Page 13

Innledning

11

   Dokumentenes oppsett (titler, sideoppsett og artiklenes avsnitt) er i henhold til originalen. Dokumentenes tekst er derimot gjengitt slik den forekommer i de norske oversettelsene fra 1960-tallet, eller basert i fornorskningen av den danske tekst på 1990-tallet, med tre endringer. De opprinnelige norske/danske oversettelsene inneholdt enkelte korte «forklaringer» (ofte av en teologisk eller ekklesiologisk art) i dokumentenes tekst, lagt til i løpet av oversettelsesarbeidet. Disse er alle fjernet. Det samme gjelder avsnittenes «forklarende titler», som var en del av konsilets arbeid, men ikke de promulgerte tekster, med unntak av pastoralkonstitusjonen Gaudium et spes hvor disse er en del av den endelige tekst. Til sist er enkelte språklige variasjoner korrigert, enten i språkbruken eller i referanser og forkortelser.    Fotnotene, basert i samme originalutgave, er utarbeidet på nytt. Dette representerer den mest omfattende delen av gjennomgangen, siden fotnotenes format i originaltekstene varierer noe innbyrdes og, først og fremst, fordi de norsk/danske oversettere ikke fulgte noe felles norm i fotnotene. Fotnoter som relaterer til andre konsildokumenter, er forkortet. Med unntak av teologiske og kirkelige dokumenter som er kjent i sine latinske originaltitler, er også fotnotenes innhold så langt som mulig blitt oversatt til norsk. De refererte forfattere er gitt i små bokstaver, og de refererte dokumenter i kursiv. Utgaver og kilder er gitt i samme type format, med unntak av dokumentsamlinger som er gitt i listen over forkortelser. På tross av denne gjennomgang må håpet være at en ny – helhetlig og grundig – oversettelse av alle konsilets tekster kommer på plass i løpet av ikke altfor mange år.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II