En engel i vannet

Page 1

Et lite barn vokser i mors mage, utforsker vannet og snakker med sin verneengel.

En engel i vannet

En engel i vannet

En engel i vannet

E e

En vakkert illustrert historie om veien fra unnfangelse til fødsel. Boken gir barn og foreldre mulighet til å undre seg over livets mysterium og trygghet på at vi alle har vår egen engel – som var hos oss allerede da vi svømte i vannet i mors mage. St. Olav forlag 2009

Av Regina Doman Illustrert av Ben Hatke

omslag_En_engel_i_vannet.indd 1

05.11.09 11.17Denne boken tilhører ‌En engel i vannet Av Regina Doman Illustrert av Ben Hatke

St. Olav forlag 2009I begynnelsen var jeg.

Jeg var i lang tid. S책 skjedde det noe.Inni meg begynte noe å slå raskt, og utenfor meg var det noe som slo saktere. I lang tid var det alt jeg visste. Det var noe mykt og varmt ved siden av meg. Det kom mat fra den. Engelen min var der. Men jeg kjente den ikke. “Hvem er du?” spurte jeg engelen. “Du skal lære meg å kjenne,” svarte engelen min. “Men nå skal du spise.”


“Når jeg drar til den andre verdenen, vil du være der?” spurte jeg engelen min. “Jeg vil være der,” sa engelen. “Jeg skal alltid være hos deg. Men det er ikke sikkert at du ser eller hører meg.” “I verden der ute er det mange ting å se og høre, men jeg vil alltid være sammen med deg.” Jeg ville ikke dra til den andre verdenen. Men jeg forsto at jeg måtte. Inntil videre sov jeg.Det var stille. Alt var stille. Jeg så meg rundt, og så engelen min. Det var ikke varmt. Det var mye mindre mørkt. Men engelen min var der. “Jeg skal alltid være hos deg,” sa engelen min. “Det er mange ting å høre i denne verden. Det er mange ting å se. Du kommer ikke alltid til å høre meg. Du kommer ikke alltid til å se meg, men jeg skal alltid være der.”


“Hvordan kan jeg vite at du er hos meg?” spurte jeg. “Når du er stille, vet du det,” sa engelen min.Norsk utgave: © St. Olav forlag 2009 www.stolavforlag.no ISBN 978-82-7024-222-1 Oversatt av Kristine Dingstad Grafisk tilrettelegging ved Peter Bjerke Font: Book Antiqua Trykk og innbinding: Valdres Trykkeri AS / Gjøvik bokbinderi AS

Original: © Regina Doman og Sophia Institute Press 2004 www.sophiainstitute.com www.angelinthewaters.com


Et lite barn vokser i mors mage, utforsker vannet og snakker med sin verneengel.

En engel i vannet

En engel i vannet

En engel i vannet

E e

En vakkert illustrert historie om veien fra unnfangelse til fødsel. Boken gir barn og foreldre mulighet til å undre seg over livets mysterium og trygghet på at vi alle har vår egen engel – som var hos oss allerede da vi svømte i vannet i mors mage. St. Olav forlag 2009

Av Regina Doman Illustrert av Ben Hatke

omslag_En_engel_i_vannet.indd 1

05.11.09 11.17