Page 1

365

HISTORIER FRA

enne flott illustrerte barnebibelen, med en liten historie for hver av 책rets 365 dager, egner seg for barn fra fire책rsalderen og oppover.

BIBELEN

D

Av

Meg Wang Illustrert av

Heather Stuart

365_BIBLE_PPCx3_FC.indd 3

365 H I ST O R I E R F R A

BIBELEN M e g

W a n g

H e a t h e r

S t u a r t

26.10.09 10.31


Til Melek-Mary og Eric


365

HISTORIER FRA BIBELEN

Av Meg Wang Illustrert av Heather Stuart


Innhold Det gamle testamente 1 Gud skaper lyset 2 Gud skaper himmelen 3 Gud skaper planter og trær 4 Gud skaper sol, måne og stjerner 5 Gud skaper fisker og fugler 6 Gud skaper dyrene 7 Gud skaper mann og kvinne 8 Gud hviler 9 Edens hage 10 Den listige slangen 11 Den første synden 12 Adam og Eva straffes 13 Kain og Abel 14 Gaver til Gud 15 Kain dreper Abel 16 Den gode mannen Noah 17 Guds plan 18 Noah bygger arken 19 To og to 20 Flommen 21 En ravn 22 En due 23 Ut fra arken

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Regnbuen Gud velger Abraham Abraham flytter til Kanaan En veldig spesiell velsignelse Ikke nok plass Lot flytter Abraham ønsker fremmede velkommen En god mann Sodoma og Gomorra Lot flykter Saltstøtten Saras babygutt En vanskelig prøve for Abraham Abrahams valg Væren Tjenerens bønn Isaks nye kone Abrahams sønnesønner Jegeren Esau Jakob er hjemme Deilig linsestuing! Isaks siste ønske Rebekkas plan Isak velsigner Jakob Jakob flykter Jakob drømmer om engler

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Jakob elsker Rakel Laban lurer Jakob Jakob gifter seg med Rakel Jakobs store familie Laban prøver seg ig jen Flekker og spragler Jakob møter Gud Venner og brødre Jakobs favorittsønn Josefs rare drøm Sol, måne og stjerner Sinte brødre Josef Solgt som slave Langt hjemmefra Flere dårlige nyheter for Josef Bakerens drøm Hovmesterens drøm Kongens drøm Josef imponerer kongen Josefs nye jobb En veldig viktig mann Hungersnød i Israel Drømmer går i oppfyllelse Lure Josef Benjamin reiser til Egypt Sølvbegeret Josef tilgir brødrene Fedre og sønner Josefs sønner Josef dør i Egypt Israelittene blir slaver Babyen i kurven Den egyptiske prinsessen Baby Moses får en mor

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Israelitten Moses Et hjem i ørkenen Den brennende busken Moses og Aron Guds budskap til kongen En elv av blod En froskeplage Bitende mygg Ekle klegg Døende dyr Blemmer og verkebyller Fryktelig haglvær Plaget av gresshopper Dypt mørke Den tiende plage Det siste måltidet Slutt på slaveriet i Egypt Skystøtte, ildstøtte Gjennom Rødehavet Vogner g jennom havet Vann i ørkenen Gretne israelitter Moses på fjellet Ti spesielle bud Flere bud på fjellet Gullkalven Moses ber for israelittene Israelittene får prester Paktens ark Spioner i Kanaan Livet i ørkenen

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128


116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Gud hjelper Josva Rahab skjuler spionene Et løfte til Rahabs familie Over elven Jordan På den andre siden Jerikos murer Marsj rundt Jeriko Murene faller Kanaans land Etter Josva Budene glemmes Debora leder Guds folk En kvinne vinner kampen Gud utvelger Gideon Gideon trenger et tegn Den tørre ullen For mange menn! Gideons lille hær Guds seier No’omi vender tilbake til Betlehem Rut arbeider på åkeren Boas tar seg av Rut No’omi blir bestemor Hanna ber om en gutt Gud svarer Hanna Gutten i tempelet Profeten Samuel En konge for Israel Sauls esler forsvinner Samuel salver Saul Samuel blir konge Saul vet best Gud velger en ny konge Samuel møter sju sønner Gud velger David

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

Kong Saul er humørsyk Davids sang Kjempen Goliat Davids kamp mot Goliat Den salvede kong David Kongen i Jerusalem David feiler Natan forteller en historie David angrer Batsebas babygutter Israels neste konge Et godt råd til Salomo Guds gave til Salomo De to spedbarna Salomos visdom Et Guds hus Salomos bønn Dronningen av Saba Akab og Jesabel Elia og tørken Ravner kommer med mat Enken som delte Gud griper inn Elia reiser tilbake til kong Akab Utfordringen på Karmel Ingen svar på fjellet Elias alter Gud sender ild og regn Elia får en hjelper Ildvognen Den lille tjenestepiken Na’aman besøker Elia Na’aman blir helbredet Jona sendes til Ninive Jona stikker av

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198


186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Stormen på havet Mann overbord! Slukt av en fisk Jonas bønn Guds budskap til Ninive Gud tilgir Jona er sint Gud utvelger Jeremia Pottemakerens leire Ord i ilden Guds advarsel Det mørke fangehullet En ensom, tom brønn Endelig reddet Jerusalem angripes Gud tar seg av Jeremia Fangenskapet i Babylon Nebukadnesars drøm Gud hjelper Daniel En veldig stor statue Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego Ovnen med flammende ild De glemte Daniel Skriften på veggen Gud taler g jennom Daniel Daniels fiender Daniel blir lurt Daniel ber Daniel i løvehulen Gud redder Daniel Nehemjas plan for Jerusalem Hjelp fra kongen Murene bygges opp Israelsfolket gråter En Frelser for Guds folk

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

Det nye testamente 221 Elisabet og Sakarias 222 Engelen i tempelet 223 En overraskelse for Maria 224 Elisabet får besøk 225 Elisabets babygutt 226 Gud trøster Josef 227 Keiseren vil telle 228 Herberget i Betlehem 229 Barnet i krybben 230 Hyrdene på marken 231 Gloria! 232 Den gode nyheten om Jesus 233 Simeon møter Jesus 234 Stjernen i øst 235 De vise menn reiser 236 Skumle kong Herodes 237 Barnet i Betlehem 238 De vise menn finner Jesus 239 Gaver til kongen 240 Vise menn drømmer 241 Flukten til Egypt 242 Et hjem i Nasaret 243 Reisen til Jerusalem 244 Jesus blir borte 245 Jesus i tempelet 246 Elisabets sønn, Johannes 247 Johannes roper i ødemarken 248 Døperen Johannes 249 Johannes døper Jesus 250 En vanskelig test for Jesus 251 Enda en vanskelig test 252 Den siste, slemme testen

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267


253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

Jesu venner Garnet som nesten revnet Bryllup i Kana Mirakelet i Kana Jesus taler i Nasaret Fire venner Hull i taket Den lamme mannen helbredes Jesus velger Matteus Glade mennesker Vær snill mot andre Hvordan vi skal be Herrens bønn Vær ikke bekymret! Den kloke Den dumme Offiserens tjenestegutt Tjenestegutten helbredes Enkens sønn Skatten i åkeren Stormen Jesus stilner stormen Jairus’ lille datter Kvinnen i mengden Jairus’ datter helbredes Brød og fisker Jesus metter fem tusen Jesus går på vannet Peter er redd Jesus helbreder en døv mann Den barmhjertige samaritan Å elske din neste

268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

Den gode hyrde Lignelsen om sauen som ble borte Den bortkomne sønnen En far som tilgir Skatter på jorden Skatter i himmelen Jesus hjelper ti spedalske Mannen som takket Lasarus og hans søstre Lasarus dør Jesus vekker opp Lasarus Jesus velsigner små barn Den rike mannen Den blinde tiggeren Den blinde ser! Den lille mannen i treet Sakkeus møter Jesus ”Dere g jorde det mot meg” Egoistiske mennesker Maria salver Jesus Kongen Jesus Et sted å be En kvinne som elsket Gud En felle for Jesus Jesus vasker disiplenes føtter Hvem vil svikte Jesus? Hvem vil fornekte Jesus? Judas sniker seg ut Et hus med mange rom Det siste måltidet Bønnen i hagen Jesus er alene Sovende venner Forræderen Judas Jesus tas til fange

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334


320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

”Er du Guds Sønn?” Peter skammer seg Pontius Pilatus Pilatus setter fri en morder Tornekronen Korsveien De to tyvene Jesu mor under korset Jesus dør Langfredag kveld Lagt i graven Den tomme graven Jesus lever! Mannen som velsignet brødet I et stengt rom Tvileren Tomas Nattfisking i Gennesaretsjøen Frokost med Jesus Jesus tilgir Peter Kristi himmelfart Venting i Jerusalem Pinsen Peter taler om Jesus Mannen ved Fagerporten Peters budskap Fanger for Gud Peter og Johannes settes fri Den første kristne martyr Fariseeren Saulus Mannen i vognen

335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365

Filip døper en etiopisk mann Jesus snakker til Saulus Kornelius ser en engel Et syn på taket Peter møter Kornelius Påskefeiring i fengsel Folk ber for Peter Det banker på døren Paulus forteller folk om Gud Paulus i trøbbel! Et mirakel i fengselscellen Paulus’ misjonsreiser Paulus’ lidelser En voldsom storm Et skipsforlis på Malta Brev fra Roma

365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380


D e t

g a m l e


t e s t a m e n t e


1

Gud skaper lyset 1 Mos 1,1-5

I begynnelsen var det ingen himmel eller jord, dyr eller

mennesker. Alt var stille og mørkt. Da sa Gud: ”La det bli lys!” og et vakkert lysskinn fylte mørket. ”Det er godt!” sa Gud. Han kalte lyset for ”dag” og mørket for ”natt”.

14


2

Gud skaper himmelen 1 Mos 1,6-8

Så sa Gud: ”Hadde det ikke vært flott med et stort og vakkert rom over verden?” Han skapte en diger, blå hvelving over vannene. Gud så på det han hadde skapt og sa: ”Jeg kaller dette for ’himmel.’”

15


3

Gud skaper planter og trær 1 Mos 1, 9-13

Gud samlet sammen vannet og plasserte det ulike steder. Da

kom det frem tørt land. Han kalte landet for ”jorden” og vannet for ”hav”. ”Dette er godt!” sa Gud, ”men det trengs noe mer.” Da fylte Gud jorden med planter og trær, frukt og blomster og til og med … grønnsaker.

16


4

Gud skaper sol, m책ne og stjerner 1 Mos 1, 14-19

Gud skapte lys p책 himmelen

for 책 skille dagen fra natten. Den vakre og brennende solen lyste om dagen. En kald, klar m책ne og skinnende stjerner lyste opp nattehimmelen.

17


223

En overraskelse for Maria Luk 1, 26-38

Seks måneder senere besøkte

engelen Gabriel en ung kvinne ved navn Maria. ”Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner! Du skal føde en sønn som heter Jesus. Han skal kalles Guds Sønn,” sa Gabriel. ”Men jeg er jo ikke gift,” sa Maria engstelig. ”Frykt ikke, Maria. Alt er mulig for Gud,” sa Gabriel. Maria svarte: ”Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje.”

238


224

Elisabet får besøk Luk 1, 39-45

Maria løp for å fortelle kusinen Elisabet om engelens

budskap, for Gabriel hadde fortalt at også Elisabet ventet barn. ”Hallo, kusine!” ropte Maria. Da sparket barnet i Elisabets mage av glede! ”Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt!” utbrøt Elisabet. ”Frelserens mor er kommet på besøk!” Da sang Maria en vakker lovsang og takket Gud.

239


Norsk utgave © St. Olav forlag 2010 www.stolavforlag.no ISBN: 978-82-7024-218-4 Oversatt av Kristine Dingstad Imprimatur: Bernt I. Eidsvig Can.Reg., biskop av Oslo; Oslo, festen for De uskyldige barn i Betlehem, 28. desember 2009. Der det siteres direkte fra Bibelen, brukes Det norske bibelselskaps oversettelse av 1978/85 (GT) og 2005 (NT). Satt med ITC Eras og Yanone Kafeesatz (http://www.yanone.de/typedesign/kaffeesatz/) Original © 2010 Anno Domini Publishing www.ad-publishing.com Tekst © 2010 Meg Wang Illustrasjon © 2010 Heather Stuart Publishing Director: Annette Reynolds Art Director: Gerald Rogers Pre-production Manager: Krystyna Kowalska Hewitt Production Manager: John Laister Trykket og innbundet i Singapore


365

HISTORIER FRA

enne flott illustrerte barnebibelen, med en liten historie for hver av 책rets 365 dager, egner seg for barn fra fire책rsalderen og oppover.

BIBELEN

D

Av

Meg Wang Illustrert av

Heather Stuart

365_BIBLE_PPCx3_FC.indd 3

365 H I ST O R I E R F R A

BIBELEN M e g

W a n g

H e a t h e r

S t u a r t

26.10.09 10.31

365 historier fra bibelen  
365 historier fra bibelen  

B I B E L E N H I ST O R I E R F R A M e g W a n g H e a t h e r S t u a r t Ti l Melek-Mary og Eric FRA BIBELEN HISTORIER Av Meg Wang Illus...