Page 1

Barnas egen bok om H E L G E N E R

Helgener av Christopher Doyle

illustrert av Maria Cristina Lo Cascio

av Christopher Doyle illustrert av Maria Cristina Lo

Jomfru Maria, Matteus, Peter og Paulus, Frans av Assisi, Therese av Lisieux, Maximilian Kolbe og Fransiska Xaviera Cabrini ‌ Her er historiene bak et utvalg helgener som har inspirert mennesker gjennom tidene, vakkert illustrert av Maria Cristina Lo Cascio.

Barnas egen bok om

Cascio

St. Olav Forlag 2010

CHI_BK_SAINTS_COVER2_NORWEGIAN.indd 1

16.12.09 07.56


Barnas egen bok om

Helgener

Christopher Doyle illustrert av Maria Cristina Lo Cascio


Innhold Helgenene 6 Jomfru Maria 8 Josef 10 Døperen Johannes 12 Matteus 14 Lukas 16 Peter 18 Paulus 20 Stefan 22 Nikolas 24 Alban 26 Georg 28 Martin 30 Hieronymus 32


Patrick 34 Bonifatius 36 Frans av Assisi 38 Antonius 40 Ignatius av Loyola 42 Innocens 44 Johannes Bosco 46 Bernadette 48 Therese av Lisieux 50 Fransiska Xaviera Cabrini 52 Maximilian Kolbe 54 Pier Giorgio Frassati 56 Mor Teresa 58


Helgenene

H

Helt siden Jesu død, har man kalt dem som ble regnet som hellige for “helgener” – mennesker som ville leve nær Gud. Senere begynte man å kalle både martyrer (mennesker som heller ville dø enn å svikte Jesus) og alle som åpnet hjertene sine helt for Gud og var gode eksempler for andre kristne, for “hellige”. Ulike kristne regner ulike personer som helgener, og noen regner alle som tror på Jesus som hellige. Katolikker og ortodokse tror at helgenene er i himmelen hos Gud og at vi kan be dem om å be for oss, akkurat slik vi kan be nålevende personer om å be for oss. Uansett hva man tror om helgenene, så er de menn og kvinner som har hatt det samme målet: å åpne hjertene sine for Gud og sette Gud og andre mennesker foran seg selv. Denne boken forteller om livene til noen av disse spesielle personene som elsket og tjente Gud. De er tatt med her for å inspirere oss til å gjøre det samme.

6


Jomfru Maria

Født: Ukjent dato før Kristus, Galilea Festdager: Blant annet Jomfru Marias fødsel 8. september, Herrens bebudelse 25. mars, Jomfru Marias opptagelse i himmelen 15. august

M

Maria var lydig da Gud valgte henne til å bli Jesu mor. Hun er enestående blant alle helgener, fordi hun er full av nåde. “Jeg er Herrens tjenerinne!” sa hun. “La det skje med meg som du har sagt.” Maria var ung og ugift da hun ble med barn ved Den Hellige Ånd. Siden hun ble gravid uten å ha en mann, kunne hun bli utstøtt fra landsbyen sin. Men Josef, som hun skulle gifte seg med, var god mot henne, og hun stolte fullt og helt på Gud. Derfor ble hun moren til Guds Sønn, Jesus. Da gjeterne og de vise menn fra østen besøkte den hellige familien, tenkte Maria på alt som hadde skjedd og på gavene som Jesus hadde fått. Mange år senere var hun kanskje den aller første som helt forsto hvem Jesus var. Maria var en kjærlig mor som støttet Jesus, og det var grusomt for henne å oppleve at han måtte lide og dø på et kors. Det kjentes som et sverd gjennom hjertet. Maria lærer oss indre styrke og ydmyk lydighet. Over hele verden æres hun som moren til Verdens Frelser. Siden Jesus var både menneske og Gud, ærer katolikker og ortodokse henne også som Guds Mor. 8


Frans av Assisi

Født: 26. september, Assisi, Umbria, Italia Festdag: 4. oktober Skytshelgen for fugler og dyr

O

Over hele verden setter mennesker opp krybber til jul. Det var Den hellige Frans som startet denne tradisjonen, da han satte opp en krybbe i landsbyen Greccio. Julekrybben hans hadde ekte dyr, og folk fra landsbyen spilte rollene som Maria og Josef og Jesusbarnet. Han ville at folk skulle se at Jesus var født inn i en fattig familie og at Guds Sønn var like fattig som folkene i Greccio. Frans hadde ikke alltid vært fattig. Som sønn av en rik handels­ mann, hadde han fått en god utdannelse. Senere vervet han seg til hæren, hvor han deltok i mange kamper. En dag forsto han at Gud ikke ønsket at han skulle leve det livet. Da bestemte han seg for å bruke alle pengene sine til å gjenoppbygge det ødelagte St. Damian-kapellet i Assisi. Etterpå ga han de fine klærne sine tilbake til faren. “Jeg skal gifte meg med Fru Fattigdom,” sa han. Frans elsket naturen, og historien forteller at han ble venn med både fugler og andre dyr – ja, at han til og med temmet en farlig ulv. Frans ville leve et enkelt og fattig liv, så han startet en munkeorden som heter fransiskanerne. Alle fransiskanermunker lover å leve i fattigdom og kle seg i en enkel, brun drakt – akkurat som Frans gjorde. 38


© St. Olav forlag 2010 “Barnas egen bok om helgener” Oversatt av Peter Bjerke/Kristine Dingstad Grafisk tilrettelegging: Peter Bjerke ISBN 978-82-7024-217-7 Tekst copyright © 2009 Christopher Doyle Illustrasjon copyright © 2009 Maria Cristina Lo Cascio Originalens ISBN: 978 1 84101 682 5 Copyright © 2009 Anno Domini Publishing, Book House, Orchard Mews, 18 High Street, Tring, Herts HP23 5AH England Originalens tittel: A Child’s Book of Saints Det nye testamente siteres fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/1985


Barnas egen bok om H E L G E N E R

Helgener av Christopher Doyle

illustrert av Maria Cristina Lo Cascio

av Christopher Doyle illustrert av Maria Cristina Lo

Jomfru Maria, Matteus, Peter og Paulus, Frans av Assisi, Therese av Lisieux, Maximilian Kolbe og Fransiska Xaviera Cabrini ‌ Her er historiene bak et utvalg helgener som har inspirert mennesker gjennom tidene, vakkert illustrert av Maria Cristina Lo Cascio.

Barnas egen bok om

Cascio

St. Olav Forlag 2010

CHI_BK_SAINTS_COVER2_NORWEGIAN.indd 1

16.12.09 07.56

Profile for St Olav Forlag

Barnas egen bok om helgener  

C D M C L C Barnas egen bok om Barnas egen bok om Barnas egen bok om Christopher Doyle illustrert av Maria Cristina Lo Cascio Jomfru Mari...

Barnas egen bok om helgener  

C D M C L C Barnas egen bok om Barnas egen bok om Barnas egen bok om Christopher Doyle illustrert av Maria Cristina Lo Cascio Jomfru Mari...