Page 49

47

Forkortelser

Forkortelser Det gamle testamentet 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Rut 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Esra Neh Tob Judit Est 1 Makk 2 Makk Job Salme Ordsp Fork Høys Visd Sir Jes Jer Klag

Første Mosebok Andre Mosebok Tredje Mosebok Fjerde Mosebok Femte Mosebok Josvas bok Dommernes bok Ruts bok Første Samuelsbok Andre Samuelsbok Første Kongebok Andre Kongebok Første Krønikebok Andre Krønikebok Esras bok Nehemjas bok Tobits bok Judits bok Esters bok Første Makkabeerbok Andre Makkabeerbok Jobs bok Salmenes bok Salomos ordspråk Forkynneren Høysangen Visdommens bok Jesu Sirak sønns visdoms bok Jesaja Jeremia Klagesangene

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II