Page 5

Innhold Forord av norsk katolsk bisperåd………………………………………………… 5 Innledning…………………………………………………………………………………………… 7 Kirkens 21 konsiler…………………………………………………………………………… 12 Tidslinje over Det annet vatikankonsils dokumenter…………… 16 Kort presentasjon av dokumentene……………………………………………… 17 Forkortelser……………………………………………………………………………………… 47 Konstitusjon om den hellige liturgi Sacrosanctum Concilium……………………………………………………………… 53 Dekret om samfunnets kommunikasjonsmidler    Inter mirifica…………………………………………………………………………………… 99 Dogmatisk konstitusjon om Kirken  Lumen Gentium  …………………………………………………………………………… 111 Dekret om de orientalske katolske kirker  Orientalum Ecclesiarum…………………………………………………………… 199 Dekret om den katolske kirke og de kristnes enhet  Unitatis Redintegratio……………………………………………………………… 213 Dekret om biskopenes pastorale tjeneste Christus Dominus………………………………………………………………………… 237 Dekret om fornyelse av ordenslivet  Perfectæ Caritatis……………………………………………………………………… 269 Dekret om prestenes utdannelse  Optatam totius……………………………………………………………………………… 285 Erklæring om den kristne oppdragelse  Gravissimum Educationis…………………………………………………………… 305

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II