Page 30

28

Kort presentasjon av dokumentene

Ordenslivet I likhet med konsilet i Trent (1545–1563), som søkte å møte reformasjonstidens utfordringer, behandlet Vatikan II nærmest alle aspekter av Kirkens liv. Skulle Kirken både møte og preke til den moderne verden, måtte hele Kirken med alle dens medlemmer og alle livsformer i Kirken stå beredt til å ta del i misjonen. Av disse grunner offentliggjorde konsilet også et dokument om ordenslivet, Perfectæ caritatis (28. oktober 1965).    Ordenslivet har en rik historie i Kirken, og i historiens løp har et mangfold av klostre, ordener og kongregasjoner sett livets lys. Men denne rike historien og dette mangfoldet medfører også at det er vanskelig å si noe generelt om denne livsformen i Kirken. Derfor ble dokumentet fra konsilet generelt og oppmuntrende mer enn spesifikt og bestemmende, da det kaller alle typer ordensliv til fornyelse, for bedre å stå rustet til å møte den moderne tid. Dokumentet kan deles i fire deler: første del omhandler fornyelsen av ordenslivet; annen del: de ulike typene av ordenslivet; tredje del: løftene og fellesskapet – ordenslivets fundament; fjerde del: ulike særskilte elementer knyttet til fornyelsen.    En fornyelse av ordenslivet (som også kalles «det gudviede liv») må, i henhold til konsilets ønsker, bygges på to søyler: «en tilbakeføring til kristenlivets kilder, til instituttenes opprinnelige inspirasjon, samt i og med dette en ajourføring til tidens endrede vilkår» (PC 2). Det er den første søylen, tilbakeføringen til instituttenes (klostrenes og ordenenes) opphav og grunnleggelse, som har blitt stående som dokumentets sentrale punkt, noe lignende konsilets slagord «tilbake til kilden». Videre peker konsilet på fem punkter: a) Ordenslivet må alltid stå grunnfestet på Kristi etterfølgelse; b) Ordenssamfunnenes arvegods er grunnleggernes ånd og målsetning, som stadig må virkeliggjøres; c) Ordenslivet har del i Kirkens misjon, og må ta del i hele Kirkens arbeid; d) Ordensfolket må forstå og kjenne til det moderne menneske og menneskenes situasjon

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II