Page 16

14

Kirkens 21 konsiler

11. Lateran III År: 1179 Pave: Alexander III Regulerte pavevalg; fordømte valdensernes og albigensernes lære, begge former for manikéisme. 12. Lateran IV År: 1215 Pave: Innocens III Forordnet årlig mottagelse av botens og Eukaristiens sakramenter; benyttet uttrykket transsubstansiasjon for å forklare Kristi virkelige nærvær (realpresens) i Eukaristien; nye fordømmelser av albigensisk vranglære. 13. Lyon I År: 1245 Pave: Innocens IV Ekskommuniserte og avsatte keiser Fredrik II for heresi og forbrytelser mot Kirken. 14. Lyon II År: 1274 Pave: Gregor X Frembragte en (kun midlertidig) forening av Østkirkene med Roma; ga nye regler for pavevalg. 15. Vienne År: 1311 Pave: Klemens V Oppløste Tempelridderne; ga dekreter om moralreformer. 16. Konstanz År: 1414 Pave: Gregor XII Brakte Det store skisma til avslutning (en situasjon med tre samtidige paver); fordømte John Wycliffes teologi om Sola Scriptura (Skriften alene), hans fornektelse pavens og biskopenes myndighet, Kristi virkelige nær-

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II