Page 35

Kort presentasjon av dokumentene

33

ket for samfunnets beste, og i utdannelse omsluttet av troen – slik at samfunnet, Kirken og alle mennesker hjelpes.

Andre religioner I løpet av sin siste sesjon ferdigstilte Det annet vatikankonsil sine to nok mest omdiskuterte dokumenter: Det første var erklæringen om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner, Nostra aetate, og erklæringen om religionsfriheten, Dignitatis humanae.    Den veldig korte erklæringen om de andre religioner består av fem artikler, hver med sin egen overskrift (Innledning; De forskjellige ikke-kristne religioner; Islam; Jødedommen; Den universelle broderånd uten noen form for diskriminering). Dokumentets nødvendighet er grunnet i at verdens utvikling stadig fører menneskene nærmere hverandre, og gjør behovet for gjensidig forståelse og respekt fundamentalt. Samtidig understreker det at alle mennesker i bunn og grunn står i et forhold til Gud: «Alle folkeslag utgjør jo ett fellesskap, de har én felles opprinnelse idet Gud lot menneskeslekten befolke hele jorden De har også et felles endemål, nemlig Gud, hvis forsyn, velgjerninger og frelsesplan omfatter alle, inntil de utvalgte forenes i Den hellige Stad, som Guds klarhet opplyser og hvor alle folkeslag vandrer i Hans lys» (NA 1). Det som kjennetegner alle religioner, er at menneskene i dem søker svar: «Hva er mennesket? Hva er meningen med og målet for vårt liv? Hva består det gode i?» (NA 1).    Erklæringen behandler i korte trekk de ikke-monoteistiske religioner, og nevner især hinduismen og buddhismen. Så kommer noe av selve kjernen i dokumentet: «Den katolske kirke forkaster intet av det som er sant og hellig i disse religioner» som «reflekterer en stråle av den Sannhet som opplyser alle mennesker. Men den forkynner også, og den skal bestandig forkynne Kristus, som er «veien, sannheten og livet» (Joh 14,6), i hvem menneskene finner det religiøse livs fylde, i hvem Gud har forlikt alle ting med seg» (NA 2).

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II