Page 10

8

Innledning

elementene i den kristne tro. Trosbekjennelsen vi bruker i søndagsmessen for eksempel ble skrevet av de to første konsilene. Andre viktige konsil i nyere tid er konsilet i Trent (1545–1563), som var Kirkens svar på reformasjonen, og Vatikan I (1869–1870), hvor læren om pavens primat og ufeilbarlighet ble definert.    Kirken går helt tilbake til Apostlenes gjerninger (kapittel 15) for å finne konsilenes fødsel. I Kirkens raskt voksende misjonsarbeid dukket det noe kompliserte spørsmål opp: Skal ikke-jøder som blir kristne måtte overholde alle de jødiske lovene? For å komme frem til en løsning for hele Kirken ble det såkalte Apostelmøtet avholdt i år 49. Dette konsilet hvor både St. Peter, St. Paul, de andre apostlene og sentrale disiplene deltok kom frem til at hedningekristne hverken måtte omskjæres eller overholde de lovene som er nedlagt i Moseloven. Dette ble offentliggjort med ordene «Den Hellige Ånd og vi har besluttet» (Apg 15,28), som også senere er blitt brukt av konsilene for å tydeliggjøre at disse ikke bare er samlinger av biskoper, men et uttrykk for Guds veiledning av Kirken ved biskopenes kollegium.    Pave Johannes XXIII innledet forberedelsene til Vatikan II kort tid etter offentliggjøringen. Etter nesten fire år med forberedelser hvor ti kommisjoner hadde arbeidet seg gjennom hundrevis av forslag og forberedt hele sytti utkast til tekster åpnet konsilet den 11. oktober 1962. I tillegg til omlag 2400 biskoper fra hele verden hadde også lederne for de mannlige klosterordenene rett til å delta. I løpet av hele konsilet regner man med at nærmere 2800 konsilfedre (betegnelsen på en som deltar på et konsil) var til stede. Konsilets arbeid fant sted i fire såkalte «sesjoner», arbeidsperioder hvor alle biskopene var samlet i Roma: 1) oktober-desember 1962; 2) september-desember 1963; 3) september-november 1964; 4) septemberdesember 1965.    Konsilet fant sted i Peterskirken, som var utrustet med store tribuner langs sidene av hovedskipet hvor biskopene satt i samme form som det engelske parlament. I tråd med Kirkens tradisjon og

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II