Page 7

EGETVESENUTENSTRID FORDIVIISÍSTOR GRAD ER BLITT FREMMEDE FOR OSS SELV 0ORTENTILVÍRTINDREPARADISERVOKTET MEDiDETLUENDESVERDw-OS  "AREDENSOMVÍGERÍBEGYNNEKAM PEN MOT SIN BORTVENDTHET FRA 'UD HAR EN SJANSE TIL Í SLIPPE GJENNOM PORTEN

K > @ ? : BE : G B : 9 < J9 "IBELENLREROSSATALTVIGJ’ROGALT SOM SKJER OSS ER RELATERT TIL 'UD )N GENTINGGÍRHAMFORBI HANHARENlN GERMEDIALTi$UHARKJEMPETMED 'UDw -OS  SIERDENHEMME LIGHETSFULLEMANNENTIL*AKOB/G(O SEABEKREFTERi)SINMANNDOMSKRAFT KJEMPET HAN MED 'UDw (OS   

Den kjempende troen  
Den kjempende troen  

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen...