenssamfunn………………………………………………… Geistlighet og legbrødre………………………………………… Flyttet fra stiftet…………………………………………………

50 51 53 55 56

Norske prester og legbrødre utenfor Norge ………………… 57 Alfabetisk menighetsoversikt………………………………… 58


Messesteder – Tromsø stift ZS ZP ZZ ZR ZU ZV ZY ZX ZT ZC ZE ZH YZ YN YU YP YE YA YB YC XV XY

Kirkenes – Bjørnevatn Vadsø Båtsfjord Austertana Honningsvåg Gjesvær Havøysund Hammerfest Alta Tromsø Bardufoss Myre Harstad Narvik Sortland Storfjord Bodø Mo i Rana Nesna Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund


Katolsk almanakk  

2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you