Page 33

Kort presentasjon av dokumentene

31

legger vitnesbyrd om oppstandelsen i den kommende evighet (jmf. Luk 20,36), og de oppnår den beste hjelp til bestandig å praktisere den fullkomne kjærlighet, ved hvilken de får styrke til at alt i deres prestegjerning skjer for alle.» (OT 10). Dekretet avsluttes med en oppfordring til å se presteutdannelsen ikke bare frem til ordinasjonen, men også som videreutdannelse og videre formasjon i løpet av prestegjerningen, slik at prestene hele tiden står forberedt til å møte de stadig forandrede behov i verden og i menneskenes liv.

Utdannelse I sin siste sesjon (høsten 1965) fullførte Det annet vatikankonsil to dokumenter som begge bygger på misjonsbefalingen i Matteus­ evangeliets siste kapittel (28,16–20): erklæringen Gravissimum educationis om utdannelse og erklæringen Ad gentes om misjons­ virksomheten. Begge dokumentene, vel forberedt allerede før konsilet, representerer biskopenes ønske om å stille to meget sentrale deler av Kirkens liv beredt til å møte den moderne verdens utfordringer.    Dokumentet om utdannelse (med sine 12 korte artikler) behandler et meget omfattende område, som inneholder alt fra en rent menneskelig oppdragelse (av barn), til skolevirksomhet, katekese, høyere utdanning og videre utdanning og opplæring av de eldre. I dagens Kirke brukes ordet «formasjon»: den helhetlige opplæring av at menneske, som i lys av troen er all den hjelp et menneske kan få i sin søken etter hellighet. Konsilets begynner med å erkjenne at verden har utviklet seg, og denne utviklingen har tatt utdanningen med seg: «[Utdanningens] overordentlige betydning i menneskets liv og dens stadig voksende innflytelse på det moderne samfunns utvikling har vært nøye overveid av det hellige økumeniske konsil. Det forholder seg nemlig således, at de unges utdannelse, såvel som en viss etterutdannelse av de voksne, på grunn av vår tids fremskritt blir på én gang lettere og mere påkrevet» (GE, innledning).

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II