Page 48

46

Kort presentasjon av dokumentene

rat disse områdene fremstår også i dag som de aller mest problematiske elementene i Kirken og kristendommens møte med den moderne verden, da også de etiske spørsmål rundt liv og død er et gjennomgående tema i dokumentet. Særskilt verd oppmerksomhet er dokumentet artikler 47 til 52, utvilsomt noe av mest sjelesettende Kirken noen gang har nedtegnet om ekteskapet og familien og familiens liv. I sitt kapittel om fred (som ble utarbeidet kort tid etter Cuba-krisen i 1962) advarte konsilet mot rustningskappløpet og krig som løsning på politiske problemer. Det definerte også fred i lys av menneskes forhold til Gud, og som et pågående arbeid som ikke kun handler om mangelen på væpnet konflikt: «Fred er ikke bare krigens fravær … Den er egentlig og fullt ut rettferdighetens verk … Freden er aldri vunnet en gang for alle, den skal uopphørlig bygges opp» (GS 78).    Dokumentene har etter konsilets avslutning i 1965, og spesielt ettersom tiden har gått, blitt møtt med følgende spørsmål: Har det noen varig rolle å spille i Kirken? Svaret er nok alt annet enn enkelt. Det er mye sant i påstanden om at dokumentet er et barn av sin tid, og i liten grad kan tale til dagens eller fremtidens situasjon. Samtidig må det sies at Gaudium et spes etablerer veldig konkrete og universelle retningslinjer som uansett vil være til nytte for Kirkens forhold til den moderne verden som helhet. Det er også slik at de tidsbegrensede elementene sier noe om Kirkens årvåkenhet og uro i møte med datidens (som muligens vil forbli nåtidens og også fremtidens) utfordringer.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II