Page 1


Om almanakken Katolsk almanakk ble utgitt for første gang i 2010 og kombinerer flere publikasjoner fra Den katolske kirke i Norge. Kalenderseksjonen inneholder ukesoppslag og liturgiske tekster for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2011 til ut året 2012. Dager med kirkeplikt står i rød skrift. STORE BOKSTAVER angir fester eller høytider. Liturgiske farger er angitt i kursiv, dessuten markerer Ⓗ Høytid, Ⓕ Fest og minnedag (Ⓜ obligatorisk og Ⓥ valgfri). Lesninger er angitt med: ① 1. lesning, Ⓢ gradualsalme, ② 2. lesning samt Ⓔ Evangelium. Hvis en valgfri minnedag har obligatoriske lesninger, markeres dette med Ⓛ. I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen enn i resten av landet. Adresseseksjonen er lagt opp som adresseboken «Den katolske kirke i Norge 20…». Oversikten er geografisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftstnivå. En alfabetisk menighetsoversikt og innholdsfortegnelse finnes bakerst i boken. Adressedelen er oppdatert per 29. juni 2011 og samkjørt mot opplysningene på www.katolsk.no. Nettsidene oppdateres fortløpende og tjener som primærkilde for kontaktinformasjon i Kirken i Norge. For at informasjonen skal være oppdatert, ber vi om at om endringer sendes per e-post til it@katolsk.no, eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme

Av plasshensyn brukes kun den norske felleskalenderen etter generelle retningslinjer fra Norsk katolsk bisperåd, og omfatter f.eks. ikke de forskjellige ordenenes særkalendere. Det henvises til www.katolsk.no/praksis/kirkearet for komplette kalendere der disse elementene også er tatt med. Redaksjonen for denne kalenderen har måttet avslutte sitt arbeid tidlig på året, og den foreliggende liturgiske kalenderen har av den grunn ikke rukket å bli offisielt godkjent av Norsk katolsk bisperåd.


Noen korte katolske bønner Angelus Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd. Hill deg, Maria... Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord. Hill deg, Maria... Og Ordet ble kjød. Og tok bolig blant oss. Hill deg, Maria... Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter. La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. Regina cœli (bes i stedet for Angelus i påsketiden) Fryd deg, du himmeldronning, Halleluja! For han som du ble verdig til å bære, Halleluja! Han er oppstanden som han sa, Halleluja! Be for oss til Gud, Halleluja! Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja! For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja! Kom, Hellige Ånd Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Bønn til verneengelen Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.


Liturgisk kalender i elektronisk format De liturgiske kalenderne for Den katolske kirke i Norge kan lastes ned i elektronisk format via QR-koder (2-dimensjonale strekkoder, for smarttelefoner/iPhone og lignende). Det finnes tre forskjellige kalendere. Tilsammen utgjør de en komplett kalender. Inndelingen i tre er gjort for at man for eksempel skal kunne hente dagens tekstlesningsreferanse men ikke tidebønnangivelse. Velg mellom følgende varianter:

Lesninger Messer Tidebønner

Det liturgiske år 2012: Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 2 vol. I

22. februar 1. april 5. april 6. april 8. april 17. mai 27. mai 2. desember

Askeonsdag Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskedag Kristi Himmelfartsdag Pinsedag Første søndag i advent


LITURGISK TABELL År

S*

F*

Aske­ onsdag

Påske

2011 2012 2013 2014 2015

A B C A B

I II I II I

09. 03 22. 02 13. 02 05. 03 18. 02

24. 04 08. 04 31. 03 20. 04 05. 04

02. 06 17. 05 09. 05 29. 05 14. 05

2016 2017 2018 2019 2020

C A B C A

II I II I II

10. 02 01. 03 14. 02 06. 03 26. 02

27. 03 16. 04 01. 04 21. 04 12. 04

05. 05 25. 05 10. 05 30. 05 21. 05

2021 2022 2023 2024 2025 2026

B C A B C A

I II I II I II

17. 02 02. 03 22. 02 14. 02 05. 03 18. 02

04. 04 17. 04 09. 04 31. 03 20. 04 05. 04

13. 05 26. 05 18. 05 09. 05 29. 05 14. 05

S* = Søndager

F* = Ferialdager

Kristi himmelfart


Uker i det alminnelige kirkeår Før fastetiden Første søndag i Advent

Pinse

slutter tirsd. før askeonsdag

Etter påsketiden

begynner mand. etter uke pinsedag

uke

12. 06 27. 05 19. 05 08. 06 24. 05

27. 11 02. 12 01. 12 30. 11 29. 11

08. 03 21. 02 12. 02 04. 03 17. 02

9 7 5 8 6

13. 06 28. 05 20. 05 09. 06 25. 05

11 8 7 10 8

15. 05 04. 06 20. 05 09. 06 31. 05

27. 11 03. 12 02. 12 01. 12 29. 11

09. 02 28. 02 13. 02 05. 03 25. 02

5 8 6 8 7

16. 05 05. 06 21. 05 10. 06 01. 06

7 9 7 10 9

23. 05 05. 06 28. 05 19. 05 08. 06 24. 05

28. 11 27. 11 03. 12 01. 12 30. 11 29. 11

16. 02 01. 03 21. 02 13. 02 04. 03 17. 02

6 8 7 6 8 6

24. 05 06. 06 29. 05 20. 05 09. 06 25. 05

8 10 8 7 10 8


Januar 2012 Uke ma 52 1 2 2 9 3 16 4 23 5 30

ti

3 10 17 24 31

on to

4 11 18 25  

5 12 19 26  

Februar 2012 fr

Uke ma 5 6 6 7 13 8 20 9 27

6 13 20 27  

7 14 21 28  

1 8 15 22 29

fr

Uke ma 13 14 2 15 9 16 16 17 23 18 30

Mars 2012 Uke ma 9 10 5 11 12 12 19 13 26

ti

6 13 20 27

on to

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ti

1 8 15 22 29

on to

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

fr

Uke ma 22 23 4 24 11 25 18 26 25

ti

3 10 17 24 31

on to

4 11 18 25  

5 12 19 26  

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

fr

7 14 21 28  

1 8 15 22 29

Uke ma 31 32 6 33 13 34 20 35 27

ti

4 11 18 25

on to

5 12 19 26

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Uke ma 40 1 41 8 42 15 43 22 44 29

Uke ma 48 49 3 50 10 51 17 52 24 1 31

6 13 20 27   fr

ti

6 13 20 27

on to

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

fr

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

ti

3 10 17 24  

on to

4 11 18 25  

5 12 19 26  

fr

6 13 20 27  

7 14 21 28  

1 8 15 22 29

ti

5 12 19 26

on to

6 13 20 27

7 14 21 28

fr

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

7 14 21 28

fr

2 9 16 23 30

ti

7 14 21 28

on to

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

fr

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Oktober 2012

November 2012 Uke ma 44 45 5 46 12 47 19 48 26

1 8 15 22 29

August 2012

September 2012 Uke ma 35 36 3 37 10 38 17 39 24

on to

Juni 2012

Juli 2012 Uke ma 26 27 2 28 9 29 16 30 23 31 30

7 14 21 28

April 2012

Mai 2012 Uke ma 18   19 7 20 14 21 21 22 28

ti

ti

2 9 16 23 30

on to

3 10 17 24 31

4 11 18 25

fr

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Desember 2012

3 10 17 24

4 11 18 25

ti

4 11 18 25  

on to

5 12 19 26  

6 13 20 27  

fr

7 14 21 28  

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30


Januar 2013 Uke ma 1   2 7 3 14 4 21 5 28

ti

1 8 15 22 29

on to

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Februar 2013 fr

Uke ma 5 6 4 7 11 8 18 9 25

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

fr

Uke ma 14 1 15 8 16 15 17 22 18 29

Mars 2013 Uke ma 9 10 4 11 11 12 18 13 25

ti

5 12 19 26

on to

6 13 20 27

7 14 21 28

ti

7 14 21 28

on to

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

fr

Uke ma 22 23 3 24 10 25 17 26 24

ti

2 9 16 23 30

on to

3 10 17 24 31

4 11 18 25

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

fr

6 13 20 27

7 14 21 28

Uke ma 31 32 5 33 12 34 19 35 26

ti

3 10 17 24  

on to

4 11 18 25  

5 12 19 26  

7 14 21 28  

1 8 15 22 29

Uke ma 40   41 7 42 14 43 21 44 28

Uke ma 48 49 2 50 9 51 16 52 23 1 30

5 12 19 26

fr

ti

5 12 19 26

on to

6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

fr

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

ti

2 9 16 23 30

on to

3 10 17 24

4 11 18 25

fr

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ti

4 11 18 25

on to

5 12 19 26

6 13 20 27

fr

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

6 13 20 27   fr

1 8 15 22 29

ti

6 13 20 27

on to

7 14 21 28

1 8 15 22 29

fr

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Oktober 2013

November 2013 Uke ma 44 45 4 46 11 47 18 48 25

6 13 20 27

August 2013

September 2013 Uke ma 35 36 2 37 9 38 16 39 23 40 30

on to

Juni 2013

Juli 2013 Uke ma 27 1 28 8 29 15 30 22 31 29

5 12 19 26

April 2013

Mai 2013 Uke ma 18 19 6 20 13 21 20 22 27

ti

ti

1 8 15 22 29

on to

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

fr

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Desember 2013

2 9 16 23 30

3 10 17 24

ti

3 10 17 24 31

on to

4 11 18 25  

5 12 19 26  

fr

6 13 20 27  

7 14 21 28  

1 8 15 22 29


November 2011

21

Mandag

22

Tirsdag

23

Onsdag

24

Tor s d a g


Uke 47

25

Fredag

26

Lørdag

Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II Fiolett – 1. søndag i advent ① Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 Ⓢ Sal 80(79) ② 1 Kor 1,3-9 Ⓔ Mark 13,33-37

27

Søndag


November/desember 2011

28

Fiolett – ① Jes 4,1-6 Ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 Ⓔ Matt 8,5-11

Mandag

29

Fiolett – ① Jes 11,1-10 Ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.12-13.17 Ⓔ Luk 10,21-24

Tirsdag

30

Rød – DEN HELLIGE ANDREAS Ⓕ ① Rom 10,9-18 Ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 Ⓔ Matt 4,18-22

Onsdag

1

Tor s d a g

Fiolett – ① Jes 26,1-6 Ⓢ Sal 118(117) 1+8-9.19-21.25-27a Ⓔ Matt 7,21.24-27


Uke 48 Fiolett – ① Jes 29,17-24 Ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 Ⓔ Matt 9,27-31

2

Fredag

Hvit – Den hellige Frans Xavier Ⓜ Fiolett – ① Jes 30,19-21.23-26 Ⓢ Sal 147(146) 1-2.3-4.5-6 Ⓔ Matt 9,35-10,1.6-8

3

Lørdag

Tidebønner for uke 2, vol. I Fiolett – 2. søndag i advent ① Jes 40,1-5.9-11 Ⓢ Sal 85(84) ② 2 Pet 3,8-14 Ⓔ Mark 1,1-8

4

Søndag


Desember 2011

5

Fiolett – ① Jes 35,1-10 Ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 Ⓔ Luk 5,17-26

Mandag

6

Hvit – (Den hellige Nikolas av Myra) Ⓥ Fiolett – ① Jes 40,1-11 Ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3bc-4 Ⓔ Matt 18,12-14

7

Hvit – Den hellige Ambrosius Ⓜ Fiolett – ① Jes 40,25-31 Ⓢ Sal 103(102) 1-2.3-4.8+10 Ⓔ Matt 11,28-30

8

Hvit – JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE Ⓗ ① 1 Mos 3,9-15.20 Ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 ② Ef 1,3-6.11-12 Ⓔ Luk 1,26-38

Tirsdag

Onsdag

Tor s d a g


Uke 49 Hvit – (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Ⓥ Fiolett – ① Jes 48,17-19 Ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 Ⓔ Matt 11,16-19

9

Fredag

Fiolett – ① Sir 48,1-4.9-11 Ⓢ Sal 80(79) 2ac+3b.15-16.18-19 Ⓔ Matt 17,10-13

10

Lørdag

Tidebønner for uke 3, vol. I Fiolett eller rosa – 3. søndag i advent ① Jes 61,1-2a.10-11 Ⓢ Luk 1, 46-50.53-54 ② 1 Tess 5,16-24 Ⓔ Joh 1,6-8.19-28

11

Søndag


Desember 2011

12

Hvit – (Vår Frue av Guadalupe) Ⓥ Fiolett – ① 4 Mos 24,2-7.15-17a Ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 Ⓔ Matt 21,23-27

13

Rød – Den hellige Lucia Ⓜ Fiolett – ① Sef 3,1-2.9-13 Ⓢ Sal 34(33) 2-3.6-7.17-18.19+23 Ⓔ Matt 21,28-32

14

Hvit – Den hellige Johannes av korset Ⓜ Fiolett – ① Jes 45,6-8.18.21-25 Ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 Ⓔ Luk 7,19-23

Mandag

Tirsdag

Onsdag

15

Tor s d a g

Fiolett – ① Jes 54,1-10 Ⓢ Sal 30(29) Ⓔ Luk 7,24-30


Uke 50 Fiolett – ① Jes 56,1-3.6-8 Ⓢ Sal 67(66) Ⓔ Joh 5,33-36

16

Fredag

Fiolett – ① 1 Mos 49,2.8-10 Ⓢ Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8.17 Ⓔ Matt 1,1-17

17

Lørdag

Tidebønner for uke 4, vol. I Fiolett – 4. søndag i advent ① 2 Sam 7,5.8b-11.16 Ⓢ Sal 89(88) ② Rom 16,25-27 Ⓔ Luk 1,26-38

18

Søndag


Desember 2011

19

Fiolett – ① Dom 13,2-7.24-25a Ⓢ Sal 71(70) 3-4a.5-6ab.16-17 Ⓔ Luk 1,5-25

Mandag

20

Fiolett – ① Jes 7,10-14 Ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 Ⓔ Luk 1,26-38

Tirsdag

21

[Den hellige Peter Canisius] Ⓥ Fiolett – ① Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 Ⓢ Sal 33(32) 2-3.11-12.20-21 Ⓔ Luk 1,39-45

Onsdag

22

Tor s d a g

Fiolett – ① 1 Sam 1,24-28 Ⓢ 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd Ⓔ Luk 1,46-56


Uke 51 [Den hellige Johannes av Kęty] Ⓜ Fiolett – ① Mal 3,1-4.23-24 Ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.8-9.10+14 Ⓔ Luk 1,57-66

23

Fredag

Fiolett – ① 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Ⓢ Sal 89(88) 2-3.4-5.27+29 Ⓔ Luk 1,67-79 Julaftenvigilien: Hvit – ① Jes 62,1-5 Ⓢ Sal 88,4-5.16-17.27+29 ② Apg 13,16-17.22-25 Ⓔ Matt 1,1-25

24

Lørdag

Tidebønner for uke 1, vol. I Hvit – KRISTI FØDSELSFEST Ⓗ 1. julemesse - Midnattsmessen: ① Jes 9,2-7 Ⓢ Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 ② Tit 2,11-14 Ⓔ Luk 2,1-14 2. julemesse - Messen ved daggry: ① Jes 62,11-11 Ⓢ Sal 97(96) 1+6.11-12 ② Tit 3,4-7 Ⓔ Luk 2,15-20 3. julemesse - Juledag: ① Jes 52,7-10 Ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.11-12.13 ② Hebr 1,1-6 Ⓔ Joh 1,1-18

25

Søndag


Desember 2011/januar 2012

26

Rød – DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR Ⓕ ① Apg 6,8-10;7,54-59 Ⓢ Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 Ⓔ Matt 10,17-22

27

Hvit – DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES Ⓕ ① 1 Joh 1,1-4 Ⓢ Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 Ⓔ Joh 20,2-8

28

Rød – DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM Ⓕ ① 1 Joh 1,5-2,2 Ⓢ Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 Ⓔ Matt 2,13-18

29

[Den hellige Thomas Becket] Ⓥ Hvit – ① 1 Joh 2,3-11 Ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.5b-6 Ⓔ Luk 2,22-35

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Tor s d a g


Uke 52 Hvit – DEN HELLIGE FAMILIE Ⓕ ① 1 Mos 15,1-6;21,1-3 Ⓢ Sal 105(104) ② Hebr 11,8.11-12.17-19 Ⓔ Luk 2,22-40 eller ① Sir 3,2-6.12-14 ② Kol 3,12-21 Ⓔ Luk 2,22-40

30

[Den hellige Sylvester I] Ⓥ Hvit – ① 1 Joh 2,18-21 Ⓢ Sal 96(95) 1-2.11-12.13 Ⓔ Joh 1,1-18

31

Fredag

Lørdag

Tidebønner for uke 2, vol. I Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 2, vol. I Hvit – GUDS HELLIGE MOR MARIA Ⓗ Oktavdag for julen Verdensdagen for fred ① 4 Mos 6,22-27 Ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.6+8 ② Gal 4,4-7 Ⓔ Luk 2,16-21

1

Søndag

Pavens bønneintensjoner – januar At ofre for naturkatastrofer må få den åndelige og materielle støtte de trenger for å gjenoppbygge livene sine. At de kristnes engasjement for fred må vitne om Kristi navn for alle mennesker av god vilje.


Januar 2012

2

Hvit – De hellige Basilios og Gregorios Ⓜ Hvit – ① 1 Joh 2,22-28 Ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 Ⓔ Joh 1,19-28

3

Hvit – (Jesu hellige navn) Ⓛ ① Fil 2,1-11 Ⓢ Sal 8,4-5.6-7.8-9 Ⓔ Luk 2,21-24 Ⓥ Hvit – ① 1 Joh 2,29-3,6 Ⓢ Sal 8,4-5.6-7.8-9 Ⓔ Joh 1,29-34

Mandag

Tirsdag

4

Hvit – ① 1 Joh 3,7-10 Ⓢ Sal 98(97) 1.7-8.9 Ⓔ Joh 1,35-42

Onsdag

5

Tor s d a g

Hvit – ① 1 Joh 3,11-21 Ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 Ⓔ Joh 1,43-51


Uke 1 Hvit – HERRENS ÅPENBARING Ⓗ ① Jes 60,1-6 Ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.10.11.12-13 ② Ef 3,2-3a.5-6 Ⓔ Matt 2,1-12

6

Fredag

Hvit – (Den hellige Raimund av Peñafort) Ⓥ Hvit – ① 1 Joh 3,22-4,6 Ⓢ Sal 2,7-8.10-11 Ⓔ Matt 4,12-17.23-25

7

Lørdag

Tidebønner for uke 3, vol. I Hvit – HERRENS DÅP Ⓕ ① Jes 42,1-4.6-7 Ⓢ Sal 29(28),1a+2. 3ac-4. 3b+9b-10 ② Apg 10,34-38 Ⓔ Mark 1,7-11 eller ① Jes 55,1-11 Ⓢ Jes 12,2-3. 4bcd. 5-6 ② 1 Joh 5,1-9 Ⓔ Mark 1,7-11

8

Søndag

Tidebønner for uke 1, vol. IV


Adresser til katolsk virksomhet Adresseseksjonen tar sikte på å gi en oversikt over og aktuell kontaktinformasjon for katolsk virksomhet i Norge. Denne seksjonen erstatter bisperådets tidligere utgivelser «Den katolske kirke i Norge 20..» Oversikten er geo­grafisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Lokale virksomheter som ordens­hus og skoler er derfor oppført under lokalmenigheten hvor de befinner seg geografisk. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftsnivå. All informasjon i adressekalenderen, inklusive medlems­ tall, gjelder per 1. juli 2011. Totalt antall registrerte katolikker i Norge var 96 764, inklusive 6 340 norskregistrerte katolikker bosatt i utlandet. Sjekk www.katolsk.no for mer detaljerte opplysninger og eventuelle endringer. Meldinger om endringer bes sendt per e-post til it@katolsk.no eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme


2

NORDISKE ADRESSER

Se også www.katolsk.no/organisasjon/norden

DET APOSTOLISKE NUNTIATUR

Svalnäsvägen 10, S-182 63 Djursholm +46 8 446 5110; faks +46 8 622 5110; nunciature@telia.com

Nuntius: Erkebiskop Emil Paul Tscherrig Sekretær: Msgr. Rolandas Makrickas DEN NORDISKE BISPEKONFERANSE

Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK-1502 København. V. +45 33 55 60 22; nbk@katolsk.dk; www.nordiskabiskopskonferensen.org

Formann: Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm Generalsekretær: Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS BISPEDØMMER I DE NORDISKE LAND (utenom Norge) HELSINKI: Rehbinderintie 21, SF-00150 Helsinki; +358 9 6877460 faks +358 9 63 9820; curia@catholic.fi; http://katolinen.net Biskop: Teemu Sippo SCJ

KØBENHAVN: Gl. Kongevej 15A, DK-1610 København. V; +45 33 55 60 80 faks +45 33 55 60 86; biskop@katolsk.dk; www.katolsk.dk

Biskop: Czesław Kozon Biskop emeritus: Hans Ludvig Martensen SJ

REYKJAVÍK: Hávallagata 14, IS-101 Reykjavík; +354 552 5388 faks +354 562 3878; catholica@catholica.is; www.catholica.is

Biskop: Pétur (Pierre) Bürcher Biskop emeritus: Jóhannes Mattías Gíjsen

STOCKHOLM: Box 4114, S-102 62 Stockholm; +46 84 62 66 00

faks +46 87 02 05 55; biskop@katolskakyrkan.se; www.katolskakyrkan.se

Biskop: Anders Arborelius OCD


3

LANDSOMFATTENDE FORETAK

Se også www.katolsk.no/organisasjon/norge

I. RÅD OG KOMMISJONER

Norsk Katolsk Bisperåd Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (→ s. 32) Biskop Berislav Grgić (→ s. 44) Underlagt norsk katolsk bisperåd: 1) Religionspolitisk kommisjon Andreas Dingstad (leder); 23 21 95 16, 48 14 64 23 Andreas.Dingstad@katolsk.no

2) Olsokkommisjon Unn Madsø (leder); 916 72 357; Unn.Lindgard.Madso@katolsk.no 3) Liturgikommisjon Formann: Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Viseformann: Msgr. Torbjørn Olsen Sekretariat: P. Ragnar Leer Salvesen og Ole Martin Stamnestrø Søsterrådet Medlemmer: Ordensforstanderinnene i Norge www.klosterliv.no; giro: 7877.06.43332

Leder: Sr. Anne Bente Hadland OP 23 21 54 10 / 905 76 070; Anne.Bente.Hadland@katolsk.no

II. ANDRE FORETAK Caritas Norge

Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo; Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmanns gate); 23 33 43 60; faks 23 33 43 61; caritas@caritas.no www.caritas.no; giro: 8200.01.52869 (drift), 8200.01.93433 (gaver)

Generalsekretær: Martha Rubiano Skretteberg 23 33 43 63 / 901 11 333; Martha@caritas.no

Missio Norge Koordinator: Diakon Henrik von Achen; giro: 9521.54.50962 (→ s. 37) Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF)

nkkf@katolsk.no; www.katolskekvinner.no; giro: 6029.06.10519 Leder: Elisabeth Golding; Grønlivn. 21, 1605 Fredrikstad; 69 31 52 96


53

ALFABETISK MENIGHETSOVERSIKT Arendal (St. Franciskus Xaverius)……………………………… Asker og Bærum (Mariakirken)……………………………… Askim (Maria-kirken)………………………………………… Bergen (St. Paul)……………………………………………… Bodø (St. Eystein)……………………………………………… Drammen (St. Laurentius)…………………………………… Fredrikstad (St. Birgitta)……………………………………… Halden (St. Peter)……………………………………………… Hamar (St. Torfinn)…………………………………………… Hammerfest (St. Mikael)……………………………………… Harstad (St. Sunniva)………………………………………… Haugesund (St. Josef)………………………………………… Hønefoss (St. Teresia)………………………………………… Jessheim (St. Gudmund)……………………………………… Kongsvinger (St. Clara)………………………………………… Kristiansand (St. Ansgar)……………………………………… Kristiansund (St. Eystein)……………………………………… Larvik (St. Frans)……………………………………………… Levanger (St. Torfinn)………………………………………… Lillehammer (Mariakirken)…………………………………… Lillestrøm (St. Magnus)………………………………………… Molde (St. Sunniva)…………………………………………… Mosjøen (Den Hellige Ånds kirke)…………………………… Moss (St. Mikael)……………………………………………… Narvik (Kristus Konge)………………………………………… Oslo – St. Hallvard……………………………………………… Oslo – St. Olav………………………………………………… Porsgrunn (Vår Frue)………………………………………… Sandefjord (St. Johannes)……………………………………… Stavanger (St. Svithun)………………………………………… Storfjord (Den Hellige Familie)……………………………… Tromsø (Vår Frue)……………………………………………… Trondheim (St. Olav)………………………………………… Tønsberg (St. Olav)…………………………………………… Valdres (St. Thomas)…………………………………………… Ålesund (Vår Frue)……………………………………………

17 17 18 18 40 19 20 20 21 40 41 21 21 22 22 22 46 23 47 23 24 47 41 24 42 15 14 25 25 26 42 39 46 27 27 48


Notater


Notater


Katolsk almanakk 2010  
Katolsk almanakk 2010  

Almanakk