Page 12

w ilfr id st inissen

Menneskenes liv på jorden er et liv i kamp, sier forfatteren Wilfrid Stinissen. Dette er noe vi alle må erfare. Vanligvis blir denne kampen betraktet som noe negativt, noe vi skal forsøke å unngå. Men det finnes også en god kamp, en kamp som vi må gå inn i, for å komme frem til et fullverdig liv. Vi kan ikke nå frem til vårt innerste vesen uten å ta opp denne kampen. Bare den som bekjemper at han har vendt seg bort fra Gud, har en mulighet til å komme igjennom rikets port.

St.Olav Forlag

St. Olav Forlag har tidligere gitt ut følgende bøker av Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og vårt liv Skriftemålet – Forsoningens sakrament Natten er mitt lys En liten bok om god tid

,!7II2H0-cebiia!

1sbn 10: 82-7024-188-1 1sbn 13: 978-82-7024-188-0

d e n k j e m p e n d e t ro e n

Wilfrid Stinissen er katolsk prest og karmelittmunk.

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen

Den kjempende troen  
Den kjempende troen  

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen...