Page 11

Innledning

9

lov brukte konsilet det latinske språk i alt sitt arbeid. Et gjennomgående slagord i løpet av konsilets arbeid var ad fontes – tilbake til kildene. I tråd med pave Johannes XXIIIs ønske og plan søkte konsilet Kirkens opphav og arv (Bibelen, kirkefedrene og konsilene) for å finne de impulser, visjoner og ledetråder som kunne utruste Kirken for dens videre ferd, og gi den en ny giv i møte med en stadig forandrende verden. Dette kommer tydelig frem i dokumentenes referanser og fotnoter, hvor kirkefedrene og de første konsilene er meget fremtredende.    I Kirken er det kun paven som har rett til å sammenkalle og lede et konsil, noe som gjorde pave Johannes XXIIIs død 3. juni 1963, ett år inn i konsilets arbeid, til et skjebnesvangert punkt. Det ville være helt opp til etterfølgeren om konsilet skulle fortsette eller ikke. Den 21. juni 1963 ble Giovanni Battista Montini, erkebiskop av Milano, valgt til ny pave, og han tok navnet Paul VI. Noe av det første han som pave gjorde var å erklære at konsilet skulle fortsette. Dette var ikke spesielt overraskende, siden kardinal Montini hadde vært en sentral støttespiller for pave Johannes XXIII og en ivrig pådriver i konsilet. Som pave Paul VI var det han som offentliggjorde alle konsilets dokumenter og satte dem ut i livet etter konsilets avslutning.    Faktisk deltok hele fem paver i konsilets arbeid: Johannes XXIII og Paul VI som paver, Johannes Paul I og Johannes Paul II som biskoper, og Benedikt XVI som teologisk rådgiver for erkebiskopen av Köln. Norge var representert med fire konsilfedre: biskop Jacob Mangers SM (Oslo), biskop John Willem Gran OCSO (Oslo), biskop Johannes Rüth SSCC (Trondheim) og biskop Johannes Wember MSF (Tromsø).    Konsilet ble høytidelig avsluttet den 8. desember 1965. I tråd med kirkelig praksis har alle dokumentene en offisiell tittel, f.eks. Den dogmatiske konstitusjon om Kirken. I tillegg er dokumentene kjent ved de første ordene i dokumentets tekst, (den såkalte incipit). Den dogmatiske konstitusjon om Kirken innledes med ordene «Lu-

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II