Page 17

Kirkens 21 konsiler

15

vær i Eukaristien, og motstand mot bot og avlat; fordømte heretikeren Jan Hus, som fornektet pavens myndighet og lærte galt om Kirken vesen. 17. Firenze År: 1438–1443 Pave: Eugenius IV Fastholdt pavens primat overfor konsiliarismen som lærte at et økumenisk konsil er paven overordnet; godkjente enhet med en rekke østkirker. 18. Lateran V År: 1512–1517 Paver: Julius II, Leo X Avviste feilaktige lærer om sjelen; bekreftet læren om avlat; fastholdt pavens primat overfor konsilene. 19. Trent År: 1545–1549, 1551–1552, 1562–1563 Paver: Paul III, Julius III, Pius IV Bekreftet katolsk lære mot de protestantiske reformatorer; bekreftet læren om Bibel og Tradisjon, nåde, synd, rettferdiggjørelse ved tro (men benyttet ikke formelen «troen alene»), Den hellige Messe som et virkelig offer, skjærsilden, pavens myndighet; igangsatte motreformasjonen; reformerte presteskapet; fremmet katekese; forordnet opprettelsen av presteseminarer. 20. Vatikan I År: 1869–1870 Pave: Pius IX Definerte pavens ufeilbarlighet og primat; fordømte feil angående forholdet mellom tro og vitenskap. 21. Vatikan II År: 1962–1965 Pave: Johannes XXIII, Paul VI Redigert oversikt hentet fra katolsk.no.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II