Page 18

16

Tidslinje over Det annet vatikankonsils dokumenter

Tidslinje over Det annet vatikankonsils dokumenter 4. desember 1963

Konstitusjon om den hellige liturgi - Sacrosanctum concilium Dekret om samfunnets kommunikasjonsmidler - Inter mirifica

21. november 1964

Dogmatisk konstitusjon om Kirken - Lumen Gentium Dekret om de orientalske katolske kirker - Orientalium Ecclesiarum Dekret om den katolske kirke og de kristnes enhet - Unitatis redintegratio

28. oktober 1965

Dekret om biskopenes pastorale tjeneste - Christus Dominus Dekret om fornyelse av ordenslivet - Perfectae caritatis Dekret om prestenes utdannelse - Optatam totius ErklĂŚring om den kristne oppdragelse - Gravissimum educationis ErklĂŚring om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner Nostra aetate

18. november 1965

Dogmatisk konstitusjon om Guds ĂĽpenbaring - Dei Verbum Dekret om legfolkets apostolat - Apostolicam actuositatem

7. desember 1965

ErklĂŚring om religionsfriheten - Dignitatis humanae Dekret om misjonsvirksomheten - Ad gentes Dekret om prestenes liv og tjeneste - Presbyterorum ordinis Pastoralkonstitusjon om Kirken i verden av i dag - Gaudium et spes

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II